Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Školy pro venkov“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Školy pro venkov“"— Transkript prezentace:

1 Projekt „Školy pro venkov“

2 Nositel projektu: Novohradská občanská společnost o.s.
Kromě našeho území v Jihočeském kraji bude realizace paralelně probíhat ještě na území Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a Zlínského kraje. Celkem bude do projektu zapojeno 17 základních škol, přičemž 4 školy budou z našeho území.

3 Podprojekt ZŠ a MŠ v Rapšachu
Rapšach jako obec postižená historií, stručná historie regionu, přírodovědné a zeměpisné zajímavosti regionu Realizační tým Mgr. Karel Snětina manažer projektu – konečné zpracování výstupů Mgr. Martin Kvapil člen – zodpovědný za přírodovědnou část Mgr. Pavlína Křížová členka – zodpovědná za historickou část Mgr. Ivana Kvapilová členka – zodpovědná za zeměpisnou část, překlad do NJ Mgr. Olga Imrichová členka – sběr dat, překlad do Aj

4 Mgr. Karel Snětina – manažer projektu a konečné zpracování výstupů
Realizační tým ZŠ a MŠ v Rapšachu Manažer projektu Mgr. Karel Snětina – manažer projektu a konečné zpracování výstupů Vystudoval PF v Ústí n. L. – aprobace matematika – základy průmyslové výroby. Od roku 1979 pracuje jako učitel a od roku 1992 jako ředitel v ZŠ a MŠ v Rapšachu. Nevzpírá se novým trendům ve výuce, ale ŠVP považuje za poměrně velký omyl našeho školství – rozhodně na základních školách. Kromě svých předmětů učil už vše, v poslední době hlavně informatiku. Je správcem počítačové sítě školy. 30 let je také kvalifikovaným výchovným poradcem – neví však, zda mu kvalifikace ještě platí. Ve svém volném čase se věnuje počítačům, dětem z turistického oddílu, a to na pravidelných schůzkách, výpravách, při turistických závodech i na letních táborech.

5 Mgr. Martin Kvapil – člen zodpovědný za přírodovědnou část
Realizační tým ZŠ a MŠ v Rapšachu Člen týmu Mgr. Martin Kvapil – člen zodpovědný za přírodovědnou část Vystudoval PF v Českých Budějovicích – aprobace občanská výchova – ruský jazyk – dramatická výchova. Od roku 1991 pracuje jako učitel a od roku 1995 jako zástupce ředitele v ZŠ a MŠ v Rapšachu. Je školeným koordinátorem ŠVP. Jeho mottem je: „JE LEPŠÍ ROZDĚLAT OHEŇ, NEŽ PROKLÍNAT TMU“ Ve svém volném čase se věnuje opět škole, a také dětem z turistického oddílu, a to na pravidelných schůzkách i na letních táborech.

6 Realizační tým ZŠ a MŠ v Rapšachu
Členka týmu Mgr. Olga Imrichová – členka zodpovědná za sběr dat, tipy do pracovních listů a hlavně překlad do angličtiny Vystudovala PF MU v Brně – učitelství pro 1. stupeň, později si rozšířila aprobaci o angličtinu pro 1. i 2. stupeň ZŠ. Od roku 1996 pracuje jako učitelka v ZŠ a MŠ v Rapšachu. Letos začala učit na jazykové škole LEVEL, kde vede kurzy pro děti i dospělé. Patří k učitelům, kteří se nebrání novým metodám výuky, ani dalšímu sebevzdělávání. Mezi záliby patří hudba, divadlo a pobyt v přírodě, což zahrnuje i vedení oddílu na našich letních táborech.

7 Vede turistický oddíl a nutí nás neustále jezdit do divadla...
Realizační tým ZŠ a MŠ v Rapšachu Členka týmu Mgr. Pavlína Křížová – členka zodpovědná za historickou část a nápady pro zpracování pracovních listů Vystudovala PF UP v Olomouci – aprobace český jazyk a občanská výchova. Na PF MU v Brně rozšířila aprobaci o dějepis a český jazyk pro SŠ. Od roku 1996 pracuje jako učitelka v ZŠ a MŠ v Rapšachu. Mezi její záliby patří historie, cestování, četba, divadlo a vaření. Je jednou z iniciátorek a hlavních organizátorek velkých akcí, jako je Zikmundohraní, Jarmark, Vánoční setkání... Vede turistický oddíl a nutí nás neustále jezdit do divadla...

8 Realizační tým ZŠ a MŠ v Rapšachu
Manažer projektu Mgr. Ivana Kvapilová – členka zodpovědná za zeměpisnou část, školní časopis a překlad do německého jazyka Vystudovala PF v Českých Budějovicích – aprobace ruský jazyk – občanská výchova – německý jazyk. Od roku 1995 pracuje jako učitelka v ZŠ a MŠ v Rapšachu. Je kvalifikovanou výchovnou poradkyní. Ve svém volném čase se věnuje opět hlavně škole, je jednou z iniciátorek a hlavních organizátorek velkých akcí, jako je Zikmundohraní, Jarmark, Vánoční setkání...

9 Stručná charakteristika naší školy
Základní škola v Rapšachu je sedmitřídní, na prvním stupni jsou v roce 2010/2011 spojeny a třída, na druhém stupni je od každého postupného ročníku zřízena jedna třída. Průměrný počet žáků ve třídě je 16,71. Postupně se daří vyučovat zajímavěji, pro žáky přitažlivěji, s využitím nové techniky. Škola se stává pro mnoho žáků nejen vzdělávací institucí, ale i místem, kde se dá podnikat spousta zajímavých věcí.

10 Škola v Rapšachu se představuje:
Kdežto zdejší kostel byl vystavěn v století XIV., prvá škola zřízena v Rapšachu teprve roku 1784. Učilo se tehdy v domě pč. 7 (dnešní radnice - tehdy jen přízemní domek bez patra).

11 Školství do roku 1925 Vysvědčení z roku 1921

12 Školství do roku 1925 Škola měšťanská zřízena byla v obci výnosem ministerstva školství a národní osvěty z 21. července roku 1921, takže již 1. září toho roku se učilo. Třída umístila se v budově dřívější "Kindergarten", pč. 268 (dnešní Mateřská škola), vystavěné v roce 1909 Schulvereinem.

13 Základní škola praktická
Školství do roku 1925 Budova školy čp. 193 kolem roku 1920… Škola měšťanská zřízena byla v obci výnosem ministerstva školství a národní osvěty z 21. července roku 1921, takže již 1. září toho roku se učilo. Třída umístila se v budově dřívější "Kindergarten", pč. 268 (dnešní Mateřská škola), vystavěné v roce 1909 Schulvereinem. …a dnes, kdy je v ní Základní škola praktická

14 Stavba školy Od svého příchodu do obce v létě roku 1923 seznal ředitel Josef Noska, že dosavadní umístění školy je opatřením jenom přechodným, a pomýšlel proto od počátku svého úřadování v obci na výstavbu důstojné školní novostavby. Den 23. září 1924 určen byl k položení základního kamene. Tento pokládán o desáté hodině dopolední za účasti úřadů, členů obecního zastupitelstva, místních spolků a učitelstva se žactvem.

15 Stavba školy Škola byla postavena (a BEZ MECHANIZACE!...) …za pouhého
jeden a půl roku!

16 Škola po válce Bohumil Přibyl – první poválečný ředitel
Měšťanské školy v Rapšachu 24. května 1945 přijel na nákladních automobilech sbor táborských partyzánů v čele s plukovníkem Hobrou a rázně čistili zdejší kraj. 600 lidí z Rapšachu posláno za hranice...

17 Roky 1948 až 1951 Slavomil Marek ředitel 1948 - 1951 Miloslav Stellner
- první hornický učeň

18 Roky 1948 až 1951 Kroužek vaření v roce 1951

19 Roky 1951 až 1953 Čestmír Marek ředitel

20 co zbylo z Nové Vsi u Klikova
Roky 1951 až 1953 ...z rozhodnutí vlády ČSR byla provedena v Rapšachu, Kunšachu a Nové Vsi u Klikova přesidlovací akce za účelem zajištění hranice. Z žactva školy přesídlilo celkem 112 žáků (z 209 zapsaných !)... To je dnes vlastně vše, co zbylo z Nové Vsi u Klikova

21 Roky 1954 až 1974 6. třída v roce 1957/58 V roce 1953/54 ...dosavadní devítiletá národní a střední škola v Rapšachu byla přeměněna na osmiletou střední školu... V letech 1958 až 1963, kdy byl ředitelem školy František HOLICKÝ, nebyla školní kronika psána.

22 Roky 1954 až 1974 František Kubal ředitel

23 Roky 1954 až 1974 Josef Kocina ředitel

24 17. listopad 1989 listopadu odjeli reprezentanti na okrskové kolo stolního tenisu do Třeboně a oddíl TOM uspořádal pěkný zájezd "Spadaným listím" kolem Rožmberka a Nové řeky. To ještě nikdo nic netušil. Večer se v televizi objevily první zprávy z Prahy a začaly dny plné děje a napětí. Situace v republice se odrazila i v práci školy a prosinec proběhl bez mnoha tradičních akcí. Volba prezidenta republiky přinesla částečné uklidnění.

25 Rok 1992 Karel Snětina současný ředitel
V roce 1992/ navštívil ředitel a zástupce školy ředitele Školského úřadu za účelem projednání právní subjektivity školy...

26 Rok 1996 Půdní vestavba

27 Rok 1996 První počítače

28 Rok 1999

29 Roky

30 Výměna střechy, okapů a rekonstrukce hygienického a kuchyňského zázemí
Roky Výměna střechy, okapů a rekonstrukce hygienického a kuchyňského zázemí

31 Naše každoroční velké akce
Roky Naše každoroční velké akce Každoročně 1. května pořádáme hudebně-taneční festival za účasti kolem 400 účinkujících a 1500 návštěvníků ZIKMUNDOHRANÍ

32 Naše každoroční velké akce
Roky Naše každoroční velké akce VÁNOČNÍ SETKÁNÍ VELIKONOČNÍ JARMAK

33 Naše každoroční velké akce
Roky Naše každoroční velké akce MAŠKARNÍ KARNEVAL LOUČENÍ S DEVÁŤÁKY

34 Naše každoroční velké akce
Roky Naše každoroční velké akce TURISTICKÉ ZÁVODY LETNÍ TÁBOR

35 Stručný popis projektu
Projekt má několik částí, které se různě propojují, doplňují a směřují ke konečnému výstupu. Jsou stanoveny čtyři hlavní úkoly, jejichž řešení přináší další aktivity, které projekt doplňují a přinášejí rozvoj dalších kompetencí a přispívají v rovině prezentace a výstupů. Veškeré úkoly i aktivity rozvíjejí kvalitu výuky, zvyšování dovedností a vědomosti (kompetencí) a umožňují zapojení cílových skupin.

36 Části projektu Čtyři hlavní projektové úkoly:
Rapšach jako obec, postižená historií; stručná historie regionu Přírodovědné zajímavosti Rapšachu a okolí Zeměpisné zajímavosti Rapšachu a okolí Školní přírodovědně historická stezka „Nejen po vesnicích, které musely zmizet z mapy“ + založení alespoň pěti geocachí

37 Zpracovávaná oblast Rozhodli jsme se zaměřit jen na část oblasti bývalého Vitorazska (českého území), a to na obec Rapšach a nejbližší okolí.

38 Popis jednotlivých úkolů
Rapšach jako obec, postižená historií rozděleno do dvou částí: I. část – do roku 1945 II. část – od roku 1945 do současnosti úkolem bude seznámit se s historií Rapšachu jako obce, prodělávající dějinné změny – hlavní důraz na dvojí vysídlení Rapšachu – v roce 1945 a v roce 1952 stručná historie regionu GARANT ÚKOLU: Mgr. Pavlína Křížová

39 Popis jednotlivých úkolů
Přírodovědné zajímavosti Rapšachu a okolí rozděleno do dvou částí: I. část – rostliny a nižší živočichové II. část – vyšší živočichové, ochrana přírody úkolem bude seznámit s největšími přírodovědnými zajímavostmi Rapšachu a okolí (pískovna na Františkově, blata Na Šudernách, lesní rybníky, ...) GARANT ÚKOLU: Mgr. Martin Kvapil

40 Popis jednotlivých úkolů
Zeměpisné zajímavosti Rapšachu a okolí rozděleno do dvou částí: I. část – geologie oblasti II. část – zeměpisné zajímavosti (klima, půdní pokryv, vodstvo,...) úkolem bude seznámit s největšími zeměpisnými zajímavostmi Rapšachu a okolí GARANT ÚKOLU: Mgr. Ivana Kvapilová

41 Popis jednotlivých úkolů
Školní přírodovědně historická stezka „Nejen po vesnicích, které musely zmizet z mapy“ rozděleno do tří částí: I. část – zpracování tabulí k lokalitám na stezce II. část – zpracování brožury ke stezce v „klasické“ formě i jako počítačové prezentace s výstupem na internet a v programu Zoner Context + pracovní listy založení alespoň pěti tématicky souvisejících geocachí úkolem bude připravit podklady pro školní přírodovědně historickou stezku – tématy jednotlivých zastávek by měly být tyto oblasti: botanika, zoologie, ekologie a ekologická výchova, historie, zeměpis založit cache s tématy historickými, zeměpisnými i přírodovědnými GARANT ÚKOLU: Mgr. Karel Snětina

42 Co je třeba připravit v tomto školním roce a do kdy
Stručné zpracování osnovy zadaného tématu – do konce dubna 2011 rozdělení do kapitol stručný obsah pracovních listů co do školního časopisu – stručný přehled Rozdělení tříd a volitelných předmětů – do konce dubna 2011 která třída bude zpracovávat školní časopis v kterých hodinách a která třída se bude zabývat jednotlivými tématy jaké zvolit volitelné předměty a s jakou časovou dotací, aby se dal projekt zvládnout Podrobnější zpracování osnovy zadaného tématu – do konce května 2011 podrobnější rozdělení do kapitol stručně náplň kapitol co bude obsahem pracovních listů obou stupňů co bude obsahem prezentace na CD a na internetu co bude obsahem publikace „Regionem pěšky a na kole“

43 S kým budeme projekt řešit?
Se žáky 6. až 9. ročníku ve školním roce 2011/2012 Se žáky 7. až 9. ročníku ve školním roce 2012/2013 Projekt bude řešen: V rámci povinně volitelných předmětů: Společensko-historický seminář Přírodovědně-ekologický seminář Výpočetní technika V rámci samostatného předmětu Mediální výchova V mimoškolní činnosti, konkrétně v práci turistického oddílu mládeže „Práčata“

44 Teď nezbývá, než doufat v naše děti a v sebe!
Co teď? Teď nezbývá, než doufat v naše děti a v sebe!


Stáhnout ppt "Projekt „Školy pro venkov“"

Podobné prezentace


Reklamy Google