Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elvira Wilson ( Head of Business Support Services) Tracy Groom (Financial Inclusion Coordinator) 5. března 2013 The Haven Wolverhampton Registrační číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elvira Wilson ( Head of Business Support Services) Tracy Groom (Financial Inclusion Coordinator) 5. března 2013 The Haven Wolverhampton Registrační číslo."— Transkript prezentace:

1 Elvira Wilson ( Head of Business Support Services) Tracy Groom (Financial Inclusion Coordinator) 5. března 2013 The Haven Wolverhampton Registrační číslo 1065427 1

2 2 The Haven Wolverhampton The Haven Wolverhampton, založen roku 1973, je charitativní organizací, která poskytuje praktickou a emocionální podporu ženám a dětem, které jsou ohroženy domácím násilím, bezdomovectví a zneužíváním. Naší vizí je život všech žen a dětí ve společnosti bez útlaku, bezdomovectví, násilí a zneužívání a podpora a obhajoba lidských práv. „Pevně věřím, že mi azyl Wolverhampton zachránil život” Registered Charity: 1065427 Company Ltd by Guarantee (Registered in England): 03159029 © The Haven Wolverhampton 2013

3 Domácí násilí ve Wolverhamptonu Wolverhampton, UK Počet obyvatel: 249.500 (Sčítání z roku 2011) 5,164 případů domácího násilí (DN) bylo nahlášeno na policii v období od 1.4.2010 do 31.3.2011. 86% obětí DN ve Wolverhamptonu byly ženy. Většina z těchto obětí byla ve věku 17-39, s tím, že věkové skupiny 21- 24 a 25-29 mírně převládají. 3 domácí vraždy ve Wolverhamptonu za poslední 2 roky 31% domácností je zasaženo dětskou chudobou Roční náklady pro veřejný sektor byly ve Wolverhamptonu odhadnuty na 66,54 milionu liber (WDVF). 3

4 O azylu •The Haven může ubytovat až 53 žen a kolem 100 dětí v jednom okamžiku •V období od 1.4.2011 do 31.3.2012 poskytlo azylové ubytování přístřeší 471 ženám a dětem a podpořilo přes 700 žen v komunitě •Roční obrat 2011-12: 2 562 385 liber •80 zaměstnanců, 50-70 dobrovolníků •Novinka: Centrum pro ženy a dva charitní obchody -Azyl Wolverhampton je členem wolverhamptonského (multidisciplinárního) týmu, který byl vytvořen z Fóra pro domácí násilí is (WDVF), a je tvořen zástupci z oblasti zdravotnictví, bydlení a policie. Tým se schází 1x14 dní a projednává nejzávažnější a nejrizikovější případy domácího násilí. •Organizace podepsala zastřešující protokol o sdílení informací 4

5 5 The Haven Wolverhampton Azyl •5 azylových domů ve městě Wolverhampton •Celkově 53 ubytovacích jednotek •Pracovníci podporující rodinu/ pracovníci zaměřující se na děti •Vybavení pro handicapované uživatele •Nonstop © The Haven Wolverhampton 2013

6 Nabízené služby •Nonstop zdarma telefonní linka 08000 194 400 •Krizové ubytování •Advokátní služby, komunitní podpora •Pomoc s hledáním následného ubytování •Poradenství/podpora •Služby pro děti •Poradenství v otázkách bydlení a přistěhovalectví •Finanční poradenství •Speciální podpora asijských žen •Vzdělávání, výcviky a rozvoj dovedností •Haven Way User Engagement Project •Mezinárodní projekty •Dobrovolnictví 6

7 Kdo k nám klienty odkazuje (2012) 7 © The Haven Wolverhampton 2013

8 Pomoc přes telefonickou linku Možnosti a provázení Odkazování na ubytovací služby dluhové poradenství odkazování na CAT Informace o kontaktech pro děti Bezpečnostní plán Informace o opatřeních proti sexuálnímu obtěžování Někdo, s kým se dá mluvit Posouzení potřeb a rizik Nasměrování Důvěrnost Posouzení počátečních rizik DN Právní poradenství Dávkové poradenství Okamžitá odpověď SMS E-Mail Skype 8 © The Haven Wolverhampton 2013

9 Program finančního poradenství(2010-13) - Jak to děláme? - 9 •Poskytování speciálního finančního poradenství ženám obětem DN •Zvyšování povědomí o finančním zneužívání jako jedné ze stránek domácího násilí •Zlepšování znalostí mezi bankovními úředníky o domácím násilí a finančním zneužívání a spolupráce s místními bankami na rozvoji poskytování finanční pomoci •Snaha o zlepšení pochopení problematiky DN mezi novináři •Podpora výzkumu a šíření poznatků po celé Velké Británii, podpora dobré praxe

10 Program finančního poradenství Dopady finančního zneužívání •Finanční zneužívání může mít závažné a dlouhodobé následky. •Může to být: – finanční vyloučení: nemožnost dosáhnout na vhodné finanční služby, které by pomohly dostat se z chudoby a zůstat mimo ni. – neschopnost odejít/utéct z násilného vztahu z důvodu finančních dopadů – izolace z důvodu závislosti na násilné osobě – odříznutí od vzdělání, práce, výcviků a v důsledku toho od finanční nezávislosti – dluhy a špatné úvěrové hodnocení – chybící sebevědomí nebo finanční dovednosti, žádná zkušenost se samostatným bydlením – fyzické nebo psychické onemocnění –Peníze mohou sloužit násilníkovi k dosažení úplné kontroly. –Bez peněz mají ženy v násilném vztahu pocit, že neexistuje možnost úniku. 10 © The Haven Wolverhampton 2013

11 © The Haven Wolverhampton 2010 11

12 © The Haven Wolverhampton 2013 Otázky sociální politiky Dluhové problémy Tlak z bank/ nedostatek pochopení pro DN Dávková problematika Špatné poradenství ohledně dávek a od úřadů Klienti využívají nebankovních půjček/ nedostatek znalostí Spotřební úvěry/ nedostatek znalostí ze strany poskytovatele Žádné východisko Nezodpovědné půjčování si/kreditní karty/osobní půjčky Prodleva v obdržení informacích o dávkách Otázky zaměstnanosti „Nikdy mě ani nenapadlo, že jsem byla obětí zneužívání“ 12

13 Prevence Partnerská spolupráceOchrana Model služeb Podpora bydlení Komunitní služby Nonstop linka pomoci (Telefon, email, sms, návštěva) Zvyšování povědomí Nasměrování 13

14 Vzdělávací programy •The Haven je poskytovatel vzdělávání v rámci NOCN (National Open College Network) •Vzdělávací programy The Haven: •Povědomí o domácím násilí •Rozmanitost, sexuální zneužívání a DN •Práce s dětmi •Provázení obětí trestněprávním řízením •Zásady, postupy a praxe •DN a duševní zdraví •DN a invalidita •Politika na pracovišti •Program SVOBODA •Program finanční gramotnosti 14

15 15 OTÁZKY

16 DN ve Velké Británii •1 ze 4 žen zažije domácí násilí v průběhu svého života (Rada Evropy, 2002) •2 ženy jsou zabity každý týden ve Velké Británii v důsledku domácího násilí (Women's Aid, 2004) •V běžném roce se událo odhadem 635 000 případů domácího násilí v Anglii a Walesu. 19% obětí byli muži a 81% ženy (The 2001/2 British Crime Survey) •Domácí násilí je trestný čin s nejvyšší mírou opakované viktimizace a představuje téměř čtvrtinu všech násilných incidentů hlášených na policii (Home Office, July 2002) •Průzkumy ukazují, že žena je bita v průměru 35x než vyhledá pomoc (Women’s Aid, 2004) •Ženy jsou v největším riziku zabití v okamžiku rozchodu nebo po svém odchodu (Lees, 2000) •Domácí násilí často začíná nebo se stupňuje v době těhotenství (Mezey, G.C, 1997) •3 – 5 dětí v každé třídě žijí s domácím násilím (Atkien, 2004) •Odhaduje se, že 75% až 90% případů domácího násilí jsou přítomny děti (ve stejné nebo jiné místnosti) (Hughes, 1992; Abrahams, 1994) 16

17 Domácí násilí ve Velké Británii stojí min 23 miliard liber ROČNĚ 2,7 mld. liber je ze ztráty produktivity (kvůli zraněním) • 3 mld. liber utratí veřejné služby: • 1 mld. liber trestní soudnictví (25% z jeho rozpočtu na násilné zločiny); •1,2 mld. liber zdravotnictví; •0,25 mld. liber sociální služby; •0,26 ml. liber oblast bydlení; •0,3 mld. liber občanskoprávní řízení •Více než 17 mld. liber – lidské a emocionální náklady: Domácí násilí vede k bolesti a utrpení, které se nedá vyčíslit náklady na služby (Above figures refer to spending, 2001) http://www.renewal.net/Documents/RNET/Research/Nationaldomesticviolence.pdf [accessed July 2006] 17

18 Nastavení standardů: Projekt Rady Evropy o násilí na ženách Požadované služby  Linky pomoci  Azylové domy  Poradenství a advokacie (včetně krizových center)  Dosah  Intervenční projekty  Krizová centra pro znásilnění  Centra pro oběti sexuálního násilí  Prosazování zákonů  Programy pro pachatele 18 © The Haven Wolverhampton 2013

19 Mapa nedostatků: Služby zabývající se problematikou násilí na ženách ve Velké Británii (2009) Přes čtvrtinu (25.6%) místních úřadů ve Velké Británii nemá žádné specializované služby v otázce násilí proti ženám 19

20 Oblast domácího násilí ve Wolverhamptonu •Azyl Wolverhampton založen v roce 1973 •Fórum pro domácí násilí (WDVF), 1990 •Nezávislí advokáti DN (IDVA), 2002 •Národní akreditovaný vzdělávací program vytvořený Azylem v roce 2004 •Ženská síť ve Wolverhamptonu •Specializovaný soud pro domácí násilí (2005) •Konference na posuzování vícečetných rizik (MARAC), 2006 •IDVA in A&E, 2012 •Nezávislý advokát sexuálního násilí, 2012 •Strategie pro roky 2012-2015 pro vícečetné násilí na ženách a dívkách (mužích a chlapcích) 20 © The Haven Wolverhampton 2013

21 Výzva k zastavení násilí na ženách a dívkách: Akční plán 1.Předcházet násilí tím, že budou napadány přístupy a chování, které ho podporují a zasáhnout dříve, kde je možné násilí předejít 2.Poskytování adekvátní podpory tam, kde se objeví násilí 3.Partnerský přístup k dosažení nejlepších výsledků pro oběti a jejich rodiny 4.Přijmout opatření ke snížení rizik u žen a dívek, které jsou obětí těchto trestních činů a jistota, že se pachatelé dostanou před soud •Nová definice domácího násilí a zneužívání (pondělí 5.11.2012) •“Jakýkoli incident nebo případ kontroly, donucování nebo vyhrožování, násilí nebo zneužívání mezi těmi, kdož jsou starší 16 let a jsou nebo byli v intimním partnerském nebo jiném rodinném vztahu bez ohledu na pohlaví a sexuální orientaci.” 21

22 Nezávislý poradce na domácí násilí (IDVA) pracuje na zajištění bezpečí u těch případů, kde je vysoké riziko ohrožení ze strany partnera, ex-partnera nebo jiného člena rodiny. Práce zahrnuje: • posuzování míry rizika • diskuzi o vhodných možnostech • vytvoření bezpečnostního plánu • převzetí aktivní role při provádění plánů, včetně krátkodobých a dlouhodobých řešení • účast na konferencích na posuzování vícečetných rizik MARAC (Multi-Agency Risk Assessment Conferences) • psaní zpráv • zachování důvěrnosti • sběr a porovnávání dat v problematice domácího násilí. 22 Nezávislí poradci na domácí násilí © The Haven Wolverhampton 2013

23 Výzvy •Ekonomická krize/ recese •Vládní škrty –The government departments who have historically given the most funding (grants and contracts) are those who have so far received the largest cuts. (Wolverhampton £80m since 2008, additional £44m is planned over the next 5 years) •Sociální reformy –(£70m-£120m ztráty ve městě; 31% populace ve Wolverhamptonu není online; méně práce; zvyšující se ohrožení bezdomovectvím) •Universal credit (nová sociální dávka) •Klima pro nabídkové řízení a zadávání veřejných zakázek •Agenda více na lokální úrovni •Gendrově neutrální přístup k službám •Místní/národní/mezinárodní strategie 23

24 Klíčové zdroje financování Sociální reformy Ekonomická krize Vládní škrty 24 © The Haven Wolverhampton 2013

25 1.Umístění zájmu o děti a ženy do centra všeho co děláme a jejich zahrnutí do všech aspektů práce The Haven Wolverhampton 2.Poskytnutí ubytování a komunitně založených služeb ženám a dětem, které prožily násilí a/nebo bezdomovectví 3.Investice do řízení, zaměstnanců a dobrovolníků k dosažení špičkové úrovně a podpora rozmanitosti 4.Zvyšování povědomí o potřebách žen a dětí, které zakusily násilí a/nebo bezdomovectví 5.Rozvoj vazeb a vztahů směřujících k ovlivňování místní, národní a mezinárodní politiky a strategického plánování 6.Dosáhnout dlouhodobé ekonomické udržitelnosti Co dál? Business Plán 20012-17 25 © The Haven Wolverhampton 2013

26 Mezinárodní práce Také: Kanada New York San Diego 26 © The Haven Wolverhampton 2013

27 Mezinárodní partneři •Krizové centrum pro ženy a děti „Ekaterina”, Rusko (od 1996) •Sociálně-ekonomické rozvojové centrum SABR,Uzbekistán (od 1997) •Women and Child Watch Initiative, Nigérie (od 2009) 27

28 © The Haven Wolverhampton 2010 Další mezinárodní projekty a aktivity •DAPHNE Mezinárodní srovnávací projekt •Commonwealth Fellowships Programme •Evropská dobrovolná služba (EVS) •European Training Services (ETS) (Evropský vzdělávací prorgram) •Vzdělávání mezinárodních investorů např. The National Family Safety Programme, Saudská Arábie •Soutěž s tričky 28

29 © The Haven Wolverhampton 2010 Mezinárodní konference •WAVE (Women Against Violence Europe), každý rok •CSW (Commission on the Status of Women) New York, každý rok •Uzbek-British Women’s Business Forum “Perla východu”, každé dva roky •“Prevention of Domestic Violence”, Moscow, 2009 •International Interdisciplinary Congress on Women, Madrid, 2008 •World Conference of Women's Shelters, Canada, 2008 •“Socio -Economic Initiatives Of Women”, Uzbekistan, 2007 and 2008 •Social partnership Network Creation” Uzbekistan, 2001 … 29

30 Evropský srovnávací projekt 2011-13: Velká Británie, Portugalsko, Německo, Lotyšsko, Itálie, Holandsko Poradenství pro oběti domácího násilí 30

31 Přínosy mezinárodní práce •Sdílení znalostí/ dobré praxe a inovací •Porozumění probíhajícím a rozvíjejícím se změnám v ženském světovém hnutí •Porozumění mezinárodním nástrojům např. Pekingská akční platforma 1995 (Beijing Platform for Action - BPFA), Rozvojové cíle tisíciletí, CEDAW atd. a jejich využití při lokální, národní a mezinárodní lobby. •Budování národních a mezinárodních partnerstvích 31 © The Haven Wolverhampton 2013

32 The Haven Wolverhampton Soutěž s tričky 2013 Vyhrajte příležitost navštívit Velkou Británii a čerpat zkušenosti týmu, dobrovolníků a poskytovaných služeb The Haven Wolverhampton 32 © The Haven Wolverhampton 2013

33 Kontaktní údaje Telefon  Zdarma nonstop linka pomoci: 08000 194 400  Office – 01902 572140  Fax – 01902 572144 Korespondenční adresa  The Haven Wolverhampton, P.O. Box 105, WV1 4LP Email  info@havenrefuge.org.uk info@havenrefuge.org.uk  helpline@havenrefuge.org.uk@havenrefuge.org.uk Website: http://www.havenrefuge.org.ukhttp://www.havenrefuge.org.uk Facebook: www.facebook.com/TheHavenWton Twitter: www.twitter.com/TheHavenWton Elvira Wilson: hbs@havenrefuge.org.uk Tracy Groom: fic@havenrefuge.org.uk 33


Stáhnout ppt "Elvira Wilson ( Head of Business Support Services) Tracy Groom (Financial Inclusion Coordinator) 5. března 2013 The Haven Wolverhampton Registrační číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google