Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČR ÚZIS Dětské úrazy Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Statistika zemřelých (ČSÚ) Výkaz o činnosti ZZ MZ řady A Tomáš Srb, ÚZIS ČR Odborný seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČR ÚZIS Dětské úrazy Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Statistika zemřelých (ČSÚ) Výkaz o činnosti ZZ MZ řady A Tomáš Srb, ÚZIS ČR Odborný seminář."— Transkript prezentace:

1 ČR ÚZIS Dětské úrazy Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Statistika zemřelých (ČSÚ) Výkaz o činnosti ZZ MZ řady A Tomáš Srb, ÚZIS ČR Odborný seminář Národní sítě Zdravých měst 31. 3. 2010

2 Rok 2008 – rozdělení úrazů podle věku zraněné(ho)

3 Rok 2008 – základní rozdělení dětských úrazů podle úmyslu

4 Rok 2008 – počty zemřelých dětí na úrazy podle úmyslu

5 Vývoj dětské úrazovosti 0–14 let

6 Vývoj dětské úrazovosti 15-19 let

7 Vývoj dětské úrazovosti podle počtu zemřelých dětí 0-19 let

8 Obecná traumatologie (I) n n Podle úmyslu   Neúmyslné (náhodné) = náhodné (v užším smyslu) + dopravní   Úmyslné (násilné) = sebepoškození + napadení/útok   Nezjištěný úmysl n n Podle místa úrazu   Domácí vč. okolí domu   Obytné instituce (domov seniorů, kolej)   Školní   Sportoviště a hřiště (volnočasové prostory)   Silnice a ulice   Přírodní prostory (parky, lesy, louky, rybník)

9 Obecná traumatologie (II) n n Podle povahy síly, která úraz způsobila   Mechanické životné (úder pěstí, pokousání psem)   Mechanické neživotné (pád na schodech, autonehoda, zasažení hozeným předmětem, tonutí)   Způsobené zářením (spáleniny od slunce, nemoc z ozáření)   Termické (působení horka/chladu)   Chemické (poleptání, otravy) n n Podle činnosti v době úrazu… atd. n n Podle mechanismu úrazu = děj, který bezprostředně vedl k úrazu (v tom se prolíná úmysl, vnější síla, místo úrazu ad.; viz kapitola XX, MKN-10) n n Podle druhu/rozsahu zranění   Monotrauma (kůže-oděrky, kostra-zlomenina pažní kosti, apod.)   Polytrauma = poranění nejméně 2 orgánových systémů, z nichž alespoň jedno ohrožuje na životě; viz kapitola XIX, MKN-10

10 Náhodné úrazy 0-19 let rok 2008

11 Náhodný úraz nejčastější mechanismy úrazu (MÚ)

12 Náhodné úrazy v roce 2008 děti 0-14 let

13 Náhodné úrazy v roce 2008 děti 15-19 let

14 Zranění při náhodných úrazech, rok 2008, děti 0-14 let

15 Zranění při náhodných úrazech, rok 2008, děti 15-19 let

16 Náhodný úraz – místo úrazu rok 2008, děti 0-14 let

17 Náhodný úraz – místo úrazu rok 2008, děti 15-19 let

18 Domácí úrazy 0-19 let roky 2000 a 2008

19 ShrnutíShrnutí Domácí úrazy Domácí úrazy n n počet hospitalizací pro domácí úraz poklesl (roky 2000 ––> 2008 pokles o 22,1 %) Mechanismus úrazu (3 nejčastější MÚ) Mechanismus úrazu (3 nejčastější MÚ) n n Náhodný pád n n Náhodná otrava léky nebo plyny n n Náhodné zasažení předmětem nebo opaření/kontaktní popálení Druh zranění v rámci náhodného pádu v domácnosti Druh zranění v rámci náhodného pádu v domácnosti n n nejčastěji poranění hlavy, krku a trupu n n až na dalších místech jsou poranění končetin, následky popálenin a otrav Zemřelí na domácí úraz Zemřelí na domácí úraz n n analyzovány jen počty zemřelých během hospitalizace (zde došlo k poklesu ze 16 osob v roce 2000 na 3 smrtelné úrazy v domácnosti v roce 2008)

20 Počty domácích úrazů a jejich MÚ rok 2000

21 Počty domácích úrazů a jejich MÚ rok 2008

22 Dopravní úrazy 0-19 let roky 2000 a 2008

23 ShrnutíShrnutí Dopravní úrazy Dopravní úrazy n n počet hospitalizací pro dopravní úraz poklesl (roky 2000 ––> 2008 pokles o 27,1 %) n n počet zemřelých na dopravní úraz poklesl (roky 2000 ––> 2008 pokles o 49,2 %) Mechanismus úrazu (3 nejčastější druhy nehod) Mechanismus úrazu (3 nejčastější druhy nehod) n n rok 2000 cyklista –> chodec –> člen osádky automobilu n n rok 2008 chodec –> cyklista –> člen osádky automobilu Druh zranění Druh zranění n n obecně nejčastěji poranění hlavy n n na dalších místech: chodec = koleno a bérec + dolní pol. trupu (pánev, břicho) cyklista = loket a předloktí a nejméně polytraumat motocyklista= koleno a bérec + polytraumata nad 6% člen osádky automobilu=dolní pol. trupu + hrudník + polytraumata nad 6% ze všech sledovaných druhů zranění Zemřelí na dopravní úraz Zemřelí na dopravní úraz n n počet zemřelých poklesl ze 199 osob v roce 2000 na 101 osob v roce 2008 (tj. pokles o 49,2 % - viz výše)

24 Počty DN a MÚ, rok 2000

25 Počty DN a MÚ, rok 2008

26 Tonutí 0-19 let roky 2000 až 2008

27 Tonutí dle úmyslu – počty hospitalizací 2000 - 2008

28 Náhodné tonutí vývoj počtu hospitalizací

29

30 Součet: počty hospitalizací + počty zemřelých na náhodné tonutí (2000-2008)

31 Hospitalizace na náhodné tonutí dle jednotlivých diagnóz 2000-2008

32 Náhodné tonutí – vybraná věková skupina počty hospitalizací u dětí ve věku 1-4 roky

33 Zemřelí na náhodné tonutí dle jednotlivých diagnóz 2000-2008

34 Náhodné tonutí – doba úrazu, 2000-2008

35 Náhodné tonutí - shrnutí   trend vývoje je klesající (v r. 2008 klesl počet hospitalizací v porovnání s r. 2000 o 58 %)   nejčastější diagnózy:   tonutí v přírodní vodě (W69+W70)261 případů (46 %)   tonutí v bazénu (W67+W68)173 případů (30 %)   nejrizikovější věk podle NRHOSP je 1-4 roky   u zemřelých na náhodné tonutí převažuje u určených diagnóz utonutí v přírodní vodě   celkem utonulých209 osob (zdroj ČSÚ)   v přírodní vodě (W69+W70)63 osob (30 %)   utonulí s neurčenou diagnózou122 osob (58 %)   nejvíce utonulých je ve věkové kategorii 15-19 let

36 ČR ÚZIS Děkuji za pozornost! srb@uzis.cz


Stáhnout ppt "ČR ÚZIS Dětské úrazy Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Statistika zemřelých (ČSÚ) Výkaz o činnosti ZZ MZ řady A Tomáš Srb, ÚZIS ČR Odborný seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google