Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV: Gotický sloh - prezentace ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ: Prezentace popisuje charakteristické rysy gotického umění a historické období, ve kterém toto.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV: Gotický sloh - prezentace ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ: Prezentace popisuje charakteristické rysy gotického umění a historické období, ve kterém toto."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV: Gotický sloh - prezentace ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ: Prezentace popisuje charakteristické rysy gotického umění a historické období, ve kterém toto umění vzniká. Seznamuje žáky s třemi vývojovými fázemi gotiky, uvádí typické znaky gotické architektury, sochařství a malířství, včetně nejvýznamnějších památek u nás i ve světě. Stručné profily jednotlivých umělců jsou doplněny obrazovými reprodukcemi. DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: interaktivní VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výtvarná výchova ROČNÍK: 7. AUTOR: Mgr. Tošovská Jana VYTVOŘEN: září 2011

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Tošovská. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

3 OBSAH  VZNIK GOTICKÉHO SLOHU VZNIK GOTICKÉHO SLOHU  ARCHITEKTURA ARCHITEKTURA  SOCHAŘSTVÍ SOCHAŘSTVÍ  MALÍŘSTVÍ MALÍŘSTVÍ  GOTICKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH GOTICKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH  ARCHITEKTURA ARCHITEKTURA  SOCHAŘSTVÍ SOCHAŘSTVÍ  MALÍŘSTVÍ MALÍŘSTVÍ  FILM

4 VZNIK GOTICKÉHO SLOHU  Vrcholný a pozdní středověk  Pojem gotika:  Umění přisuzováno barbarským germánským Gótům. Gotický sloh vzniká ve FRANCII 1. stavba: chrám Saint-Denis u Paříže

5 ZNAKY GOTICKÉHO OBDOBÍ  LAICIZACE (zesvětštění) gotického umění  nová vrstva měšťanstva – mecenáši umění  umělci přestávají být anonymní  šíření gotiky:  řeholní řády – Cisterciáci  žebravé řády – Dominikáni a Františkáni

6 PERIODIZACE GOTIKY  1. raná gotika – 12. století  přemyslovská gotika  2. vrcholná gotika – 13. a 14. století  lucemburská gotika  3. pozdní gotika - 15. století.  jagellonská gotika

7 ARCHITEKTURA  HLAVNÍ DRUHY STAVEB: Církevní: kostel, klášter, gotická katedrála Světské: hrad, tvrz, městský palác Opevnění měst a hradů

8 ARCHITEKTURA TYPICKÉ ZNAKY  LOMENÝ OBLOUK  ŽEBROVÁ KŘÍŽOVÁ KLENBA  Pozdní gotika: Síťová, hvězdová  VNĚJŠÍ OPĚRNÝ SYSTÉM  VERTIKALISMUS  ODHMOTĚNÍ  DEKORACE  Kružby, Fiála, Vimperk, Baldachýn

9 •hlavní loď •fiála •opěrný pilíř •boční loď •lomený oblouk •opěrný oblouk hlavní loď fiála opěrný oblouk lomený oblouk opěrný pilíř boční loď 1 2 3 4 5 6

10 Gotické klenby 1 hvězdová 2,3 síťová 4 obkročná 5 kroužená 6 síťová hvězdová s přetínáním žeber 7 síťová hvězdová GOTICKÉ KRUŽBY obr.1obr. 2 obr. 3obr.4

11 ARCHITEKTURA PAMÁTKY  FRANCIE:  SAINT DENIS  Katedrála NOTRE DAME  Katedrála v CHARTRES a SAINTE-CHAPELLE v Paříži  ANGLIE:  WESTMINSTERSKÝ CHRÁM obr. 5

12 Saint Denis obr. 6 Notre Dame obr.7 obr. 8 Chartres

13 ARCHITEKTURA PAMÁTKY  ITÁLIE:  DOŽECÍ PALÁC v Benátkách obr. 9

14 SOCHAŘSTVÍ  Realistická tendence  Vznik trojrozměrné sochy PAMÁTKY:  ITÁLIE:  ANDREA PISANO ○ Jižní dveře Florentského Baptisteria obr. 10

15 MALÍŘSTVÍ  Světská tématika  Knižní malba  Malba na sklo, vitráže  Desková malba obr. 11

16 KNIŽNÍ MALBA  Zdobené iniciály  Rostlinná, figurální výzdoba obr. 12

17 DESKOVÁ MALBA  JAN VAN EYCK  Nizozemí  DÍLO: Gentský oltář, Podobizna manželů Arnolfinových obr. 13

18 obr. 15

19 DESKOVÁ MALBA  HIERONYMUS BOSCH  Holandsko  Symbolické obrazy lidských neřestí  Vliv na surrealismus obr. 16 obr. 17 Max Ernst: The Elephant Celebes

20 Hieronymus Bosch: Zahrada rozkoší obr. 18

21 GOTICKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH ARCHITEKTURA Lucemburská gotika-Karel IV.  1344 - PRAŽSKÉ ARCIBISKUBSTVÍ  1348 - KARLOVA UNIVERSITA - NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ  CHRÁM SV. VÍTA (Matyáš z Arrasu, Petr Parléř)  KARLŮV MOST, KARLŠTEJN

22 obr. 19

23 obr. 20

24 GOTICKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH ARCHITEKTURA Jagellonská gotika- Vladislav Jagellonský  První rysy renesančního slohu  PRAŠNÁ BRÁNA v Praze (Matěj Rejsek z Prostějova)  VLADISLAVSKÝ SÁL na Pražském hradě (Benedikt Rejt)  1. renesanční okna a portály

25 Prašná brána obr. 21 Vladislavský sál obr. 22

26 GOTICKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH SOCHAŘSTVÍ  GOTICKÉ MADONY  ve 14. stol. vznik „krásného slohu“ ○ protáhlé esovitě prohnuté postavy, malé hlavy  KRUMLOVSKÁ MADONA  VÝZDOBA chrámu sv. Víta  Sochy Přemyslovců, Lucemburků, arcibiskupů, patronů, svatých,.. obr. 23

27 Interiér chrámu sv. Víta obr. 24

28 GOTICKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH MALÍŘSTVÍ  MISTR THEODORIK  dvorní malíř Karla IV.  výzdoba Pražského hradu, Karlštejna  Hlavní znaky tvorby: ○ obličej-silný nos, velké oči ○ zlaté pozadí ○ malba přesahuje rám obrazu  DÍLO: Kaple sv. Kříže na Karlštejně obr. 25

29 GOTICKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH MALÍŘSTVÍ  MISTR TŘEBOŇSKÉHO OLTÁŘE obr. 26  MISTR VYŠEBRODSKÉHO OLTÁŘE obr. 27 obr. 26 obr. 27

30 Použité zdroje Knižní publikace: MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury I..Praha: Idea servis, 1995. ISBN 80-85970-01-5. Internetové zdroje (obrazový a filmový materiál): 1. MATTANA. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. 2. EUSEBIUS. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. 3. HAMER, Russ. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. 4. VIGNERON. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. 5. ELLOCHARLIE. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. 6. ORDIFANA75. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.

31 7. SANCHEZN. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. 8. ATLANT. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. 9. BALET, Andrew. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. 10. FRANTZ, André. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. 11. RAMA. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. 12. DATRIO. FRANTZ, André. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. 13. WHISKEY, Papa Lima. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. 14. JAPPALANG. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. 15. STEENBERG, Vincent. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. 16. FOOTE, Justin. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.

32 18. DCOETZEE. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. 19. KNIGHT, Math. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. 20. PECO. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. 21. SCHAEFER, Hans Peter. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. 22. GRIMMELMANN, James. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. 23. PADDY. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. 24. C1815. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. 25. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. 26. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. 27. ACOMA. [cit. 2011-10-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.


Stáhnout ppt "NÁZEV: Gotický sloh - prezentace ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ: Prezentace popisuje charakteristické rysy gotického umění a historické období, ve kterém toto."

Podobné prezentace


Reklamy Google