Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GOTIKA 12. - 15. století.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GOTIKA 12. - 15. století."— Transkript prezentace:

1 GOTIKA století

2 Zrodila se v polovině 12. století v Ille – de – France v okolí Paříže
Zrodila se v polovině 12. století v Ille – de – France v okolí Paříže. První stavbou nového slohu byl klášterní chrám Saint – Denis u Paříže, který dal přestavět opat Suger. Pojmenování gótské neboli germánské a barbarské umění se vžilo zásluhou Giorgia Vasariho v období renesance. „Tyto stavby vypadají , jako by byly z papíru a ne z kamene či z mramoru. Tato díla mají tolik výčnělků, prohlubní, konzolek a ozdůbek, že se pod nimi ztrácejí veškeré proporce…“ G. Vasari. Z Francie se gotika rozšířila do celé Evropy a stala se univerzálním slohem. Zásluhu na jejím šíření mají mnišské duchovní řády, například cisterciáci.

3 Periodizace gotiky: Periodizace v českých zemích :
gotika raná - přechodné období gotika vrcholná století gotika pozdní století (v Itálii v té době již renesance) Periodizace v českých zemích : Jednotlivá období jsou spojována s panovnickými rody: gotika přemyslovská gotika lucemburská gotika vladislavská (jagellonská) Gotické umění již nesloužilo výhradně církvi a feudálům, ale stále více se v něm uplatňovaly požadavky měšťanstva. Od 14. století získával gotický sloh v jednotlivých zemích specifické národní rysy.

4 je hlavním nositelem gotického slohu.
ARCHITEKTURA je hlavním nositelem gotického slohu. Znaky: lomený oblouk žebrová klenba vnější opěrný systém vertikalita – směřování vzhůru bohaté zdobení odhmotnění – okna nahradila zdi klenby – křížová, hvězdicovitá, sklípková… oblouky oken vyplňuje kružba plochy oken jsou vyplněny malými skleněnými ploškami spojenými olověnými pásky - vitráže rozety - kulatá okna, například v průčelí katedrál stavební materiál – především kámen, ale také vysoké cihly, tzv. buchty

5 Druhy staveb: katedrály, kláštery, hrady, měšťanské domy, radnice, mosty…lidová architektura.... Gotická architektura bohatě využívala dekoru – geometrického i rostlinného (dubové listy, břečťan…). Stavební památky: Francie - Paříž katedrála Notre Dame, Saint Chapell, dále katedrály v Chartres, Amiensu… Itálie - Benátky, Milánský dóm Anglie - Westminsterský chrám v Londýně střední Evropa - katedrála v Kolíně nad Rýnem, Štěpánský dóm ve Vídni, chrám svatého Víta v Praze, kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta

6 Gotická katedrála francouzského typu:
Bazilikální trojlodí s příčnou lodí – transeptem. Na západě velkolepé dvouvěžní průčelí s bohatě zdobenými portály a rozetovým oknem mezi věžemi. Východní část je obklopena věncem apsid. Boky jsou zvenčí podpírány složitým opěrným systémem. Zdi jsou odlehčeny - velkou plochu zabírají okna s vitrážemi.Celá stavba je zdobena plastickými detaily s figurální, rostlinnou nebo zoomorfní tématikou (například chrliče).

7 Gotická architektura u nás
Do českých zemí přichází gotika v první polovině 13. století prostřednictvím cisterciáckých hutí z Burgundska. Zprvu se jedná o stavby prosté (například klášter v Tišnově), teprve v období lucemburském se dostáváme do popředí evropské umělecké tvorby. Matyáš z Arrasu Francouzský stavitel, který byl získán Karlem IV. pro stavbu chrámu svatého Víta – první gotická katedrála francouzského typu u nás. Zahájil i stavbu Karlštejna. Petr Parléř Pokračoval čtyřicet let na dostavbě chrámu svatého Víta. Po jeho smrti pokračují ve stavbě jeho synové Václav a Jan. Parléřova huť postavila Karlův kamenný most (délka 520 m, šířka 10 m, 16 polokruhových oblouků), Staroměstskou mosteckou věž. Parléřovo jméno je spjato i s dalšími stavbami, například s katedrálou svaté Barbory v Kutné Hoře.

8 Benedikt Rejt, Matěj Rejsek
Reprezentují u nás pozdní gotiku. Oba se podíleli na dostavbě katedrály svaté Barbory v Kutné Hoře. Rejsek budoval Prašnou bránu v Praze, Rejt pokračuje ve stavbě svatého Víta a je tvůrcem Vladislavského sálu na Pražském hradě (největší sál bez podpěry ve střední Evropě 62 x 13 x 16 m). Karlštejn Je nejvýznamnějším hradem francouzského typu ve střední Evropě. Byl uřčen k ochraně říšských korunovačních klenotů, panovníkově reprezentaci a jeho odpočinku. Významnou památkou se stala kaple svatého Kříže s Theodorikovými deskovými obrazy. Hrady – Kost, Zvíkov, Loket… Mosty – například nejstarší kamenný most v Čechách v Písku Města – šachovnicový půdorys, pravoúhlá síť ulic,čtyřúhelníkové náměstí – České Budějovice. Památky lidové architektury - (hrázděné zdivo) především v severozápadních Čechách.

9 SOCHAŘSTVÍ Rozeznáváme dva základní druhy gotického sochařství:
monumentální - kamenictví spjaté s architekturou a zdobící průčelí chrámů zevně i uvnitř – sochy, hlavice, svorníky… komorní - přenosné volné sochy, hlavně ze dřeva Gotické sochařství je většinou vázáno na architekturu, například na katedrále v Chartres je přes 1800 velkých figurálních soch. Řezbářství se soustřeďovalo na náměty: Krista (Ukřižování, Ecce homo), Panny Marie ( madona s Ježíškem), piety (panna Marie s mrtvým Kristem na klíně) světců (apoštolové, mučedníci…)

10 Kolem poloviny 14. století vzniká skutečný sochařský portrét
(Francie). Sochařská díla zaznamenávají postupně posun k realistickému výrazu a ve tvářích již rozpoznáme snahu o postižení duševního stavu. Kolem roku 1400 je i sochařská tvorba ovlivněna tzv. krásným slohem - krásná mladá matka, kontrapost a osa těla se prohnula do tvaru písmene S. Památky u nás: Madony - plzeňská, strakonická, krumlovská Petr Parléř - autor portrétních bust v chrámu svatého Víta (Karel IV., Anna Svídnická, Petr Parléř), výzdoba mostní věže u Karlova mostu Bratři z Kluže - jezdecké sousoší svatého Jiří na Hradě (kůň již s renesančními rysy)

11 MALÍŘSTVÍ Druhy malby:
Stejně jako sochařství sloužilo zpočátku hlavně církvi a vyjadřovalo náboženské ideje. Postupně do něho pronikla snaha zlidštit náboženské náměty. Tato realistická tendence se projevila hlavně ve světské tématice, která pronikla do výzdoby katedrál (výjevy ze života cechovních řemeslníků) a do knižní ilustrace (rytířský román). Druhy malby: na skle, nástěnná, knižní- jejími tvůrci byli tzv. iluminátoři Technika - temperová Náměty - podobně jako v sochařství, například madony Představitelé: Itálie - Giotto di Bondone První velká umělecká osobnost evropského malířství. I přes tradiční schémata přichází již Giotto s perspektivní prostorovou konstrukcí a jako první uvádí do malířství postavy nahlížené zezadu i z profilu. Jeho fresky a desky jsou spojeny především s Florencií.

12 Malířství u nás: Mistra třeboňského
Většina umělců je anonymních, tzv. mistři. Pojmenováváme je podle místa uchování jejich díla – například Mistr vyšebrodský, jehož díla se nacházejí v kostele ve Vyšším Brodě. Nejvyšší úrovně dosáhlo naše gotické malířství v díle Mistra třeboňského V jeho obrazech se již setkáváme se snahou řešit prostor perspektivně, například rakev v obraze Zmrtvýchvstání Krista. Také zde pozorujeme snahu zachytit psychiku ve výrazu tváří. Pozadí je narušováno krajinnými motivy a zvířectvem.

13 Další představitelé: Mistr Theodorik Řečený Zelo čili Horlivec. Pro kapli svatého Kříže na Karlštejně namaloval 127 rozměrných desek představujících Nebeské vojsko Kristovo. V jeho obrazech můžeme obdivovat měkkou světelnou modelaci (světlo a barvy), plasticky tvarované obličeje, osobitý typ hlavy se silným nosem, malba přesahuje z desky na rám. (Svatý Vít) Knižní malba: Velislavova bible, Bible Václava IV., Jenský kodex, … Ukázka knižní ilustrace i gotického písma Zlatá bula císaře Karla IV.

14 Vytvořený obrazový a textový učební materiál vznikl v rámci projektu SIPVZ jako doplněk učebních materiálů využívaných v estetické výchově. Byl připraven výhradně pro účely výuky. Pro tyto účely nám autorský zákon dovoluje citovat autorská díla celá nebo jejich části. Doporučení: zpracované kapitoly lze využít jak pro výuku estetické výchovy, tak i dějepisu, českého jazyka, základů společenských věd…

15 Použitá literatura: Prokop,V.: Kapitoly z dějin výtvarného umění. Sokolov 2004 Mráz, B.: Dějiny výtvarné kultury 1 – 4. Praha 2000 Kol.: Průvodce výtvarným uměním I – V. Praha 1994 Pijoan, J.: Dějiny umění Praha 1982 – 1990 Gombrich, E. H.:Příběh umění. Praha 1975 Herout, J.: Staletí kolem nás. Praha 1970 Hora, P.: Toulky českou minulostí 1-9. Praha 1985 – 2004 Stadler, W.: Dějiny sochařství. Praha 1996 CD ROM Artopedia 2 CD ROM Encyklopedie světové architektury CD ROM Lexikon českých výtvarníků ..

16 Ukřižovaný okno katedrály detail okna kostela v Canterbury v Řezně

17 katedrála Notre Dame

18 katedrála v Chartres

19 chrám svatého Víta v Praze a proměny chrámu sv. Víta

20 Saint-Chapell, Paříž

21 Saint-Chapell, Paříž

22 kaple sv. Václava Parléřova síťová v katedrále sv
kaple sv.Václava Parléřova síťová v katedrále sv.Víta klenba této kaple

23 klášter v Tišnově

24 Karlův kamenný most

25 Staroměstská mostecká věž

26 katedrála svaté Barbory v Kutné Hoře

27 Vladislavský sál na Pražském hradě

28 Karlštejn

29 kaple svatého Kříže

30 Zvíkov

31 sochy z portálu katedrály v Remeši

32 Svatý František vyhání ďábly z Arezza.

33 Krumlovská madona Madona s Ježíškem, Francie

34 Madona z Veveří

35 Mistr Vyšebrodského oltáře

36 Mistr Theodorik Svatý Vít

37 Mistr třeboňský Zmrtvýchvstání Krista

38 Bible Václava IV.

39 Zlatá bula císaře Karla IV.

40 Staroměstská radnice s orlojem


Stáhnout ppt "GOTIKA 12. - 15. století."

Podobné prezentace


Reklamy Google