Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Library and Information Services for older People Roman Giebisch Národní knihovna Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Library and Information Services for older People Roman Giebisch Národní knihovna Praha."— Transkript prezentace:

1 Library and Information Services for older People Roman Giebisch Národní knihovna Praha

2 Rozdělení seniorského věku •Vyšší věk – 60-74 let •Ranné stáří – 74-80 let •Stáří – 80-90 let •Dlouhověkost – nad 90 let

3 Věkové složení obyvatel v České republice (2007) •Počet obyvatel – 10 381 130 •60-64 let – 684 237 •65-69 let – 473 794 •70-74 let – 362 952 •75-79 let – 327 542 •80-84 let – 223 609 •85-89 let – 96 575 •90-94 let – 21 891 •95 + let – 6 471………………………2 197 071 „seniorů“

4 Obyvatelé nad 65 let budou přibývat •V rámci mírného poklesu celkového počtu obyvatelstva budou senioři ve věku nad 65 let v příštích padesáti letech jedinou početně rostoucí věkovou skupinou. Počty dětí ve věku do 15 let i osob v produktivním věku poklesnou o 30%, resp. 24%. •Podíl seniorů se zdvojnásobí ze 14% na téměř 28%, podíl dětí klesne o další 4 procentní body. Již během příštích 15 let dojde k vyrovnání počtů dětí a seniorů a v roce 2050 lze očekávat, že v Evropě bude dvakrát více seniorů starších 65 let než dětí ve věku do 15 let.

5 2015 – 2030 bude Evropa intenzivněji stárnout •Zatímco v zemích severní a západní Evropy lze podle projekcí OSN očekávat mírné zpomalení procesu stárnutí, v ostatních zemích se bude podíl seniorů výrazně zvyšovat. •V demograficky nejstarších evropských zemích jižní a střední Evropy bude podíl seniorů dosahovat více než 30 % z celkového počtu obyvatelstva. Česká republika s téměř 33 % osob ve věku nad 65 let bude podle prognózy zaujímat šestou pozici v Evropě.

6 Rok 2050 – 30% seniorů nad 65 let •Chod stárnoucí společnosti bude nákladnější, bude zvyšovat riziko mezigeneračních rozporů. Ještě závažnější bude zvyšování rozsahu osamělosti zvláště samostatně žijících jednotlivců ve vysokém věku •Prognóza předpokládaného vývoje počtu a složení domácností tak naznačuje potřebu vytvářet různé instituce občanské společnosti, které by dokázaly alespoň zmírnit negativní následky populačního stárnutí při pozitivním prodlužování lidského života.

7 Nový trend – Aktivní stárnutí •Reakcí na očekávané progresivní stárnutí i na skutečnost, že následující generace starších osob budou zdravější a vzdělanější, je nový koncept přístupu společnosti k populačnímu stárnutí - Aktivní stárnutí •Je založen na změně postoje společnosti ke starým lidem a vychází ze společenské podpory umožňující starším lidem plně se zapojit do společenského života, zapojit se do jiných společensky prospěšných činností

8 Formy spolupráce knihoven a seniorů •Příprava uživatelů na aktivní stáří •Uspokojení kulturních a společenských potřeb seniorů •Výchova mládeže vůči seniorům •Integrace do aktivit knihovny •Vzdělávání v různých oblastech dle poptávky •Cílený nákup fondu pro seniory •Donáška knih domů

9

10 Formy spolupráce knihoven a seniorů * •Nejen hudební večery pro starší a pokročilé •Vlastivědné vycházky a zájezdy •Literární kvízy a soutěže pro pamětníky •Propojení generací mladých a starších při společných aktivitách v knihovně •Besedy se spisovateli, výtvarníky, kronikáři a dalšími…

11

12 Formy spolupráce knihoven a seniorů ** •Užší kontakty knihovníků a seniorů v rámci komunity-přání k narozeninám, oslavy svátků… •Přednášky lékařů •Biblioterapie •Bibliografie regionálních a nadregionálních osobností •Dotazníky pro zpětnou vazbu pro nákup fondu •Pomoc v právní a sociální oblasti

13

14 Formy spolupráce knihoven a seniorů *** •Aktivní oslovení seniorů, kteří nechodí do knihoven - proč? •Speciální technická zařízení – lupy pro slabozraké atd. •Ozvučený internet •Univerzita třetího věku – vzdělávání •Bibliobusy •Vstřícnost, vlídnost, ohleduplnost na specifika starších uživatelů

15

16 Formy spolupráce knihoven a seniorů **** •Komunikační funkce, sociální kontakty v obci •Bezbariérový přístup v knihovně •Individuální zájem •Spolupráce s Kluby důchodců,… •Pěkné a klidné prostředí knihoven •Služby levné nebo zdarma •Zapojení aktivních „knihovnických“ důchodců se zkušenostmi

17

18 Formy spolupráce knihoven a seniorů ***** •Pravidelnost akcí •Specifické formy informování seniorů – nejen na webu •Přesvědčení všech pracovníků knihovny o nutnosti práce se seniory •Dobrovolnická práce mezigenerační •Snaha získat sponzory a dary pro akce se seniory •Využití grantů a projektů

19

20 Pokyny pro práci se seniory American Library Association •Začlenit služby pro seniory do plánů a rozpočtu knihovny •Zjistit měnící se potřeby seniorů •Zajistit dostatečný rozpočet na specifické služby pro seniory •Usilovat o vícezdrojové financování programů a služeb pro seniory

21

22 Pokyny pro práci se seniory American Library Association * •Zajistit bezbariérový přístup seniorů do knihovny a ke všem jejím službám •Zajistit specifické osvětlení, označení a vhodný nábytek pro seniory •Zajistit přístup ke všem informacím a na všech formátech a dokumentech •Využívání specifických technologií pro seniory

23

24 Pokyny pro práci se seniory American Library Association ** •Knihovníci prostřednictvím vzdělávání přispívají k aktivnímu životu seniorů •Zlepšit dovednosti a komunikaci knihovníků se seniory díky celoživotnímu vzdělávání •Propagovat knihovnické služby pro seniory •Zohlednit kulturní rozmanitosti a ekonomické rozdíly seniorů

25

26 Pokyny pro práci se seniory American Library Association *** •Aktivně využívat zkušeností seniorů •Aktivizovat seniory pro dobrovolnickou práci •Podporovat zaměstnávání seniorů jako zaměstnanců knihoven •Podnítit seniory, aby sloužili jako kontaktní osoby v komunitě •Rozvíjet mezigenerační aktivity

27

28 Pokyny pro práci se seniory American Library Association **** •Poskytovat podporu a informace o stáří •Budovat sbírky pro informační potřeby seniorů •Tvořit informační databanku o stáří a stárnutí pro seniory, jejich rodiny, přátele, odborníky, ošetřovatele •Zajistit specifické technologie k elektronickým zdrojům pro seniory

29

30 Pokyny pro práci se seniory American Library Association ***** •Poskytovat knihovnické služby odpovídající potřebám seniorů •Zajistit aktivity pro seniory a jejich rodiny •Poskytnout samoobsluhovací služby pro soběstačné seniory •Zajistit knihy pro seniory v domácnosti •Propagovat služby a projekty pro seniory

31

32 Pokyny pro práci se seniory American Library Association ****** •Spolupracovat s agenturami, které slouží seniorům •Vytipovat organizace a skupiny, které spolupracují se seniory a spojit se s nimi •Určit roli knihovny ve společných aktivitách •Stát se partnerem pro zavedené organizace a agentury a vzdělávací instituce

33


Stáhnout ppt "Library and Information Services for older People Roman Giebisch Národní knihovna Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google