Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programy pro tvorbu multimediálních prezentací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programy pro tvorbu multimediálních prezentací"— Transkript prezentace:

1 Programy pro tvorbu multimediálních prezentací

2 Je velmi těžké mluvit o programech pro tvorbu multimediálních prezentací, protože každý výběr programu má subjektivní charakter a nutně vyvolává otázku, proč zrovna tento a ne jiný. Přesto je nutné se zmínit alespoň o těch, které jsou v současné době nejvíce používané. Především k těm nejužívanějším jistě patří PowerPoint z balíku MS OFFICE. Jedná se prostředí, které je uživatelsky příjemné a pro tvorbu běžných prezentací postačující.

3 PowerPoint PowerPoint je aplikace Microsoft Office, která umožňuje vytváření prezentací. Tyto prezentace jsou tvořeny jednotlivými snímky, které mohou obsahovat texty, obrázky, animace, zvuky. Jsou graficky zpracovány podle přání uživatele, eventuelně podle charakteru problému, jímž se zabývají. Prezentace mohou být předvedeny celou řadou způsobů: na monitoru počítače, v rámci sítě www, jako fólie promítané projektorem, jako diapozitivy, nebo v tištěné formě. Různé typy zobrazení prezentace umožňují její pohodlné vytváření, úpravy i předvádění.

4

5 Vytvoření prezentace Po spuštění aplikace PowerPoint můžeme začít vytvářet novou prezentaci. V nabídce Soubor v horizontálním menu klepneme na položku Nový. Objeví se dialogové okno a v něm zvolíme, zda chceme otevřít prezentaci prázdnou, tedy veškeré prvky (snímky, nadpisy, obrázky…) a formáty (velikosti a styly písem, barvy pozadí atd.) vytvořit ručně, nebo zda využijeme pomoci Průvodce či některé předdefinované šablony.  Práce se snímky Nejdůležitějšími úpravami při tvorbě prezentací je vložení a vymazání snímků, eventuelně změna jejich pořadí. Tyto úpravy lze provést prostřednictvím nabídky Úpravy. Při odstraňování nebo kopírování je nutno označit daný snímek v osnově. To provedeme kliknutím myši na jeho ikonku. Celý obsah snímku se tak v osnově označí inverzní barvou písma a pozadí (pokud bychom klikli na jiné místo v osnově, vyvolali bychom pouze editaci příslušné části textu).

6 Nastavení animací Snímky prezentace nemusí být pouze statické, jejich objekty lze animovat v libovolném pořadí a s různými efekty. Uživatel může pro objekt, označený kliknutím myši, použít předdefinovaných animací v nabídce Prezentace. Druhou možností je v téže nabídce kliknout na položku Vlastní animace. Tím se vyvolá dialogové okno s několika záložkami. V nich můžeme nadefinovat efekty animací více objektů, včetně jejich časování.   Přechody snímku Po vytvoření všech snímků, jimiž bude prezentace tvořena, bývá nutné vyřešit, jakým způsobem bude realizován přechod mezi následujícími snímky. Pokud v aplikaci nenastavíme nic, bude se následující snímek objevovat vždy po kliknutí myší, nebo po použití kurzorové šipky. Přechod však může být i automatický po zvoleném časovém intervalu, může být doprovázen zvukem a proveden se zvoleným grafickým efektem (např. shrnutí rolety). Tyto požadavky nastavíme v dialogovém okně, které vyvoláme volbou položky Přechod snímku v nabídce Prezentace v horizontálním menu.

7 Různé způsoby předvedení prezentace
Aplikace Microsoft PowerPoint umožňuje prezentaci předvést mnoha způsoby. Toto téma obsahuje následující informace: Prezentace na obrazovce. Prezentace v síti www Průhledné fólie. Vytištěné prezentace. Prezentace na obrazovce K vytvoření zajímavé a ucelené prezentace online (v elektronické podobě) můžete využít všech zvláštních efektů a funkcí aplikace PowerPoint. Je možné použít například přechody snímků, časování, videa, zvuky, animaci a hypertextové odkazy. Pokud se rozhodnete k předvedení prezentace využít počítač, máte k dispozici mnoho možností. Prezentace předváděná lektorem Jestliže prezentaci předvádíte ve velké místnosti a používáte monitor nebo projektor, bude nastavení a obnova správného rozlišení obrazovky vzhledem k cílovému projekčnímu systému provedeno v aplikaci PowerPoint automaticky pomocí Průvodce projektorem.

8 Automatická prezentace
Ve stánku na veletrhu nebo konferenci můžete pouštět prezentaci bez obsluhy. Většinu ovládacích prvků prezentace lze zablokovat, aby v ní uživatelé nemohli provádět změny. Automatická prezentace se po skončení (nebo při ručním přechodu na další snímek v případě prodlevy delší než pět minut) spustí znovu.  Schůzka v režimu online Pokud společně s aplikací PowerPoint používáte program Microsoft NetMeeting, můžete prezentaci sdílet a vyměňovat si informace s ostatními uživateli na různých místech v reálném čase, jako by byli v jedné místnosti (nabídka Nástroje, podnabídka Spolupráce online). Schůzka v režimu online umožňuje sdílet programy a dokumenty, odesílat textové zprávy pomocí programu Konverzace, převádět soubory a pracovat v programu Tabule. Při spolupráci mohou účastníci prezentaci řídit a prohlížet či upravovat její obsah. Během schůzky v režimu online může prezentaci řídit pouze jeden účastník, ale ostatní účastníci mohou současně pracovat s programem Konverzace nebo Tabule, pokud je vypnuta spolupráce.

9 Vysílání prezentace Prezentaci, včetně videa a zvuků, můžete vysílat v síti www (nabídka Prezentace, podnabídka Vysílání online). Prezentace v síti www Můžete navrhnout prezentaci zvláště pro síť www a potom ji snadno publikovat pomocí příkazu Uložit jako stránku www (nabídka Soubor). Publikování prezentace znamená, že její kopii ve formátu HTML umístíte do sítě www . Průhledné fólie Prezentaci předváděnou pomocí průhledných fólií můžete vytvořit vytisknutím snímků jako černobílých nebo barevných průhledných fólií. Orientace snímků může být na šířku i na výšku. Vytištěné prezentace Prezentaci lze navrhnout tak, že její vzhled je stejně dobrý na barevné obrazovce i při tisku ve stupních šedé nebo černobíle na laserové tiskárně.

10 Scala Multimedia MM Scala Multimedia MM se řadí do skupiny programů určených na tvorbu interaktivních prezentací. Vyznačuje se uživatelskou přívětivostí a jednoduchostí, se kterou se Scala-skripty vytvářejí. Odměnou za práci na prezentaci je pak rychlost a efektnost běžící prezentace. Popis Tento program je postaven na systémovém jádru MultiMedia Operating System (MMOS) a bezproblémově spolupracuje s běžnými operačními systémy. Obsahuje řadu vyspělých softwarových postupů, z nichž každý má svůj název odvozený od vlastního programu, jako Scala HumanTouch - uživatelské rozhraní, ScalaType – písmo, ScalaSound – zpracování audia, Scala Snapload – nahrávání využívající vyrovnávací paměti. Všechny vizuální a audioudálosti lze napojit na modul relativního časování, nebo jejich synchronizaci ponechat na uživateli.

11

12 Základem práce se Scalou je tvorba sktiptu – což je textový soubor, jehož formou je celá práce uložena na disk. Obsahuje sled instrukcí a specifikací zajišťujících řízení multimedií a synchronizaci událostí. Jeho předností je odkazování na relativní umístění použitých stavebních prvků, které nemusí být přímou součástí skriptu. Obrázky – na nich spočívá výsledný dojem prezentace. Scala dokáže zobrazit jen bitmapy s barevnou hloubkou 256 barev. Součástí CD-ROM s programem je několik set MB bitmapových obrázků, WAVů, MIDů, klipů, AVI a demonstračních skriptů. Text – je základním prvkem pro design stránky, text je však u Scaly slabší stránkou. Několik vestavěných fontů lze sice doplnit pomocí konvertoru True Type pro Windows. Konvertovat můžeme odděleně je jednu velikost typu, čímž tento font ochudíme o jeho nejdůležitější schopnost a to je vektorovost.

13 Audio - Neoddělitelnou součástí multimediálních aplikací je zvuk, který však způsobuje značný nárůst objemu dat. Scala dokáže pracovat jak s formátem MID, tak i WAV. Lze použít i mluveného slova ve WAV. Animace – Scala dokáže přehrávat animované obrázky jak ze své vlastní nabídky, tak i importované. Interaktivní elementy – přechodové efekty využívající double buffering (unikátní video-cache technika, vyhlazující a urychlující videoefekty a přechody) nevídaně dokrášlují celou prezentaci a přitom jejich aplikace je velmi snadná. Wipe je real time videoefekt používaný při přechodech z jedné stránky prezentace na druhou, nebo při „příchodu“ nebo „odchodu“ vizuálního prvku. Wipe-In určuje jak se objekt objeví na snímku a Wipe-Out určuje jak objekt „odlétne“.

14 DirektX – je nadstavba jádra Win 32 vyvinutá pro počítačové hry a aplikace vyžadující maximální výkon ve výhradním režimu pod 32bitovým multitaskingovým prostředím. Podobně jako u PowerPointu lze jednotlivé stránky prezentace zkopírovat a vytisknout na průhledné fólie nebo na papír. Průhledné fólie Prezentaci předváděnou pomocí průhledných fólií můžete vytvořit vytisknutím snímků jako černobílých nebo barevných průhledných fólií. Orientace snímků může být na šířku i na výšku.

15 Vytištěné prezentace Prezentaci lze navrhnout tak, že její vzhled je stejně dobrý na barevné obrazovce i při tisku ve stupních šedé nebo černobíle na laserové tiskárně. Můžete zobrazit náhled vzhledu prezentace před černobílým tiskem a případně provést změny. Pokud chcete upravit barvy před černobílým tiskem, klepněte na tlačítko Náhled stupňů šedi na panelu nástrojů Standardní. V normálním zobrazení klepněte pravým tlačítkem myši na objekt na snímku, přejděte v místní nabídce na příkaz Černobíle a potom klepněte na požadovanou možnost. Změny provedené při práci v černobílém zobrazení neovlivní barvy prezentace na obrazovce.

16 Nejnovější verzí programu Scala je
 InfoChannel Designer™ umožňuje svým uživatelům vytvářet a publikovat dynamický multimediální obsah pro Internet i CD-ROM, který svým vzhledem připomíná skutečné televizní vysílání. Od zábavy přes reklamu až po výuku a obchodní komunikaci - všude tam dává InfoChannel Designer svým uživatelům více kreativních možností v bezproblémové a efektně působící integraci textů, grafiky, animace, hudby a videa v jeden celek. Výsledek lze publikovat na CD-ROM titulech, Web stránkách Internetu nebo takzvaných Scala Channels, které lze spouštět přes Scala multimedia player (dodáván zdarma) či iplay™ (součást InfoChannel Designer, volně ke stažení). A to vše v celoobrazovkovém režimu, jednotlivém okně OS Windows nebo internetovém browseru.

17 Přehrávání (playback) InfoChannel Designer má funkce pro vyhlazení objektů, podporuje libovolné rozlišení včetně celoobrazovkového režimu, efekty a přechody v reálném čase - vzhled jako skutečné televizní vysílání. K dispozici máte stovky přechodových efektů jako přiblížení, nájezdy, rozpuštění, prolnutí, efekty s Alpha kanálem atd. InfoChannel Designer podporuje neomezený počet vrstev při přehrávání digitálního audia (podporuje formáty WAV, MP3, MIDI, CD a umožňuje i externí vstup). Propracovaný engine pro přehrávání využívá všech možností Microsoft® DirectX™ a DirectShow™, je plně optimalizován pro maximální výkon na procesorech Intel Pentium® III. Vytváření (authoring) InfoChannel Designer je propracovaný multimediální nástroj, který se naučíte velmi rychle plně využívat. Nevyžaduje komplikovaná školení a celovečerní studium manuálů. Na jednoduchý avšak netradiční interface programu si každý zvykne během několika minut.

18 Interaktivní tlačítka, proměnné, komplikované větve programu, to vše lze zcela jednoduše vytvořit bez jakýchkoliv znalostí programování. Všechny schopnosti programu lze ovládat z grafického uživatelského rozhraní. Pokročilí uživatelé mohou svou práci kombinovat s využitím možností skriptovacího jazyka ScalaScript. InfoChannel Designer má užitečné grafické funkce včetně všech kreslících nástrojů, práce s texturami, zpracování obrázků v reálném čase, nastavení průhlednosti, pokročilá práce s Alpha kanálem atd. Před hrubkami v textech vás ochrání vícejazyčný korektor pravopisu přímo od Scaly.

19 Vstupy a výstupy (input/output)
InfoChannel Designer disponuje celou řadou publikačních schopností a nastavitelných parametrů. Od publikování na Web stránky přes Scala Channel (interaktivní Scala kanály) k CD-ROM a Internet CD. Interaktivní informační kanály Scala Channels lze přehrávat programem Scala iplay™, který je zdarma k dispozici. Uživatel může rovněž importovat přímo do programu podklady z digitálních fotoaparátů, videokamer a skenerů a dále s nimi libovolně nakládat.

20 Macromedia Flash V současné době se stává faktickým standardem pro tvorbu interaktivních multimediálních prezentací Macromedia Flash, a to jak pro prezentaci ve formě webové stránky, tak popřípadě na CD-ROM. Vzhledem k tomu, že využívá vektorovou grafiku jsou vytvořené soubory kompaktní, dobře přenositelné a poměrně málo náročné na paměť, další výhodou je použití zvuku ve formátu MP3. Novější verze programu přinášejí přehlednější uživatelské prostředky práce s digitálním videem, podporu Unicode a rozšíření skriptovacího jazyka ActionScript. Výhody Flash jsou významné, jak již bylo uvedeno výsledné animace jsou extrémně malé, podporou streamingu se dociluje rychlé spouštění animace bez nahrávání celého souboru, díky vektorové grafice lze bezproblémové měnit velikost animace bez ztráty kvality obrazu. O přehrávání aplikace se stará příslušný plug-in, který je součástí všech novější verzí operačních systémů.

21

22 Macromedia Flash dovoluje vytvářet prezentace i jako off-line verze na CD nebo na disketě v souborech *.exe. Výsledné soubory *.swf jsou natolik kompaktní, že je velmi těžké je rozebírat. Díky streamingu se i velké soubory načítají na pozadí a zároveň se přehrávají. Flash MX je prvním z nové řady produktů firmy Macromedia s označením MX, které přicházely na trh v průběhu roku 2002 a vytvořily ucelený systém pro vývoj, správu a provoz komplexních webových aplikací. Mezi největší novinky Flashe MX patří zejména přehlednější uživatelské rozhraní, podpora práce s digitálním videem, možnost propojení aplikací s aplikačními servery, podpora Unicode a vylepšená práce s ActionScriptem.

23 Popis programu Kreslící nástroje Flash disponuje základní sadou vektorových kreslících nástrojů, určených pro tvorbu vektorových kreseb. Složitější kresby se obvykle vytvářejí v profesionálních vektorových programech jako je Macromedia FreeHand, Adobe Illustrator nebo CorelDraw. I když Flash pracuje převážně s vektory, umí zpracovávat také bitmapové obrázky. Ty lze používat přímo nebo je pomocí vestavěného trasovací modulu převést na vektory. Digitální video Novinkou je možnost zakomponovat také digitální video. Flash umí importovat videosekvence ve standardních formátech AVI, MOV nebo MPEG. Pomocí integrovaného codecu Sorenson Sparc lze ovlivňovat kvalitu videa, podporován je i streaming pro postupné nahrávání filmu za běhu.

24 Audio Neoddělitelnou součástí multimediálních aplikací je zvuk, který však způsobuje značný nárůst objemu dat. Flash, tento problém řeší pomocí kompresovaného zvukového formátu MP3 s podporou streamingu. Nově je k dispozici i speciální codec na kompresi mluveného slova. Text Flash MX nově podporuje Unicode - kromě přímé podpory českých znaků to znamená možnost snadné tvorby vícejazyčných aplikací a to včetně čínštiny či korejštiny. Ve Flashi se používají i textová pole, která slouží k zadávání dat uživatelem - jejich obsah lze pak dále zpracovávat pomocí ActionScriptu nebo poslat na server.

25 Animace Flash pracuje s dvěma druhy animací
Animace Flash pracuje s dvěma druhy animací. U klasického postupu se používají sekvence klíčových snímků, které se rychle přehrávají a tím vzniká dojem pohybu. Snadnější je tzv. tweening, kdy se definují pouze základní klíčové snímky a zvolí se druh animace (změna tvaru, velikosti, barvy, průhlednosti, animace po křivce, apod.). Flash na rozdíl od jiných produktů používá k tvorbě animací vektorovou grafiku - výsledkem jsou tak velmi malé soubory, jejichž přenos po Internetu i přes pomalé linky trvá několikanásobně kratší dobu. Podpora streamingu zaručuje rychlé spuštění animace bez nutnosti nahrání celého souboru. Další výhodou vyplývající z použití vektorů je možnost libovolně měnit velikost animace bez viditelné ztráty kvality zobrazení. Web designéři se tak mohou soustředit na tvorbu atraktivního obsahu, aniž by museli omezovat své kreativní nápady kvůli nemožnosti přenosu příliš velkého objemu dat k uživatelům.

26 ActionScript Flash není pouze animační nástroj, ale disponuje rozsáhlými možnostmi integrace interaktivních elementů. Pomocí jazyka ActionScript můžete naprogramovat i velmi složité programové sekvence reagující na akce uživatelů. Syntaxe ActionScriptu je podobná jako u JavaScriptu. Editor ActionScriptu obsahuje debugger pro ladění složitějších skriptů a dovoluje editaci kódu v externích aplikacích. Flash umí standardně pracovat také s formuláři, takže můžete snadno vytvořit interaktivní multimediální rozhraní pro webové aplikace. U větších projektů se stává, že řada grafických elementů se neustále opakuje. Flash řeší tento problém pomocí knihoven symbolů - symboly mohou obsahovat kromě grafiky také skripty a pouhým přetažením symbolu z knihovny do scény vložíte celý symbol včetně tohoto skriptu. U vícenásobného použití symbolu v rámci jednoho projektu nebo více projektů se tímto postupem maximálně snižuje velikost výsledné aplikace.

27 Interaktivní elementy
Pokud nechcete některé interaktivní prvky sami programovat v ActionScriptu, máte možnost použít Flash User Interface Elements. Zde se nacházejí často používané komponenty jako tlačítka, rolovací lišty, přepínací tlačítka apod, které můžete použít ve vlastní aplikaci pouhým přetažením myší. Propojení se servery Flash nemusí sloužit pouze na tvorbu předem připravených projektů, ale lze ho použít i pro vývoj složitějších aplikací, komunikujících s aplikačními servery a databázemi jako např. ColdFusion nebo JRun.   Přehrávání aplikací Aplikace vytvořená programem Macromedia Flash se obvykle ukládá do formátu SWF, který lze přehrát několika způsoby. Nejčastěji je to přímo v prostředí webového prohlížeče - o spuštění se postará Flash Player ve formě plug-inu nebo ActiveX modulu, který je automatickou součástí Internet Exploreru 4.0 a výše, Netscape Navigatoru 4 a výše i operačních systémů Windows a MacOS.

28 UKÁZKY ukázka PP.pps ..\..\ukazky_flash\cirkularka.fla


Stáhnout ppt "Programy pro tvorbu multimediálních prezentací"

Podobné prezentace


Reklamy Google