Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách Liberecký kraj Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách Liberecký kraj Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová."— Transkript prezentace:

1 Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách Liberecký kraj Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová

2 Odpovědi  Dotazníky vyplnily 862 knihovny ( 676 knihoven obcí, krajů, MZK a NK ČR; 186 knihoven specializovaných)  O 41 respondentů méně než v roce 2004  Informace jsou však plně reprezentativní  Knihoven měst a obcí odpovědělo významně více  Velké knihovny (krajské, ústřední specializované, knihovny v městech s počtem obyvatel nad 100 000), zaměstnávající více než polovinu všech pracovníků, za něž byly údaje vyplněny, odevzdaly ve stejném počtu jako v předchozím ročníku

3 Knihovny Libereckého kraje v průzkumu

4 Účast v průzkumu CelkemLIBEREC% Obec. knihovna320216,6 MK do 5 000 obyv.143149,8 MK 5 001 - 20 000 obyv.14264,2 MK 20 001 - 100 000 obyv.5323,8 MK nad 100 000 obyv.400,0 Krajská knihovna1417,1 Veřejné knihovny celkem676446,5 Ústřední spec. knihovna600,0 Vysokoškolská knihovna4212,4 Knihovna ústavu AVČR2500,0 Lékařská knihovna3525,7 Muzejní knihovna6334,8 Ostatní spec. knihovna1516,7 Specializované knihovny celkem18673,8 Celkem862515,9

5 Odpovědi  Údaje byly poskytnuty celkem za 6455 pracovníků knihoven v ČR, resp. za 5060 knihovnic/knihovníků

6 Knihovníci vs. ostatní pracovníci

7 Věk knihovnic/knihovníků

8

9

10  „Nejstarší“ jsou obecní knihovny (50,9% knihovníků ve věku nad 50 let a pouze 8,8% mladých do 30 let), knihovny lékařské (48,7% pracovníků nad 50 let a 10,3% do 30 let) a ostatní specializované knihovny (49,1% pracovníků nad 50 let)  „Nejmladší“ jsou městské knihovny v sídlech nad 100 000 obyvatel (15,1% pracovníků do 30 let a 34,3% pracovníků nad 50 let) a knihovny vysokoškolské (16,1% pracovníků do 30 let a 40,5% nad 50 let)  Veřejné knihovny Libereckého kraje jsou „starší“ než je republiková úroveň

11 Složení knihovnických pracovníků podle pohlaví

12 Veřejné knihovny

13 Specializované knihovny

14 Struktura knihovnictva dle pohlaví  Nejsilnější feminizace : knihovny měst a obcí ; od 92% (města s 20 – 100000 obyvatel) do 96% (města s 5 – 20000 obyvatel)  Pouze v městských knihovnách v sídlech do 5000 obyvatel je feminizace nižší – 87%; v krajských knihovnách pracuje dokonce 17% mužů  Specializované knihovny : situace lepší (84% žen, 16% mužů); nejvíce knihovníků – mužů: ústřední specializované knihovny (22%) a vysokoškolské a ostatní specializované knihovny (15%).  SK – největší feminizace : knihovny l ékařské (8% mužů) a muzejní (10% mužů). V celku specializovaných knihoven pokles feminizace není patrný  Veřejné knihovny Libereckého kraje jsou feminizovanější než je celostátní průměr, specializované knihovny naopak.

15 Věková struktura knihovníků podle pohlaví

16

17

18 Věrnost instituci – ČR

19 Věrnost instituci

20  Liberecké knihovnice i knihovníci veřejných i specializovaných knihoven jsou věrnější svým institucím než knihovníci v ČR

21 Vzdělání – vývoj

22 Vzdělání

23  Vzdělání knihovníků v Libereckém kraji je nižší než v ČR; středoškoláci mají spíše knihovnické vzdělání ve veřejných, spíše neknihovnické ve specializovaných knihovnách  Vysokoškoláci mají naopak spíše knihovnické vzdělání ve specializovaných knihovnách, ve veřejných převažují ti s neknihovnickým vzděláním

24 Počítačová gramotnost: AKS

25

26 Počítačová gramotnost: textový editor

27

28 Počítačová gramotnost: tabulkový procesor

29

30 Počítačová gramotnost: grafické editory

31

32 Počítačová gramotnost: prezentační programy

33

34 Počítačová gramotnost: práce s databázemi

35

36 Počítačová gramotnost: tvorba webových stránek

37

38 Počítačová gramotnost: rešerše a využívání e-zdrojů

39

40 Počítačová gramotnost získána (VK):

41 Počítačová gramotnost získána (SK):

42 E-learning absolvovaný

43 E-learning očekávaný

44 Problémy v nabídce vzdělávání (VK)

45 Problémy v nabídce vzdělávání (SK)

46 Jazykové kompetence

47

48

49 Jazykové kompetence (VK)

50 Jazykové kompetence (SK)

51 Jazykové kompetence Liberecký kraj vs. ČR (VK)

52 Jazykové kompetence Liberecký kraj vs. ČR (SK)

53 Podpora zvyšování kvalifikace (VK)

54 Podpora zvyšování kvalifikace (SK)

55 Kolik hodin vzdělávání absolvoval v průměru odborný pracovník ČR celkem knihoven0odpovědělo celkem hodin průměr na knihovnu Veřejné knihovny67613853817536,45 34 Specializované knihovny186241626489,2 40,1 LIB. kraj celkem knihoven0odpovědělo celkem hodin průměr na knihovnu Veřejné knihovny448261194 45,9 Specializované knihovny707304 43,4

56 Podpora zvyšování kvalifikace  Pokud jde o počet hodin věnovaných ročně vzdělávání, jsou veřejné knihovny v Libereckém kraji výrazně nad republikovou úrovní, specializované knihovny nad republikovou úrovní

57 Priority ve vzdělávání IT

58 Priority ve vzdělávání IT (VK) Srovnání pořadíČRLIBEREC Tvorba a správa webových stránek11 Vyhledávací nástroje a informační zdroje na Internetu22 Automatizovaný knihovnický systém33 Možnosti využití ICT v práci knih.43 Digitální prezentace56 Práce systémového knihovníka69 Digitální knihovny75 Digitalizace88 Safer internet97 Základy hardware10

59 Priority ve vzdělávání IT (SK) Srovnání pořadíČRLIBEREC Vyhledávací nástroje a inf. zdroje na Internetu12 Automatiz. knihovnický systém21 Digitalizace33 Digitální knihovny44 Tvorba a správa webových stránek57 Práce systémového knihovníka67 Digitální prezentace75 Možnosti využití ICT v práci knih.87 Safer internet95 Základy hardware10

60

61 VK SROVNÁNÍ POŘADÍČRLIBEREC Podpora čtenářské gramotnosti a čtenářství11 Vzdělávací funkce knihoven24 Výpůjční služby a systémy32 Elektronické zdroje a služby46 Informační výchova uživatelů včetně práce s IT55 Komunitní role knihoven620 Práce s databázemi - vyhledávání, rešerše72 Jmenná katalogizace včetně AACR2, MARC 21810 Meziknihovní služby a dodávání dokumentů913 Lektorské dovednosti, správná prezentace1017 Využití sociálních sítí ve službách knihovny11 Marketing služeb, uživatelské potřeby129 Knižní kultura1311 Rovný přístup - služby speciálním skupinám uživatelů147 Literatura (teorie, dějiny)15 Organizace fondu1614 Referenční a informační služby177 Dobrovolníci v knihovnách1817 Katalogizace speciálních dokumentů včetně elektronických19 Autorské právo2015 Analýza uživatelských potřeb2120 Věcná katalogizace, konspektus2225 Tréninky paměti pro knihovníky23 Ochrana fondu2422 Vývoj a řízení sbírek, akvizice2526 Biblioterapie26 Autority2724

62 SK SROVNÁNÍ POŘADÍČRLIBEREC Práce s databázemi - vyhledávání, rešerše11 Elektronické zdroje a služby28 Katalogizace speciálních dokumentů včetně elektronických32 Autorské právo43 Referenční a informační služby518 Ochrana fondu66 Vývoj a řízení sbírek, akvizice712 Marketing služeb, uživatelské potřeby815 Jmenná katalogizace včetně AACR2, MARC 2198 Věcná katalogizace, konspektus104 Meziknihovní služby a dodávání dokumentů1112 Organizace fondu125 Informační výchova uživatelů včetně práce s IT1315 Výpůjční služby a systémy1412 Vzdělávací funkce knihoven1518 Analýza uživatelských potřeb1618 Lektorské dovednosti, správná prezentace17 Podpora čtenářské gramotnosti a čtenářství186 Autority198 Využití sociálních sítí ve službách knihovny208 Rovný přístup - služby speciálním skupinám uživatelů2118 Literatura (teorie, dějiny)2218 Tréninky paměti pro knihovníky2318 Komunitní role knihoven2418 Knižní kultura2518 Dobrovolníci v knihovnách2618 Biblioterapie2718

63

64 VK SROVNÁNÍČRLIBEREC Právní minimum pro knihovníky11 Projektový management, příprava projektů a žádostí o dotace21 Ekonom. minimum pro knihovníky33 Public relations44 Komunikace v organizaci55 Hodnocení výkonu a činnosti knihoven, benchmarking68 Týmová spolupráce77 Firemní kultura810 Personální management911 Strategie a řízení procesu změny106 Fundraising, ekonomika podniku119

65 SK SROVNÁNÍČRLIBEREC Právní minimum pro knihovníky110 Projektový management, příprava projektů a žádostí o dotace25 Ekonom. minimum pro knihovníky32 Komunikace v organizaci41 Public relations53 Týmová spolupráce66 Personální management74 Hodnocení výkonu a činnosti knihoven, benchmarking86 Strategie a řízení procesu změny96 Firemní kultura106 Fundraising, ekonomika podniku11

66 Priority ve vzdělávání  Priority v očekávaném vzdělávání se do značné míry kryjí s prioritami knihoven v ostatních krajích, jsou zde však i některé velmi výrazné rozdíly : v oblasti základních knihovnických činností v obou skupinách knihoven, v oblasti managementu u specializovaných knihoven ; v oblasti IT se priority téměř kryjí s prioritami v ČR.

67 Zaměstnanci ve třídách

68 Průměrný tarifní měsíční plat ČR vs. LIB. kraj (VK)

69 Průměrný tarifní měsíční plat ČR vs. LIB. kraj (SK)

70 Průměrný celkový měsíční plat ČR vs. LIB. kraj (VK)

71 Liberecký krajČR 6. třída 10 552 Kč 10 942 Kč 7. třída 14 376 Kč 14 629 Kč 8. třída 17 044 Kč 17 422 Kč 9. třída 18 511 Kč 20 119 Kč 10. třída 21 316 Kč 22 891 Kč 11. třída 28 973 Kč 27 440 Kč 12. třída 30 206 Kč 33 587 Kč

72 Platy – shrnutí  Nejčastější platovou třídou je v kraji třída 9, v této třídě je tarifní plat ve veřejných knihovnách mírně pod republikovou úrovní  V ostatních třídách jsou VK mírně pod republikovou úrovní s výjimkou třídy 11, kde jsou nad republikovou úrovní.  U specializovaných knihoven jde o velmi malý vzorek, z něhož nelze vyvozovat obecně platné závěry

73 Děkuji za pozornost a trpělivost Kontakt: Zlata Houšková GSM: 773-461-554 zlata.houskova@gmail.com


Stáhnout ppt "Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách Liberecký kraj Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google