Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fotovoltaické elektrárny z pohledu ERÚ (Fotovoltaické fórum 2013)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fotovoltaické elektrárny z pohledu ERÚ (Fotovoltaické fórum 2013)"— Transkript prezentace:

1 Fotovoltaické elektrárny z pohledu ERÚ (Fotovoltaické fórum 2013)
Ing. Martin Laštůvka Místopředseda a ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad 5. listopadu 2013

2 POZE 2013 … odkud jdeme? … kam jdeme? … co je už za námi?

3 POZE odkud jdeme? Jdeme z období, kdy bylo nutné dosáhnout cíle, ať to stojí co to stojí. Cílem bylo dosáhnout 8 % z OZE do roku 2010, jednalo se o průběžný cíl, k jeho dosažení se využívalo i popření fyzikálních zákonů (vyhláška č. 502/2005 Sb.). Ti, kdo upozorňovali, že si volíme tu nejdražší cestu, nebyli vyslyšeni. Podporovali jsme ty nejdražší technologie a vyčerpali finanční potenciál pro smysluplné projekty OZE. V zákoně se „zapomnělo“ na účinný brzdný mechanizmus. Výše podpory umožňovala výrazně nižší návratnost než zákonných 15 let. Stát rozhodl, kdo podporu bude platit, aniž se těchto plátců zeptal, jestli je to v jejich ekonomických možnostech.

4 POZE … a následky ? Ti, kdo podporu POZE platí především, křičí, že to kriticky ohrožuje jejich podnikání a že budou muset propouštět zaměstnance a zavírat firmy. Ti, kdo podporu přijímají, křičí, že bez podpory se celé odvětví POZE zastaví a budou muset propouštět zaměstnance a zavírat firmy. Stát snižoval svoje příspěvky na úhradu vícenákladů a dopady tím pádem ještě více přenášel na konečné spotřebitele.

5 44,4 mld. Kč POZE … a následky ? V roce 2013 nás podpora POZE stojí
Kvůli povinné indexaci se bude tato částka navyšovat min. o 2 % ročně. Tyto částky budeme platit každý rok po dobu cca 20 let

6 POZE … a kam jdeme ? ERÚ není proti podpoře OZE, ale především proti způsobu financování této podpory. Není možné, aby další podpora POZE znamenala likvidaci průmyslu v ČR a neúměrné zatížení domácností. Bez změny financování podpory POZE není další finanční podpora pro nové zdroje možná.

7 Každý rodinný dům v České republice by mohl mít svoji 5 kW FVE.
Co kdyby … Náklady na fotovoltaiku tvoří v roce 2013 téměř 25 mld. Kč Co kdybychom ji začali podporovat až dnes? Vícenáklady by byly pouze 19 mld. Kč (bez FVE) Příspěvek na vícenáklady cca 100 Kč/MWh místo současných 583 Kč/MWh. Za 25 mld.Kč bychom mohli nainstalovat až 9000 MW oproti dnešním 2000 MW. Každý rodinný dům v České republice by mohl mít svoji 5 kW FVE.

8 Co už nezměníme … Stát nastavil velmi výhodné podmínky pro investory do OZE. Změna legislativy včas nezareagovala na změnu vývoje v oblasti FVE. Došlo ke (zne)/(vy)užití systému podpory-> investoři využili nabídku (selhání) státu. Výsledkem je oprávněné zděšení konečných zákazníků, kteří to nakonec všechno zaplatí.

9 FVE 2013

10 Rozvoj FVE v roce 2013 Solární boom pokračuje, zatím:
vydáno cca nových licencí na instalovaný výkon cca 35 MW Vydali jsme CR na rok Naše propočty vycházeli přesně podle zákonem definované 15-ti leté prosté doby návratnosti. Byli jsme upozorněni, že zastavíme rozvoj celého odvětví.

11 Ztracený rok pro FVE V lednu 2013 proběhla schůzka mezi ERÚ a CZEPHO jejíž hlavními tématy bylo: Podpora FVE v roce 2014 Net-metering Další schůzka měla proběhnout v únoru 2013. Obdobné otázky jsme chtěli řešit už v lednu letošního roku s CZEPHO českou průmyslovou asociací. Bohužel místo další schůzky nám bylo sděleno, že na nás bylo podáno trestní oznámení. Obětovali budoucnost FVE za boj proti solárnímu odvodu, který ERÚ nemá v kompetenci a ani se k němu nevyjadřujeme.

12 Trestní oznámení únor 2013

13 Ztracený rok pro FVE Věcná diskuze nad budoucností FVE v ČR byla vyměněna za boj s názvem „solární odvod“. Solární odvod do kompetencí ERÚ nepatří a nikdy nepatřil.

14 „Bouře nebo smír“ ? ERÚ byl vtažen do „hry“ s názvem solární odvod.
ERÚ nikdy nerozhodoval o (ne)zavedení solárního odvodu. Není pochyb o tom, že kdyby nebyla v zákoně 5% zarážka, byla by výkupní cena v roce 2010 výrazně nižší.

15 „Malá“ novela zákona č. 165/2012 Sb.
Co měla řešit : Zastavení podpory pro OZE od Zastavení podpory pro decentrální výrobu. Zastropování příspěvku placeného konečným zákazníkem.

16 Jak to dopadlo ? Zastavení podpory pro OZE od 1.1.2014 mimo MVE
Zastavení podpory pro decentrální výrobu „Zastropování“ příspěvku na POZE placeného konečným zákazníkem ve výši 495 Kč/MWh, zbytek bude placen ze státního rozpočtu Rekonstrukce MVE není novým datem uvedení výrobny do provozu Přechodné ustanovení pro VTE, BMS, MVE Solární odvod pro FVE 2010 ve výši 10 % po dobu životnosti výroben Vyloučení podpory pro některé a.s., které nedoloží, které osoby jsou vlastníky

17 Současnost FVE Z rozvíjejícího oboru FVE se stal obor rozvinutý.
Instalace pouze střešních systémů. Výkupní cena již není hlavním motivem investice do FVE. Kvůli špatnému způsobu financování podpory se OZE staly nepřítelem. Nechci podnikat, chci šetřit nikoliv vydělávat.

18 Budoucnost rozvoje FVE
Nechci podnikat, chci šetřit nikoliv vydělávat … Nechci, aby mi moji elektrárnu platil soused.

19 Spolupráce s ERÚ a ČFA Budoucnost fotovoltaického sektoru
Oboustranný přenos informací Spolupráce při přípravě budoucí legislativy v oblasti fotovoltaiky Napravení jména obnovitelných zdrojů energie (FVE) Usnadnění domácích střešních instalací

20 Cíle projektu NOZE Výzvy pro FI-NOZE – finančně nepodporované obnovitelné zdroje energie Možnosti implementace FI-NOZE do legislativy Chytré sítě, (Smart Grids) provoz bez dodávky do sítě? Zjednodušení povolovacích procedur Provoz bez licence? Výrazné snížení vykazovací povinnosti

21 Provoz FVE

22 Nárok na podporu Zákonná podmínka (§ 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 165/2012 Sb.) (srv. § 3 odst. 5 zákona č. 330/2010 Sb.) „…podporována je … na jedné střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí.“ Předmětná stavba musí být v katastru nemovitostí evidována způsobem, kterým se evidují budovy a byla tak nezpochybnitelně splněna podmínka zákona, budova s/bez čísla popisného/evidenčního. Problémové: Garáž, pergola, přístřešek apod…

23 Definice budovy Budova je: Evidovaná budova je:
nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukci § 3 písm. a) vyhlášky č. 268/2009 Sb. nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí - § 27 písm. k) katastrálního zákona. Evidovaná budova je: Budova s č.p. Budova s č.e. Budova bez č.p./č.e. viz bod 3. Příloha k vyhlášce č. 26/2007 Sb. Příslušenství není evidovaná budova. Pouze zakreslení nestačí.

24 Mají tyto FVE nárok na podporu ?
Zdroj: Zdroj:

25 Rekonstrukce/modernizace = úprava zvyšující technickou a ekologickou úroveň výrobny
Spojená s přiznáním nového data uvedení do provozu Za rek/mod může být považováno např.: Nahrazení významné části panelů za nové. Instalace dodatečného zařízení pro zvýšení výkonu či doby využití (zrcadla atd.). Posouzení rek/mod nelze paušalizovat. Bude postupováno individuálně. § 9 odst. 1 energetického zákona Povinnost výrobce neprodleně oznámit ERÚ veškeré změny týkající se údajů a dokladů uvedených na licenci, a to i v případě bez dopadu na změnu licence.

26 Převod/prodej výrobny (zachování nároku na podporu)
V rámci rozhodování sporů o výši výkupní ceny či zeleného bonusu je povinností subjektu, který si bude nárokovat podporu a požadovat příslušnou výši, prokázat, že se stal právním nástupcem a vstoupil do všech práv a povinností předchozího subjektu. Při prodeji pouze „technologie“ nedochází k převodu všech práv a povinností. Plně se odkazujeme na obchodní zákoník a zákon o přeměnách obchodních společností.

27 Co nás čeká do konce roku 2013
Vydání novely vyhlášky č. 347/2012 Sb., o technicko-ekonomických parametrech. Zveřejnění doby návratnosti pro jednotlivé obnovitelné zdroje. Vydání cenového rozhodnutí pro POZE na rok 2014. Notifikace zákona č.165/2012 Sb. § 1 odst. 3: Ustanovení zákona upravující postup pro stanovení výše a rozsahu podpory se nepoužijí, pokud by podpora stanovená na jejich základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě.

28 Co můžete očekávat od ERÚ v roce 2014 ?
Hledání účinných mechanismů: k zamezení neoprávněného nároku na podporu k zajištění, aby všechna podporovaná elektřina z OZE byla opravdu vyrobena a byla vyrobena z OZE k rozvoji OZE bez nároku na finanční podporu ke zjednodušení výstavby OZE

29 Ing. Martin Laštůvka ředitel odboru POZE eru@eru.cz www.eru.cz
Děkuji za pozornost. Ing. Martin Laštůvka ředitel odboru POZE


Stáhnout ppt "Fotovoltaické elektrárny z pohledu ERÚ (Fotovoltaické fórum 2013)"

Podobné prezentace


Reklamy Google