Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fotovoltaické elektrárny z pohledu ERÚ ( Fotovoltaické fórum 2013 ) Ing. Martin Laštůvka Místopředseda a ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fotovoltaické elektrárny z pohledu ERÚ ( Fotovoltaické fórum 2013 ) Ing. Martin Laštůvka Místopředseda a ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad."— Transkript prezentace:

1 Fotovoltaické elektrárny z pohledu ERÚ ( Fotovoltaické fórum 2013 ) Ing. Martin Laštůvka Místopředseda a ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad 5. listopadu 2013

2 POZE 2013 2 … odkud jdeme? … kam jdeme? … co je už za námi?

3 POZE odkud jdeme? 3  Jdeme z období, kdy bylo nutné dosáhnout cíle, ať to stojí co to stojí. Cílem bylo dosáhnout 8 % z OZE do roku 2010, jednalo se o průběžný cíl, k jeho dosažení se využívalo i popření fyzikálních zákonů (vyhláška č. 502/2005 Sb.).  Ti, kdo upozorňovali, že si volíme tu nejdražší cestu, nebyli vyslyšeni. Podporovali jsme ty nejdražší technologie a vyčerpali finanční potenciál pro smysluplné projekty OZE.  V zákoně se „zapomnělo“ na účinný brzdný mechanizmus. Výše podpory umožňovala výrazně nižší návratnost než zákonných 15 let.  Stát rozhodl, kdo podporu bude platit, aniž se těchto plátců zeptal, jestli je to v jejich ekonomických možnostech.

4 POZE … a následky ? 4  Ti, kdo podporu POZE platí především, křičí, že to kriticky ohrožuje jejich podnikání a že budou muset propouštět zaměstnance a zavírat firmy.  Ti, kdo podporu přijímají, křičí, že bez podpory se celé odvětví POZE zastaví a budou muset propouštět zaměstnance a zavírat firmy.  Stát snižoval svoje příspěvky na úhradu vícenákladů a dopady tím pádem ještě více přenášel na konečné spotřebitele.

5 POZE … a následky ? 5  V roce 2013 nás podpora POZE stojí 44,4 mld. Kč  Kvůli povinné indexaci se bude tato částka navyšovat min. o 2 % ročně.  Tyto částky budeme platit každý rok po dobu cca 20 let

6 POZE … a kam jdeme ? 6  ERÚ není proti podpoře OZE, ale především proti způsobu financování této podpory.  Není možné, aby další podpora POZE znamenala likvidaci průmyslu v ČR a neúměrné zatížení domácností.  Bez změny financování podpory POZE není další finanční podpora pro nové zdroje možná.

7 Co kdyby …  Náklady na fotovoltaiku tvoří v roce 2013 téměř 25 mld. Kč  Co kdybychom ji začali podporovat až dnes?  Vícenáklady by byly pouze 19 mld. Kč (bez FVE)  Příspěvek na vícenáklady cca 100 Kč/MWh místo současných 583 Kč/MWh.  Za 25 mld.Kč bychom mohli nainstalovat až 9000 MW oproti dnešním 2000 MW. Každý rodinný dům v České republice by mohl mít svoji 5 kW FVE. 7

8 Co už nezměníme …  Stát nastavil velmi výhodné podmínky pro investory do OZE.  Změna legislativy včas nezareagovala na změnu vývoje v oblasti FVE.  Došlo ke (zne)/(vy)užití systému podpory-> investoři využili nabídku (selhání) státu.  Výsledkem je oprávněné zděšení konečných zákazníků, kteří to nakonec všechno zaplatí. 8

9 FVE 2013 9

10 Rozvoj FVE v roce 2013 10  Solární boom pokračuje, zatím:  vydáno cca 3 700 nových licencí  na instalovaný výkon cca 35 MW

11 Ztracený rok pro FVE  V lednu 2013 proběhla schůzka mezi ERÚ a CZEPHO jejíž hlavními tématy bylo:  Podpora FVE v roce 2014  Net-metering  Další schůzka měla proběhnout v únoru 2013. 11

12 Trestní oznámení únor 2013 12

13 Ztracený rok pro FVE  Věcná diskuze nad budoucností FVE v ČR byla vyměněna za boj s názvem „solární odvod“.  Solární odvod do kompetencí ERÚ nepatří a nikdy nepatřil. 13

14 „Bouře nebo smír“ ?  ERÚ byl vtažen do „hry“ s názvem solární odvod.  ERÚ nikdy nerozhodoval o (ne)zavedení solárního odvodu.  Není pochyb o tom, že kdyby nebyla v zákoně 5% zarážka, byla by výkupní cena v roce 2010 výrazně nižší. 14

15 15 „Malá“ novela zákona č. 165/2012 Sb.  Co měla řešit :  Zastavení podpory pro OZE od 1.1.2014.  Zastavení podpory pro decentrální výrobu.  Zastropování příspěvku placeného konečným zákazníkem.

16 16  Zastavení podpory pro OZE od 1.1.2014 mimo MVE  Zastavení podpory pro decentrální výrobu  „Zastropování“ příspěvku na POZE placeného konečným zákazníkem ve výši 495 Kč/MWh, zbytek bude placen ze státního rozpočtu  Rekonstrukce MVE není novým datem uvedení výrobny do provozu  Přechodné ustanovení pro VTE, BMS, MVE  Solární odvod pro FVE 2010 ve výši 10 % po dobu životnosti výroben  Vyloučení podpory pro některé a.s., které nedoloží, které osoby jsou vlastníky Jak to dopadlo ?

17 Současnost FVE  Z rozvíjejícího oboru FVE se stal obor rozvinutý.  Instalace pouze střešních systémů.  Výkupní cena již není hlavním motivem investice do FVE.  Kvůli špatnému způsobu financování podpory se OZE staly nepřítelem. 17

18 Budoucnost rozvoje FVE Nechci podnikat, chci šetřit nikoliv vydělávat … 18

19 Spolupráce s ERÚ a ČFA  Budoucnost fotovoltaického sektoru  Oboustranný přenos informací  Spolupráce při přípravě budoucí legislativy v oblasti fotovoltaiky  Napravení jména obnovitelných zdrojů energie (FVE)  Usnadnění domácích střešních instalací 19

20 Cíle projektu NOZE  Výzvy pro FI-NOZE – finančně nepodporované obnovitelné zdroje energie  Možnosti implementace FI-NOZE do legislativy  Chytré sítě, (Smart Grids) provoz bez dodávky do sítě?  Zjednodušení povolovacích procedur  Provoz bez licence?  Výrazné snížení vykazovací povinnosti 20

21 Provoz FVE 21

22 Nárok na podporu  Zákonná podmínka (§ 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 165/2012 Sb.) (srv. § 3 odst. 5 zákona č. 330/2010 Sb.)  „…podporována je … na jedné střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí.“  Předmětná stavba musí být v katastru nemovitostí evidována způsobem, kterým se evidují budovy a byla tak nezpochybnitelně splněna podmínka zákona, budova s/bez čísla popisného/evidenčního.  Problémové: Garáž, pergola, přístřešek apod… 22

23 Definice budovy  Budova je:  nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukci § 3 písm. a) vyhlášky č. 268/2009 Sb.  nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí - § 27 písm. k) katastrálního zákona.  Evidovaná budova je:  Budova s č.p.  Budova s č.e.  Budova bez č.p./č.e. viz bod 3. Příloha k vyhlášce č. 26/2007 Sb.  Příslušenství není evidovaná budova. Pouze zakreslení nestačí. 23

24 Mají tyto FVE nárok na podporu ? 24 Zdroj: www.dinoservis.cz Zdroj: www.nemakej.cz

25 Rekonstrukce/modernizace = úprava zvyšující technickou a ekologickou úroveň výrobny  Spojená s přiznáním nového data uvedení do provozu  Za rek/mod může být považováno např.:  Nahrazení významné části panelů za nové.  Instalace dodatečného zařízení pro zvýšení výkonu či doby využití (zrcadla atd.).  Posouzení rek/mod nelze paušalizovat.  Bude postupováno individuálně.  § 9 odst. 1 energetického zákona  Povinnost výrobce neprodleně oznámit ERÚ veškeré změny týkající se údajů a dokladů uvedených na licenci, a to i v případě bez dopadu na změnu licence. 25

26  V rámci rozhodování sporů o výši výkupní ceny či zeleného bonusu je povinností subjektu, který si bude nárokovat podporu a požadovat příslušnou výši, prokázat, že se stal právním nástupcem a vstoupil do všech práv a povinností předchozího subjektu.  Při prodeji pouze „technologie“ nedochází k převodu všech práv a povinností.  Plně se odkazujeme na obchodní zákoník a zákon o přeměnách obchodních společností. 26 Převod/prodej výrobny (zachování nároku na podporu)

27 27 Co nás čeká do konce roku 2013  Vydání novely vyhlášky č. 347/2012 Sb., o technicko-ekonomických parametrech.  Zveřejnění doby návratnosti pro jednotlivé obnovitelné zdroje.  Vydání cenového rozhodnutí pro POZE na rok 2014.  Notifikace zákona č.165/2012 Sb.  § 1 odst. 3: Ustanovení zákona upravující postup pro stanovení výše a rozsahu podpory se nepoužijí, pokud by podpora stanovená na jejich základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě.

28 Co můžete očekávat od ERÚ v roce 2014 ? 28  Hledání účinných mechanismů:  k zamezení neoprávněného nároku na podporu  k zajištění, aby všechna podporovaná elektřina z OZE byla opravdu vyrobena a byla vyrobena z OZE  k rozvoji OZE bez nároku na finanční podporu  ke zjednodušení výstavby OZE

29 Děkuji za pozornost. Ing. Martin Laštůvka ředitel odboru POZE eru@eru.cz www.eru.cz


Stáhnout ppt "Fotovoltaické elektrárny z pohledu ERÚ ( Fotovoltaické fórum 2013 ) Ing. Martin Laštůvka Místopředseda a ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google