Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská integrace 1950-1957 Dějiny evropské unie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská integrace 1950-1957 Dějiny evropské unie."— Transkript prezentace:

1 Evropská integrace Dějiny evropské unie

2 Situace v Evropě na poč. 50. let
Postavení Německa Faktické rozdělení na západní a východní část Znovuvyzbrojení západního Německa Obecná otázky obrany Evropy Zastánci USA – posílení proti SSSR, plány na zapojení Německa do NATO Obavy ale u ostatních zemí – zejména ve Francii Klíčová byla německá průmyslová oblast Porúří (produkce uhlí a oceli) Od r existoval Mezinárodní úřad pro Porúří (USA, VB, Benelux, Francie, záp. Německo) Garance, Německo nebude samo plně kontrolovat tyto zdroje, ale nespokojenost s tímto uspořádáním v Německu, které chtělo stejnou kontrolu francouzského a belgického průmyslu Vojenský bezpečnostní úřad – kontrola demilitarizace Německa

3 Situace v Evropě na poč. 50. let
Dalším problém představovalo postavení Sárska Francouzská okupační zóna – zájem o uhlí V r referendum, které požadovalo autonomii v rámci Francie 1950 – Francouzsko-sárská úmluva – politická autonomie, což ale vyvolalo protesty Německa Obecná otázka evropské integrace Existující organizace nedostatečné, aby sjednotily Evropu Hledání účinnějších cest francouzsko-německé spolupráce

4 Počátek evropské integrace
Iniciativa Francie (vliv USA) Velká Británie nemohla být iniciátor, protože nehodlala jít nad rámec toho, co již bylo dosaženo Důležité osobnosti ve Francii Robert Schuman (ministr zahraničních věcí) – pro usmíření Francie a Německa Georges Bidault (předseda vlády) – kontrola Francie nad Německem ovšem tak, aby se necítilo poníženo

5 Počátek evropské integrace
Nutná evropská spolupráce, aby Francie ekonomicky prosperovala Bezpečnostní aspekt – sjednocená, svobodná Evropa by mohla stát mezi USA a SSSR Základem francouzsko-německé usmíření Sjednocení Evropy postupně, tzv. sektorová integrace, ne naráz (x federalisté) Základními sektory spolupráce uhlí a ocel, odtud možná expanze do dalších odvětví uhlí základní energetická suroviny ocel klíčová surovina pro výrobu zbraní Společné využívání těchto dvou surovin Řízeno společným orgánem, který by byl nadřazený vládám (volná hospodářská soutěž, zákaz kartelů, diskriminace) Jean Monnet

6 Počátek evropské integrace
Přijetí Monnetova plánu francouzsko-německé usmíření kontrola klíčových odvětví představil plán ve francouzské vládě – seznámil s ním ministra ZP USA Deana Achesona, který ho podpořil Vyhlášení – Den Evropy Informování Německa, Velké Británie, Itálie, Belgie, Lucemburska, Nizozemska Robert Schuman

7 Počátek evropské integrace
Reakce ostatních zemí Německo – pro Proti jen sociální demokraté – plán překáží socializaci Porúří, zárodek technokratické diktatury Potvrzení rozdělení Německa Belgie, Lucembursko – pro usmíření F a N, proti tlaky ocelářského a uhelného průmyslu Nizozemsko – pro, volný obchod, mír mezi F a N Itálie – pro, možnost „návratu do Evropy“ Velká Británie – proti nadnárodní autoritě USA – podpora sjednocení Evropy, stabilita, ekonomická prosperita, obavy ocelářů (vytvoření evropského kartelu) SSSR – proti, agrese

8 Počátek evropské integrace
– konference v Paříži, návrh smlouvy zakládající ESUO Jednání řízena Jeanem Monnetem Vytvoření originálního institucionálního rámce Vysoký úřad – nadnárodní, obavy z technokracie a despotismu úřadu Zvláštní rada ministrů - vytvořena na žádost Beneluxu z obav před převahou Francie a Německa, zástupce vlád členských států Shromáždění - vytvořeno na žádost členů parlamentů člen. států, demokratická kontrola Vysokého úřadu, poslanci byli delegováni z národních parlamentů Soudní dvůr - dohlížel na dodržování smlouvy a řešil spory uvnitř společenství 18. dubna 1951 podepsána Smlouva o ESUO Předsedou Vysokého úřadu byl jmenován Jean Monnet 10. února 1953 byl otevřen společný trh pro uhlí, staré železo a železnou rudu

9 Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného společenství
Bezpečnostní situace ve světě Korejská válka ( ), Američané vázáni v Asii Nutnost většího příspěvku Evropanů na svoji obranu USA chtějí, aby Evropané posílili své vlastní kapacity, aby se obnovila německá armáda, která by ale byla integrována v evropských ozbrojených silách a byla pod kontrolou mezinárodního velení, Německo se mělo integrovat do Západní unie (Bruselský pakt) Proti Francie znovuvyzbrojení Německa je nebezpečné, Francie vojensky vázána v Indočíně (obavy z dominance Němců) Velká Británie Labouristé – proti, je to nebezpečné, ale nechtěli, aby se Velká Británie více vojensky vázala v Evropě, raději pro vznik německých divizí Na zasedání NATO podpořili všichni americký plán s výjimkou Francie (a Belgie)

10 Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného společenství
Bezpečnostní situace ve světě Korejská válka ( ), Američané vázáni v Asii Nutnost většího příspěvku Evropanů na svoji obranu USA chtějí, aby Evropané posílili své vlastní kapacity, aby se obnovila německá armáda, která by ale byla integrována v evropských ozbrojených silách a byla pod kontrolou mezinárodního velení, Německo se mělo integrovat do Západní unie (Bruselský pakt) Proti Francie znovuvyzbrojení Německa je nebezpečné, Francie vojensky vázána v Indočíně (obavy z dominance Němců) Velká Británie Labouristé – proti, je to nebezpečné, ale nechtěli, aby se Velká Británie více vojensky vázala v Evropě, raději pro vznik německých divizí Na zasedání NATO podpořili všichni americký plán s výjimkou Francie (a Belgie)

11 Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného společenství
Francie vlastní iniciativa (Plevenův plán) Návrh Jeana Monneta Vytvořit evropské divize složené z národních jednotek, velení mezinárodní, evropský ministr obrany, který by byl podřízený Shromáždění ESUO Jednání NATO – dvě koncepce znovuvyzbrojení Německa 1. Evropská armáda (Plevenův plán) 2. Začlenění německých divizí do NATO (Spoffordův plán) – Německo by zůstalo bez ministra obrany, bez německé armády, podřízení kontrole Spojenců René Pleven

12 Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného společenství
Projekt EOS v r. 1952 Evropská armáda se společným velením, ve které by členské státy nebyly diskriminovány 40 národních divizí Rekrutování, kariérní postup, odborná příprava v kompetencích národních ministrů obrany Evropská administrativa se společným rozpočtem, která by kontrolovala tyto činnosti EOS nemělo mít vyloženě nadnárodní charakter, neboť členské státy nechtěly přenášet příliš mnoho kompetencí v této citlivé oblasti – nebyla vytvořena proto funkce evropského ministra obrany Řídícím orgánem měla být Rada ministrů, která by rozhodovala jednomyslně

13 Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného společenství
Jednání v členských státech Francie – Národní shromáždění plán schválilo, ale těsně, obavy z přesunu jednotek z Indočíny, chtěla závazek, že VB a USA zůstanou v Evropě Německo – Budestag plán schválil, ale také rozpory – především chtěli, aby Německo získalo rovnoprávné postavení s ostatními 5/1952 – podepsání Smlouvy o EOS v Paříži Podepsána i smlouva, která ukončila okupační režim v Německu ( znovunabytí suverenity, zrušen zákaz německého znovuvyzbrojení) Omezení Německa ve vojenské oblasti – méně divizí než Francie, mělo se zříci výroby jaderných, biologických a chemických zbraní

14 Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného společenství
Evropské politické společenství Ve smlouvě o EOS článek, který dával za úkol Shromáždění EOS vypracovat projekt evropské politické instituce (federální nebo konfederální) Nicméně zastánci integrace chtěli vytvořit politickou strukturu ještě před EOS (Monnet, Spaak) Na projektu pracovalo Shromáždění ESUO 3/1953 – projekt EPS Stejná struktura jako ESUO, ale výrazné posílení Parlamentu, který měl získat zákonodárnou funkci EPS by zastřešilo ESUO i EOS, došlo by ke koordinaci zahraniční politiky členských států, mělo pracovat na vybudování společného trhu a koordinovat finanční a měnovou politiku Schválení EPS bylo ale podmíněno ratifikací Smlouvy o EOS

15 Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného společenství
Ratifikace od 3/1953 Německo – pro, proti komunisté a sociální demokraté (proti znovuvyzbrojení Německa) Nizozemsko – většinou pro Belgie – většinou pro Lucembursko – většinou pro Itálie – pro, proti jen komunisté, neofašisté, monarchisté, část socialistů Francie – zdržení, obavy, že NS projekt nepodpoří, snaha získat čas

16 Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného společenství
Faktory, které ovlivnily ratifikaci ve Francii Změna mezinárodní situace – stabilizace v Koreji, smrt Stalina – otázka bezpečnosti méně naléhavá Indočína – zhoršení situace, Francie by nemohla vyvážit vyzbrojení Německa Vnitropolitická situace - polarizace Argumenty pro – znovuvyzbrojení je nutné, kontrola Německa i jeho ZP – racionální důvody Argumenty proti – hra na emoce, odmítání znovuvyzbrojení, EOS není dostatečné ke kontrole znovuvyzbrojení, odmítání nadnárodního principu, ztráta francouzské suverenity a rozložení francouzské armády Politické strany Proti – komunisté (agrese proti SSSR), gaullisté (ztráta suverenity, zánik francouzské armády), nezávislí a rolníci (odpor k Německu, nedůvěra v nadnárodní řešení) Socialisté rozdělení – proti (obavy ze znovuvyzbrojení Německa) Radikálové rozdělení Pro jen republikáni Krize ve francouzské vládě Nová vláda vznikla s podporou gaullistů, Schuman jako ministr zahraničí byl odvolán, místo něj Bidault (k EOS byl zdrženlivý)

17 Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného společenství
Nové garance Francii Návrh nových protokolů možnost povolávat vojáky z evropských divizí do zámoří, úprava hlasování v Radě Ostatní rozladěni, ale protokoly podepsali, protože neměnily základ smlouvy Další podmínky Francie Ratifikace EOS podmíněna vyřešením otázky Sárska USA a VB se musí více vojensky angažovat v Evropě VB se měla více svázat s EOS, ale to VB odmítala, nechtěla být zastoupena v institucích EOS a v Evropě se chtěla vázat dle svých potřeb

18 Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného společenství
Ratifikace ve Francii v 8/1954 6/1954 – vznik nové vlády Pierre Mendes-France, kde byli zastoupeni gaullisté a naopak chyběli republikáni jako zastánci smlouvy Pierre Mendes-France byl proti smlouvě Národní shromáždění rozdělené Veřejné mínění rozdělené M-F chce další záruky, protokol, který měl omezit nadnárodní charakter EOS, EOS vázal na existenci NATO, stop EPS Ostatní přijali kompromisy, ale pro Francii nedostatečné Jednání v NS – odmítnutí smlouvy (proti gaullisté, komunisté, část radikálů, část socialistů, část nezávislých a rolníků)

19 Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného společenství
Náhradní řešení – návrh Velké Británie (min. zahraničí Anthony Eden) Konference o rozšíření Bruselského paktu (Západní unie) o Itálii a Německo, poté přijetí Německa do NATO Velká Británie poskytla záruky Francii – určitý počet divizí zůstane v Evropě, stáhnutí jen se souhlasem ostatních Konference schválila nové úmluvy Obnovení suverenity Německa – Pařížské smlouvy z r nevstoupily v platnost, protože nebyla ratifikována EOS (ukončení okupačního režimu) Vytvoření Západoevropské unie – mezivládní charakter, Německo vstoupilo do ZEU i svojí armádou, omezení – zákaz výroby jaderných, biologických a chemických zbraní, i některých konvenčních zbraní, strop 12 německých divizí Vstup SRN do NATO – na základě rovnoprávnosti, ale fakticky s omezeními druhořadý člen, nicméně Německo získalo svoji vlastní armádu

20 Znovuvyzbrojení Německa a plán Evropského obranného společenství
Ratifikace ZEU – kromě Francie bezproblémová ZEU těsně prošla v NS (proti komunisté, část radikálů, část republikánů, někteří socialisté, část gaullistů, někteří nezávislí) SSSR v reakci na ZEU a vstup SRN do NATO založil Varšavský pakt – včetně NDR, která byla znovuvyzbrojena Dořešení postavení Sárska Sársko mělo získat evropský status, ale v referendum pro něj hlasovala jen třetina obyvatel, nakonec se Sársko vrátilo Německu (1957) ZEU nebyla funkční organizací ZEU se stala součástí obranného systému NATO, bez vlastního velení Strategické otázky se projednávaly na půdě NATO Neplnila ani kontrolní funkci vůči Německu Nestala se ani organizací zabezpečující evropské vyzbrojování

21 Oživení evropské integrace
Jean Monnet, Paul Henry Spaak chtěli další pokrok v integraci Monnet – rozšíření ESUO do dalších oblastí (doprava a energie) – pokračování sektorové integrace Prosazování integrace v oblasti atomové energie V r bylo založeno Evropské středisko jaderného výzkumu (CERN) Návrhy na další organizaci, která by se zabývala využitím atomové energie v průmyslu, i při výrobě jaderné zbraně Monnet pro atom Základ dalšího oživení v Evropě Výhody – nerozvinuté odvětví, slabé národní zájmy s výjimkou Francie, kontrola Německa, mírové využití

22 Oživení evropské integrace
Od r se objevuje další myšlenka, a to vytvoření společného trhu v mnoha oblastech Myšlenka konkurující sektorové integraci, Monnet nebyl jejím zastáncem!!! Monnet – společný trh je příliš komplexní, problémem by byla delegace pravomocí na nadnárodní úroveň, rizika plného hospodářského otevření pro francouzský průmysl (protekcionismus) Monnet byl pro Euroatom (pokračování sektorové integrace), ale ne pro EHS (to jen akceptoval, společný trh se měl rozvíjet postupně, strukturovaně, neměl vzniknout naráz) Jednání v Německu – Němci nebyli pro Euroatom, ale byli pro společný trh Belgický ministr zahraničí Paul-Henri Spaak navrhuje rozšíření ESUO do sektoru dopravy a další formy energie (i jaderné), nezmiňuje společný trh

23 Oživení evropské integrace
Postoje zemí Německo – v zásadě pro Francie – zdrženlivá, ve vládě gaullisté, nechtěla přílišné rozšíření kompetencí ESUO Itálie – projevila zájem Benelux – pro, Nizozemci byli zastánci společného trhu Ministr zahraničí Beyen chtěl vytvořit jednotný trh Země Beneluxu – syntéza Monnetova a Beyenova návrhu – sektorová integrace i společný trh 6/1955 – Messinská konference

24 Messinská konference (1955)
Státy byly pro oživení evropské integrace, ale neshoda na postupu Francie pro sektorovou integraci (jádro, doprava, telekomunikace), ne pro společný trh Německo, Nizozemsko – společný trh, sektorová integrace byla nedostatečná, chtěly volný pohyb služeb, kapitálu, zboží i osob Francie obavy – firmy nebyly konkurenceschopné V Messině se nerozhodlo o způsobu integrace, ale byl ustaven tzv. Spaakův výbor, který studoval oba návrhy Spaakova zpráva (1956) Sektorová integrace je složitá s výjimkou jaderné energie Společný trh – návrh celní unii se společnými vnějšími tarify Návrh dvou organizací – Euroatom a EHS

25 EHS a Euroatom Postoje zemí Vliv občanských aktivit a veřejnosti
Francie – pro Euroatom Belgie – ne Euroatom (prodej uranu z Konga USA) Němci – podmínka přijetí Euroatomu, pokud Francie přijme společný trh Benelux – společný trh Francie – pokud chce Euroatom, musí přijmout společný trh Vliv občanských aktivit a veřejnosti Evropské oživení podpořeno prací Akčního výboru pro Spojené státy evropské, který založil Monnet (1955) Sdružení významných osobností, předsedů politických stran v národních státech, představitelů odborů, aby ve svých státech prosazovali evropskou myšlenku Důraz především na Euroatom

26 EHS a Euroatom Faktory ovlivňující jednání o EHS a Euroatomu
Situace ve Francii 1956 – volby do NS, vítězství socialistů a radikálů, prohra gaullistů, vláda pro evropské oživení Jsou vyřešeny dva zásadní problémy – znovuvyzbrojení Německa, Sársko Pro Euroatom Společný trh – rezervovaný postoj, tradice protekcionismu, vláda ale chápe liberalizaci jako nutnost, firmy proti společnému trhu, vláda pro USA – podpora projektů, konsolidace Evropy proti SSSR Suezská krize 1956 Nutnost zajistit energetickou soběstačnost – Euroatom Rozdělení Velké Británie a Francie – Francie se více orientuje na Evropu, aby v ní získala patřičné postavení, integrovaná Evropa by vyvážila vliv USA a Velké Británie

27 EHS a Euroatom Jednání o Římských smlouvách (1957)
Obavy z Francie Socialistická vláda jednala s NS s předstihem, tím si de facto zajistila ratifikaci Výhrady: Euroatom – nemá nebrát rozvoji vojenského potenciálu Francie – partneři museli Francii ustoupit Společný trh – pozice zaměstnavatelů se zmírnila, ale požadovali záruky (hlavně sociální)

28 EHS a Euroatom Záruky Francii 3/1957 – podpis obou smluv v Římě
Harmonizace sociálních výdajů – ostatní země s ní měly sladit výši výdajů, aby nebyla v konkurenční nevýhodě Zemědělská politika – organizovaný trh, protekcionistický (x Niz.), min. garantované ceny Připojení zámořských území – aby nebyla separována od společných celních tarifů (+Belgie) x ostatní – nechtěli podporovat kolonialismus, ale nakonec museli souhlasit 3/1957 – podpis obou smluv v Římě

29 EHS a Euroatom Ratifikace
Francie – bezproblémová Německo – CDU a SPD pro smlouvu Itálie – většina pro Obavy průmyslníků a zemědělců z konkurence, nicméně vysoká nezaměstnanost, společný trh by nabídl uplatnění mnoha Italů v zahraničí Benelux – bezproblémový proces v Belgii a Lucembursku Nizozemsko – kritika projektu, obavy z růstu cen, harmonizace sociálních výdajů, Komise nemá dostatek pravomocí, aby chránila malé země, chtěli účast VB – nakonec pro

30 EHS a Euroatom Institucionální rámec tří Společenství
Přijetí struktury ESUO 1 Shromáždění pro ESUO, EHS a Euroatom – Evropský parlament 1 Soudní dvůr pro ESUO, EHS a Euroatom Hospodářský a sociální výbor pro EHS a Euroatom 2 Komise a 1 Vysoký úřad a 3 Rady Jiné nastavení vztahů mezi Komisí a Radou v EHS a Euroatom V ESUO byl Vysoký úřad nadřazený členským státům, nezávislá autorita pro uhlí a ocel V EHS se zvýšila autorita a zásahy členských států – šlo o celou ekonomiku, národní zájmy Komise EHS a Euroatom měly výrazně omezenější pravomoci než Vysoký úřad ESUO

31 EHS a Euroatom Bruselská smlouva (Slučovací smlouva, 1965)
Prvním předsedou Komise EHS byl Walter Hallstein Pro Komisi Euroatom to byl Etiénne Hirsch Bruselská smlouva (Slučovací smlouva, 1965) Vznik jedné Rady a jedné Komise pro všechny Společenství Euroatom – měl vytvořit společný jaderný trh s volným pohybem surovin, zařízení a pracovních sil Tento trh byl otevřen EHS – složitější, liberalizace obchodu, odstranění cel mezi členy, ustavení vnějších cel Harmonogram liberalizace – přechodné období let, rozdělení na tři etapy Mělo dojít ke stanovení společné hospodářské politiky – složité, nikdo si neokázal představit, co to bude

32 http://europarltv. europa. eu/en/player. aspx


Stáhnout ppt "Evropská integrace 1950-1957 Dějiny evropské unie."

Podobné prezentace


Reklamy Google