Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační schůzka rodičů žáků 8. tříd Vítám Vás!!!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační schůzka rodičů žáků 8. tříd Vítám Vás!!!"— Transkript prezentace:

1 Informační schůzka rodičů žáků 8. tříd Vítám Vás!!!

2 Proč dnešní schůzka? • Rozhodujete se, kam půjde Vaše dítě po základní škole? • Přemýšlíte o tom, co jej bude bavit? • Vyberte takovou školu a poté zaměstnání = uplatnění na trhu práce!

3 Cílem práce VP v oblasti kariérového poradenství VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁK ZE ZŠ = nalezení takové střední školy, která skutečně odpovídá vlastnostem a dovednostem, které žák má = Střední vzdělání (následné vzdělávání) = UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

4 Standardní činnosti kariérového poradenství na naší škole • Pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě žáků (př. diagnostika, skupinová šetření, administrace, zpracování dotazníků spolu s učiteli PČ) • Individuální přístup (zvláště u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, žákům nadaným, cizincům i žákům menšin) • Poradenství zákonným zástupcům (Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků, příprava informačního letáku – průvodce přijímacím řízením) • Spolupráce se školskými poradenskými centry (zejména PPP) • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích (Úřad práce, Burza škol, Dny otevřených dveří, atd.) • Zajišťování exkurzí, výukových dnů • Aktualizace nástěnek, shromažďování aktuálních informací • Besedy s výchovnými poradci středních škol • Aktualizované webové stránky školy • Začlenění tématu VOLBA POVOLÁNÍ do tematických plánů • Provázení žáka při podání přihlášek, popřípadě řešení odvolání a výběru jiné školy

5 Projekt OTEVŘI SE DOVEDNOSTEM • Škola je zapojena do tohoto projektu déle než rok a práci VP v oblasti kariérového poradenství výrazně obohatil • Škole poskytl: EXKURZE A SPOLUPRÁCE S FIRMAMI PROPAGACI ŠKOLY KVALITNĚJŠÍ SLUŽBY VP WEBOVÝ PORTÁL PRO ŽÁKY NOVÉ METODIKY, KATALOG ŘEMESEL SPOLUPRÁCI SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI • WEBOVÝ PORTÁL: www.otevrisedovednostem.cz

6 Za činnost a aktivitu v tomto projektu získala naše škola

7 Pro naše žáky připravujeme: • Spolupráci se středními školami Zajistíme na základě vzájemné spolupráce VÝUKOVÉ DNY pro vážné zájemce o studium na dané škole Možnost návštěvy s rodičem

8 • Exkurze a spolupráci s firmami • Začleněny systematicky pro žáky 9. ročníků • Využití seznamu otázek • V letošním školním roce 2010/2011

9 Preferujeme: • Individuální přístup k žákům (práce s žáky nadanými i žáky s vývojovými poruchami učení a chování) • Účast rodičů (účast na výukových dnech, Burze škol – SCHOLARIS, setkávání rodičů se školním psychologem a jinými odborníky (PPP, profesní poradenská centra) • Nabídka mimoškolní činnosti (kroužky) • Začlenění Volba povolání do výuky (již na 1.stupni - formování postoje k řemeslům i různým povoláním, na 2.stupni systematicky začleněná do různých předmětů) • Žáci se mají možnost v 8. a 9. ročníku začlenit do oborů: jazykového, matematicko-přírodovědného a praktického zaměření • Maximální využití interiéru pro téma volby povolání • Přibližování žákům různé druhy povolání (formou kroužků, předmětu pracovní činnosti, besedami s odborníky, návštěvami různých organizací a firem, středních škol) • Spolupráci se středními školami, učilišti • Seznamovaní se s firmami v okolí • Průřez celým vzděláváním i následným uplatněním na trhu práce

10 NABÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 PhDr. PaedDr. Bc. Oldřich Baďura, ředitel školy Studijní obory (čtyřleté, zakončené maturitou): 65-42-M/01 HotelnictvíHotelnictví 69-41-L/01 Kosmetické službyKosmetické služby Učební obory (tříleté, ukončené vydáním výučního listu a možností získání maturity v nástavbovém denním či dálkovém studiu): 69-51-H/01 Kadeřník *Kadeřník 65-51-H/01 Kuchař-číšník *Kuchař-číšník 29-54-H/01 Cukrář *Cukrář 66-51-H/01 Prodavač *Prodavač Nástavbový studijní obor – denní studium (dvouletý, zakončený maturitou): 64-41-L/51 PodnikáníPodnikání Nástavbový studijní obor – dálkové studium (tříletý, zakončený maturitou): 64-41-L/51 PodnikáníPodnikání * Odborný výcvik probíhá na smluvních pracovištích, jejichž sídlo nemusí být vždy totožné se sídlem školy.

11 STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, TYRŠOVA 781, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU Střední škola sdružuje kromě uceleného spektra studijních a učebních oborů silnoproudých a slaboproudých, také nástavbové studium. Mezi obory, které jsou různě náročné, existuje prostupnost - žáci se slabším prospěchem na studijním oboru mohou přestoupit na méně náročný učební obor obdobného zaměření, naopak velmi dobří žáci na tříletých oborech mohou přejít na obor studijní. Nástavbové studium umožňuje pokračovat po vyučení k maturitě. STUDIJNÍ OBORY SLABO-SILNOPROUD POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY INFORMATIKA UČEBNÍ OBORY SLABOPROUD-ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD-ELEKTRIKÁŘ NÁSTAVBOVÉ OBORY ELEKTROTECHNIKASLABO-SILNOPROUD POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY INFORMATIKA SLABOPROUD-ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD-ELEKTRIKÁŘ ELEKTROTECHNIKA

12 Střední škola zemědělská Přerov Osmek 47, Přerov SOŠ: PROVOZ, MECHANIZACE A SLUŽBY OCHRANA PŘÍRODY A PROSTŘEDÍ CHOV KONÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM: PODNIKÁNÍ - Studijní obor 64-41-L/524 MECHANIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Studijní obor 41-45-L/505 SOU : OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ - Učební obor 41-55-H/003 STROJNÍK - jediný nový obor v rámci Olomouckého kraje Učební obor 23-65-H/01 Tříletý učební obor, který je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

13 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 Střední průmyslová škola, Přerov je škola s více než stoletou tradicí. Dnes patří k odborným školám s nejmodernějším vybavením pro výuku odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Zřizovatelem SPŠ Přerov je Krajský úřad Olomouckého kraje.tradicí Studijní obory na SPŠ Přerov Elektotechnika se zaměřením na automatizační techniku Elektotechnika se zaměřením na techniku počítačů Technické lyceum Strojírenství Ve škole jsou nové laboratoře číslicové, výpočetní, automatizační techniky, CNC strojů EMCO vybavených řídícím systémem SINUMERIC od firmy SIEMENS. Využíváme moderní programové vybavení jako například: MS Office, programy Corel, Inventor, AlphaCAM, rcad - profesionální systém pro školy.

14 Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8 Obory vzdělávání • Čtyřleté studijní obory: přijímací zkouška se nekoná, přijetí je na základě prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. 26–41-M/01 Elektrotechnika – zaměření ŠVP: Mechatronika 23–45-L/01 Mechanik seřizovač – zaměření ŠVP: Mechanik seřizovač 23–62-L/01 Optik – zaměření ŠVP: Optik 41–44-M/01 Mechanizace a služby – zaměření ŠVP: Provoz a ekonomika služeb • Pro tříleté učební obory se přijímací zkouška nekoná, přijetí je na základě prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. 23–62-H/01 Jemný mechanik – zaměření ŠVP: Jemný mechanik - Optik 23–68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – zaměření ŠVP: Automechanik 23–51-H/01 Strojní mechanik – zaměření ŠVP: Zámečník 23–56-H/01 Obráběč kovů – zaměření ŠVP: Obráběč kovů 36–52-H/01 Instalatér – zaměření ŠVP: Instalatér 23–55-H/01 Klempíř – zaměření ŠVP: Klempíř 36-64-H/01 Tesař – zaměření ŠVP: Tesař 33-56-H/01 Truhlář – zaměření ŠVP: Stavební truhlář 39-41-H/01 Malíř a lakýrník – zaměření ŠVP: Malíř a lakýrník 36-67-H/01 Zedník – zaměření ŠVP: Zedník; Obkladač • Tříleté učební obory pro žáky speciálních ZŠ a žáky ZŠ s nižšího než 9. ročníku: přijímací zkouška se nekoná, přijetí je na základě prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce – zaměření ŠVP: Malířské a natěračské práce 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba – zaměření ŠVP: Truhlářské práce 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – zaměření ŠVP: Stravovací a ubytovací služby • Nástavbové studium: přijímací zkouška se nekoná, přijetí je na základě prospěchu ze tří ročníků střední školy. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu se nevyžaduje. 23-43-L/506,Provozní technika (denní nebo dálková forma studia) 36-44-L/502 Stavební provoz (denní nebo dálková forma studia)

15 Střední škola řezbářská Tovačov 4leté studijní obory s maturitou pro chlapce i dívky -Uměleckořemeslné zpracování dřeva se zaměřením na práce řezbářské 3letý učební obor pro chlapce Truhlář pro výrobu nábytku OU 3letý učební obor pro absolventy ZŠ s horším prospěchem nebo vycházející z nižších ročníků. Truhlářské práce

16 Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 Nabízené učební a studijní obory pro školní rok 2011/2012: • Směr strojírensko – automobilní Mechanik opravář motorových vozidel Autoelektrikář Karosář Klempíř Strojní mechanik Provozní technika - dvouleté nástavbové studium pro vyučence - ukončené maturitou • Směr dřevařský Truhlář Dřevařská a nábytkářská výroba - dvouleté nástavbové studium pro vyučence - ukončené maturitou • Směr stavební Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Zedník Zedník (zaměření obkladač ) Instalatér Tesař Malíř a lakýrník Klempířské práce ve stavebnictví Zednické práce Stavební provoz - dvouleté nástavbové studium pro vyučence - ukončené maturitou • Směr obchodní Obchodník (technický zástupce) s maturitou

17 Děkuji za pozornost! Mgr. Bc. Věra Václavíčková


Stáhnout ppt "Informační schůzka rodičů žáků 8. tříd Vítám Vás!!!"

Podobné prezentace


Reklamy Google