Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Bankovní unie Jednotný mechanismus dohledu 13. prosince 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Bankovní unie Jednotný mechanismus dohledu 13. prosince 2012."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Bankovní unie Jednotný mechanismus dohledu 13. prosince 2012

2 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Směrem k bankovní unii Červen 2012  Dopis čtyř předsedů – „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“.  ER – přímá rekapitalizace bank z prostředků ESM; výzva k přípravě harmonogramu vzniku bankovní unie (BU). Září 2012  Německý ústavní soud schválil vznik ESM.  Návrhy jednotného mechanismu dohledu (SSM); sdělení Komise – plán vzniku bankovní unie. Říjen 2012  ER – výzva k přijetí návrhů SSM do konce roku 2012, zachování rovného přístupu a integrity jednotného trhu.

3 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Další postup ke vzniku bankovní unie Do konce roku 2012:  SSM - Nařízení upravující činnost ECB a novela nařízení o EBA. Následně:  Směrnice o ozdravných postupech a řešení problémů bank (BRRD).  Směrnice o systémech pojištění vkladů (DGSD).  Regulace kapitálových požadavků (CRD IV/CRR). Během roku 2013  Jednotný orgán pro řešení problémů bank členských zemí SSM. Březen 2014  ECB začne vykonávat ji svěřené úkoly v rámci jednotného dohledu.

4 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Jednotný mechanismus dohledu (SSM)

5 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Nařízení upravující činnost ECB Klíčové principy  ECB bude zodpovědná za efektivní a konsistentní fungovaní SSM a bude přímo dohlížet banky eurozóny.  Národní orgány dohledu (NOD) budou zodpovědné za dohled nad méně významnými úvěrovými institucemi.  Možnost úzké spolupráce se zeměmi mimo eurozónu.  Koordinace postupů v rámci EBA.  Striktní oddělení dohledu a měnové politiky – Rada dohledu.  Nezávislost ECB při výkonu dohledu.  Odpovědnost Evropskému parlamentu a Radě.

6 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Novela nařízení o EBA Klíčové principy  Snaha o zachování principů jednotného trhu.  Pokyny EBA se budou nově vztahovat i na ECB – v případě odmítnutí může EBA vydávat pokyny přímo jednotlivým finančním institucím.  Vytvoření nezávislé odborné skupiny pro posuzování porušování práva EU a závazné mediace (čl. 17 a 19).  Úprava hlasovacích kolokvií – rozhodnutí (čl. 17 a 19) budou přijata, pokud s nimi bude souhlasit prostá většina účastnících se států a prostá většina neúčastnících se států.  Prostá většina v obou skupinách států bude zapotřebí v rámci EBA i při hlasovaní o technický standardech a normách (čl. 10 – 16).

7 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Politika České republiky Původní priority  Zachování jednotného trhu.  Zachování finanční stability.  Otázka dlouhodobého přístupu k pravidlům veřejné podpory.  Kompaktnost pravidel pro BU.  Rovné postavení NOD zemí eurozóny a zemí podílejících se na úzké spolupráci s ECB.  Rovné postavení ECB a NOD zemí neúčastnících se SSM v rámci EBA. Hlavní úspěchy:  ECB – recitál deklarující zachování pravomocí NOD neúčastnících se států při možné přeměně dceřiné společnosti na pobočku, povinnost informovat klienty bank a nemotivovat banky k přeměně samotné.  EBA - zajištění rovnováhy v hlasovacích mechanismech EBA tak, aby je nebylo možné kdykoliv přehlasovat státy eurozóny.

8 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní otázky diskutovány členskými státy  Rozsah úvěrových institucí dohlížených ECB.  Hlasovací mechanismy v EBA.  Pozice států v rámci úzké spolupráce s ECB.  Přijetí nařízení a jeho faktický vstup v platnost.

9 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Detailněji k uvedeným bodům

10 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Rozsah činnosti ECB Kompromis předsednictví:  ECB bude dohlížet na významnější úvěrové instituce (alespoň 2 v každém zúčastněném státu), NOD budou ECB pomáhat a budou zodpovědné za dohled nad méně významnými bankami.  Rozlišovací kritéria: velikost (hodnota aktiv 30 mld. Euro), význam pro ekonomiku (poměr aktiv k HDP 20%), názor NOD na velikost banky přezkoumatelný ECB atd. Pozice ČS a CZ:  „Jižní státy“ (IT, PT, ES, FR) požadovaly nižší limity hodnot aktiv. Naopak SE, DE, LU, MT a BG požadovaly hranici kolem 50 mld. Euro.  AT, DK, HU a CZ vystupovaly v těchto otázkách spíše neutrálně.

11 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Hlasovací mechanismy v EBA Kompromis předsednictví:  Pro rozhodnutí podle článků 10 až 16 dvojitý většinový hlasovací mechanismus v Radě orgánů dohledu.  Pro rozhodnutí podle článků 17 a 19 byl zvýšen počet členů nezávislé odborné skupiny.  Dvojitý většinový hlasovací mechanismus v Radě orgánů dohledu; Pozice ČS a CZ:  Široká podpora dvojitého většinového hlasovacího mechanismu pro rozhodnutí týkající se článků 10 až 16.  Některé ČS (SE, PL, HU, BG, DK) včetně CZ požadovaly pro rozhodnutí podle článků 17 a 19 přijímání aktivním hlasováním v Radě orgánů dohledu.

12 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Pozice států v úzké spolupráci s ECB Kompromis předsednictví :  Státy mimo eurozónu mohou vstoupit do režimu úzké spolupráce s ECB. V rámci Rady dohledu budou mít rovné postavení s ostatními „eurozónovými“ státy. Finální rozhodnutí bude přijímáno Radou guvernérů (RG) složené pouze ze států eurozóny. „Neeurozónové“ se jeho rozhodnutím nemusí vázat. RG s nimi pak, ale za určitých podmínek, může ukončit spolupráci. Pozice ČS a CZ:  PL požadovalo, aby se „neeurozónové“ státy nemusely řídit takovými rozhodnutími RG, které by měly negativní fiskální dopad na jejich ekonomiku.  HU, DK, SE, BG LU a CZ v tomto požadavku PL na rozdíl od FR podporovaly. Podle vyjádření EK by se měla otázka financování řešit až v návrzích o krizovém řízení (BRR).

13 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Přijetí nařízení a jeho aplikace Kompromis předsednictví:  ECB začne vykonávat jí svěřené úkoly v rámci SSM 1. března 2014. Pozice ČS a CZ:  Zatímco některé státy (FR, IT, PT, ES), včetně EK, prosazovaly co nejrychlejší vznik SSM, NL, DE, UK a LU preferovaly jeho pozdější start.  NL a DE požadovalo sladit přijetí SSM spolu se schválením CRDIV/CRR. DE navíc požadovalo dostatek času na projednávaní daných nařízení pro jejich parlament.  CZ upřednostňovala kvalitu přijímaných ustanovení nad rychlostí jejich schválení.  Rovněž zde byl požadavek na to, aby byla ECB na svou dohledovou činnost řádně připravena.

14 Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Děkuji Vám za pozornost. Martina Koudelková martina.koudelkova@mfcr.cz Tel.: 257 042 940


Stáhnout ppt "Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Bankovní unie Jednotný mechanismus dohledu 13. prosince 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google