Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANaP Metropolitní síť a portál města Pelhřimova Květen 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANaP Metropolitní síť a portál města Pelhřimova Květen 2009."— Transkript prezentace:

1 MANaP Metropolitní síť a portál města Pelhřimova Květen 2009

2 MAN - HISTORIE VÝSTAVBY •Samostatné LAN MěÚ a OkÚ •Realizace II. etapy reformy veřejné správy

3 I. Realizace optické páteře (2003/4) •Cíle projektu –Propojení areálů bývalého OkÚ a „bývalé“ radnice OK –Zavedení OK do městských objektů po trase •Areál ZŠ a MŠ Pražská •Modrý pavilon •Muzeum Vysočiny (organizace kraje), IC •Č.p. 17 – Galerie M •Realizováno ve spolupráci s JČE (EoN) •Financování s účastí GP Metropolitní sítě –Celkové náklady 518000,- z toho FV 362000,- (70%) •Motivace

4

5 II. Rozvoj MAN Pelhřimov (08/04 – 03/05) •GP FV METRO II –Celkové náklady projektu 710000,- z toho FV 497000,- (70%) –Cíle projektu •připojení dalších subjektů na trase OK – ZŠ Pražská, divadlo (konektivita, technologie kotelny) •prodloužení optické páteře – městská knihovna, KZ (KD Máj, Hodina H, informační centrum mládeže) •přestavba topologie sítě •projektový záměr do SROPu

6 Připojení dalších subjektů na trase optického kabelu (OK) •Realizace přístupových bodu na trase stávajícího OK (ZŠ, Muzeum Vysočiny/IC..,)

7 Trasa OK – MCS Drain/ výkop

8 Konečná trasa OK v teplovodním kanále

9 Přestavba topologie sítě •Stávající topologie byla z hlediska požadavků dalšího rozvoje infrastruktury (nemožnost oddělení sítí fyzická ani VLAN) nehvězdicová topologie-funkční závislost, datových toků, bezpečnosti, … nevhodná •Cílem bylo –Realizace hvězdicové topologie •Dosáhnout max. využití kapacity OK •samostatný spoj pro každý připojený bod •Oddělení sítí do samostatných segmentů •Bezpečnost •…

10

11 Navrhovaná topologie sítě

12 Dokumentace projektu Portál města Pelhřimov Veřejná správa jako služba veřejnosti předpokládá i rozvoj služeb v oblasti ICT. Z odůvodnění projektu vyplývá, že vedle dalšího rozvoje základní komunikační infrastruktury se Městu jako stěžejní jeví poskytování informačních služeb pro širokou veřejnost. Řešením bude výstavba portálu Města Pelhřimov, který bude kombinací vlastností aplikačních serverů (poskytování možnosti zpracování agend nad vlastními nebo i společnými daty nejen pro město a jeho organizace, ale i pro obce ve správním územím), dokumentových úložišť a WWW serverů. Cílem je zpracování projektu „Portál Města Pelhřimov“, který bude předložen jako záměr do Výzvy SROP. Projekt bude komplexně řešit výstavbu „Portálu města Pelhřimov“ od úvodních analýz až po návrh technologické platformy pro nasazení portálu. Tvorbou projektu budou pověřeny specializované firmy z oboru ICT.

13 Metropolitní síť a portál města Pelhřimov Ideový záměr projektu Portál Města Pelhřimov (citace z dokumentu) Základním východiskem je alespoň minimálně se přiblížit myšlenkám E- govermentu jakožto virtuální instituci schopné poskytovat své služby, řešit požadavky … za pomoci internetu a moderních komunikačních prostředků a tím celkově zjednodušit procesy související se zákonnými povinnostmi veřejnosti (občanů, firem, ….) a ostatních institucí. Oblasti řešení : •Vnitřní procesy a propojení mezi institucemi VS • vnitřní informační systém úřadu, nabídka aplikací (Fénix) pro další subjekty, SSL-ePodani, formuláře, EP, úložistě dokumentů, scanovací linka, …, poskytování informací (RPS), …. •Další rozvoj MAN – prodloužení FO páteře a v území kolem páteře realizace technických podmínek pro možnost dostupného internetu pro občana. •Veřejné dostupný internet

14 Projekt musí komplexně řešit portál jak co do formy, tak co do obsahu. Forma – technické řešení, topologie, HW, SW, systémová a aplikační platforma, bezpečnost, zálohování včetně provozních a personálních požadavků (- studie proveditelnosti). Portál řešit jako skutečný portál tzn. nasadit portálovou technologii slučující do jednoho pohledu „úřadové“ aplikace a informační zdroje celé sítě s využitím adresářových služeb s maximálním využití moderních internetových technologií.

15 MANaP •Soutěž na dodavatele zpracování projektové dokumentace a zpracování žádosti (smlouva 12/2004) •Výzva na podávání žádostí •Podání žádosti – 03/05 •11/2005 – rozhodnutí •12/2005 – veřejná zakázka na dodavatele (PragoData Cons.) •Smlouva – 04/2006, harmonogram do 11/2006 •03/2006 – vyber dodavatele dot. managementu

16 MANaP •Výstupy projektu –Metropolitní síť a přístupová místa k internetu •Položení optické kabeláže •Realizace přístupových míst •Instalace 2 PIAP ve formě kiosků •Rozšíření kapacity městských IKT center o 7 míst •Vybudování 3 HotSpotu •HW/SW pro správu infrastruktury

17 MANaP –Portál města Pelhřimova •Implementace produktu el. Podatelny •Implementace RVS (rezervační a vyvolávací systém) •Implementace RPS (Redakční publikační systém) •Implementace VGIS (veřejný GIS) •Implementace produktu eRADA (zastupitelstvo/rada) •Implementace integrační nadstavby (BIP) •Zřízení funkčního místa správce portálu •publicita

18 Partneři projektu •Iromez (provozovatel tepelného hospodářství ve městě) •ZŠ Osvobození •Obchodní akademie •Kraj Vysočina (Rowanet, EP, …) •OŘ PČR (MKDS)

19 Vedení tras MAN

20

21 Logické schéma sítě

22 Návazné infrastrukturní projekty

23 III. Rozšíření MAN Pe II •GP Metropolitní sítě V (10/06-02/07) –754000,- z toho FV 200000,- (23%) –Připojení areálu nemocnice (OO PČR, nemocnice, RZS,OH), po trase hotelová škola, kamerový bod (v další etapě MKDS) • Část klasicky výkop, část plynové potrubí, část topný kanál

24 Rozšíření MAN Pe II - nemocnice

25 IV. Rozšíření MAM Pelhřimov III •GP Metro VII – 2007 (07/07-12/07) –1200000,-/200000,- (15%) –Rozšíření o 3 přístupové body •TS PE (předpoklad pro připojení prům. zóny, SUS •objekt SŠ v ulici Růžová, •Objekt ZUŠ A.Sovy

26 ZUŠ A. Sovy

27 Technické služby

28 Sřední škola – ul. Růžová

29 IV. Rozšíření o.páteře a rekonstrukce segmentu MAN Pelhřimov •Bez dotace – 300000,-, 11/2007 Přístupový bod v domově pro seniory

30 Trasy MAN celkem

31 Další projekty •MKDS –I. Etapa 2005 – 5 KB –II. Etapa 2008 – KB + upgrade jednoho KB –III. Etapa 2009 – 2 KB •Datové úložiště a rekonstrukce serverové infrastruktury

32 Městský kamerový systém


Stáhnout ppt "MANaP Metropolitní síť a portál města Pelhřimova Květen 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google