Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyStřední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0624 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyStřední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0624 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky."— Transkript prezentace:

1 Název školyStřední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0624 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_8_Druhy pojmenování podle významu Šablona číslo: XVII Sada číslo: 1 Pořadové číslo DUM: 8 Autor: Mgr. Milena Uhrovičová

2 Anotace Materiál seznamuje žáky s druhy pojmenování podle významu. Na prezentaci navazuje procvičení probraného učiva - viz. DUM 10 VY_32_INOVACE_XVII_1_1o_Druhy pojmenování podle významu AutorMgr. Milena Uhrovičová Klíčová slova Polysémie, homonymie, paronymie, synonymie, antonymie Druh učebního materiáluPrezentace Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníStřední odborné vzdělávání Tematická oblastVšeobecné vzdělávání - český jazyk a literatura

3 LEXIKOLOGIE - DRUHY POJMENOVÁNÍ PODLE VÝZNAMU

4 POLYSÉMIE (VÍCEZNAČNOST)HOMONYMIE (SOUZVUČNOST)PARONYMIE (ZVUKOVÁ PODOBNOST)SYNONYMIE (SOUZNAČNOST)ANTONYMIE (VÝZNAMOVÁ PROTIKLADNOST) TERMINOLOGIE

5 POLYSÉMIE (VÍCEZNAČNOST) = existence více než jednoho významu pro jedno pojmenování, mezi nimi významová spojitost Význam jasný z kontextu – v něm jednoznačné pojmenování (kruh – vypočítat obsah kruhu, cvičit na kruzích, sejít se v rodinném kruhu) Význam - základní (nejčastěji vývojově primární, ve slovnících na prvním místě) - druhotný (sekundární, odvozený) Důvody vzniku:  jazyková ekonomie (potřeba nových pojmenování x omezenost jazykových prostředků)  snaha o obrazné vyjadřování

6 POLYSÉMIE (VÍCEZNAČNOST) Víceznačnost vytvářena:  přenášením pojmenování (viz kruh)  víceznačností předpon (na- nahrát – nahrál skladbu, nahrál spoluhráči, náhoda mu nahrála)  převzetím téhož slova z různých jazyků, v nichž odlišný význam: servis – příbor (z fr.), podání (z fr. přes angl.), opravna (z angl.)

7 HOMONYMIE (SOUZVUČNOST ) = více významů jednoho pojmenování, ale BEZ významové souvislosti, hlásková shoda jen náhodná Homonyma - vlna – mořská x ovčí stav – zdravotní, tkalcovský lup – kořist, ve vlasech matka – matička (např. pečlivá) matka – matička (např. pojistná) - významy se nedají odvodit jeden z druhého jako při polysémii

8 Rozhodněte, zda se jedná o slova jednoznačná, mnohoznačná či homonyma  Výtah  Plášť  Aligátor  Dotočit  Hradit  Lékořice  Nabourat  Raketa  Travička  Mořit  Maska  Volavka  Volejbal  Brnění  Lichoběžník  Krok  Pata

9 Rozhodněte, zda se jedná o slova jednoznačná, mnohoznačná či homonyma - řešení  Výtah - h  Plášť - m  Aligátor - j  Dotočit - m  Hradit - h  Lékořice - j  Nabourat - m  Raketa - h  Mořit - h  Maska - m  Volavka - h  Volejbal - j  Brnění - h  Lichoběžník - j  Krok - m  Pata - m

10 HOMONYMA PODLE PŮVODU HOMONYMA LEXIKÁLNÍ SLOVOTVORNÁ TVAROSLOVNÁ SLOVNĚDRUHOVÁ

11 HOMONYMIE LEXIKÁLNÍ Vznik:  domácí slova: znak – charakteristický rys, způsob plavání; vlna  domácí slovo – přejaté : klika – dveří, mít kliku (z něm.), politická klika (z fr.); pas  převzetí z různých cizích jazyků, v nichž různý význam takt – rytmický celek (z lat.), ohleduplné chování (z fr.) servis – příbor (z fr.), podání (z angl. přes fr.), opravářská služba (z angl.); raketa – pálka (fr.) létací zařízení (něm.)  rozpadlá polysémie (ztráta znaku, který významy slov původně spojoval) jeřáb – pták, stroj; pokoj – místnost, klid

12 HOMONYMIE LEXIKÁLNÍ PRAVÁ:  ÚPLNÁ = shoda ve všech gramatických tvarech kolej – stopa, ubytovna  ČÁSTEČNÁ = shoda jen v některých tvarech los – zvíře, loterijní poukázka NEPRAVÁ: homofony – zvukově shodné, ale graficky odlišné: mýt – mít, zpráva - správa homografy – graficky shodné, ale zvukově odlišné panický (od panic) – panický (od panika) mezijazyková – slovensky sprostý – hloupý, rusky pitomec - chovanec

13 SLOVOTVORNÁ TVAROSLOVNÁ Způsobena slovotvorným prostředkem:  příponou: -ička: travička od tráva travička od travič -itý: hlinitý od hlína hlinitý od hliník  předponou: za- zatopit v kamnech zatopit údolí vodou pře- přelít z jednoho do druhého přelít přes okraj V tvarech slov:  totožnost tvaru v rámci jednoho slova žena – přišel bez ženy - 2.p.sg. ženy zpívaly - 1.p.pl. hrad – k hradu (3.p. sg.) v hradu (6.p.sg.) u sloves typ (on) nosí, (oni) nosí  Totožnost tvarů v rámci různých tvarových systémů bratr – šel k bratrovi (subst. 3.p.sg.) bratrův – bratrovi přátelé (adjekt. 1.p.sg.) oni – viděl je v lese být – Petr je v lese HOMONYMIE

14 HOMONYMIE SLOVNĚDRUHOVÁ  Přenesením slova do jiné slovnědruhové kategorie →nový význam i nová mluvnická charakteristika nemocný – být nemocný (adj.), nemocného (subst.) navštívil lékař vedoucí – vedoucí tým, vedoucí týmu večer – Štědrý večer, přišel pozdě večer během – dostal se tam chůzí i během, během přestávky vedle – bydlí vedle, vedle domu

15 PARONYMIE – ZVUKOVÁ PODOBNOST  PARONYMA – zvukově podobná pojmenování, která spolu významově nesouvisejí  Často slova cizího původu → problém přiřadit správný význam brojler – bojler, psychologie – psychiatrie, ekonomika – ekonomie, ustavit – ustanovit, víska - výská

16 SYNONYMIE (SOUZNAČNOST)  Vztah mezi dvěma a více pojmenováními, která mají stejný nebo podobný význam, liší se však svou formou (obdobný obsah - různá forma)  Synonyma = významově blízká jednoslovná i víceslovná pojmenování pěkný – hezký – půvabný – okouzlující – milý neprovdat se – zůstat na ocet X nejsou zastupitelná ve všech kontextech uhodil – udeřil – praštil – zasáhl mě kamenem X právě uhodila půlnoc (nelze právě praštila půlnoc) X udeřila vedra (nelze praštila vedra)

17 SYNONYMIE (SOUZNAČNOST) Synonyma se liší: - významovým odstínem (žádat – prosit), - rozsahem významu (červený – rudý), - stylistickou platností (hledět – koukat), - frekvencí užití (ptát se – tázat se), - původem (hostinec - restaurant) - nářeční příslušností (vesnice - dědina). Rysem synonymie – vytváření tzv. synonymních řad dům – stavení – vila – chalupa – barák – barabizna – bouda – chatrč = možnost vyjádřit i nejjemnější významové odstíny Synonymie bohatě využívána v uměleckém stylu.

18 SLOVA POLYSÉMNÍ A HOMONYMA VE VÝKLADOVÝCH SLOVNÍCÍCH  SLOVA MNOHOZNAČNÁ – jednotlivé významy uvedeny v JEDNOM heslovém odstavci  HOMONYMA – uvedena v SAMOSTANÝCH heslových odstavcích  Viz Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost heslo kynout – homonymum heslo kypět – mnohoznačné (polysémní) slovo heslo kyprý – synonyma (Pozn. – grafická stránka jazyka – viz. kypřicí X kypřící)

19 SLOVNÍK SPISOVNÉ ČEŠTINY pro školu a veřejnost

20 ANTONYMIE – VÝZNAMOVÁ PROTIKLADNOST  Významová protikladnost dvojic pojmenování  Antonyma (opozita) – slova protikladná, označují jevy stejného druhu, ale opačných vlastností život – smrt, láska – nenávist, zdravý – nemocný, bílý – černý, plavec – neplavec, přinést – odnést, do – z, ano – ne, chronický - akutní

21 ANTONYMA (OPOZITA)  Opozita lexikální: tupý - ostrý  Opozita složená: maloměsto – velkoměsto  Opozita odvozená: vstoupit – vystoupit, cenný – bezcenný  Opozita utvořená záporkou ne-: sedět – nesedět, přítel – nepřítel nekov, nevodič – časté v odborném názvosloví někdy jen v záporné podobě – neduh, neomalený, neřest  Užití - při vysvětlování věcného významu (chudý – opak. bohatý) - ve slovnících - ironické vyjádření – Ty jsi ale šikovný! - eufemistické vyjádření – nemladý (místo starý)

22 Zdroje:  http://prirucka.ujc.cas.cz/ http://prirucka.ujc.cas.cz/  http://ssjc.ujc.cas.cz/ http://ssjc.ujc.cas.cz/  HAUSER, Přemysl: Nauka o slovní zásobě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 1980. 193 s.  Kamiš, K.; Kuba, L.; Müllerová, E. Mluvnická, pravopisná a lexikální cvičení k Mluvnici češtiny pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1993. 128 s.  Kol. autorů, Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 799 s.  Kostečka, J. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Dotisk 1. vyd. Praha: SPN, 2005. 243 s.  Mašková, D.: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Dotisk 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006. 175 s. (edice Maturita)  Novotný, J. a kol. Mluvnice češtiny pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1992. 181 s.  Slovník spisovné češtiny pro školu pro školu a veřejnost. Academia, nakladatelství ČSAV, Praha 1978  Sochrová, M. Český jazyk v kostce pro SŠ. 2. vyd. Praha: Fragment, 2009. 224 s.  Sochrová, M. Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008. 196 s.


Stáhnout ppt "Název školyStřední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0624 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google