Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování návrhu vlastního projektu. Úkol Zpracovat projektový záměr Zpracovat projektový záměr Projekt VaV Projekt VaV Transfer technologie, komercializace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování návrhu vlastního projektu. Úkol Zpracovat projektový záměr Zpracovat projektový záměr Projekt VaV Projekt VaV Transfer technologie, komercializace."— Transkript prezentace:

1 Zpracování návrhu vlastního projektu

2 Úkol Zpracovat projektový záměr Zpracovat projektový záměr Projekt VaV Projekt VaV Transfer technologie, komercializace Transfer technologie, komercializace Postup: Postup: Identifikace problému, který bude řešen Identifikace problému, který bude řešen Vypracování harmonogramu a rozpočtu projektu Vypracování harmonogramu a rozpočtu projektu Identifikace možných finančních zdrojů a cílových trhů (věnovat pozornost finanční analýze a marketingu - bývají nejslabší stránkou projektů) Identifikace možných finančních zdrojů a cílových trhů (věnovat pozornost finanční analýze a marketingu - bývají nejslabší stránkou projektů) Zaslat do 28.11. 2010 Zaslat do 28.11. 2010 19.-20.10.2010 2FREE - VaVaI, TT

3 Identifikace problému Problémová situace: vyžaduje řídící zásah Problémová situace: vyžaduje řídící zásah Manažer za ni nese zodpovědnost (zcela nebo dílčí) Manažer za ni nese zodpovědnost (zcela nebo dílčí) Jednoznačné – splnění termínovaného úkolu, náhrada chybějícího pracovníka, … Jednoznačné – splnění termínovaného úkolu, náhrada chybějícího pracovníka, … Ne jednoznačné co do obsahu či pravomoci a zodpovědnosti – hrozby a příležitosti Ne jednoznačné co do obsahu či pravomoci a zodpovědnosti – hrozby a příležitosti 19.-20.10.2010 3FREE - VaVaI, TT

4 LS 2009/10 4KIP/MR - 2 Příklad – snížení výkonnosti výkonnost čas plánovaná výkonnost skutečná výkonnost změna nepříznivá odchylka

5 LS 2009/10 5KIP/MR - 2 Rozpoznání a identifikace stanovení cílů v oblasti zodpovědnosti manažera stanovení cílů v oblasti zodpovědnosti manažera zpracování přehledu odchylek, hrozeb a příležitostí zpracování přehledu odchylek, hrozeb a příležitostí sledování vývoje vzhledem ke stanoveným cílům sledování vývoje vzhledem ke stanoveným cílům vnímání hrozeb a příležitostí vnímání hrozeb a příležitostí hledání možných zlepšení hledání možných zlepšení

6 LS 2009/10 6KIP/MR - 2 Zeptejte se … V jakých oblastech se neplní stanovené cíle? V jakých oblastech se neplní stanovené cíle? Které problémy zůstávají nevyřešeny? Které problémy zůstávají nevyřešeny? Na jakých řešeních pracujeme nebo budeme pracovat v blízké budoucnosti? Na jakých řešeních pracujeme nebo budeme pracovat v blízké budoucnosti? Jaká rozhodnutí je nyní třeba učinit? Jaká rozhodnutí je nyní třeba učinit? Jaká rozhodnutí jsme již učinili? Musí být realizována? Jaká rozhodnutí jsme již učinili? Musí být realizována? Které významnější projekty, procesy, plány je třeba realizovat? Které významnější projekty, procesy, plány je třeba realizovat?

7 LS 2009/10 7KIP/MR - 2 Stanovení priorit kritéria odrážející aspekty významnosti jednotlivých problémů: kritéria odrážející aspekty významnosti jednotlivých problémů: velikost zdrojů ovlivněných problémem velikost zdrojů ovlivněných problémem vážnost negativních dopadů vážnost negativních dopadů časová naléhavost řešení problému časová naléhavost řešení problému odhad trendů budoucího vývoje problému (stagnace, zeslabování, zesilování) odhad trendů budoucího vývoje problému (stagnace, zeslabování, zesilování) číselné hodnocení, preferenční uspořádání číselné hodnocení, preferenční uspořádání dodržet stanovené priority dodržet stanovené priority

8 LS 2009/10 8KIP/MR - 2 Popis problému CO? - identita, nositel problému CO? - identita, nositel problému KDE? – lokalizace objektu nebo jeho části KDE? – lokalizace objektu nebo jeho části KDY? – čas, kdy došlo k poruše, v jaké části životního cyklu, … KDY? – čas, kdy došlo k poruše, v jaké části životního cyklu, … KOLIK? – rozsah: podíl zmetků, počet reklamací, trendy, … KOLIK? – rozsah: podíl zmetků, počet reklamací, trendy, …

9 LS 2009/10 9KIP/MR - 2 Vydělení jedinečných rysů srovnání s jinými objekty, kde by se problém mohl projevit, ale neprojevuje se: srovnání s jinými objekty, kde by se problém mohl projevit, ale neprojevuje se: CO? na jakém objektu by bylo možné očekávat poruchu, k jaké konkrétní poruše by mohlo dojít (ale nedošlo)? CO? na jakém objektu by bylo možné očekávat poruchu, k jaké konkrétní poruše by mohlo dojít (ale nedošlo)? KDE? kde by mohlo dojít k poruše (ale nedošlo)? KDE? kde by mohlo dojít k poruše (ale nedošlo)? KDY? kdy mohla porucha nastat (ale nenastala), v jakém sledu se mohla projevit? KDY? kdy mohla porucha nastat (ale nenastala), v jakém sledu se mohla projevit? KOLIK? V jaké míře by mohl být objekt defektní (ale nebyl)? KOLIK? V jaké míře by mohl být objekt defektní (ale nebyl)? výsledek: stanovení, co je a není problém, izolace specifických rysů problému výsledek: stanovení, co je a není problém, izolace specifických rysů problému

10 LS 2009/10 10KIP/MR - 2 Specifikace pravděpodobných příčin prověření jednotlivých odlišností a rozdílů, zjištění, zda představují změnu prověření jednotlivých odlišností a rozdílů, zjištění, zda představují změnu které relevantní změny nastaly před identifikací problému? které relevantní změny nastaly před identifikací problému? výsledek: seznam změn, mezi kterými by měla(y) být příčina(y) problému; jak by mohla vést daná změna ke vzniku problému?  výsledek: seznam změn, mezi kterými by měla(y) být příčina(y) problému; jak by mohla vést daná změna ke vzniku problému?  vytvoření seznamu pravděpodobných příčin vytvoření seznamu pravděpodobných příčin pozor: někdy může být příčinou problému současný výskyt dvou či více změn pozor: někdy může být příčinou problému současný výskyt dvou či více změn

11 Vypracování harmonogramu a rozpočtu projektu Viz Projektové řízení, Podnikatelský plán Viz Projektové řízení, Podnikatelský plán 19.-20.10.2010 11FREE - VaVaI, TT

12 Obvyklé chyby podnikatelů Snížená možnost přežití Podcenění doby potřebné k vytvoření zisku Snížená pravdě- podobnost přežití Nepochopení hnacích sil tvorby zisku Podcenění nákladů Podcenění doby potřebné k získání financí Chybné předpoklady a předpovědi Nedostatečné srovnání

13 Časová hodnota peněz 1000 Kč dnes není totéž co 1000 za pět let 1000 Kč dnes není totéž co 1000 za pět let Pokud chceme určovat investice a výnosy v různých časových obdobích, musíme je přepočítat k jednomu referenčnímu časovému bodu, obvykle k počátku projektu. Pokud chceme určovat investice a výnosy v různých časových obdobích, musíme je přepočítat k jednomu referenčnímu časovému bodu, obvykle k počátku projektu. Míra změny hodnoty peněz: diskontní faktor r Míra změny hodnoty peněz: diskontní faktor r Př.: dnes mám I Kč, pokud je uložím s úrokem r, budu mít za rok I * (1+r), za 2 roky [I*(1+r)]*(1+r) = I * (1+r) 2, atd. Př.: dnes mám I Kč, pokud je uložím s úrokem r, budu mít za rok I * (1+r), za 2 roky [I*(1+r)]*(1+r) = I * (1+r) 2, atd. Naopak, současná hodnota částky I, která vznikne v n- tém období, je PV = I / (1+r) n Naopak, současná hodnota částky I, která vznikne v n- tém období, je PV = I / (1+r) n 19.-20.10.2010 13FREE - VaVaI, TT

14 Čistá současná hodnota I k = příjem v období k (může být i záporný) I k = příjem v období k (může být i záporný) Projekt proveditelný: NPV > 0 Projekt proveditelný: NPV > 0 http://www.entrepreneur.com/calculators/di scountedcashflow.html http://www.entrepreneur.com/calculators/di scountedcashflow.html http://www.entrepreneur.com/calculators/di scountedcashflow.html http://www.entrepreneur.com/calculators/di scountedcashflow.html 19.-20.10.2010 14FREE - VaVaI, TT

15 Míra výnosnosti Míra výnosnosti IRR = diskontní sazbě, při níž je NPV = 0 Míra výnosnosti IRR = diskontní sazbě, při níž je NPV = 0 Projekt přijatelný: IRR > míra výnosnosti alternativní bezpečné investice Projekt přijatelný: IRR > míra výnosnosti alternativní bezpečné investice 19.-20.10.2010 15FREE - VaVaI, TT

16 Výpočty v Excelu Viz též např. http://www.datadynamica.com/IRR.asphttp://www.datadynamica.com/IRR.asp 19.-20.10.2010 16FREE - VaVaI, TT

17 Tok hotovosti V účetnictví pracujeme s časovým rozlišením – pohledávky a závazky se zaúčtovávají v čase vydání / přijetí faktury, která ovšem nemusí být v té době proplacena. V účetnictví pracujeme s časovým rozlišením – pohledávky a závazky se zaúčtovávají v čase vydání / přijetí faktury, která ovšem nemusí být v té době proplacena. Pro podnik je důležité kontrolovat tok hotovosti, aby měl vždy dostatek peněz na pokrytí okamžitých výdajů (např. mezd); hotovost jsou peníze v pokladně a na běžném účtu. Pro podnik je důležité kontrolovat tok hotovosti, aby měl vždy dostatek peněz na pokrytí okamžitých výdajů (např. mezd); hotovost jsou peníze v pokladně a na běžném účtu. Tok hotovosti je třeba plánovat a včas učinit opatření, abychom se nedostali do blízkosti nulových či dokonce záporných hodnot – v takové situaci těžko získáme úvěr. Tok hotovosti je třeba plánovat a včas učinit opatření, abychom se nedostali do blízkosti nulových či dokonce záporných hodnot – v takové situaci těžko získáme úvěr. Vyzkoušejte si, jak změny různých veličin ovlivňují tok hotovosti: http://www.entrepreneur.com/calculators/cashflowcalculator.html Vyzkoušejte si, jak změny různých veličin ovlivňují tok hotovosti: http://www.entrepreneur.com/calculators/cashflowcalculator.html http://www.entrepreneur.com/calculators/cashflowcalculator.html 19.-20.10.2010 17FREE - VaVaI, TT

18 Bod zlomu Při jakém objemu prodejů začneme vytvářet zisk? Při jakém objemu prodejů začneme vytvářet zisk? Fixní náklady Fixní náklady Variabilní náklady Variabilní náklady http://www.entrepreneur.com/calculators/breakeven.html http://www.entrepreneur.com/calculators/breakeven.html http://www.entrepreneur.com/calculators/breakeven.html 19.-20.10.2010 18FREE - VaVaI, TT

19 19 Počítačová podpora Excel a jeho nástroje (řešitel, scénáře) Excel a jeho nástroje (řešitel, scénáře) Tok hotovosti Tok hotovosti pracovní listy JV, komentář pracovní listy JV, komentář pracovní listy JVkomentář pracovní listy JVkomentář Šablony finančních výpočtů Šablony finančních výpočtů http://www.score.org/template_gallery.html http://www.score.org/template_gallery.html http://www.score.org/template_gallery.html 19.-20.10.2010

20 MARKETINGOVÝ VÝZKUM systematický sběr, zaznamenávání a analýza informací o trzích

21 Co chceme vědět Kdo jsou moji zákazníci? Jací jsou to lidé? Kde žijí? Kdo jsou moji zákazníci? Jací jsou to lidé? Kde žijí? Mohou, chtějí a budou kupovat mé produkty? Mohou, chtějí a budou kupovat mé produkty? Nabízím takové produkty, jaké chtějí – na nejlepším místě, v nejlepším čase a v pravém množství? Nabízím takové produkty, jaké chtějí – na nejlepším místě, v nejlepším čase a v pravém množství? Jsou moje ceny v souladu s hodnotou produktu pro zákazníka a s jeho očekáváním? Jsou moje ceny v souladu s hodnotou produktu pro zákazníka a s jeho očekáváním? Mám dobrou propagaci? Mám dobrou propagaci? Co si zákazníci myslí o mém podniku? Co si zákazníci myslí o mém podniku? Jak je na tom můj podnik ve srovnání s konkurencí? Jak je na tom můj podnik ve srovnání s konkurencí? 19.-20.10.2010 21FREE - VaVaI, TT

22 Proč to chceme vědět Snížení podnikatelského rizika Snížení podnikatelského rizika Sledování stávajících a potenciálních trendů Sledování stávajících a potenciálních trendů Identifikace příležitostí k získání či rozšíření trhů Identifikace příležitostí k získání či rozšíření trhů 19.-20.10.2010 22FREE - VaVaI, TT

23 Primární a sekundární výzkum Primární: sběr originálních dat o preferencích, nákupních zvyklostech, názorech a přístupů současných nebo potenciálních zákazníků. Základní techniky viz dále. Primární: sběr originálních dat o preferencích, nákupních zvyklostech, názorech a přístupů současných nebo potenciálních zákazníků. Základní techniky viz dále. Sekundární: data z příruček, časopisů, novin, hospodářských komor, sdružení, vládních agentur, databází; trendy, tempa růstu, demografická a statistická data Sekundární: data z příruček, časopisů, novin, hospodářských komor, sdružení, vládních agentur, databází; trendy, tempa růstu, demografická a statistická data 19.-20.10.2010 23FREE - VaVaI, TT

24 Pět základních technik 1. Dotazníková šetření 2. Řízená diskuse (focus groups) 3. Osobní interview 4. Pozorování 5. field trials 19.-20.10.2010 24FREE - VaVaI, TT

25 Dotazníková šetření Analýza reprezentativního vzorku cílového trhu; větší vzorek větší spolehlivost Analýza reprezentativního vzorku cílového trhu; větší vzorek větší spolehlivost Osobní dotazování: v místech, kde je hodně lidí. Lze používat vzorky, balení, ochutnávky, … a získat okamžitou odezvu. Vysoká návratnost odpovědí (90%), ale nákladné. Osobní dotazování: v místech, kde je hodně lidí. Lze používat vzorky, balení, ochutnávky, … a získat okamžitou odezvu. Vysoká návratnost odpovědí (90%), ale nákladné. Telefonní dotazování: levnější než osobní, dražší než pošta a mail. Získat odpovědi je obtížnější, návratnost cca 40-50%. Telefonní dotazování: levnější než osobní, dražší než pošta a mail. Získat odpovědi je obtížnější, návratnost cca 40-50%. Pošta, mail: relativně levné, návratnost 3 – 15%. Pošta, mail: relativně levné, návratnost 3 – 15%. Online: není přímá kontrola nad výběrem respondentů, návratnost a spolehlivost se nedá předpovědět. Jednoduchá a levná metody sběru názorů a preferencí zákazníků. Lze přesněji zacílit při využití CRM. Online: není přímá kontrola nad výběrem respondentů, návratnost a spolehlivost se nedá předpovědět. Jednoduchá a levná metody sběru názorů a preferencí zákazníků. Lze přesněji zacílit při využití CRM. 19.-20.10.2010 25FREE - VaVaI, TT

26 Řízená diskuse Moderátor na základě připraveného scénáře diskutuje se skupinou. Moderátor na základě připraveného scénáře diskutuje se skupinou. Neutrální místo, výhodou je možnost videozáznamu. Neutrální místo, výhodou je možnost videozáznamu. 1-2 hodiny 1-2 hodiny Pro vyváženost výsledků jsou potřebné alespoň 3 skupiny. Pro vyváženost výsledků jsou potřebné alespoň 3 skupiny. 19.-20.10.2010 26FREE - VaVaI, TT

27 Osobní interview Zahrnují nestrukturované otevřené otázky. Zahrnují nestrukturované otevřené otázky. Trvání: 30 -60 min., obvykle se záznamem. Trvání: 30 -60 min., obvykle se záznamem. Stejně jako řízená diskuse poskytují subjektivnější data než dotazníky;výsledky obvykle nereprezentují dostatečně velký vzorek populace. Stejně jako řízená diskuse poskytují subjektivnější data než dotazníky;výsledky obvykle nereprezentují dostatečně velký vzorek populace. Cenný náhled do myšlení zákazníků, odhalení problémů spojených s vývojem nových produktů. Cenný náhled do myšlení zákazníků, odhalení problémů spojených s vývojem nových produktů. 19.-20.10.2010 27FREE - VaVaI, TT

28 Pozorování Odpovědi v dotaznících a diskusích často neodrážejí skutečné chování a názory lidí. Odpovědi v dotaznících a diskusích často neodrážejí skutečné chování a názory lidí. Zpřesnění lze získat pozorováním zákazníků při nákupech, v práci, doma. Zpřesnění lze získat pozorováním zákazníků při nákupech, v práci, doma. Tak lze získat přesnější obraz způsobů nakupování a užívání produktů. Tak lze získat přesnější obraz způsobů nakupování a užívání produktů. 19.-20.10.2010 28FREE - VaVaI, TT

29 Terénní testy Umístění nového produktu ve vybraných obchodech apod., testování odezvy zákazníků v reálných podmínkách Umístění nového produktu ve vybraných obchodech apod., testování odezvy zákazníků v reálných podmínkách Využití: modifikace produktu, úprava cen, zlepšení balení, … Využití: modifikace produktu, úprava cen, zlepšení balení, … MSP by měly spolupracovat s lokálními prodejci a používat webové stránky k testování produktů. MSP by měly spolupracovat s lokálními prodejci a používat webové stránky k testování produktů. 19.-20.10.2010 29FREE - VaVaI, TT

30 Nejčastějších 10 chyb 1. Příliš vysoké náklady 2. Nevíme, co se chceme dozvědět 3. Špatný výběr zdrojů dat 4. Nedostatečný průzkum konkurence 5. Nedostatečná pozornost věnovaná nákladům 6. Špatný výběr vzorku respondentů 7. Nevyladěný nástroj výzkumu 8. Nedostatečná asertivita (tlak na získání odpovědi) 9. Spolehnutí na jediný zdroj dat 10. Ignorování výsledků výzkumu 19.-20.10.2010 30FREE - VaVaI, TT

31 Účelem marketingu je získat zákazníky + Lidé + Produkt + Objem, frekvence nákupů ZVÝŠENÍ ZISKU 19.-20.10.2010 31FREE - VaVaI, TT

32 Jak může podnik dosáhnout vyššího zisku? DIFERENCIACE Nabídnutím vyšší HODNOTY zákazníkům Nižší cena Více výhod za vyšší cenu “ Nestačí se odlišovat; pro úspěch je nutné odlišovat se způsobem, který vyhovuje zákazníkům.” Philip Kotler 19.-20.10.2010 32FREE - VaVaI, TT

33 výkon design vlastnosti instalace pomocrychlost podpůrné služby Jak může podnik docílit diferenciace své nabídky? 19.-20.10.2010 33FREE - VaVaI, TT Personál Image

34 Umístění produktu (positioning, placement): místo, které produkt obsadí v mysli zákazníka ve srovnání s konkurencí. Umístění produktu (positioning, placement): místo, které produkt obsadí v mysli zákazníka ve srovnání s konkurencí. […] pro umístění není důležité, co děláte s produktem; důležité je, co děláte s myslí potenciálního zákazníka. Al Ries, Jack Trout […] pro umístění není důležité, co děláte s produktem; důležité je, co děláte s myslí potenciálního zákazníka. Al Ries, Jack Trout 19.-20.10.2010 34FREE - VaVaI, TT

35 Umístění znamená: Umístění znamená: – Co je naše firma a čím se zabývá – Jak to dělá – Jak, kde, kdy a proč je naše firma pro zákazníka tou nejlepší volbou Musí odpovědět na velice jednoduchou otázku: Musí odpovědět na velice jednoduchou otázku: “Proč by si měl zákazník vybrat právě naši firmu ?” 19.-20.10.2010 35FREE - VaVaI, TT

36 Kroky umístění – Identifikace cíle analýzy – Informace o produktech firmy – Zdůraznění vlastností důležitých pro zákazníky – Analýza důvodů ovlivňujících preference a volbu produktu 19.-20.10.2010 36FREE - VaVaI, TT

37 Strategie umístění – Posílení SOUČASNÉ POZICE firmy v mysli zákazníka “Jsme dvojka. Ale zlepšujeme se.” “Jsme dvojka. Ale zlepšujeme se.” – Obsazení PRÁZDNÉHO MÍSTA – prémiová nebo nízká cena – Poukázání na SLABÉ MÍSTO KONKURENCE “pro miliony lidí, kteří nemohou užívat aspirinf, protože jim může způsobit obtíže … “pro miliony lidí, kteří nemohou užívat aspirinf, protože jim může způsobit obtíže … je tu naštěstí Paralen! je tu naštěstí Paralen! 19.-20.10.2010 37FREE - VaVaI, TT

38 Mapa umístění – Určete osy, na kterých budete zobrazovat hlavní vlastnosti produktu, které ovlivňují volbu zákazníka – Určete měřítko na těchto osách Diferenciace v různých tržních segmentech 19.-20.10.2010 38FREE - VaVaI, TT

39 Staropramen Prazdroj Budvar Meister Brau Silné Hořké Sladké Slabé Preference na trhu s pivem 19.-20.10.2010 39FREE - VaVaI, TT

40 Mnohoúrovňová analýza Hlavní výhody Technické vlastnosti Komponenty Celkový dojem Náš produkt Konkurenční produkt Náš produkt Konkurenční produkt 19.-20.10.2010 40FREE - VaVaI, TT

41 Kolik a které vlastnosti a rozdíly budeme zdůrazňovat? Kolik a které vlastnosti a rozdíly budeme zdůrazňovat? Jedinečnost: Jedinečnost: Hlavní (funkční) výhoda, kterou se podnik rozhodne prosazovat Hlavní (funkční) výhoda, kterou se podnik rozhodne prosazovat Emocionální náboj: Emocionální náboj: Výhody, která přímo nesouvisí s funkcí, ale budí v zákazníkovi jedinečné asociace Výhody, která přímo nesouvisí s funkcí, ale budí v zákazníkovi jedinečné asociace 19.-20.10.2010 41FREE - VaVaI, TT

42 Kritéria, podle kterých vybíráme vlastnosti, které budeme zdůrazňovat – Důležitost. Vlastnost, která vytváří vysokou hodnotu pro zákazníka. – Odlišnost. Konkurence tuto vlastnost nemůže nabídnout nebo naše nabídka je lepší než konkurenční. – Výjimečnost. Vlastnost, která je výjimečná ve srovnání se jinými produkty. – Sdělitelnost. Vlastnost lze sdělit zákazníkům, je pro ně viditelná. – Výlučnost. Konkurence nemůže tuto vlastnost snadno a se ziskem kopírovat. – Dostupnost. Cena a místo prodeje jsou pro zákazníky přijatelné – Ziskovost. Zavedení přináší podniku zisk. 19.-20.10.2010 42FREE - VaVaI, TT

43 Typické chyby při umisťování Podnik je při umístění produktu (a sebe) NEÚSPĚŠNÝ. Podnik je při umístění produktu (a sebe) NEÚSPĚŠNÝ. Výsledný trh je PŘÍLIŠ ÚZKÝ Výsledný trh je PŘÍLIŠ ÚZKÝ V zákazníkovi je vytvořen ZMATENÝ OBRAZ produktu (i firmy) V zákazníkovi je vytvořen ZMATENÝ OBRAZ produktu (i firmy) Vytvořený obraz je tak vzdálený očekávání a chápání zákazníka, že je těžké mu uvěřit. Vytvořený obraz je tak vzdálený očekávání a chápání zákazníka, že je těžké mu uvěřit. 19.-20.10.2010 43FREE - VaVaI, TT

44 Čtyři klíčové oblasti – Cílový trh (sektor, segment) – Konkurenční prostředí (přímí a nepřímí konkurenti) – Rozdíly - Vlastnosti a výhody, díky kterým je náš podnik lepší než konkurence - Mohou být zvýrazněny podpůrnými argumenty - Obvykle se na ně soustřeďuje pozornost při propagaci - Je obtížné efektivně podporovat více než jednu jedinečnou vlastnost. – Podobnosti - Může jich být více - Nemusí být explicitně zdůrazňovány 19.-20.10.2010 44FREE - VaVaI, TT

45 Příklady Ariel Ariel – Cílový trh:Prací prášek – Konkurenční prostředí:Prací prášky ….. – Rozdíl: “Běloskvoucí” – Podobnost:vůně, cena 19.-20.10.2010 45FREE - VaVaI, TT

46 Příklady Birell Birell – Cílový trh: pivo – Konkurenční prostředí :Prazdroj, Gambrinus, Budvar, … – Rozdíl : nealkoholické – Podobnost : Stejná chuť jako alkoholické pivo 19.-20.10.2010 46FREE - VaVaI, TT

47 Příjemná vůně Snadná použitelnost Jasné barvy Dobře odstraňuje nečistoty Odstraňuje všechny druhy nečistot Vysoká kvalita Odstraňuje i velké znečištění Proniká do hloubky Je hygienický Nedráždí pokožku Je šetrný k látce Je levnější Dlouhá použitelnost Nepoškozuje povrch Je všestranně použitelný Snadno se vymáchá Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4 Produkt 5 Definice funkčních aspektů: diferenciace 19.-20.10.2010 47FREE - VaVaI, TT

48 Příjemná vůně Snadná použitelnost Jasné barvy Dobře odstraňuje nečistoty Odstraňuje všechny druhy nečistot Vysoká kvalita Odstraňuje i velké znečištění Proniká do hloubky Je hygienický Nedráždí pokožku Je šetrný k látce Je levnější Dlouhá použitelnost Nepoškozuje povrch Je všestranně použitelný Snadno se vymáchá Definice funkčních aspektů: překrývání Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D 19.-20.10.2010 48FREE - VaVaI, TT

49 Marketing a inovace

50 Tlak technologie a tah trhu Tlak technologie: inovační proces začíná nápadem, objevem Tlak technologie: inovační proces začíná nápadem, objevem Tah trhu: podněty pro inovace přicházejí z trhu Tah trhu: podněty pro inovace přicházejí z trhu 19.-20.10.2010 50FREE - VaVaI, TT

51 Tlak technologie Východisko: trh je odbytištěm výstupů výzkumu a vývoje, více V&V vede k více inovacím Východisko: trh je odbytištěm výstupů výzkumu a vývoje, více V&V vede k více inovacím Model: V&V tým vyvine produkt a „hodí ho přes zeď“ uživatelům, předpokládá, že po něm bude poptávka a uživatel ho bude umět používat bez další pomoci. Model: V&V tým vyvine produkt a „hodí ho přes zeď“ uživatelům, předpokládá, že po něm bude poptávka a uživatel ho bude umět používat bez další pomoci. Běžný do 60. let 20. století – převis poptávky nad nabídkou. Běžný do 60. let 20. století – převis poptávky nad nabídkou. Vhodný pro radikální inovace, pro které trh neexistuje, je třeba ho vytvořit; nelze používat standardní postupy marketingu; velké riziko Vhodný pro radikální inovace, pro které trh neexistuje, je třeba ho vytvořit; nelze používat standardní postupy marketingu; velké riziko 19.-20.10.2010 51FREE - VaVaI, TT

52 19.-20.10.2010 52FREE - VaVaI, TT

53 Příklad 1 – walkman, PC, mobil Úspěch se dostavil poté, co byl přístroj vyvinut a vrhnut na trh a lidé zjistili, že se hodí pro mnoho účelů. Úspěch se dostavil poté, co byl přístroj vyvinut a vrhnut na trh a lidé zjistili, že se hodí pro mnoho účelů. V tomto smyslu měly další generace přehrávačů založené na mp3 snazší cestu, potenciální zákazníci již byli známi. V tomto smyslu měly další generace přehrávačů založené na mp3 snazší cestu, potenciální zákazníci již byli známi. Největší technický problém: malá sluchátka, ostatní technologie v podstatě existovala. Největší technický problém: malá sluchátka, ostatní technologie v podstatě existovala. PC – původně hračka, až poté, co je rodiče kupovali dětem, zjistili, že se s nimi dá dělat užitečná práce. PC – původně hračka, až poté, co je rodiče kupovali dětem, zjistili, že se s nimi dá dělat užitečná práce. Mobil Mobil 19.-20.10.2010 53FREE - VaVaI, TT

54 Příklad 2 - klávesnice Sholes 1868 - QWERTY (QWERTZ) – často používané klávesy co nejdál od sebe Sholes 1868 - QWERTY (QWERTZ) – často používané klávesy co nejdál od sebe Dvorak 1932 – nejčastěji používaná písmena - A, O, E, U, I, D, H, T, N, S – uprostřed, 70% úhozů (QWERTY 32%), levá ruka 44% (QWERTY 57%) Dvorak 1932 – nejčastěji používaná písmena - A, O, E, U, I, D, H, T, N, S – uprostřed, 70% úhozů (QWERTY 32%), levá ruka 44% (QWERTY 57%) Neúspěch – zvyk, výcvik Neúspěch – zvyk, výcvik Ruské a francouzské klávesnice Ruské a francouzské klávesnice 19.-20.10.2010 54FREE - VaVaI, TT

55 Tah trhu Východisko: nejdříve zjistíme, po čem je na trhu poptávky, jaké jsou potřeby, jak jsou splňovány stávajícími produkty a jak tyto potřeby uspokojit lépe; pokud je pak produkt vyvinut, je na něj trh připraven Východisko: nejdříve zjistíme, po čem je na trhu poptávky, jaké jsou potřeby, jak jsou splňovány stávajícími produkty a jak tyto potřeby uspokojit lépe; pokud je pak produkt vyvinut, je na něj trh připraven „Nutnost je matkou vynálezu“. „Nutnost je matkou vynálezu“. 19.-20.10.2010 55FREE - VaVaI, TT

56 Konzultativní model - V&V zkoumá potřeby a požadavky uživatelů a zákazníků, ale nezapojuje je do procesu V&V; spoléhá se na svoji zkušenost a na to, že se dokáže zákazníků správně zeptat a získat tak všechny potřebné informace. Tento model může být funkční pro inkrementální inovace Konzultativní model - V&V zkoumá potřeby a požadavky uživatelů a zákazníků, ale nezapojuje je do procesu V&V; spoléhá se na svoji zkušenost a na to, že se dokáže zákazníků správně zeptat a získat tak všechny potřebné informace. Tento model může být funkční pro inkrementální inovace Pro radikální inovace je vhodnější model spolupráce s potenciálními uživateli již ve stádiu V&V (lead users – př.: sportovní nářadí, volný čas, …) Pro radikální inovace je vhodnější model spolupráce s potenciálními uživateli již ve stádiu V&V (lead users – př.: sportovní nářadí, volný čas, …) To, že existuje potřeby, neznamená, že se povede vymyslet něco, co ji uspokojí. To, že existuje potřeby, neznamená, že se povede vymyslet něco, co ji uspokojí. Přílišné soustředění na tah trhu vede k tomu, že podnik je přetížen přírůstkovými a často triviálními inovacemi na úkor radikálních. Přílišné soustředění na tah trhu vede k tomu, že podnik je přetížen přírůstkovými a často triviálními inovacemi na úkor radikálních. 19.-20.10.2010 56FREE - VaVaI, TT

57 Kombinovaný přístup Nezdar může být způsoben jak tím, že se nepodaří vyvinout správnou technologii, tak tím, že špatně odhadneme trh. Pravděpodobnost úspěchu se zvýší, jestliže přistupujeme k řešení z obou stran – technologie i trhu. Nezdar může být způsoben jak tím, že se nepodaří vyvinout správnou technologii, tak tím, že špatně odhadneme trh. Pravděpodobnost úspěchu se zvýší, jestliže přistupujeme k řešení z obou stran – technologie i trhu. 19.-20.10.2010 57FREE - VaVaI, TT

58 Strategie modrého oceánu Jediný způsob, jak porazit konkurenci, spočívá v tom, že se přestaneme snažit ji porazit.W.Ch.Kim, R. Mauborgne Jediný způsob, jak porazit konkurenci, spočívá v tom, že se přestaneme snažit ji porazit.W.Ch.Kim, R. Mauborgne Udeřte na ně tam, kde nejsou, kde nejsou.P. Drucker Udeřte na ně tam, kde nejsou, kde nejsou.P. Drucker Kim, Mauborgne: „ … vymanit se z neúprosné a krvavé konkurence zuřící ve vodách „rudého oceánu“ tím, že si firma vytvoří svrchovaný tržní prostor a vyřadí tak konkurenty ze hry. Strategie modrého oceánu se nezaměřuje na rozdělování existující – a často se propadající – poptávky, nýbrž na vytváření poptávky a odpoutání se od konkurence.“ Kim, Mauborgne: „ … vymanit se z neúprosné a krvavé konkurence zuřící ve vodách „rudého oceánu“ tím, že si firma vytvoří svrchovaný tržní prostor a vyřadí tak konkurenty ze hry. Strategie modrého oceánu se nezaměřuje na rozdělování existující – a často se propadající – poptávky, nýbrž na vytváření poptávky a odpoutání se od konkurence.“ Tradiční přístup: lze buď vytvářet vyšší hodnotu s vyššími náklady, nebo ještě přijatelnou hodnotu s nižšími náklady; volba strategie je pak rozhodováním mezi odlišením se a nízkými náklady. Tradiční přístup: lze buď vytvářet vyšší hodnotu s vyššími náklady, nebo ještě přijatelnou hodnotu s nižšími náklady; volba strategie je pak rozhodováním mezi odlišením se a nízkými náklady. Strategie modrého oceánu je založena na současném odlišení se a nižších nákladech. Strategie modrého oceánu je založena na současném odlišení se a nižších nákladech. Hodnotová inovace klade stejný důraz na hodnotu jako na inovaci. Hodnotová inovace klade stejný důraz na hodnotu jako na inovaci. 19.-20.10.2010 58FREE - VaVaI, TT

59 Náklady Hodnota pro zákazníka Hodnotová inovace Hodnotové inovace lze dosáhnout jen tehdy, když je systém činností firmy zaměřujících se na užitek, cenu a náklady správně sladěn Hodnotová inovace 19.-20.10.2010 59FREE - VaVaI, TT

60 Obraz strategie nízkonákladových aerolin ií 19.-20.10.2010 60FREE - VaVaI, TT

61 Životní cyklus produktu halek.info 19.-20.10.2010 61FREE - VaVaI, TT

62 Skupiny zákazníků podle vztahu k rozšíření produktu http://openlearn.open.ac.uk/mod/resource/view.php?id=254301&direct=1 19.-20.10.2010 62FREE - VaVaI, TT

63 Inovátoři a časní uživatelé (early adopters) - cílové skupiny při zavedení produktu na trh, dychtivě očekávají inovace (a jsou schopni za ně zaplatit), získávají informace ve specializovaných publikacích, internetu, apod. Častý zdroj inovačních nápadů (lead users) Inovátoři a časní uživatelé (early adopters) - cílové skupiny při zavedení produktu na trh, dychtivě očekávají inovace (a jsou schopni za ně zaplatit), získávají informace ve specializovaných publikacích, internetu, apod. Častý zdroj inovačních nápadů (lead users) Časná většina (early majority) - většina zákazníků je opatrnější a počká si, až se produkt „usadí“ a vyřeší se počáteční problémy. Tento postoj je pochopitelný zvláště při rychlé obměně high-tech výrobků. Na tuto skupinu se zaměřuje propagace ve stadiu růstu. Časná většina (early majority) - většina zákazníků je opatrnější a počká si, až se produkt „usadí“ a vyřeší se počáteční problémy. Tento postoj je pochopitelný zvláště při rychlé obměně high-tech výrobků. Na tuto skupinu se zaměřuje propagace ve stadiu růstu. Pozdní většina (late majority) – je ještě opatrnější, čekají na pokles cen, který je typický pro „zralé“ produkty. Časná i pozdní většina získávají informace z médií a reklamy. Pozdní většina (late majority) – je ještě opatrnější, čekají na pokles cen, který je typický pro „zralé“ produkty. Časná i pozdní většina získávají informace z médií a reklamy. Opozdilci (laggards) produkt kupují na konci jeho životního cyklu, často před jeho náhradou další verzí. Důvodem mohou být ekonomické důvody (čekají na výprodejové ceny). Opozdilci (laggards) produkt kupují na konci jeho životního cyklu, často před jeho náhradou další verzí. Důvodem mohou být ekonomické důvody (čekají na výprodejové ceny). 19.-20.10.2010 63FREE - VaVaI, TT

64 Optimalizace a akceptace inovativních výrobků / služeb, http://www.innosupport.net/uploads/media/9_1_prijatelno st.pdf Optimalizace a akceptace inovativních výrobků / služeb, http://www.innosupport.net/uploads/media/9_1_prijatelno st.pdf http://www.innosupport.net/uploads/media/9_1_prijatelno st.pdf http://www.innosupport.net/uploads/media/9_1_prijatelno st.pdf Marketing na internetu, http://www.innosupport.net/uploads/media/9_2_internet_ marketing.pdf Marketing na internetu, http://www.innosupport.net/uploads/media/9_2_internet_ marketing.pdf http://www.innosupport.net/uploads/media/9_2_internet_ marketing.pdf http://www.innosupport.net/uploads/media/9_2_internet_ marketing.pdf Conversion Rate Calculator Vliv poměru získaných zákazníků k počtu návštěvníků webové stránky na celkové prodeje online. Conversion Rate Calculator Vliv poměru získaných zákazníků k počtu návštěvníků webové stránky na celkové prodeje online. Conversion Rate Calculator Conversion Rate Calculator E-Mail ROI Calculator Určení návratnosti e-mailové kampaně E-Mail ROI Calculator Určení návratnosti e-mailové kampaně E-Mail ROI Calculator E-Mail ROI Calculator Pay-Per-Click ROI Calculator Určení návratnosti reklamní kampaně „pay-per-click“ Pay-Per-Click ROI Calculator Určení návratnosti reklamní kampaně „pay-per-click“ Pay-Per-Click ROI Calculator Pay-Per-Click ROI Calculator 19.-20.10.2010 64FREE - VaVaI, TT


Stáhnout ppt "Zpracování návrhu vlastního projektu. Úkol Zpracovat projektový záměr Zpracovat projektový záměr Projekt VaV Projekt VaV Transfer technologie, komercializace."

Podobné prezentace


Reklamy Google