Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SKLADBA (syntax) Opakování z 8. ročníku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SKLADBA (syntax) Opakování z 8. ročníku"— Transkript prezentace:

1 SKLADBA (syntax) Opakování z 8. ročníku
věta dvojčlenná věta jednočlenná větný ekvivalent Po + Př Jana spí. Nebe je modré. pouze Př Setmělo se. Už je mi dobře. podst. jméno přídavné jméno infinitiv příslovce citoslovce částice Pozor! Karle! Úplně špatně. Haha! Ano, ovšem.

2

3 věta = slovní vyjádření myšlenky, jednotka jazykového systému
věta jednoduchá - vyjadřuje jednu myšlenku souvětí - vyjadřuje více myšlenek souvětí → věta → větný člen - větný člen je nejmenší jednotkou větné struktury

4 Druhy vět: věta oznamovací - těmi něco oznamujeme, ukončené tečkou tázací - těmi se na něco ptáme - zjišťovací - doplňovací 3. rozkazovací - rozkaz, příkaz, výzva, prosba, ukončené vykřičníkem nebo tečkou 4. přací - vyjadřují přání, uvozeny částicí (ať, kéž, nechť…),ukončené nejčastěji vykřičníkem, často v podmiň. způsobu 5. zvolací - vyjadřují citový náboj, na konci vždy vykřičník Ty jsi zase tady! Proč zrovna já!

5 1. Kéž se zase potkáme. 2. Co ti chutná? 3. Zapiš si to do sešitu.
4. Máme psa Azora. 5. Neutrácej tolik peněz. 6. Do které třídy chodíš? 7. Jelen žije v lese. 8. Utři prach. 9. Měsíc svítí v noci. 10. Nechť to sám předvede. 11. Kdy začíná škola? 12. Umíš dobře počítat? 13. Kéž to zvládneme sami. 14. Pošli mi dopis. 15. Mluv nahlas. 16. Jaký máš úkol? 17. Gól! 18. Nebuď dlouho ve vodě. 19. Ať už se to nestane! 20. Bez tebe to nedokážu!

6 Opakování z 8. ročníku Věty kladné a záporné
věty kladné - vyjadřují pozitivní vztah mluvčího ke skutečnosti věty záporné - vyjadřují negativní vztah mluvčího ke skutečnosti větný zápor = popřeme platnost celé věty členský zápor = popřeme jen část věty slovní zápor = slova, která mají primární význam záporný (nestvůra, neposeda, nedoslýchavý, nedbalý, nelibý…) k popření používáme záporku ne- !!! pokud se setká mluvnický zápor se záporem slovním, dojde k úplnému zrušení negace !!! např. To jídlo nevypadá nevábně. Nepřišel jsem a tebou jako tvůj nepřítel. - pokud chceme popřít všechny možné případy musíme užít záporná příslovce a zájmena, tzv. dvojí zápor: Nikdo to neprozradil.

7

8 Opakování z 8. ročníku Základní větné členy PŘÍSUDEK
slovesný - jednoduchý tvar jednoho slovesa Karolína se usmála. slovesný složený - způsobové nebo fázové sloveso (začít, nepřestat, skončit) + infinitiv Mohl bych se zúčastnit? jmenný se sponou - sponové sloveso (být, stát se) + jméno Tomáš je už zdravý. jmenný beze spony – v přísudku pouze jméno Mlčeti zlato, mluviti stříbro. vyjádřený citoslovcem – pouze citoslovce Kočka hop na strom. přísudek několikanásobný Chlapec vykřikl a rozběhl se.

9 Najdi přísudek a urči jeho druh:
Stal se z něj zubař. Chlapci pouštěli za vsí draky. Myš šup do díry. Archeologové našli, odkryli a očistili cenné šperky z 15. století. Včera večer byla hrozná bouřka. Byla slavnou pěvkyní. Kdy začíná karlovarský festival? Vzduch zdarma. Nemohli nás navštívit dříve. Obešli městské hradby. Ten článek jsem ještě nenapsal. Kde leželo biblické Jericho? Kniha přítel člověka.

10 Opakování z 8. ročníku PODMĚT
vyjádřený – podst. jm., zpodstatněné příddav. jm., Tvoje kniha leží na stole. zájmeno, číslovka, infinitiv, neoheb. slov. druh Nemocný se už cítí lépe. Nejlepší tři budou závodit. Zpívat je nuda. Z řad diváků zaznělo fuj. nevyjádřený – chybí přesné pojmenování Po, Rozumím ti dobře. (já) poznáme jej z tvaru slovesa všeobecný – široký okruh lidí, oni Co dávají dnes v televizi? Hlavou zeď neprorazíš. Jména osob píšeme s velkým písmenem. neurčitý - ono Chumelí se! několikanásobný Voda, oheň a vítr se spikly proti lidem.

11 Vyhledejte podměty, určete jejich druh a čím jsou vyjádřeny: Letos pojedeme do Chorvatska. První dostane sladkou odměnu. Bolí mě v krku. Mýlit se je lidské. Říkali to v rádiu. Je mi skvěle. Sytý hladovému nevěří. Výborně se neslo sálem. Na pasece stále malá chaloupka z perníku. Ty mi to slíbíš. Na zahradě se odpočívá nejlépe. Davy lidí proudily z přilehlých ulic. Do jarní přírody si vyšli chlapci, děvčata i jejich rodiče. Prší!

12

13 Shoda Po a Př Tři členové party se rozhodl_ jet jinou cestou než my ostatní. Pavel mě pozval na schůzku, šl_ jsme spolu do kina. Děti se na pískovišti řezal_ hlava nehlava, zatímco jejich maminky nevzrušeně probíral_ módní trendy, které letos ovládl_ trh. Pomoc, ztratil_ se mi brýle, nic nevidím! Vychovatelky, děti i učitelé se vydal_ k východu. Konečně dopadl_ pachatele! Její všetečné oči se rozeběhl_ každé na jinou stranu, takže jsme nevěděl_, koho z nás myslí. Společně jsme na obě batolata volali, až se hory zelenal_, ale neslyšel_ nás. Do třídy vešl_ děti, společně s paní učitelkou. Užasl_ jsme, jak je to u nás žen perfektně vymyšleno. Michal se Zuzkou si pořídil_ další zvířátka, tentokrát se u nich zabydlel_ tři koťata. Popros své rodiče, aby ti dovolil_ zůstat ještě venku. Já, Přemek i jeho žena jsme se výborně pobavil_, zvlášť když se začal_ vykládat lechtivé vtipy. Děvčata nám připravil_ velmi chutnou omáčku z dýní hokkaido a žluté čočky.

14 Opakování z 8. ročníku Rozvíjející větné členy PŘEDMĚT
rozvíjí sloveso nebo přídav. jméno vyjadřuje osobu, zvíře, věc, kterou slovesný děj zasahuje nebo se ho týká bývá vyjádřen podst. jm., zájmenem, číslovkou, infinitivem ptáme se na PÁDOVÝMI OTÁZKAMI kromě 1.p např.: Napil se vody. (podstatné jméno). Pomohl jsem nemocnému. (přídavné jméno) Je to smělý muž, schopný všeho. (zájmeno) Potřebujeme neprohrát. (infinitiv slovesa) Řekl mi své definitivní ne. (částice)

15 Vyhledej předměty: Mořské vlny pohupovaly lodí tak, že se nakláněla ze strany na stranu. Hlídač nespatřil nikoho podezřelého. V zahradě se štěňata honila za barevnými motýly. Tetička z Prahy k nám přijela autobusem. Sluneční paprsky nás šimraly na tvářích. Postarali jsme se o kotě, které se k nám zaběhlo. Nalili jsme mu mléka do misky. Pan Vydra je proslulý svou sbírkou motýlů. Na olympiádě dosáhli naši sportovci vynikajících výsledků. Těšili jsme se na novoroční oslavu.

16 PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ rozvíjí sloveso, přídavné jméno, příslovce vyjadřuje různé okolnosti, děje a vztahy bývá vyjádřeno příslovcem, podst. jm., zájmenen, infinitivem, číslovkou místa – kde, kudy, kam, odkud? procházet se v pokoji projíždět Prahou chodit do školy času – kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho, jak často, na jak dlouho? vstávat brzy cvičit od pěti mít školu do dvou

17 způsobu – jak, jakým způsobem?
tvářit se šťastně jet přímo míry – kolik, do jaké míry, o kolik, jakou měrou? velmi smutný málo odpočívat příčiny – proč, z jakého důvodu, z jaké příčiny? klepat se strachem hlady šilhat

18 účelu – za jakým účelem, proč?
přijet na návštěvu vyrazit na sběr borůvek podmínky – kdy, za jaké podmínky? za těchto okolností při zachování řádu přípustky – navzdory čemu, i přes co? přes nepříznivé počasí vyrazit na výlet přes všeobecné uznání se cítit špatně

19 Dělal spoustu chyb z nezkušenosti.
Na výlet do zoo se vyprávíme s rodinou zítra. Řekl to na vysvětlenou.   Po pravici si můžete prohlédnout radnici.  Můj svetr je příjemně hřejivý. Při splnění obchodních podmínek se k nám můžete přidat. Na mě je dnes venku příliš teplo.  Přes veškeré zákazy se šel koupat do zakázaného zemí příčiny času účelu místa způsobu podmínky míry přípustky

20 Řidič porazil z nepozornosti chodce.
Při opatrnosti Standa mléko rozlil. Den co den chodila Petra navštěvovat svého otce do nemocnice. Herec se učil svoji roli slovo od slova. Až do této chvíle nikdo nepřišel. Nikdy na tebe nezapomenu. Na druhý den už byla celá chalupa v sedm hodin na nohou. Ze školy šel František pomalu domů. Navzdory těžkému osudu, brala paní Liběna život s humorem. V případě nemoci se o tebe rád postarám. Nejez tolik! příčiny přípustky času, místa způsobu času času, času místa, způsobu, místa podmínky míry

21 Je to velice zajímavé. V sobotu k nim půjdeme na návštěvu. Do školy mi to trvá jen pět minut. Šla na diskotéku i přes maminčino varování. Udělal spoustu chyb z nezkušenosti.  Mile se na mě usmála. Zpívá jako slavík. Bez svolení rodičů nemůžu jet na kamarádovu chatu. Při vší opatrnosti si na hřišti zlomil ruku. Musím ti poděkovat za tvou pomoc.

22 PŘÍVLASTEK rozvíjí podstatné jméno (popř. zájmeno) vyjadřuje bližší určení, omezení významu podst. jména bývá vyjádřen přídav. jm., podst. jm., zájmenem, číslovkou, infinitivem shodný – shoduje se s podst. jm. v rodě, čísle a pádě, stojí před podst. jm. i za ním (telpý večer, naše rodina, Jiráskův most, město Tábor) neshodný – neshoduje se v rodě, čísle a pádě, stojí pouze za podst. jm. (stavba dálnice, děti ze školy, cesta domů)

23 Změň přívlastky shodné na neshodné:
1.Kožené boty jsou vždycky dražší. 2. Docela rádi pijeme mátový čaj. 3.To je psí život! 4. Šumavská příroda je nádherná. 5. Zde se prodávají francouzské sýry a italské šunky. 6. Mořská voda je slaná. 7. Nocí se rozlehlo kočičí mňoukání. 8. Domovní dveře za ním rázně zaklaply. 9. Kancelářský nábytek se zde neprodává. 10. V lese jsme, zaslechli soví houkání. 11. Pravidelně sleduji televizní přenosy z kohoutových utkání Boty z kůže… … čaj z máty. …život pod psa! Příroda na Šumavě… … sýry z Francie a šunky z Itálie. Voda v moři… …mňoukání kočky. Dveře (od) domu… Nábytek pro kanceláře… …houkání sovy. …přenosy v televizi z utkání ve fotbalu.

24 PK shodný PK neshodný Pražské metro je rychlé a pohodlné.
To je povídka od Boženy Němcové. Kožené boty jsou dost drahé. Obyvatelé Brandýsa byli rozhodnutím městského zastupitelstva překvapeni. Včera jsem mluvila s kamarádkou mé sestřenice. Sousedé naší tetičky jí přišli blahopřát k osmdesátým narozeninám. K svátku dostal nový prut na ryby. Město Ústí nad Labem se pyšní velkou zoologickou zahradou. Stavba železnice se protáhne až do příštího jara. To je život pod psa! PK shodný PK neshodný

25 Na kostelní věži zvon právě odbíjel poledne.
Břehy řeky byly lemovány vzrostlými vrbami. Z pobytu v Londýně jsme si přivezli zajímavé zážitky a suvenýry se symboly města. Plody jalovce se přidávají do omáček pro zlepšení jejich chuti. Můj kamarád si koupil nové kolo se speciální vnitřní výstuží. Před mnoha lety směřovala jedna plachetnice úžinou mezi dvěma ostrovy do Mexického zálivu. Mrtvá loď bez jediného muže na palubě se stala nebezpečím pro ostatní plavidla.

26 Na kostelní věži zvon právě odbíjel poledne.
Břehy řeky byly lemovány vzrostlými vrbami. Z pobytu v Londýně jsme si přivezli zajímavé zážitky a suvenýry se symboly města. Plody jalovce se přidávají do omáček pro zlepšení jejich chuti. Můj kamarád si koupil nové kolo se speciální vnitřní výstuží. Před mnoha lety směřovala jedna plachetnice úžinou mezi dvěma ostrovy do Mexického zálivu. Mrtvá loď bez jediného muže na palubě se stala nebezpečím pro ostatní plavidla.

27 Přívlastek těsný – stojí za podst. jménem, vyjadřuje jeho podstatnou vlastnost, a proto jej nelze z věty vypustit, neoddělujeme ho čárkou volný – také stojí za podst. jm., podává jen bližší vysvětlení, lze jej vypustit, oddělujeme ho čárkami z obou stran Tatínek zaparkoval naše auto, po dlouhé cestě celé zablácené, před vchodem do domu. online test:

28 učebnice s. 75/10 - řešení Všechny chaty postavené v blízkosti Berounky byly při jarní povodni zaplaveny vodou. Kopí, patřící údajně svatému Václavovi, zmizelo ze svatovítské klenotnice již v polovině 14. století. V zrcadle se odrazila jeho tvář zkřivená bolestí. (přívlastek těsný) Postavy bohů a hrdinů vymalované na řeckých vázách v 5. a 4. století před Kr. bojují kopím nebo dýkou. Uprostřed návsi byl jen ubohý kachní rybníček porostlý zeleným žabincem. V zahradě stál velký dům zařízený s veškerým pohodlím. Meče pocházející z poslední čtvrtiny 11. století měly širokou čepel. Starší chlapec, třináctiletý, se jmenuje Vašek. Národní muzeum, největší a nejstarší v České republice, bylo založeno v roce 1818. Od starověku bylo vysloveno mnoho názorů týkajících se hmoty. Procesy probíhající v lidském těle jsou řízeny látkami se složitou chemickou strukturou.

29 Těch deset posledních dnů prodloužených deštěm a podzimním větrem se táhlo do nekonečna. Děti vracející se ze školy se zastavovaly u výkladů plných hraček. Pod svahem na okraji lesa stála malá dřevěná hájovna ozdobená nad vchodem i nad okny jeleními a srnčími parohy. Náš Agar nevšímající si slepic ani kolem přecházejících lidí pokojně odpočíval ve stínu staré jabloně naklánějící své větve pod tíhou dozrávajícího ovoce až k zemi. Muž přicházející proti nám byl náš soused. Mlha halící od rána celý kraj do šedého závoje ustupovala pomalu slunečním paprskům. Při každém setkání vzpomínali na léta strávená ve školních lavicích. Jedovatým bylinám poškozujícím jejich zdraví dávali v dřívějších dobách výstražná nebo hanlivá přízviska. Procházel jsem se zamyšlený po stezkách vyšlapaných zvěří směřujících do houštiny s bohatými zásobami potravy. Kryštof Kolumbus nebyl jediný z oněch odvážných mužů zasvětivších svá srdce a své síly odhalování tajemných dálek.

30 Těch deset posledních dnů, prodloužených deštěm a podzimním větrem, se táhlo do nekonečna. Děti vracející se ze školy se zastavovaly u výkladů plných hraček. Pod svahem na okraji lesa stála malá dřevěná hájovna, ozdobená nad vchodem i nad okny jeleními a srnčími parohy. Náš Agar, nevšímající si slepic ani kolem přecházejících lidí, pokojně odpočíval ve stínu staré jabloně, naklánějící své větve pod tíhou dozrávajícího ovoce až k zemi. Muž přicházející proti nám byl náš soused. Mlha, halící od rána celý kraj do šedého závoje, ustupovala pomalu slunečním paprskům. Při každém setkání vzpomínali na léta strávená ve školních lavicích. Jedovatým bylinám, poškozujícím jejich zdraví, dávali v dřívějších dobách výstražná nebo hanlivá přízviska. Procházel jsem se zamyšlený po stezkách vyšlapaných zvěří, směřujících do houštiny s bohatými zásobami potravy. Kryštof Kolumbus nebyl jediný z oněch odvážných mužů zasvětivších svá srdce a své síly odhalování tajemných dálek.

31 postupně rozvíjející – spojení podst
postupně rozvíjející – spojení podst. jména a přísudku je blíže určeno ještě dalším přívlastkem, nepíšeme mezi nimi čárky ani nevkládáme žádnou spojku !!! (moderní železniční doprava) několikanásobný – přívlastky patří významově do jedné řady, oddělujeme je čárkami nebo spojkami (zatažená, šedá obloha, můj a tvůj život) Bezbarvá obloha končícího zimního dne splývala s hladinou klidného tichého jezera. Tělo kytovců má protáhlý hydrodynamický tvar. V největším sálu byla nádherná mramorová podlaha. K mému velkému překvapení tento známý herec moje pozvání přijal. Nad divokým rozeklaným údolím se klenula jasná večerní obloha, posetá zářivými stříbrnými hvězdami. Kosatky žijí jak v severních tak v jižních mořích a jejich výskyt je udáván z Baltského Středozemního i Černého moře. To přece ví každé malé děcko. Slabý, ale pronikavý zápach se začal šířit po celém domě. Byl to vždy klidný ba až netečný člověk.

32 Bezbarvá obloha končícího zimního dne splývala s hladinou klidného, tichého jezera. Tělo kytovců má protáhlý hydrodynamický tvar. V největším sálu byla nádherná mramorová podlaha. K mému velkému překvapení tento známý herec moje pozvání přijal. Nad divokým, rozeklaným údolím se klenula jasná večerní obloha, posetá zářivými stříbrnými hvězdami. Kosatky žijí jak v severních, tak v jižních mořích a jejich výskyt je udáván z Baltského, Středozemního i Černého moře. To přece ví každé malé děcko. Slabý, ale pronikavý zápach se začal šířit po celém domě. Byl to vždy klidný, ba až netečný člověk.

33 Z pouličních reproduktorů se ozýval chraptivý unavený hlas
Z pouličních reproduktorů se ozýval chraptivý unavený hlas. Úzkou lesní pěšinkou jsem klopýtal přes staré vykotlané kořeny. Tichý mírný dlouho očekávaný májový deštík se konečně spustil. Maruška přinášela plnou náruč pestrého lučního kvítí. Básník Fráňa Šrámek se rád zastavoval u tři sta let staré Semtínské lípy. Začínal příjemný podzimní den. Stařičká malá červená aerovka dýchavičně zdolávala příkré stoupání silnice. Petr Brandl je nejznámější český barokní malíř. Červnová louka zářila bílými žlutými červenými fialovými a modrými květy. Ranní sluneční paprsky se odrážejí od lesknoucí se měděné střechy michelské secesní vodárenské věže. Jižní chřibské svahy pokrývají hlavně bukové habrové a dubové lesy. Kynuté švestkové knedlíky patří mezi oblíbená sezónní jídla. Nastávala krásná tichá teplá červnová noc. Vysoké mohutné mořské vlny vypudily rekreanty z pláže.

34 Z pouličních reproduktorů se ozýval chraptivý, unavený hlas
Z pouličních reproduktorů se ozýval chraptivý, unavený hlas. Úzkou lesní pěšinkou jsem klopýtal přes staré vykotlané kořeny. Tichý, mírný, dlouho očekávaný májový deštík se konečně spustil. Maruška přinášela plnou náruč pestrého lučního kvítí. Básník Fráňa Šrámek se rád zastavoval u tři sta let staré Semtínské lípy. Začínal příjemný podzimní den. Stařičká malá červená aerovka dýchavičně zdolávala příkré stoupání silnice. Petr Brandl je nejznámější český barokní malíř. Červnová louka zářila bílými, žlutými, červenými, fialovými a modrými květy. Ranní sluneční paprsky se odrážejí od lesknoucí se měděné střechy michelské secesní vodárenské věže. Jižní chřibské svahy pokrývají hlavně bukové, habrové a dubové lesy. Kynuté švestkové knedlíky patří mezi oblíbená sezónní jídla. Nastávala krásná, tichá, teplá červnová noc. Vysoké mohutné mořské vlny vypudily rekreanty z pláže.

35 DOPLNĚK rozvíjí sloveso a zároveň podst. jméno nebo zájmeno vyjadřuje vlastnost nebo stav, které má jev označený jménem během děje nebo které během děje nabývá bývá vyjádřen přídavným jm., podst. jm., zájmenem, číslovkou, infinitivem, přechodníkem Monika se ráda směje. Vrátil se opálený. Udělám to sám. Jmenovali ho předsedou.

36 Ležel už v posteli, zachumlaný až po bradu v obrovské peřině
Ležel už v posteli, zachumlaný až po bradu v obrovské peřině. Zaslechla někoho tiše klepat na dveře sousedova bytu. Nikdy jsem si ho nepředstavoval takového. Ráda bych si s tebou o všem v klidu promluvila. Mnoho lidí považuje Aňu Geislerovou za vynikající herečku. Marek doběhl do cíle jako předposlední. T. G. Masaryk byl zvolen prvním prezidentem Československé republiky. Ještě jsme tě dnes neviděli hrát na zobcovou flétnu. Ukaž, udělám to sama. Antonín Dvořák je po celém světě známý jako skladatel symfonické hudby.

37 Ležel už v posteli, zachumlaný až po bradu v obrovské peřině
Ležel už v posteli, zachumlaný až po bradu v obrovské peřině. Zaslechla někoho tiše klepat na dveře sousedova bytu. Nikdy jsem si ho nepředstavoval takového. Ráda bych si s tebou o všem v klidu promluvila. Mnoho lidí považuje Aňu Geislerovou za vynikající herečku. Marek doběhl do cíle jako předposlední. T. G. Masaryk byl zvolen prvním prezidentem Československé republiky. Ještě jsme tě dnes neviděli hrát na zobcovou flétnu. Ukaž, udělám to sama. Antonín Dvořák je po celém světě známý jako skladatel symfonické hudby.

38 Žák má vypracovat domácí úkol zcela sám.
Dveře na balkon zůstaly otevřeny. Kapra jsme přivezli živého. Jitka odcházela spokojená. Radek seděl na lavičce sám, plný obav. Vesničané si otce vážili jako čestného člověka. Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček. Stavové zvolili Jiřího z Poděbrad za českého krále. Každá matka by ráda viděla své děti šťastné. Arnoštek se rozloučil uctivě se ukláněje. Dům na pokraji města vypadal opuštěný. Parník jsme zahlédli vyplouvat z přístavu. Ovoce jíme zralé a umyté. Jako malý chlapec trávil prázdniny u dědečka a babičky v Kralupech. Děti stály zcela ztichlé a překvapené.

39 Žák má vypracovat domácí úkol zcela sám.
Dveře na balkon zůstaly otevřeny. Kapra jsme přivezli živého. Jitka odcházela spokojená. Radek seděl na lavičce sám, plný obav. Vesničané si otce vážili jako čestného člověka. Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček. Stavové zvolili Jiřího z Poděbrad za českého krále. Každá matka by ráda viděla své děti šťastné. Arnoštek se rozloučil uctivě se ukláněje. Dům na pokraji města vypadal opuštěný. Parník jsme zahlédli vyplouvat z přístavu. Ovoce jíme zralé a umyté. Jako malý chlapec trávil prázdniny u dědečka a babičky v Kralupech. Děti stály zcela ztichlé a překvapené.

40 Pavlík doplaval do cíle třetí.
Někdy chodím k večeru na procházku sám. Mikeš mhouřil blaženě oči vyhřívaje se na sluníčku. Nerad vidím malou sestřičku plakat. Ani jedno oko nezůstalo suché. Na večerní procházce jsem se cítil bezstarostný a čilý. Cizinci stanuli na Hradě nadšeni a okouzleni krásou Prahy. Ivan chodil nemytý a nečesaný. Závod dokončil Martin utrmácený a vyčerpaný. Učitel odešel rozhněvaný ze třídy. Sestra odešla z obchodu zklamaná. Vrátil se rozrušený. Často chodil Jirka zadumán po okolí. Vodorovné přímky se zdají zakřivené. Na horskou túru se nevydávejte sami.

41 Pavlík doplaval do cíle třetí.
Někdy chodím k večeru na procházku sám. Mikeš mhouřil blaženě oči vyhřívaje se na sluníčku. Nerad vidím malou sestřičku plakat. Ani jedno oko nezůstalo suché. Na večerní procházce jsem se cítil bezstarostný a čilý. Cizinci stanuli na Hradě nadšeni a okouzleni krásou Prahy. Ivan chodil nemytý a nečesaný. Závod dokončil Martin utrmácený a vyčerpaný. Učitel odešel rozhněvaný ze třídy. Sestra odešla z obchodu zklamaná. Vrátil se rozrušený. Často chodil Jirka zadumán po okolí. Vodorovné přímky se zdají zakřivené. Na horskou túru se nevydávejte sami.

42 Výrazy, které nejsou větnými členy:
předložky spojky částice odkazující zájmena / příslovce 5. pád Vašku, uteč! citoslovce Brr, to je zima.


Stáhnout ppt "SKLADBA (syntax) Opakování z 8. ročníku"

Podobné prezentace


Reklamy Google