Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DĚJINY EVROPSKÉ UNIE Situace v Evropě 1945 - 1949.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DĚJINY EVROPSKÉ UNIE Situace v Evropě 1945 - 1949."— Transkript prezentace:

1 DĚJINY EVROPSKÉ UNIE Situace v Evropě 1945 - 1949

2 http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=73 04aa26-6fcc-471b-bdf5-abc0c20ae10f http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=73 04aa26-6fcc-471b-bdf5-abc0c20ae10f Building the European Union

3 Evropská hnutí za evropskou jednotu Střet dvou koncepcí evropské integrace – federální a mezivládní Federalisté  Ideový základ – Spinelli, Rossi (Manifest z Ventotene)  Evropská unie federalistů (1946, 1959 – Evropské federalistické hnutí)  Decentralizace států na jedné straně, na druhé straně vznik evropské vlády, která by převzala část pravomocí národních vlád, došlo by tudíž k omezení suverenity členských států  Hnutí pro socialistické spojené státy evropské (1947, od r. 1961 – Evropská levice) – jednota a socialismus  Federalisté měli silné zázemí v Itálii a ve Francii, Belgii

4 Evropská hnutí za evropskou jednotu Mezivládní spolupráce (unionisté):  Evropská jednota na bázi pouhé asociace při zachování plné suverenity členských států  Silná podpora ve Velké Británii, skandinávských zemích  United Europe Movement (1947 – impuls dal Churchill)  Vytvořit něco na způsob evropského Commonwealthu (společenství národů) Mimo působí Evropská parlamentní unie (1947 – Coudenhove-Kalergi)  Sdružení členů národních parlamentů ve jménu evropské jednoty

5 Kongres v Haagu (1948) První setkání evropských hnutí, čestný předseda W. Churchill Střet federální a mezivládní představy  Federální představa měla podporu ve Francii, Itálii, Belgii, Nizozemsku, u odborů  Unionistická ve Velké Británii Výsledkem bylo založení Evropského hnutí (1948), které mělo zastřešovat a koordinovat jednotlivá hnutí. Významnou roli hrál zeť W. Churchilla Duncan Sandys  Mělo navrhnout řešení, která by vedla k evropské jednotě  Mobilizovat veřejné mínění, aby bylo nakloněno jednotě Evropy  Svolávalo kongresy a konference, kde se jednalo o otázkách evropské politiky Výsledkem aktivity Evropského hnutí bylo založení Rady Evropy (1949)  Založena na mezivládní bázi, vítězství koncepce unionistů

6 Postoje národních vlád ke sjednocení Evropy Sjednocování Evropy se stává zahraničně politickým cílem západoevropských vlád, odlišnost, jak Evropu sjednotit Postoj britské vlády:  Velká Británie - člen Velké trojky vedle USA a SSSR, pocit výjimečnosti a vize, že se z VB stane další světová velmoc, prioritní vazby na Commonwealth a USA  proti federalizaci Evropy, VB se nemá zapojovat do jakýchkoli struktur, které by omezily její suverenitu  britské vlády se soustředí na domácí problémy a reorganizaci Commonwealthu  ministr zahraničí Ernest Bevin – neangažování v Evropě, proti zapojení do jakýchkoli federálních struktur, státy by měly mezi sebou jen konzultovat, mezivládní princip  labouristická strana je absolutně proti zapojení VB v Evropě  Churchill – podporuje účast Velké Británie na projektech sjednocování Evropy (Evropské hnutí), ale v žádném případě nemá dojít k omezení suverenity států

7 Postoje národních vlád ke sjednocení Evropy Postoje kontinentálních vlád  Jiné postavení než VB, zničené válkou, prošly okupací, politická nestabilita, hospodářské problémy, Německo fakticky neexistuje  Italové, Němci – sjednocená Evropa s nimi znamená „návrat do Evropy“ a konsolidaci demokracie, podpora zejména u křesťanské-demokracie  Benelux – nakloněny hlubší integraci, ale obavy z dominance velkých států  Skandinávie – významnější vazba na VB  Francie – na jedné straně usilovala o zachování vlastního velmocenského postavení, na druhé straně vidí nutnost jednoty Evropy, od let 1947-48 posun ve prospěch evropské integrace:  (1) realita oslabeného postavení ve světě, sjednocená Evropa by umožnila hrát Francii významnější roli v MV,  (2) panuje velká obava z obnoveného Německa. Německo je chápáno jako potenciální nebezpečí, a je proto nutné ho zakotvit v evropských strukturách  Většina francouzských politiků ale odmítala budování Evropy na federální bázi, obavy z omezení suverenity, na druhé straně pouhá asociace byla chápána jako nedostatečná

8 První evropské organizace Organizace evropské hospodářské spolupráce, OEEC  organizace pro rozdělování pomoci z Marshallova plánu  Tlak USA na sjednocování evropských států  Francie a Itálie podpořily založení hospodářské organizace a vytvoření celní unie x Velká Británie  Benelux podpořil celní unii, ale nechtěl do ní vstoupit bez Velké Británie  Velká Británie odmítá celní unii, odmítá i vznik organizace, která se věnovala čistě rozdělování pomoci, protože se domnívá, že se jí dostane zvláštního zacházení ze strany USA  Plány na celní unii ztroskotaly, místo toho vznik OEEC (1948), a to dle britských představ (mezivládní princip)  1961 – transformace v OECD (Organizace pro evropskou spolupráci a rozvoj)

9 První evropské organizace Severoatlantická aliance (1949)  Důvody: angažovat USA v obraně zemí západní Evropy.  USA ale požadovaly, aby samy evropské státy vyvinuly spolupráci na poli obrany  Impulsem se stal komunistický převrat v ČSR  Západní unie – 1948 (Bruselský pakt) - spolupráce především ve vojenské oblasti, ale i hospodářské a kulturní, mělo dojít ke koordinaci vojenských systémů, Velká Británie, Francie, Benelux, kooperace evropských států  4. dubna 1949 - Washingtonská dohoda

10 První evropské organizace Rada Evropy (1949)  Kongres v Haagu  Francie – podporovala vytvoření Parlamentního shromáždění a vznik celní unie v rámci Pětky  Velká Británie – proti francouzským plánům, obavy z omezení národní suverenity, prosazuje koncepci asociace evropských států  Evropské hnutí představilo kompromis  Rada Evropy – vznik Poradního shromáždění (delegovaní zástupci parlamentů) a Rady ministrů, která by hrála by dominantní roli  Mezivládní princip  Soustředí se na otázky demokracie a lidských práv – hlavním výsledkem je přijetí Evropské úmluvy o ochraně základních lidských práv a svobod a založení Evropského soudu pro lidská práva  Sjednocení Evropy na bázi Rady Evropy nebylo možné, neměla k tomu příslušné kompetence, nemohla vynucovat závazky, její efektivita byla slabá


Stáhnout ppt "DĚJINY EVROPSKÉ UNIE Situace v Evropě 1945 - 1949."

Podobné prezentace


Reklamy Google