Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modelování moderních aplikací v SELECT Enterprise Jaromír Šveřepa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modelování moderních aplikací v SELECT Enterprise Jaromír Šveřepa"— Transkript prezentace:

1 Modelování moderních aplikací v SELECT Enterprise Jaromír Šveřepa sverepa@lbms.cz

2 2 StrukturovanývývojStrukturovanývývoj Objektově orientovaný vývoj Rychlý vývoj (RAD) (RAD) Vývoj založený na komponentách •monolitické systémy •strukturované programování •monolitické systémy •strukturované programování •prototypování •inkrementální postup •prototypování •inkrementální postup •minimalizace vazeb v systému •seskupení zodpovědností •„low-level“ opakované použití •lepší podpora pro inkr. postup •minimalizace vazeb v systému •seskupení zodpovědností •„low-level“ opakované použití •lepší podpora pro inkr. postup •vyšší úroveň opak. použití •časová stabilita rozhraní •vyšší úroveň opak. použití •časová stabilita rozhraní Perspective/LEAD Perspective/LEAD Evoluce vývojových postupů

3 3 Perspective  Stuart Frost a Paul Allen  poprvé publikováno 1991  Široce uplatňovaný standard před UML  Hlavní prvky:  Kombinuje Jacobson & Rambaugh  Obsahuje vývojový postup  Definuje softwarovou architekturu  Definuje postup vytváření komponent  Výhody:  Podpora RAAD  Podpora vícevrstevné softwarové architektury  Podpora postupu vývoje z komponent  Notace založená na UML

4 4 LEAD  metodika pro objektově orientovaný vývoj aplikací  ucelená hierarchie činností včetně popisu  integrace výkonných a řídících aktivit  odkazy na vstupy a výstupy  specifikace rolí a technik  vzory vybraných produktů  vytvořen pro prostředí MS Project 98/2000  k dispozici ve dvou verzích  Standard  Enterprise - zahrnuje technologii pro další vývoj  dodáván včetně metodiky pro vývoj tradičních aplikací klient/server

5 5 MODELOVÁNÍ PROCESŮ ÚVODNÍ STUDIE NÁVRH & TVORBA NÁVRH UŽIVATELSKÁ PŘEJÍMKA INSTALACEINSTALACE PLÁNOVÁNÍ PŘÍRŮSTKŮ Projektový postup NÁVRH TECHNOLOGICKÉ ARCHITEKTURY PROTOTYPPROTOTYP ANALÝZAANALÝZA

6 6 MODELOVÁNÍ PROCESŮ ÚVODNÍ STUDIE NÁVRH & TVORBA NÁVRH UŽIVATELSKÁ PŘEJÍMKA INSTALACEINSTALACE PLÁNOVÁNÍ PŘÍRŮSTKŮ Modelování firemních procesů NÁVRH TECHNOLOGICKÉ ARCHITEKTURY PROTOTYPPROTOTYP ANALÝZAANALÝZA Model firemních procesů

7 7 Modelování firemních procesů  Cíle  identifikace procesních řetězců  vymezení rozsahu zkoumání  Modely  Model firemních procesů  Procesní řetězce  Aktivity  Techniky  BPM/BPR

8 8 MODELOVÁNÍ PROCESŮ ÚVODNÍ STUDIE NÁVRH & TVORBA NÁVRH UŽIVATELSKÁ PŘEJÍMKA INSTALACEINSTALACE PLÁNOVÁNÍ PŘÍRŮSTKŮ NÁVRH TECHNOLOGICKÉ ARCHITEKTURY PROTOTYPPROTOTYP ANALÝZAANALÝZA Model typových úloh Model firemních procesů Úvodní studie

9  Cíle  rozsah projektu  zmapování kdo/co bude interagovat se systémem  rozhodnutí, které elementární firemní procesy budou podporovány systémem  Modely  Model typových úloh  (Konceptuální model tříd)  Techniky  Modelování typových úloh  Modelování tříd

10 10 MODELOVÁNÍ PROCESŮ ÚVODNÍ STUDIE NÁVRH & TVORBA NÁVRH UŽIVATELSKÁ PŘEJÍMKA INSTALACEINSTALACE PLÁNOVÁNÍ PŘÍRŮSTKŮ Analýza NÁVRH TECHNOLOGICKÉ ARCHITEKTURY PROTOTYPPROTOTYP ANALÝZAANALÝZA Model typových úloh Model firemních procesů Model tříd Model interakcí Dynamický model Model typových úloh

11 Analýza  Primární cíl  být si jist, že víme co chtějí uživatelé  Sekundární cíl  zajistit základ pro inkrementální vývoj  vytříbit odhady pracnosti  Modely  Model typových úloh  Model aplikačních tříd Model interakcí  sekvenční  (spolupráce)  Dynamický model  Techniky  Modelování typových úloh  Modelování tříd  Modelování interakcí  Dynamické modelování

12 12 Objektový systém Objekt Objek

13 F E D G EA EB Objekty Třídy Operace Atributy Události (Typové úlohy) Typové úlohy Operace Atributy Styčná místa vyžadují integraci a kontrolu

14 14 MODELOVÁNÍ PROCESŮ ÚVODNÍ STUDIE NÁVRH & TVORBA NÁVRH UŽIVATELSKÁ PŘEJÍMKA INSTALACEINSTALACE PLÁNOVÁNÍ PŘÍRŮSTKŮ Návrh technologické architektury NÁVRH TECHNOLOGICKÉ ARCHITEKTURY PROTOTYPPROTOTYP ANALÝZAANALÝZA Model typových úloh Model firemních procesů Model tříd Model interakcí Dynamický model Model typových úloh Model tříd Model interakcí Dynamický model Model typových úloh

15 15 „Dvouvrstevný“ model  Stejné přístupy jako Klient/Server  Typické znaky:  všechny závislosti v databázi  komunikace přes databázi  každý klient „hraje“ za sebe  komplikované SQL dotazy  uložené procedury, triggery  Realizace:  skriptování (ASP, PHP …)  „udělátka“ (datacontrols, formuláře …) Strukturovaný přístup

16 16 Provázání přes datovou vrstvu Aplikační vrstva Datová vrstva Prezentační vrstva Aplikační skript KlientKlientKlient

17 17 „Třívrstevný“ model  Aplikační logika je na aplikačním serveru  Typické znaky:  roztříštěná databáze (ostrůvky dat)  omezené využití ulož. procedur a triggerů  komunikace v aplikační vrstvě  komponentový přístup (zapouzdření)  Realizace:  aplikační server + (TM)  tvorba EJB/DCOM komponent Komponentový přístup

18 18 Provázání přes aplikační vrstvu Aplikační vrstva Datová vrstva Prezentační vrstva Aplikační Komponenta KlientKlientKlient

19 19 OBJEKTY ULOŽENÍ APLIKAČNÍ OBJEKTY PREZENTAČNÍ OBJEKTY PREZENTAČNÍ SLUŽBY APLIKAČNÍ SLUŽBY DATOVÉ SLUŽBY lokální externí Vrstvy architektury  Interakce:  Horní vrstvy vystupují jako klienti vůči spodním vrstvám  Spodní vrstvy vystupují jako servery vůči horním vrstvám  Závislosti:  Objekty by neměly znát objekty vyšších vrstev

20 20 MODELOVÁNÍ PROCESŮ ÚVODNÍ STUDIE NÁVRH & TVORBA NÁVRH UŽIVATELSKÁ PŘEJÍMKA INSTALACEINSTALACE PLÁNOVÁNÍ PŘÍRŮSTKŮ Plánování přírůstků NÁVRH TECHNOLOGICKÉ ARCHITEKTURY PROTOTYPPROTOTYP ANALÝZAANALÝZA

21 Plánování přírůstků  Cíle  definování plánu přírůstků, které budou navrženy, implementovány a dodány  Modely  plán dodání přírůstků  Techniky  Modelování typových úloh  Projektové odhadování 100% z 20 % systému ke lepší než 20% z celého systému

22 Přírůstky vycházejí z typových úloh Přírůstek 1 Use Case #1 This is just some crazy text to fill in a gap. Don’t take it seriously, or else your sanity is in danger. This is just some crazy text to fill in a gap. Don’t take it seriously, or else your sanity is in danger. Use Case #1 This is just some crazy text to fill in a gap. Don’t take it seriously, or else your sanity is in danger. This is just some crazy text to fill in a gap. Don’t take it seriously, or else your sanity is in danger. Přírůstek 2 Use Case #2 This is just some crazy text to fill in a gap. Don’t take it seriously, or else your sanity is in danger. This is just some crazy text to fill in a gap. Don’t take it seriously, or else your sanity is in danger. Přírůstek n Use Case #n This is just some crazy text to fill in a gap. Don’t take it seriously, or else your sanity is in danger. This is just some crazy text to fill in a gap. Don’t take it seriously, or else your sanity is in danger. Use Case #n This is just some crazy text to fill in a gap. Don’t take it seriously, or else your sanity is in danger. This is just some crazy text to fill in a gap. Don’t take it seriously, or else your sanity is in danger. Přírůstek se skládá z jedné či více typových úloh

23 23 MODELOVÁNÍ PROCESŮ ÚVODNÍ STUDIE NÁVRH & TVORBA NÁVRH UŽIVATELSKÁ PŘEJÍMKA INSTALACEINSTALACE PLÁNOVÁNÍ PŘÍRŮSTKŮ Návrh & tvorba NÁVRH TECHNOLOGICKÉ ARCHITEKTURY PROTOTYPPROTOTYP ANALÝZAANALÝZA Model typových úloh Model firemních procesů Model tříd Model interakcí Dynamický model Model typových úloh

24 Návrh & tvorba Návrh & tvorba  Primární cíle  vyvinout použitelnou funkcionalitu pro uživatele co nejrychleji  Sekundární cíle  uspokojit vedení, že jsme schopni uspokojit požadavky uživatelů  vytříbit odhady pracnosti pro další přírůstky  Modely  Model tříd  SOM  Dynamický model  Model interakcí  Modely  Model tříd  prezentační  aplikační  Model obj. uložení  Model interakcí  Dynamický model  Techniky  Modelování tříd  Modelování interakcí  Dynam. modelování  Mapování do relačního modelu

25 25 Popis komponenty Specifikace Služby určují funkcionalitu komponenty. Služba má jméno, seznam parametrů. Implementace Implementace (zdrojový kód) definuje jak jsou spouštěny služby. Pro různé platformy může být různá implementace. Rozhraní Definuje množinu služeb, které zapouzdřují funkcionalitu komponenty. Může jich být několik. Komponenta Spustitelné soubory Pro každou implementaci může být několik spustitelných souborů pro vlastní použití, příklady, či ladění..DLL.EXE.OCA /OCX

26 Tvorba komponent Řízení komponent Vývoj řešení metodika Perspective SELECTRepository BPM Návrh Aplikace Tvorba Aplikace řízení & komunikace hledání & dodávka publikace&katalog. Vývoj nových Nákup Obalení stávajících systémů SELECT Component Manager Plná integrace prostřednictvím škálovatelné technologie repository repository Component Factory SELECT Enterprise SELECT Synchronizers SELECT Enterprise SELECT Synchronizers SELECT Enterprise SELECT Synchronizers SELECT Enterprise SELECT Synchronizers

27 27 Otázky?


Stáhnout ppt "Modelování moderních aplikací v SELECT Enterprise Jaromír Šveřepa"

Podobné prezentace


Reklamy Google