Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datové centrum a Regionální SAN kraje Vysočina Projekt digitalizace a ukládání v regionech Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina říjen 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datové centrum a Regionální SAN kraje Vysočina Projekt digitalizace a ukládání v regionech Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina říjen 2009."— Transkript prezentace:

1 Datové centrum a Regionální SAN kraje Vysočina Projekt digitalizace a ukládání v regionech Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina říjen 2009

2 Historie digitalizace, ukládání a el. archivace v kraji  Březen 2005 Pilotní provoz distribuovaného úložného systému KrÚ-NemJi  Listopad 2005 Příprava projektu důvěryhodného elektronického archivu do Broadbandového fondu MIČR Neschváleno bez dalšího zdůvodnění Předloženo ve spolupráci s okresními archivy a Národní knihovnou (projekt WebArchiv)  Únor 2006 Zkušební archivace webů (regionální „sklizeň“) veřejné správy v kraji Vysočina – WebArchiv  Březen 2007 Projekt snímkování elektronických úředních desek samospráv v kraji Vysočina  Říjen 2007 Kvalifikovaná cert. autorita na KrÚ – eIdentity, ICA  Listopad 2007 Předložení projektu důvěryhodného archivu do národní strategie eJustice

3 Historie digitalizace, ukládání a el. archivace v kraji  Leden 2008 Dokončen projekt digitalizace regionálního zdravotnictví - PACS  Únor 2008 Dokončeno datové centrum kraje Vysočina – NemJi-KrÚ  Leden 2009 Schválení Zásad krajského zastupitelstva na dotace v oblasti ukládání a archivace  Červen 2009 Dokončen projekt regionální SAN  Srpen 2009 Dokončena Studie digitalizace a archivace v kraji Vysočina  Září 2009 Předání typizovaného projektu digitalizace a ukládání v IOP

4 Regionální SAN - důvody realizace projektu  Proč regionální SAN?  Rapidně rostoucí požadavky na požadavky na ICT největších organizací v kraji Vysočina.  Mnohdy nevyhovující insfrastruktura pro zálohování  Vyzkoušený koncept metroclusteru (NemJi - KrU)  Dostupnost kvalitní optické infrastruktury (min 4 volná vlákna + gigabit IP spoj do měst).  Historická spolupráce na testování iSCSI infrastruktury.  Vůle organizací řešit problematiku zálohování a archivace společně  Vůle politiků uvolnit investice na téma bezpečnost dat

5 Důvody realizace projektu – Metro Cluster 2007  Nutnost realizace systémů s vysokou dostupností a fyzickou odolností KrÚ – databázové servery (IZS), 4 x Exchange, 3x VMWare, 3x Citrix NemJi – nemocniční systém, laboratorní systémy, ostatní aplikační a databázové servery, Exchange, VMWare (celkem 17 serverů)  Výrazná potřeba navýšení celkové úložné kapacity V sumě pooptávka řádově po 20TB prostoru na 2 roky  Příprava infrastruktury pro projekty typu eArchiv - Důvěryhodný archiv kraje a CRM Nutnost realizace distribuovaného úložiště s garancí dostupnosti dat v řádech desítek let

6 Zadání projektu – základní funkce řešení  Vzájemně propojené plně redundantní SAN obou organizací  Zvýšení úložné kapacity o 10TB v případě KrÚ (s předpokládaným růstem na 20TB do dvou let)  Zvýšení úložné kapacity o 10TB v případě NemJi (s předpokládaným růstem na 30TB do dvou let)  Řešení typových zálohovacích úloh  Snapshot a BACKUP snapshotů, kontinuální řada SNAPSHOTů  Synchronní a asynchronní MIRROR  Geografický cluster (metro cluster)  Virtualizace diskové prostoru – maximální využití stávajících polí  Failover nebo clusterový koncept

7 TELCO infrastruktura kraje – MAN, ROWANet

8 Výstupy pro KrÚ  Snadná administrace  Vyzkoušené krizové scénáře  Vyřešená bezpečnost, autorizace a model distribuované správy  V rutinním provozu již nasazeno:  Synchronní mirror + snapshoty (DiskSafe) u serverů s W2K3 z DAS do SAN - 8x  Synchronní mirror v rámci SAN (server má primární data v SAN) – 4x  Funkce agenta SQL a Exchange – 6x  Připojená VMWare ESX HA farma do SAN - 3x  Snapshoty nad mirrorovanými disky (rozsáhlé možnosti nastavení počtu a úrovní snapshotů) – 12x  Replikace do celkem 6ti lokalit – 10x  Využití vzdálených iSCSI i FC storages – 3x  V IPStor celkově pod správou cca 50TB

9 Regionální SAN - dotace  Příjemci dotace Organizace zřízená krajem Vysočina, obec na území kraje Vysočina nebo obcí zřízená organizace  Přijatelné náklady a)nákup diskových polí popř. jejich komponent b)prvky výstavby SAN/NAS infrastruktury (lokální optické rozvody, SAN switche, FC karty) c)hw a sw prvky potřebné pro integraci s krajským systémem úložišť d)archivační popř. zálohovací software e)metodiky zálohování, archivace a obnovy dat  Rozpočet projektu Max 1,5 mil Kč za rok Organizace A – 70% Organizace B – 60% Organizace C – 50%

10 Koncept regionálního úložiště

11 Monitoring SAN

12 Regionální SAN - výstupy  Technicky  infrastruktura spravující řádově 100TB provozních dat na 12ti organizacích  9 instancí FalconStor IPStor (verze 5 a 6)  Propojených 10 diskových polí od 4 výrobců  Vznik infrastruktury pro disaster recovery zálohy celých datových center  IP infrastruktura pro desítky služeb a koncových strojů  FC infrastruktura fungující na rychlostech 2-4Gb na vzdálenosti až 65km Organizačně  Jednotná metodika zálohování, obnovy a dohledu nad daty a úložišti  monitoring 16ti vazeb mezi organizacemi při vzdáleném využití diskových kapacit  Organizačně zvládnuté mechanismy správy a údržby distribuované architektury  Výrazné úspory z rozsahu a TCO  Možnost sdílení a společných investic

13 Regionální SAN - co dál?  Další kroky a plány ….  Vytvoření dlouhodobých garantových úložišť veřejné správy  Vznik vzdálených garantovaných backupovacích služeb pro malé organizace  Infrastruktura pro digitalizační a skenovací linky  Infrastruktura pro kamerové systémy  Pořízení vysokorychlostních SSD polí  Zapojení regionální SAN do krajské hostingového centra – eGON Centrum  Rutinní zvládnutí disaster recovery celých infrastruktur – virtuální serverovny (TC K, TC ORP, IZS)  Vytvoření další metroclusterů (TC ORP)  Nalezení technologie pro dlouhodobé uložení

14 Dotace Projekty technologických center krajů  Aktuální stav výzvy IOP  Typizované projekty  Technologická centra  Digitalizace a ukládání  Digitální mapa veřejné správy  Datové sklady a nástroje BI  Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS  Celkově cca 2mld Kč  Vyhlášení výzvy v říjnu... 2010  Návaznost na TC ORP  Návaznost na systém vzdělávání ESF/OPLZZ

15 Koncept regionální digitalizace a ukládání  Architektura výstupem projektu z roku 2005, regionální studie digitalizace a archivace a Strategie AKČR  Návaznost na technologická centra  využití provozních (SAN/NAS) a garantovaných úložišť (CAS)  vysoká dostupnost (HA) a teritoriální redundance  serverová a disková virtualizace  spisové služby a provozní úložiště  Návaznost na národní projekty  Národní digitální knihovna  Národní digitální archiv  Mezinárodní normy a standardy  Životní cyklus dokumentů - OAIS  Rozhraní SPS a tok dokumentů - Moreq2  Metodika plánování a údržby důvěryhodných digitálních úložišť - PLATTER

16 Koncept regionální digitalizace a ukládání Předpokládané výstupy typizovaného projektu

17 Koncept regionální digitalizace a ukládání

18 Krajská digitální spisovna Předpokládané parametry KDS  Garantované úložiště uzavřených spisů pro střednědobou archivaci  Služba pro organizace samosprávy na území kraje  Samostatný IS postavený nad důvěryhodným úložištěm KTC  Striktní podpora OAIS a Moreq2  Otevřené rozhraní pro SPS a agendové IS  Spolupráce s NDA na bázi SIP/AIP datových balíků (+ metodika, digital preservation, konverze)  Úložiště CAS/NAS (úvodní kapacita min 4TB na kraj)  Předpokládaný roční přírůstek 2-4TB (po roce 2010)  Dotace IOP až 15mil Kč

19 Krajský digitální repozitář Předpokládané parametry KDR  Garantované úložiště pro kulturní památky, cenné písemnosti a umělecká díla, fotografie, historické mapy, audio, video, časopisy a ostatní publikace vztahující se k regionu  Služba pro organizace samosprávy na území kraje  Samostatný IS postavený nad důvěryhodným úložištěm KTC  Podpora OIAS  Otevřené rozhraní pro specializované IS (knihovní, muzejní)  Spolupráce s NDK (metodiky, výměna dat, digital preservation, konverze)  Úložiště CAS/NAS/SAN (úvodní kapacita min 5TB na kraj)  Předpokládaný roční přírůstek 3-5TB (po roce 2010)  Dotace IOP až 20mil Kč

20 Krajské digitální úložiště Předpokládané parametry KDU  bezpečné a dlouhodobé úložiště pro další IS a původce v kraji  obecné metadatové profily  využití garantovaného úložiště i TIER 3 – 2  služby pro malé organizace (vzdálený zálohovací systém)  provozní logy, kamerové systémy, PACS,...  datová rozhraní NFS, CIFS, HTTPS/WS-SOAP  využití technik HSM a ILM  odhadovaný roční přírůstek za kraj 10-20TB  dotace IOP až 20mil Kč

21 Krajská digitalizační jednotka Předpokládané parametry KDJ  pořízení technologií pro digitalizaci - skenery a další SW/HW nástroje pro digitalizaci kulturního dědictví a úředních dokumentů  digitalizace dokumentů – nákup služby nebo osobní náklady ( vyhledávání a příprava fondů pro digitalizaci, příprava dokumentů, skenování, popis metadat a vyhledávání informačních zdrojů, práce s OCR, správa provozního úložiště a repozitáře)  Robotický skener (formát až A2, min rozlišení 600 DPI)  1-2 ruční skenery (formát až 2A0, min rozlišení 600 DPI)  3D-4D skener  Příprava vhodných prostor (eliminace negativních vlivů vnějšího světla, hlučnost,…)  Kapacity provozního úložiště (nejlépe rozšířením Technologického centra kraje)  Základní SW na zpracování naskenovaných dat  Dotace IOP až 10+10mil Kč

22 Informace, kontakt... Veškeré podklady najdete na … www.rowanet.cz/SAN www.kr-vysocina.cz/it pavlinec.p@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Datové centrum a Regionální SAN kraje Vysočina Projekt digitalizace a ukládání v regionech Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina říjen 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google