Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SKENOVÁ KARTA Instruktáž operátorům skeneru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SKENOVÁ KARTA Instruktáž operátorům skeneru"— Transkript prezentace:

1 SKENOVÁ KARTA Instruktáž operátorům skeneru
2009

2 Skenová karta - přehled
Blíží se vzrušující změny v programu Pharmanex® Biofotonického skeneru. Dne 1. září 2009 představí společnost Pharmanex® v Evropě a Rusku novou Skenovou kartu. Skenová karta je znovu použitelná členská karta, která nahradí všechny papírové skenové certifikáty. Skenerový laptop rozezná Skenovou kartu při prvním použití jako výchozí sken a jako následovný sken při každém dalším skenování pro Pharmanex® členy programu prémiové automatické objednávky (ADR).

3 Co je Skenová karta? Nová Skenová karta je znovupoužitelná plastiková karta, která zákazníkům zpřístupní bezplatné celoživotní monitorování jejich hodnoty karotenoidů v kůži (SCS).

4 Jak bude Skenová karta fungovat?
Skenová karta bude při prvním použití fungovat jako certifikát* pro výchozí sken a po její aktivaci pak jako znovupoužitelný certifikát pro následovné skeny. *Kromě stávajících ADP zákazníků, kteří mají výchozí sken a čekají na následovné skeny.

5 Výhody nové Skenové karty
Více osobních členských výhod pro jednotlivé zákazníky a větší vnímaná hodnota jakožto součást programu ADR. Vizuální připomínka Skeneru pomůže zákazníkům pravidelně užívat produkty Pharmanex® v předzvěsti příštího skenování. Šetrná k prostředí – znovupoužitelná Skenová karta sníží papírový odpad pouze v našem regionu o téměř 9 tun ročně. Osobní zákaznické harmonogramy SCS jsou automaticky generovány a jsou k dispozici online.

6 Skenování se Skenovou kartou
Skenová karta, podobně jako skenový certifikát, povolí první skenování na skenerovém laptopu. V okamžiku, kdy je Skenerová karta znovu použita pro skenování: Skenerový laptop rozpozná, že karta už byla použita a že je aktivována v platném Pharmanex® ADP/ADR účtu a povolí další, navazující sken, nebo bude karta rozpoznána jako neoprávněná pro další skenování.

7 Operátoři skeneru si nyní zakoupí skenové certifikáty ve formě Skenových karet.
Zákazníci si nyní ponechají Skenové karty, které jim byly poskytnuty během výchozího skenování. Po přihlášení se do programu ADR a aktivaci se Skenová karta stane znovupoužitelnou pro všechna budoucí následovná skenování, a to po dobu trvání dané Pharmanex® ADR. Poskytuje bezplatné skenování každé tři měsíce. Operátoři skeneru musí upozornit své zákazníky, aby Skenovou kartu nevyhazovali. Počínaje 1. zářím 2009 už nebudou ADP/ADR dodávky obsahovat papírové navazující skenové certifikáty. Aby obdrželi bezplatná opakovaná skenování, budou muset mít noví ADR zákazníci od 1. září 2009 aktivovanou Skenovou kartu.

8 Dostupnost Skenové karty
Skenové karty si budete moci zakoupit od 1. září 2009. Skenové karty budou k dispozici ve stejném množství jako papírové skenové certifikáty.

9 Platnost papírových skenových certifikátů
Papírové skenové certifikáty budou Skenerovými laptopy uznávány do 1. prosince 2009, nicméně noví zákazníci budou pro opětovná skenování potřebovat přístup ke Skenové kartě. Operátoři skeneru si budou muset pořídit Skenové karty hned, jakmile budou k dispozici. Od 1. září nabízíme 60denní výměnnou lhůtu. Od 1. září budete moci neotevřené balíčky skenových certifikátů, zakoupené v posledních 12 měsících, vyměnit za Skenové karty. Řádnou autorizaci k výměně obdržíte, kontaktujete-li oddělení zákaznického servisu.

10 Instrukce pro operátory skeneru: Používání Skenové karty
Noví zákazníci Použijte Skenovou kartu pro výchozí sken Najděte čárový kód na zadní straně karty. To je číslo Skenové karty a je stejné na kartě i na mini kartě, kterou si můžete připevnit na klíčenku. Pro skenování se softwarem Skenerového laptopu použijte čtečku čárového kódu nebo ručně zadejte číslo Skenové karty. Informujte zákazníka o výhodách programu ADR a výhodách obdržení pravidelných dodávek produktů Pharmanex®. Skenová karta bude sloužit jako členství zákazníka v celoživotním monitorování jeho SCS, a to po dobu udržení si ADR obsahující stanovený produkt Pharmanex®.  Stanovené produkty jsou: Lifepak®, LifePak® Essentials Super A a/nebo g3. Skenová karta je pro zákazníka důležitá a neměla by být vyhozena kromě případů, kdy zákazník odmítl registrovat se do ADR, anebo bylo účelem pouze jednorázové skenování. Dejte zákazníkovi pokyn k tomu, aby udal jméno uživatele karty. Použijte přitom podpisové pole na zadní straně karty.   V případě, že jedna ADR obsahuje více kusů produktu, každý jednotlivý spotřebitel produktu by měl mít svou vlastní Skenovou kartu.   Registrujte zákazníka do programu ADR buď online nebo prostřednictvím zákaznického servisu (fax, , pošta). Zapište číslo Skenové karty (16 číslic) na jakýkoliv registrační formulář nebo návaznou dokumentaci. Přejete-li si provádět ADR registrace na papíře, použijte, prosím, standardní formulář pro ADR registraci, který naleznete online. Aby proběhla řádná aktivace, nezapomeňte při odevzdání uvést číslo Skenové karty zákazníka.

11 Jak aktivovat Skenovou kartu?
Aktivace Skenové karty poskytuje zákazníkům Pharmanex® ADR nebo ADP bezplatné celoživotní monitorování a následovná opětovná skenování. Abyste mohli obdržet bezplatná opětovná skenování, musí být vaše Skenová karta aktivována. Aktivaci dokončíte tak, že přidružíte (spojíte) 16místné číslo Skenové karty k příslušné ADR smlouvě. Aktivaci můžete provést během registrace ADR buď online nebo prostřednictvím zákaznického servisu, anebo v případě, že jste tak neučinili během výchozí registrace, může být později přidána k ADR. V okamžiku, kdy je karta aktivována, může být použita pro bezplatné navazující skeny každé tři měsíce za předpokladu, že zákazník pokračuje ve své ADR nebo ADP se stanovenými produkty Pharmanex®.

12 Jak funguje Skenová karta u současných členů ADP?
Současní zákazníci ADP Všichni současní zákazníci ADP se stanovenými produkty Pharmanex® obdrží Skenovou kartu spolu s jejich příští ADP nebo ADR dodávkou produktů Pharmanex®. Karta nahradí běžné papírové navazující skenové certifikáty. Spolu se Skenovou kartou obdrží současní ADP zákazníci leták s vysvětlením, jak karta funguje a také s instrukcemi, jak jejich kartu aktivovat. V okamžiku, kdy je Skenová karta aktivována, může být použita pro bezplatný navazující sken za předpokladu, že zákazník pokračuje ve své ADP nebo ADR se stanovenými produkty Pharmanex®.

13 Instrukce pro operátory skeneru
Jakožto skenerový operátor budete muset být připraveni poskytnout během skenovacích sezení Skenové karty svým novým ADR zákazníkům. Pouze ADR zákazníci, kteří mají aktivní Skenovací kartu budou mít od září 2009 přístup k bezplatnému navazujícímu skenování. Počínaje 1. zářím 2009 už nebudou objednávky nových registrací ADR nebo stávající ADP obsahovat papírové navazující certifikáty. Papírové skenové certifikáty budou staženy z prodeje 1. září 2009 a budou nahrazeny Skenovými kartami. Čísla položek (SKU) pro balení Skenových karet zůstanou stejné jako u skenových certifikátů. Zásoby papírových skenových certifikátů, které vlastníte, budou skenerovými laptopy přijímány až do 1. prosince Nicméně prosíme, abyste využili naší 60denní nabídky k aktualizaci vašich zásob a vyměnili si neotevřená balení za nové Skenerové karty. Po 1. prosinci 2009 budou všechny papírové certifikáty, ať už pro výchozí nebo návazné skenování, neplatné a skenerové laptopy je nebudou pro skenování přijímat.

14 Skenové karty můžete spravovat online!
Zákazníky podporujeme v tom, aby používali online registraci a správu ADR, kde je také možno AKTIVOVAT a spravovat jejich Skenové karty. Zákazníci by si měli všímat zobrazení detailů Skenové karty v okamžiku, kdy byl přidán stanovený produkt Pharmanex®. Zákazníci si také mohou později zvolit ÚPRAVU jejich ADR.

15 Vytvořte novou ADR online.
Zákazníci uvidí zadávací políčka pro Skenové karty v okamžiku, kdy přidají stanovené produkty Pharmanex®. V případě, že je na ADR více než jeden stanovený produkt, zákazník uvidí odkaz na "Přidat další Skenové karty".

16 Jak dojde k deaktivaci Skenové karty?
Skenová karta bude deaktivována, pokud: Zákazník zruší svou ADR nebo ADP se stanovenými produkty Pharmanex®. ADR nebo ADP zákazník odstraní stanovený produkt Pharmanex®. Dojde ke ztrátě Skenové karty a jejímu nahrazení novou kartou. V případě, že zákazník dočasně pozastaví svou dodávku produktu Pharmanex®, Skenová karta zůstane aktivní po dobu tří měsíců. Pokud zákazník pak neobnoví dodávku produktu Pharmanex®, Skenová karta bude deaktivována.

17 Co se stane, když zákazník zapomene svou Skenovou kartu?
V případě, že zákazník zapomene s sebou přinést Skenovou kartu a chce být skenován/a, můžete jakožto operátor skenu použít Skenovou kartu z vašich zásob a provést jednorázové skenování. Jednorázové skenování nebude přidáno k účtu zákazníka a Skenová karta, použita pro jedno skenování, bude vyřazena. Operátor skeneru si podle vlastního uvážení může vyžádat maloobchodní skenový poplatek. Při dalším skenování by zákazník měl pokračovat ve skenování s vlastní Skenovou kartou.

18 Co se stane, když zákazník zapomene svou Skenovou kartu?
Proces jednorázového skenování a vyřazení certifikátu bude stejný, jako je dnes. Operátor skeneru nyní, před zavedením Skenových karet, s největší pravděpodobností použije papírový certifikát výchozího skenu a poté jej vyřadí v případě, že s sebou zákazník nepřinesl svůj bezplatný papírový certifikát pro návazné skenování, který mu byl poskytnut s jeho ADP. Operátor skeneru má právo podle vlastního uvážení zaúčtovat "maloobchodní skenový poplatek" za takové skenování, protože nebylo zdarma poskytnuto společností prostřednictvím certifikátu následovného skenování. Jednorázové použití a následovné vyřazení Skenové karty funguje na stejném principu.      Tento jednorázový sken NEBUDE spojován s účtem zákazníka a nebude vykázán v jeho tabulce historie výsledků skenování.   Pokud si bude zákazník v takovém případě přát mít záznam o skenování na svém účtu, bude muset po obdržení Skenové karty podstoupit řádné skenování, anebo poskytnout číslo Skenové karty pro manuální zadání.    

19 Co se stane, když zákazník zapomene svou Skenovou kartu?
Poznámka: Není nezbytně nutné mít fyzicky u sebe Skenovací kartu. Existují tři alternativní možnosti pro zařazení čísla Skenové karty a jeho manuální zadání. Na aktualizovaném Everest 6.0 laptopu, který je připojen k internetu: V Menu vyberte: „Internet“, poté „Reports“. Zákazník se může přihlásit na svou profilovou stránku „I've Got my Number” ("Mám své číslo"). Číslo Skenové karty bude zobrazeno spolu se jménem profilu uživatele Skenové karty u každé řádně související a aktivované Skenové karty na jeho účtu.    Zavolejte na zákaznický servis a požádejte agenta, aby vyhledal zákazníkovu ADR nebo ADP a přečetl číslo Skenové karty z informací o „LifePak® Indikátor statusu“.   Kontaktujte zákazníkův domov a požádejte člena jeho rodiny, aby našel a nadiktoval vám čísla na jeho kartě.   Číslo Skenové karty pak může operátor skeneru zadat manuálně pomocí číselné klávesnice a nepotřebuje použít čtečku čárového kódu.

20 Může být Skenová karta nahrazena?
V případě, že zákazník založí či ztratí svou Skenovou kartu (obě verze – velkou i malou) a bude potřebovat novou kartu, musí navštívit nejbližšího operátora skeneru a nechat se znovu oskenovat s použitím nové karty ze zásob operátora. Nová Skenová karta musí být aktivována spojením s ADR nebo ADP. Spojení staré karty s ADR bude nahrazeno novým číslem Skenové karty. Náhradní aktivace může být provedena online ve správě ADR Náhradní Skenové karty nebudou poskytovány společností. Pro získání nové karty budou zákazníci odkazováni na jejich skenerového operátora. Operátor skeneru si podle vlastního uvážení může vyžádat maloobchodní skenový poplatek.

21 Uploadování je důležité
Skenerové laptopy obdrží aktualizace Skenových karet prostřednictvím uploadů. Operátorům skeneru doporučujeme uploadovat provedená skenování po každém sezení, i když přidělená doba 120 hodin ještě nevypršela. Uploadování zajistí, že má laptop instrukce od databáze společnosti, které umožní přijmout nebo odmítnout danou Skenovou kartu. Operátoři skeneru musí svůj laptop neustále aktualizovat, aby se ujistili, že všichni vracející se zákazníci mají řádně aktivovanou Skenovou kartu a s ní i oprávnění, které následovné skeny přijme, popřípadě odmítne. V případě, že mezi skenováními uběhlo několik dnů, operátoři skeneru by měli uploadovat skenerový laptop ještě před samotným skenováním, aby tak obdrželi další případné žádosti o aktivaci Skenové karty ze skenerové databáze.

22 Skenová karta: Jak to funguje v zákulisí
ADR smlouva se stanoveným produktovým spojením ke Skenové kartě je registrována v Systému pro splnění objednávky (OFS). OFS odešle toto spojení do skenerové databáze = AKTIVACE Skenové karty, nebo odešle příkaz DEAKTIVOVAT při odstranění či zrušení.  SKENEROVÝ LAPTOP OFS Systém pro splnění objednávky Při každém uploadu nahraje skenerový laptop čísla Skenových karet do skenerové databáze. BONUS ONLINE ADR VYTVOŘIT nebo ZMĚNIT Skenerová databáze také předává laptopu příkaz aktivovat/ deaktivovat/znovu skenovat pro dané Skenové karty. SKENEROVÁ DATABÁZE Odešle potvrzení o skenerovém bonusu pro prověření. Skenerová databáze rozezná uploadované Skenové karty: První použití – pak čeká na aktivaci. Opětovný sken – pak znovu nastaví datum příštího skenu. Aktivace obdržená od OFS – odešle oznámení do laptopů. WEB Byl/a jsem skenován/a Skenerová databáze odešle Info o použití Skenové karty: Výsledek a datum skenování a upload informací na web. Jsou generovány záznamy.

23 SCS grafy zákazníků budou zobrazeny v „I’ve Been Scanned” (Byl/a jsem skenován/a). Prohlédnout si je mohou ve svém účtu, po přihlášení se svým uživatelským jménem.

24 1. Aktivované Skenové karty automaticky zaevidují SCS, získané ze skenování za použití registrované Skenové karty Zákazník může přidávat komentáře k datům svých skenování a zaznamenat tak změny jídelníčku, výživy nebo doplňků stravy a životního stylu. Užitečné pro pochopení celkového pokroku. 3. Tabulka zobrazí jméno uživatele karty, které bylo zadáno při aktivaci. 4. SCS tabulku si můžete vytisknout jako upomínku pro užívání produktů.

25 Skenová karta přináší značné výhody, ekologické povědomí a zjednodušení skenerového programu. Skenování a programu ADR pak také poskytuje všeobecné povědomí o značce a zvýšenou zákaznickou hodnotu. “Všichni by měli používat Pharmanex® BioPhotonický skener k tomu, aby zjistili svou SCS."    Lester Packer, Ph. D., Ustavičné skenování jakožto součást programu ADR podporuje zdravý cyklus užívání doplňků, a naši zákazníci by měli využít jeho výhod a znát svou SCS (hodnotu karotenoidů v kůži). „Otec antioxidantů"


Stáhnout ppt "SKENOVÁ KARTA Instruktáž operátorům skeneru"

Podobné prezentace


Reklamy Google