Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dětská úrazovost v ČR stav, vývoj a prevence Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dětská úrazovost v ČR stav, vývoj a prevence Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro."— Transkript prezentace:

1 Dětská úrazovost v ČR stav, vývoj a prevence Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve FN v Motole

2 • Úrazy jsou první příčinou smrti u dětí od stáří 1 roku. • V celé populaci jsou třetí příčinou úmrtí u mužů a čtvrtou u žen. • Úrazy jsou ve své většině preventabilní.

3 Činnost ambulantních zdravotnických zařízení v oboru chirurgie v roce 2011 - ÚZIS ošetřeno celkem 553 076 dětí a mladistvých • 313 863 úrazů dětí ve věku 0-14 let • 239 213 úrazů dětí ve věku 15-19 let

4 Podle druhu úrazu a věku 0-14 let 15-19 let dopravní 16 326 dopravní 12 165 školní 54 659 pracovní a školní 40 690 sportovní 77 482 sportovní 69 932 domov a obyt. instituce 66 529 instituce 44 130 ostatní 98 868 ostatní 64 828 alkohol 294 alkohol 3 868 drogy 32 drogy 404

5 Vývoj úrazovosti u ambulantně ošetřených • 0-14 let pokles u dopravních úrazů,školních, sportovních,nárůst domácích • 15-19 let nárůst dopravních,školních,sportovních,pokles domácích, nárůst pod vlivem alkoholu a drog Zlomeniny: pokles u mladší věkové skupiny, nárůst u starší

6 Hospitalizace ÚZIS 2011 Nejčastěj ší př í činy: p á dy dopravn í nehody neživotn é s í ly opařeniny a pop á leniny Celkem hospitalizov á no: 35 349 0-14 24 025 15-19 11 324

7 Zemřelí 2011(ČSÚ) • Celkem smrtelných úrazů a násilí 206 • 0-14 let 70 • 15-19 let 136 • Dopravní nehody 80 • Sebepoškození 46 • Utonutí 16

8 Zemřelí 2012(ČSÚ) • Celkem smrtelných úrazů a násilí 174 • 0-14 let 56 • 15-19 let 118

9 Vývoj hospitalizace • Pokles v obou věkových skupinách Vývoj úmrtnosti • 0-19 výrazný pokles

10 • Ú mrtnost dět í 0-19 let na vněj ší př í činy postupně kles á, výrazněji od roku 2007, a to ve v š ech věkových kategori í ch. • Dětsk á populace nad á le zůst á v á nejrizikověj ší skupinou z hlediska ú mrtnosti na ú razy a n á sil í.

11 Úrazovost na 1 000 dětí • 0-14 205 • 15-19 427 • Procentuálně jsou nejčastější ambulantně ošetřené úrazy ve skupině ostatní, následuje sportovní, domácí,školní a dopravní • Zlomeniny provázejí každý čtvrtý úraz

12 Závěr ze statistiky • Úmrtnost klesá výrazně • Hospitalizace klesá mírně • Ambulantní ošetření kleslo mírně u všech druhů úrazů Sebepoškození stouplo Dopravní nehody klesly

13 Národní akční plán prevence dětských úrazů 2007-2017 spolupráce rezortů • Mezirezortní pracovní skupina pro prevenci dětských úrazů • Pracovní skupina pro prevenci násilí na dětech • Rezorty: garant MZ ČR, MD,MV,MŠMT,MPO,MPSV, odborné společnosti,kancelář WHO, VZP ČR,NSZM,SZÚ,BK,NKC

14 Navrhované úkoly NAP na příští tříleté období • prevence dopravních úrazů • prevence domácích úrazů dětí 0-5 let • prevence sebevražd u dětí a mladistvých • prevence úrazů při sportovních aktivitách • sběr a analýza úrazových dat v rámci Národního registru úrazů a propojení tohoto registru s dalšími oborovými registry příslušných resortů • rozvoj činnosti Národního koordinačního centra pro prevenci úrazů, násilí a podporu bezpečnosti pro děti ve FN Motol, Národní sítě zdravých měst, sítě Bezpečných komunit, Bezpečných škol apod.

15 Činnost NKC pro příští období • Metodika Bezpečné mateřské školy • Edukační materiály pro rodiče dětí v ordinaci pediatrů v rámci preventivních prohlídek • Prevence úrazů dětí v nemocničním prostředí-edukační materiál pro zdravotníky • Prevence sportovních úrazů-národní seminář a úrazová data • ECSA projekty-prevence úrazů na úrovni regionu,Karta prevence násilí u dětí • Předložen projekt rozvoje činnosti NKC v rámci norských finančních mechanismů • Kontakty s regiony

16 Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve F akultní nemocnici v Motole Fakultní nemocnice v Motole UK – 3. lékařská fakultaFakultní nemocnice Brno http://www.nkcpu.cz/


Stáhnout ppt "Dětská úrazovost v ČR stav, vývoj a prevence Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google