Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Školy pro venkov“. Nositel projektu: Novohradská občanská společnost o.s.  Kromě našeho území v Jihočeském kraji bude realizace paralelně probíhat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Školy pro venkov“. Nositel projektu: Novohradská občanská společnost o.s.  Kromě našeho území v Jihočeském kraji bude realizace paralelně probíhat."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Školy pro venkov“

2 Nositel projektu: Novohradská občanská společnost o.s.  Kromě našeho území v Jihočeském kraji bude realizace paralelně probíhat ještě na území Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a Zlínského kraje.  Celkem bude do projektu zapojeno 17 základních škol, přičemž 4 školy budou z našeho území.

3 Rapšach jako obec postižená historií, stručná historie regionu, přírodovědné a zeměpisné zajímavosti regionu Realizační tým  Mgr. Karel Snětina manažer projektu – konečné zpracování výstupů  Mgr. Martin Kvapil člen – zodpovědný za přírodovědnou část  Mgr. Pavlína Křížová členka – zodpovědná za historickou část  Mgr. Ivana Kvapilová členka – zodpovědná za zeměpisnou část, překlad do NJ  Mgr. Olga Imrichová členka – sběr dat, překlad do Aj Podprojekt ZŠ a MŠ v Rapšachu

4 Manažer projektu Realizační tým ZŠ a MŠ v Rapšachu Mgr. Karel Snětina – manažer projektu a konečné zpracování výstupů Vystudoval PF v Ústí n. L. – aprobace matematika – základy průmyslové výroby. Od roku 1979 pracuje jako učitel a od roku 1992 jako ředitel v ZŠ a MŠ v Rapšachu. Nevzpírá se novým trendům ve výuce, ale ŠVP považuje za poměrně velký omyl našeho školství – rozhodně na základních školách. Kromě svých předmětů učil už vše, v poslední době hlavně informatiku. Je správcem počítačové sítě školy. 30 let je také kvalifikovaným výchovným poradcem – neví však, zda mu kvalifikace ještě platí. Ve svém volném čase se věnuje počítačům, dětem z turistického oddílu, a to na pravidelných schůzkách, výpravách, při turistických závodech i na letních táborech.

5 Člen týmu Realizační tým ZŠ a MŠ v Rapšachu Mgr. Martin Kvapil – člen zodpovědný za přírodovědnou část Vystudoval PF v Českých Budějovicích – aprobace občanská výchova – ruský jazyk – dramatická výchova. Od roku 1991 pracuje jako učitel a od roku 1995 jako zástupce ředitele v ZŠ a MŠ v Rapšachu. Je školeným koordinátorem ŠVP. Jeho mottem je: „JE LEPŠÍ ROZDĚLAT OHEŇ, NEŽ PROKLÍNAT TMU“ Ve svém volném čase se věnuje opět škole, a také dětem z turistického oddílu, a to na pravidelných schůzkách i na letních táborech.

6 Členka týmu Realizační tým ZŠ a MŠ v Rapšachu Mgr. Olga Imrichová – členka zodpovědná za sběr dat, tipy do pracovních listů a hlavně překlad do angličtiny Vystudovala PF MU v Brně – učitelství pro 1. stupeň, později si rozšířila aprobaci o angličtinu pro 1. i 2. stupeň ZŠ. Od roku 1996 pracuje jako učitelka v ZŠ a MŠ v Rapšachu. Letos začala učit na jazykové škole LEVEL, kde vede kurzy pro děti i dospělé. Patří k učitelům, kteří se nebrání novým metodám výuky, ani dalšímu sebevzdělávání. Mezi záliby patří hudba, divadlo a pobyt v přírodě, což zahrnuje i vedení oddílu na našich letních táborech.

7 Členka týmu Realizační tým ZŠ a MŠ v Rapšachu Mgr. Pavlína Křížová – členka zodpovědná za historickou část a nápady pro zpracování pracovních listů Vystudovala PF UP v Olomouci – aprobace český jazyk a občanská výchova. Na PF MU v Brně rozšířila aprobaci o dějepis a český jazyk pro SŠ. Vystudovala PF UP v Olomouci – aprobace český jazyk a občanská výchova. Na PF MU v Brně rozšířila aprobaci o dějepis a český jazyk pro SŠ. Od roku 1996 pracuje jako učitelka v ZŠ a MŠ v Rapšachu. Mezi její záliby patří historie, cestování, četba, divadlo a vaření. Je jednou z iniciátorek a hlavních organizátorek velkých akcí, jako je Zikmundohraní, Jarmark, Vánoční setkání... Vede turistický oddíl a nutí nás neustále jezdit do divadla...

8 Manažer projektu Realizační tým ZŠ a MŠ v Rapšachu Mgr. Ivana Kvapilová – členka zodpovědná za zeměpisnou část, školní časopis a překlad do německého jazyka Vystudovala PF v Českých Budějovicích – aprobace ruský jazyk – občanská výchova – německý jazyk. Od roku 1995 pracuje jako učitelka v ZŠ a MŠ v Rapšachu. Je kvalifikovanou výchovnou poradkyní. Ve svém volném čase se věnuje opět hlavně škole, je jednou z iniciátorek a hlavních organizátorek velkých akcí, jako je Zikmundohraní, Jarmark, Vánoční setkání...

9 Stručná charakteristika naší školy  Základní škola v Rapšachu je sedmitřídní, na prvním stupni jsou v roce 2010/2011 spojeny 2. + 4. a 3. + 5. třída, na druhém stupni je od každého postupného ročníku zřízena jedna třída. Průměrný počet žáků ve třídě je 16,71.  Postupně se daří vyučovat zajímavěji, pro žáky přitažlivěji, s využitím nové techniky.  Škola se stává pro mnoho žáků nejen vzdělávací institucí, ale i místem, kde se dá podnikat spousta zajímavých věcí.

10 Škola v Rapšachu se představuje: Kdežto zdejší kostel byl vystavěn v století XIV., prvá škola zřízena v Rapšachu teprve roku 1784. Učilo se tehdy v domě pč. 7 (dnešní radnice - tehdy jen přízemní domek bez patra).

11 Školství do roku 1925 Vysvědčení z roku 1921

12 Školství do roku 1925 Škola měšťanská zřízena byla v obci výnosem ministerstva školství a národní osvěty z 21. července roku 1921, takže již 1. září toho roku se učilo. Třída umístila se v budově dřívější "Kindergarten", pč. 268 (dnešní Mateřská škola), vystavěné v roce 1909 Schulvereinem.

13 Školství do roku 1925 Budova školy čp. 193 kolem roku 1920… …a dnes, kdy je v ní Základní škola praktická Škola měšťanská zřízena byla v obci výnosem ministerstva školství a národní osvěty z 21. července roku 1921, takže již 1. září toho roku se učilo. Třída umístila se v budově dřívější "Kindergarten", pč. 268 (dnešní Mateřská škola), vystavěné v roce 1909 Schulvereinem.

14 Stavba školy Od svého příchodu do obce v létě roku 1923 seznal ředitel Josef Noska, že dosavadní umístění školy je opatřením jenom přechodným, a pomýšlel proto od počátku svého úřadování v obci na výstavbu důstojné školní novostavby. Den 23. září 1924 určen byl k položení základního kamene. Tento pokládán o desáté hodině dopolední za účasti úřadů, členů obecního zastupitelstva, místních spolků a učitelstva se žactvem.

15 Stavba školy Škola byla postavena (a BEZ MECHANIZACE!...) …za pouhého jeden a půl roku!

16 Škola po válce Bohumil Přibyl – první poválečný ředitel Měšťanské školy v Rapšachu 24. května 1945 přijel na nákladních automobilech sbor táborských partyzánů v čele s plukovníkem Hobrou a rázně čistili zdejší kraj. 600 lidí z Rapšachu posláno za hranice...

17 Roky 1948 až 1951 Slavomil Marek ředitel 1948 - 1951 Miloslav Stellner - první hornický učeň

18 Roky 1948 až 1951 Kroužek vaření v roce 1951

19 Roky 1951 až 1953 Čestmír Marek ředitel 1951 - 1958

20 Roky 1951 až 1953 To je dnes vlastně vše, co zbylo z Nové Vsi u Klikova...z rozhodnutí vlády ČSR byla provedena v Rapšachu, Kunšachu a Nové Vsi u Klikova přesidlovací akce za účelem zajištění hranice. Z žactva školy přesídlilo celkem 112 žáků (z 209 zapsaných !)...

21 Roky 1954 až 1974 6. třída v roce 1957/58 V roce 1953/54...dosavadní devítiletá národní a střední škola v Rapšachu byla přeměněna na osmiletou střední školu... V letech 1958 až 1963, kdy byl ředitelem školy František HOLICKÝ, nebyla školní kronika psána.

22 Roky 1954 až 1974 František Kubal ředitel 1963 - 1974

23 Roky 1954 až 1974 Josef Kocina ředitel 1974 - 1992

24 17. listopad 1989...18. listopadu odjeli reprezentanti na okrskové kolo stolního tenisu do Třeboně a oddíl TOM uspořádal pěkný zájezd "Spadaným listím" kolem Rožmberka a Nové řeky. To ještě nikdo nic netušil. Večer se v televizi objevily první zprávy z Prahy a začaly dny plné děje a napětí. Situace v republice se odrazila i v práci školy a prosinec proběhl bez mnoha tradičních akcí. Volba prezidenta republiky přinesla částečné uklidnění.

25 Rok 1992 Karel Snětina současný ředitel V roce 1992/93...29.10. navštívil ředitel a zástupce školy ředitele Školského úřadu za účelem projednání právní subjektivity školy...

26 Rok 1996 Půdní vestavba

27 Rok 1996 První počítače

28 Rok 1999

29 Roky 2004 - 2008

30 Výměna střechy, okapů a rekonstrukce hygienického a kuchyňského zázemí

31 Roky 2009 - 2011 Naše každoroční velké akce Každoročně 1. května pořádáme hudebně-taneční festival za účasti kolem 400 účinkujících a 1500 návštěvníků ZIKMUNDOHRANÍ

32 Roky 2009 - 2011 Naše každoroční velké akce VÁNOČNÍ SETKÁNÍ VELIKONOČNÍ JARMAK

33 Roky 2009 - 2011 Naše každoroční velké akce MAŠKARNÍ KARNEVAL LOUČENÍ S DEVÁŤÁKY

34 Roky 2009 - 2011 Naše každoroční velké akce TURISTICKÉ ZÁVODY LETNÍ TÁBOR

35 Stručný popis projektu  Projekt má několik částí, které se různě propojují, doplňují a směřují ke konečnému výstupu.  Jsou stanoveny čtyři hlavní úkoly, jejichž řešení přináší další aktivity, které projekt doplňují a přinášejí rozvoj dalších kompetencí a přispívají v rovině prezentace a výstupů. Veškeré úkoly i aktivity rozvíjejí kvalitu výuky, zvyšování dovedností a vědomosti (kompetencí) a umožňují zapojení cílových skupin.

36 Části projektu  Čtyři hlavní projektové úkoly:  Rapšach jako obec, postižená historií; stručná historie regionu  Přírodovědné zajímavosti Rapšachu a okolí  Zeměpisné zajímavosti Rapšachu a okolí  Školní přírodovědně historická stezka „Nejen po vesnicích, které musely zmizet z mapy“ + založení alespoň pěti geocachí

37 Zpracovávaná oblast Rozhodli jsme se zaměřit jen na část oblasti bývalého Vitorazska (českého území), a to na obec Rapšach a nejbližší okolí.

38 Popis jednotlivých úkolů  rozděleno do dvou částí:  I. část – do roku 1945  II. část – od roku 1945 do současnosti  úkolem bude seznámit se s historií Rapšachu jako obce, prodělávající dějinné změny – hlavní důraz na dvojí vysídlení Rapšachu – v roce 1945 a v roce 1952  stručná historie regionu  GARANT ÚKOLU: Mgr. Pavlína Křížová Rapšach jako obec, postižená historií

39 Popis jednotlivých úkolů  rozděleno do dvou částí:  I. část – rostliny a nižší živočichové  II. část – vyšší živočichové, ochrana přírody  úkolem bude seznámit s největšími přírodovědnými zajímavostmi Rapšachu a okolí (pískovna na Františkově, blata Na Šudernách, lesní rybníky,...)  GARANT ÚKOLU: Mgr. Martin Kvapil Přírodovědné zajímavosti Rapšachu a okolí

40 Popis jednotlivých úkolů  rozděleno do dvou částí:  I. část – geologie oblasti  II. část – zeměpisné zajímavosti (klima, půdní pokryv, vodstvo,...)  úkolem bude seznámit s největšími zeměpisnými zajímavostmi Rapšachu a okolí  GARANT ÚKOLU: Mgr. Ivana Kvapilová Zeměpisné zajímavosti Rapšachu a okolí

41 Popis jednotlivých úkolů  rozděleno do tří částí:  I. část – zpracování tabulí k lokalitám na stezce  II. část – zpracování brožury ke stezce v „klasické“ formě i jako počítačové prezentace s výstupem na internet a v programu Zoner Context + pracovní listy  založení alespoň pěti tématicky souvisejících geocachí  úkolem bude připravit podklady pro školní přírodovědně historickou stezku – tématy jednotlivých zastávek by měly být tyto oblasti: botanika, zoologie, ekologie a ekologická výchova, historie, zeměpis  založit cache s tématy historickými, zeměpisnými i přírodovědnými  GARANT ÚKOLU: Mgr. Karel Snětina Školní přírodovědně historická stezka „Nejen po vesnicích, které musely zmizet z mapy“

42 Co je třeba připravit v tomto školním roce a do kdy  Stručné zpracování osnovy zadaného tématu – do konce dubna 2011  rozdělení do kapitol  stručný obsah pracovních listů  co do školního časopisu – stručný přehled  Rozdělení tříd a volitelných předmětů – do konce dubna 2011  která třída bude zpracovávat školní časopis  v kterých hodinách a která třída se bude zabývat jednotlivými tématy  jaké zvolit volitelné předměty a s jakou časovou dotací, aby se dal projekt zvládnout  Podrobnější zpracování osnovy zadaného tématu – do konce května 2011  podrobnější rozdělení do kapitol  stručně náplň kapitol  co bude obsahem pracovních listů obou stupňů  co bude obsahem prezentace na CD a na internetu  co bude obsahem publikace „Regionem pěšky a na kole“

43 S kým budeme projekt řešit?  Se žáky 6. až 9. ročníku ve školním roce 2011/2012  Se žáky 7. až 9. ročníku ve školním roce 2012/2013  Projekt bude řešen:  V rámci povinně volitelných předmětů:  Společensko-historický seminář  Přírodovědně-ekologický seminář  Výpočetní technika  V rámci samostatného předmětu Mediální výchova  V mimoškolní činnosti, konkrétně v práci turistického oddílu mládeže „Práčata“

44 Co teď? Teď nezbývá, než doufat v naše děti a v sebe!


Stáhnout ppt "Projekt „Školy pro venkov“. Nositel projektu: Novohradská občanská společnost o.s.  Kromě našeho území v Jihočeském kraji bude realizace paralelně probíhat."

Podobné prezentace


Reklamy Google