Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvládání pracovního stresu ve společnosti Rees Shipping Seafarers International Research Centre (SIRC) Cardiff University, UK www.sirc.cf.ac.uk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvládání pracovního stresu ve společnosti Rees Shipping Seafarers International Research Centre (SIRC) Cardiff University, UK www.sirc.cf.ac.uk."— Transkript prezentace:

1 Zvládání pracovního stresu ve společnosti Rees Shipping Seafarers International Research Centre (SIRC) Cardiff University, UK www.sirc.cf.ac.uk

2 Společnost Rees Shipping • Založena roku 1925 panem Jamesem Reesem na jihovýchodě Anglie • V té době byla jednou z menších lodních firem, působících v oblasti, ale je jedinou z nich, která přetrvala dodnes • Původně firma měla 3 nákladní lodě pro přepravu různého zboží –Zaměstnávala námořníky z blízkého okolí

3 • Od té doby expandovala do dalších oblastí: ropné tankery, lodě pro přepravu rozměrných nákladů –V současnosti má 14 plavidel • Bylo přijato více pracovníků –Posádky plavidel najímány z celé Evropy • James Rees v šedesátých letech odešel do důchodu, ale firma je stále v rukou rodiny Reesů Společnost Rees Shipping

4 Stresové faktory a vliv stresu • V poslední době firma expandovala –Pořídila mnoho nových plavidel • Rovněž se zvýšil počet charterů –Zvýšení pracovní zátěže na posádky • To způsobilo mnoho obtíží pro členy posádek –Problémy týkající se bezpečnosti a pohody posádek • Proto byli k řešení přizváni experti z Poradenského centra pro námořníky (Seafarers Consulting Centre - SCC) –Dr James McTannen –Dr John Ray

5 Typická loď z flotily - MV Tallania • Malý tanker na ropné produkty (300 hrubých tun) • Operuje především v britských pobřežních vodách • Vyroben v roce 1990 a tedy poměrně starý KAPITÁN STROJNÍK PRVNÍ DŮSTOJNÍKHLAVNÍ INŽENÝR 2 PLAVČÍCIKUCHAŘ/ PLAVČÍK Plavčíci Důstojníci

6 Kapitán David Fisher • Nezná nové námořníky z Filipín • Dlouhá pracovní doba • Časté návštěvy přístavů a krátké doby obrátek • Zvýšené množství administrativy • Vnější časový tlak První důstojník Fitz Kengrad • Vysoká pracovní zátěž • Mnoho administrativy • Nemá zcela jasno o své funkci a povinnostech s ní spojených Hlavní inženýr Jim McFadden • Osobní problémy doma • Dlouhá pracovní doba • Problémy s komunikací s filipínskými členy posádky • Členů posádky se straní Stresové faktory, které se vyskytly

7 Strojník Serge Dureza • Ve firmě nový • Chce si udělat zkoušku pro palubní inženýry 4. stupně • Má starost, zda jeho pracovní smlouva bude prodloužena • Stýská se mu po rodině Plavčíci Romulo Santos Bayani Gonzales Roberto Del Rosario • Poprvé zaměstnáni evropskou firmou • Špatná znalost angličtiny • Dlouhá pracovní doba • Nedostatečné zázemí pro komunikaci s rodinami • Mají starost, zda jejich pracovní smlouvy budou prodlouženy • Nehlásí nemoci a zranění Stresové faktory, které se vyskytly

8 Jaké jsou hlavní problémy na palubě lodí uvedené firmy? lodí uvedené firmy?

9 Jsou tyto problémy specifické pro lodní dopravu? Jak se liší od těch, se kterými se setkáváme v odvětvích z pevniny?

10 Jakým výzvám firma čelí a jak tyto způsobují stres na palubách plavidel?

11 Jakým způsobem ovlivňuje jedince strach z možné ztráty zaměstnání?

12 Metodika hodnocení stresu a její implementace • Paradigma zvládání stresu 1)Hodnocení rizik 2)Redukce rizik • Nejdříve shromážděny informace o: –druhu lodi, její velikosti, počtu členů posádky, jejich národnosti –hierarchickém uspořádání posádky –informacích o nehodách a nebezpečných přiblížení lodí

13 • Byla sestavena řídící skupina • Každé z plavidel navštívil zástupce SCC –Provedeny pohovory pro pracovní analýzu • Byl sestaven dotazník pro hodnocení rizik –Použity i další formuláře (týkající se stresu, spokojenosti s prací, sociální a psychické pohody) • Dotazníky zaslány všem zaměstnancům (jak na pevnině, tak na lodích) (jak na pevnině, tak na lodích)

14 • Hlavní stresové faktory identifikované na základě dotazníkového šetření: –Nedostatečné sociální interakce (kvůli rozdílům mezi hodnostmi a pro komunikační potíže) –Vysoká pracovní zátěž (tj. dlouhé směny, počet úkolů, administrativa) –Nedostatečně definované role členů posádky –Časový tlak (na cestu do přístavů, doby obrátek) –Nejistota pracovních smluv a práce –Špatné zázemí pro komunikaci s rodinami –Lehké nemoci

15 Jaké jsou hlavní kroky procesu hodnocení rizik vyplývajících ze stresu?

16 Proč byli provedením rozhovorů se zaměstnanci pověřeni členové SCC a ne lidé z vedení Rees Shipping?

17 Jak postup hodnocení rizik ovlivňuje cílová skupina, která je na lodi?

18 Co bylo cílem výzkumu pro hodnocení rizik?

19 Jaké jsou hlavní problémy, se kterými se společnost potýká?

20 Techniky pro prevenci a intervence • Byla svolána porada řídící skupiny pro vypracování plánu postupu –Byla diskutována vhodná opatření –Bylo dohodnuto, že bezpečnostní důstojníci na lodích budou fungovat jako trenéři –Byl sestaven časový rámec pro implementaci intervenčních opatření –Bylo rozhodnuto, že všichni členové posádek budou informováni o intervenčních opatřeních a jejich efektivnosti prostřednictvím pravidelného bulletinu

21 Zlepšení sociálních interakcí • Bezpečnostní důstojníci dostali trénink, jak zlepšit interakci členů posádek • Bezpečnostní důstojníci prověří zázemí pro společenské kontakty a odpočinek Komunikační problémy a jazykové znalosti • Firma pracovníkům zaplatí kurzy angličtiny v době, kdy jsou na dovolené Opatření pro prevenci a intervence

22 Vysoká pracovní zátěž • při nakládce a vykládce v přístavech budou posádkám pomáhat další pracovníci • bezpečnostní důstojníci prověří všechny procedury a související administrativu Nejasné vymezení zodpovědností a úkolů jednotlivých pracovních pozic • každý člen posádky obdrží písemnou specifikaci své pracovní pozice a zodpovědnosti Nemožnost komunikace s rodinami • V jídelně budou nainstalovány počítače pro komunikaci prostřednictvím emailů • Členové posádky budou dostávat firmou placené telefonní karty

23 Jaké jsou role SCC týmu, zaměstnanců v kancelářích, na lodích v implementaci opatření pro prevenci stresu?

24 Jaké výzvy představuje cílová skupina pracovníků na lodi pro plánování intervenčních kroků, potřebných pro zavádění opatření pro prevenci stresu?

25 Jaký je rozumný časový rámec pro implementaci navrhovaných opatření než budou plně zavedena? Jak dlouho by měla být zavedena než bude možné změřit jejich efektivitu?

26 Hodnocení procesu zvládání rizik a intervencí • Proces zvládání rizik bude opakován nejdříve po 18 měsících, pak každoročně • Byly provedeny rozhovory pro hodnocení efektivity intervenčních opatření • Byla zaznamenána zlepšení v oblastech: –pracovních postupů –vzdělávání –komunikace s rodinami –komunikace a interakce na palubách lodí

27 Hodnocení procesu zvládání rizik a intervencí • Analýza hodnocení rizik zopakována –Byla odhalena nižší úroveň stresu a drobných onemocnění –Zvýšená úroveň uspokojení z práce a oddanosti práci • Společnost Rees Shipping se rozhodla vytvořit protistresovou politiku, do které patří i každoroční provádění hodnocení a opatření pro zvládání stresu i každoroční provádění hodnocení a opatření pro zvládání stresu

28 Proč v kontextu lodní dopravy trvá zavedení intervenčních opatření déle?

29 Jak lze opatření hodnotit?

30 Jaké jsou výhody opakovaného procesu hodnocení?

31 Jaké jsou výhody a nevýhody toho, že počáteční proces hodnocení provádějí externí experti?


Stáhnout ppt "Zvládání pracovního stresu ve společnosti Rees Shipping Seafarers International Research Centre (SIRC) Cardiff University, UK www.sirc.cf.ac.uk."

Podobné prezentace


Reklamy Google