Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potenciál Pracovní skupiny Vodní hospodářství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potenciál Pracovní skupiny Vodní hospodářství"— Transkript prezentace:

1 Potenciál Pracovní skupiny Vodní hospodářství
czech bcsd Potenciál Pracovní skupiny Vodní hospodářství Jan Čermák Praha

2 Garant PS Vodní hospodářství
Ing. Jan Čermák – hlavní současné aktivity: Expert hodnotící komise programu Centra kompetence TAČR od r. 2013 Koordinátor pracoviště a věcný manažer KA4 projektu ENVIMOD - Modernizace výuky oboru Vodní hospodářství UJEP v Ústí n.L. - od r. 2011 Výkonný manažer Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje – od r. 2010 Člen vedení Asociace inovačního podnikání ČR - od r. 2007 Místopředseda exekutivy Českého národního výboru ICID (Internationale Commission on Irrigation and Drainage) - od r. 2005 Externí expert evaluátor DG Research and Innovation pro Life Sciences – od r. 1999 Prezident Asociace pro vodu v krajině ČR – od r. 1998 Manažer a jednatel společnosti MEBIS s.r.o.- od r. 1993

3 PS Vodní hospodářství disponuje potenciálem Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje - TP UVZ a Asociace pro vodu v krajině ČR – AVK ČR TP UVZ: patří mezi Národní technologické platformy schválené a podporované MPO ČR v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, jejichž cílem je přispět ve střednědobém až dlouhodobém horizontu k hospodářskému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje. TP UVZ byla založena v roce 2009 v souladu s iniciativou EK ze dne 16. června 2004 týkající se vytvoření technologických platforem, publikovanou v COM(2004) 353 final (Science and technology, the key to Europe's future - Guidelines for future European Union policy to support research). TPUVZ je podporována Operačním programem Podnikání a inovace MPO ČR. Členy a TPUVZ jsou v současné době mimo jiné 4 univerzity, 4 výzkumné ústavy, st. podniky povodí – Vltavy a Labe, početně nejvíc zastoupené jsou podnikatelské subjekty, NNO, VOŠ a další. Členská základna postupně narůstá, důsledkem je zvyšování efektivnosti a účinnosti servisu, který TP UVZ poskytuje svým členům. TP UVZ je plnoprávným a aktivním členem relevantní evropské Technologické platformy – WssTP – Water Supply and Sanitation Technology Platform - Základními dokumenty TP UVZ jsou Strategická výzkumná agenda (12/2010) Implementační akční plán (12/2013)

4 Orgány TP UVZ Projektová rada TP UVZ Ing. Jan Čermák Předseda PR, manažer projekt u, prezident AVK ČR Ing. Václav Jirásek Člen PR Ředitel pro správu povodí Povodí Labe, s.p. Doc.RNDr. Jan Pokorný, CSc. Místopřeseda PR - ředitel ENKI, o.p.s. Mgr. Mark Rieder Člen PR - Ředitel VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. RNDr. Lubomír Procházka Člen PR - Generální ředitel, GEOtest Brno, a.s. Ing. Jiří Šoukal, CSc. Člen PR - Ředitel , Centrum hydraulického výzkumu s.r.o. Doc. Ing. Dr. Milada Šťastná Člen PR - MENDELU, Ústav aplikované a kr. ekologie Správní rada TP UVZ Ing. Petr Mamula, CSc Předseda SR, Předseda Dozorčí rady AVK ČR RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský Místopředseda SR, ředitel, ČHMÚ, pob. Brno Ing. Jiří Hladík, Ph.D Člen SR - ředitel, VUMOP, v.v.i.

5 Experti TP UVZ RNDr.Jindřich Duras, Ph.D. RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.Sc.
Prof. Ing. Josef Říha Dr.Sc RNDr.Jindřich Duras, Ph.D. Prof.Ing. Vojtěch Dirner, CSc RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.Sc. Prof.Dr.Ing. Miroslav Kyncl Ing. Eva Lacková, Ph.D Prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc. Ing. Jiří Kořen, Ph.D. Doc. Ing. Tomáš Randák, PhD. Ing. Jan Čermák, Dr.Sc. Doc. RNDr. Hana Čížková, CSc PhDr. Marie Vrbová Doc.Mgr. Vít Vondrák, PhD. Ing. Jan Sixta,CSc Doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. RNDr. Olga Skácelová, Ph.D. Doc.RNDr. Emílie Pecharová, CSc RNDr. Jitka Novotná Doc.RNDr.. Miroslav Martiš, CSc Ing. Martin Neruda, Ph.D. Doc.Dr.Ing. Dagmar Škodová Parmová Ing. Tomáš Fuka, CSc. Doc. Ing. Jiří Němec, CSc. Ing. Radomir Muzikář, CSc. Doc. RNDr. Libor Pechar, CSc. Mgr.Ing. Martina Eiseltová RNDr.Vlastimil Kostkan, Ph.D. Ing. Ivan Novotný Ing. Roman Honzík: Ing.Jarmila Čechmánková Ing. Zdeněk Brož, CSc RNDr.Pavel Novák Ing.Jan Vopravil, PhD.

6 Příklad mezinárodních aktivit TP UVZ v roce 2013 Research Council of Norway (RCN) - Programme CZ09 Research Support Fund 1. Optimization of land use in urban areas due to a potential load by risky substances 2. Stabilization of areas contaminated by industrial use   3. Long term unused brownfield areas utilization 4. Restoration of mining landscape naturale /industrial – technological measures for renewal water régime and water quality 5. Sustainability of water resources for industrial production  6. Waste, technological and process waters usable for irrigation purposes in reclaimed areas. 7. Precipitation water in industrial areas as a source of potable, irrigation and process water 8. Phytoremediation of decontaminated areas in geobiocenological concept 9. Role of vegetation in dissipation of solar energy and water cycle – comparison of agriculture crops and dense wetland vegetation. 10.Nature close restoration in torrent control

7 Obecné vize a principy WBCSD a TP UVZ v oblasti „water solutions“ jsou téměř identické
Voda je zásadní problém udržitelného rozvoj Otázky dostupnosti vody, kvality a bezpečnosti vodních zdrojů Propojení privátní a veřejné sféry Přizpůsobení se změně klimatu I v ČR lze očekávat stav kdy poptávka bude převyšovat místně dostupných zdroje vody Inovace průmyslových technologií  - snižování spotřeby Zvýšení výrobních nákladů Finanční rizika pro potenciální investory Apod. TP UVZ je připravena využívat dostupných nových poznatků WBCSD, metodik atd. pokud budou uplatnitelné ve specifických podmínkách ČR – posoudí např. možnosti implementace „Global Water Tool“, (metoda mapování spotřeby vody podniky a posouzení rizik ) apod.

8 Příklad možné konkrétní spolupráce TP UVZ a WBCSD
Součástí WBCSD je např. také Wetlands International která „ je jedinou celosvětovou nevládní organizací (NGO), věnovanou mokřadům s historií více než půl století…..“ Právě v tomto týdnu je v USA (Duluth, Minnesota) náš člen, který se účastní „The Annual Meeting of Society of Wetland Scientists“ (tato společnost má cca členů) Před 300 účastníky této výroční konference vystoupí na téma "Direct and undirect role of wetlands in climate„ TP UVZ k tomuto tématu jen v roce 2013 uspořádal a) Ve dnech 16. – 18. dubna pro 100 účastníků konferenci v Mostě „Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů“, B) 17. – mezinárodní workshop na obdobné téma. Mimo to TP UVZ připravuje mezinárodní projekt „ Dynamika Cs137 v mokřadech a možnosti jeho zadržení“. (+ Duke University USA )


Stáhnout ppt "Potenciál Pracovní skupiny Vodní hospodářství"

Podobné prezentace


Reklamy Google