Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová
Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách Liberecký kraj Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová

2 Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů, MZK a NK ČR; 186 knihoven specializovaných) O 41 respondentů méně než v roce 2004 Informace jsou však plně reprezentativní Knihoven měst a obcí odpovědělo významně více Velké knihovny (krajské, ústřední specializované, knihovny v městech s počtem obyvatel nad 100 000), zaměstnávající více než polovinu všech pracovníků, za něž byly údaje vyplněny, odevzdaly ve stejném počtu jako v předchozím ročníku

3 Knihovny Libereckého kraje v průzkumu

4 Účast v průzkumu Celkem LIBEREC % Obec. knihovna 320 21 6,6
Celkem LIBEREC % Obec. knihovna 320 21 6,6 MK do obyv. 143 14 9,8 MK obyv. 142 6 4,2 MK obyv. 53 2 3,8 MK nad obyv. 4 0,0 Krajská knihovna 1 7,1 Veřejné knihovny celkem 676 44 6,5 Ústřední spec. knihovna Vysokoškolská knihovna 42 2,4 Knihovna ústavu AVČR 25 Lékařská knihovna 35 5,7 Muzejní knihovna 63 3 4,8 Ostatní spec. knihovna 15 6,7 Specializované knihovny celkem 186 7 862 51 5,9

5 Odpovědi Údaje byly poskytnuty celkem za 6455 pracovníků knihoven v ČR, resp. za 5060 knihovnic/knihovníků

6 Knihovníci vs. ostatní pracovníci

7 Věk knihovnic/knihovníků

8 Věk knihovnic/knihovníků

9 Věk knihovnic/knihovníků

10 Věk knihovnic/knihovníků
„Nejstarší“ jsou obecní knihovny (50,9% knihovníků ve věku nad 50 let a pouze 8,8% mladých do 30 let), knihovny lékařské (48,7% pracovníků nad 50 let a 10,3% do 30 let) a ostatní specializované knihovny (49,1% pracovníků nad 50 let) „Nejmladší“ jsou městské knihovny v sídlech nad 100 000 obyvatel (15,1% pracovníků do 30 let a 34,3% pracovníků nad 50 let) a knihovny vysokoškolské (16,1% pracovníků do 30 let a 40,5% nad 50 let) Veřejné knihovny Libereckého kraje jsou „starší“ než je republiková úroveň

11 Složení knihovnických pracovníků podle pohlaví

12 Veřejné knihovny

13 Specializované knihovny

14 Struktura knihovnictva dle pohlaví
Nejsilnější feminizace: knihovny měst a obcí; od 92% (města s 20 – obyvatel) do 96% (města s 5 – obyvatel) Pouze v městských knihovnách v sídlech do 5000 obyvatel je feminizace nižší – 87%; v krajských knihovnách pracuje dokonce 17% mužů Specializované knihovny: situace lepší (84% žen, 16% mužů); nejvíce knihovníků – mužů: ústřední specializované knihovny (22%) a vysokoškolské a ostatní specializované knihovny (15%). SK – největší feminizace: knihovny lékařské (8% mužů) a muzejní (10% mužů). V celku specializovaných knihoven pokles feminizace není patrný Veřejné knihovny Libereckého kraje jsou feminizovanější než je celostátní průměr, specializované knihovny naopak.

15 Věková struktura knihovníků podle pohlaví

16 Věková struktura knihovníků podle pohlaví

17 Věková struktura knihovníků podle pohlaví

18 Věrnost instituci – ČR

19 Věrnost instituci

20 Věrnost instituci Liberecké knihovnice i knihovníci veřejných i specializovaných knihoven jsou věrnější svým institucím než knihovníci v ČR

21 Vzdělání – vývoj

22 Vzdělání

23 Vzdělání Vzdělání knihovníků v Libereckém kraji je nižší než v ČR; středoškoláci mají spíše knihovnické vzdělání ve veřejných, spíše neknihovnické ve specializovaných knihovnách Vysokoškoláci mají naopak spíše knihovnické vzdělání ve specializovaných knihovnách, ve veřejných převažují ti s neknihovnickým vzděláním

24 Počítačová gramotnost: AKS

25 Počítačová gramotnost: AKS

26 Počítačová gramotnost: textový editor

27 Počítačová gramotnost: textový editor

28 Počítačová gramotnost: tabulkový procesor

29 Počítačová gramotnost: tabulkový procesor

30 Počítačová gramotnost: grafické editory

31 Počítačová gramotnost: grafické editory

32 Počítačová gramotnost: prezentační programy

33 Počítačová gramotnost: prezentační programy

34 Počítačová gramotnost: práce s databázemi

35 Počítačová gramotnost: práce s databázemi

36 Počítačová gramotnost: tvorba webových stránek

37 Počítačová gramotnost: tvorba webových stránek

38 Počítačová gramotnost: rešerše a využívání e-zdrojů

39 Počítačová gramotnost: rešerše a využívání e-zdrojů

40 Počítačová gramotnost získána (VK):

41 Počítačová gramotnost získána (SK):

42 E-learning absolvovaný

43 E-learning očekávaný

44 Problémy v nabídce vzdělávání (VK)

45 Problémy v nabídce vzdělávání (SK)

46 Jazykové kompetence

47 Jazykové kompetence

48 Jazykové kompetence

49 Jazykové kompetence (VK)

50 Jazykové kompetence (SK)

51 Jazykové kompetence Liberecký kraj vs. ČR (VK)

52 Jazykové kompetence Liberecký kraj vs. ČR (SK)

53 Podpora zvyšování kvalifikace (VK)

54 Podpora zvyšování kvalifikace (SK)

55 Kolik hodin vzdělávání absolvoval v průměru odborný pracovník
celkem knihoven odpovědělo celkem hodin průměr na knihovnu Veřejné knihovny 676 138 538 17536,45 34 Specializované knihovny 186 24 162 6489,2 40,1 LIB. kraj 44 8 26 1194 45,9 7 304 43,4

56 Podpora zvyšování kvalifikace
Pokud jde o počet hodin věnovaných ročně vzdělávání, jsou veřejné knihovny v Libereckém kraji výrazně nad republikovou úrovní, specializované knihovny nad republikovou úrovní

57 Priority ve vzdělávání IT

58 Priority ve vzdělávání IT (VK)
Srovnání pořadí ČR LIBEREC Tvorba a správa webových stránek 1 Vyhledávací nástroje a informační zdroje na Internetu 2 Automatizovaný knihovnický systém 3 Možnosti využití ICT v práci knih. 4 Digitální prezentace 5 6 Práce systémového knihovníka 9 Digitální knihovny 7 Digitalizace 8 Safer internet Základy hardware 10

59 Priority ve vzdělávání IT (SK)
Srovnání pořadí ČR LIBEREC Vyhledávací nástroje a inf. zdroje na Internetu 1 2 Automatiz. knihovnický systém Digitalizace 3 Digitální knihovny 4 Tvorba a správa webových stránek 5 7 Práce systémového knihovníka 6 Digitální prezentace Možnosti využití ICT v práci knih. 8 Safer internet 9 Základy hardware 10

60

61 VK SROVNÁNÍ POŘADÍ ČR LIBEREC
Podpora čtenářské gramotnosti a čtenářství 1 Vzdělávací funkce knihoven 2 4 Výpůjční služby a systémy 3 Elektronické zdroje a služby 6 Informační výchova uživatelů včetně práce s IT 5 Komunitní role knihoven 20 Práce s databázemi - vyhledávání, rešerše 7 Jmenná katalogizace včetně AACR2, MARC 21 8 10 Meziknihovní služby a dodávání dokumentů 9 13 Lektorské dovednosti, správná prezentace 17 Využití sociálních sítí ve službách knihovny 11 Marketing služeb, uživatelské potřeby 12 Knižní kultura Rovný přístup - služby speciálním skupinám uživatelů 14 Literatura (teorie, dějiny) 15 Organizace fondu 16 Referenční a informační služby Dobrovolníci v knihovnách 18 Katalogizace speciálních dokumentů včetně elektronických 19 Autorské právo Analýza uživatelských potřeb 21 Věcná katalogizace, konspektus 22 25 Tréninky paměti pro knihovníky 23 Ochrana fondu 24 Vývoj a řízení sbírek, akvizice 26 Biblioterapie Autority 27

62 SK SROVNÁNÍ POŘADÍ ČR LIBEREC
Práce s databázemi - vyhledávání, rešerše 1 Elektronické zdroje a služby 2 8 Katalogizace speciálních dokumentů včetně elektronických 3 Autorské právo 4 Referenční a informační služby 5 18 Ochrana fondu 6 Vývoj a řízení sbírek, akvizice 7 12 Marketing služeb, uživatelské potřeby 15 Jmenná katalogizace včetně AACR2, MARC 21 9 Věcná katalogizace, konspektus 10 Meziknihovní služby a dodávání dokumentů 11 Organizace fondu Informační výchova uživatelů včetně práce s IT 13 Výpůjční služby a systémy 14 Vzdělávací funkce knihoven Analýza uživatelských potřeb 16 Lektorské dovednosti, správná prezentace 17 Podpora čtenářské gramotnosti a čtenářství Autority 19 Využití sociálních sítí ve službách knihovny 20 Rovný přístup - služby speciálním skupinám uživatelů 21 Literatura (teorie, dějiny) 22 Tréninky paměti pro knihovníky 23 Komunitní role knihoven 24 Knižní kultura 25 Dobrovolníci v knihovnách 26 Biblioterapie 27

63

64 VK SROVNÁNÍ ČR LIBEREC Právní minimum pro knihovníky 1
Projektový management, příprava projektů a žádostí o dotace 2 Ekonom. minimum pro knihovníky 3 Public relations 4 Komunikace v organizaci 5 Hodnocení výkonu a činnosti knihoven, benchmarking 6 8 Týmová spolupráce 7 Firemní kultura 10 Personální management 9 11 Strategie a řízení procesu změny Fundraising, ekonomika podniku

65 SK SROVNÁNÍ ČR LIBEREC Právní minimum pro knihovníky 1 10
Projektový management, příprava projektů a žádostí o dotace 2 5 Ekonom. minimum pro knihovníky 3 Komunikace v organizaci 4 Public relations Týmová spolupráce 6 Personální management 7 Hodnocení výkonu a činnosti knihoven, benchmarking 8 Strategie a řízení procesu změny 9 Firemní kultura Fundraising, ekonomika podniku 11

66 Priority ve vzdělávání
Priority v očekávaném vzdělávání se do značné míry kryjí s prioritami knihoven v ostatních krajích, jsou zde však i některé velmi výrazné rozdíly: v oblasti základních knihovnických činností v obou skupinách knihoven, v oblasti managementu u specializovaných knihoven; v oblasti IT se priority téměř kryjí s prioritami v ČR.

67 Zaměstnanci ve třídách

68 Průměrný tarifní měsíční plat ČR vs. LIB. kraj (VK)

69 Průměrný tarifní měsíční plat ČR vs. LIB. kraj (SK)

70 Průměrný celkový měsíční plat ČR vs. LIB. kraj (VK)

71 Průměrný celkový měsíční plat ČR vs. LIB. kraj (VK)
Liberecký kraj ČR 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 10. třída 11. třída 12. třída

72 Platy – shrnutí Nejčastější platovou třídou je v kraji třída 9, v této třídě je tarifní plat ve veřejných knihovnách mírně pod republikovou úrovní V ostatních třídách jsou VK mírně pod republikovou úrovní s výjimkou třídy 11, kde jsou nad republikovou úrovní. U specializovaných knihoven jde o velmi malý vzorek, z něhož nelze vyvozovat obecně platné závěry

73 Děkuji za pozornost a trpělivost
Kontakt: Zlata Houšková GSM:


Stáhnout ppt "Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová"

Podobné prezentace


Reklamy Google