Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141."— Transkript prezentace:

1 Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141

2 OVOCNÉ STEZKY 23.04.2010 Horní Moštěnice

3 • Projekt vznikl z iniciativy nadšenců z Opavska a Krnovska a představitelů Místních akčních skupin Opavsko a Rozvoj Krnovska. • Na podzim roku 2009 byla podána grantová přihláška do projektu Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova. Projekt : „Ovoce k lidem, lidé do sadů“

4 Proč ovocné stromy? • Ovocnářství se po staletí řadilo na Opavsku, Krnovskou a Osoblažsku k tradičním činnostem venkovského obyvatelstva s širokým vlivem na venkovské prostředí – ovocné stromy poskytují nejen potravu lidem i zvířatům, je s nimi spojována tradice výroby moštů, pálenek, sirupů a marmelád, sušení ovoce, včelařství i výroba předmětů z ovocného dřeva. • Ovocné dřeviny se také významně podílejí na tvorbě venkovské krajiny – doprovázejí cesty, zkrášlují meze a obsazují kamenice ve volné krajině, obohacují intravilán obce na návsích v zahradách a vytvářejí sady.

5 • V posledních desetiletích se z mapy regionu vytrácí nejeden solitérní strom, alej nebo starý sad, v lepším případě zarůstají náletem, z obcí mizí moštárny, na pultech obchodů leží jablka z Polska a Španělska, zavařeniny, marmelády a sirupy dělá jen několik babiček ze setrvačnosti pro svá vnoučata a méně je také těch, kteří se o ovocné stromy dovedou náležitě postarat nebo dokonce poznat jejich odrůdy. Nelze se proto divit ani tomu, že zájem o obor ovocnářství na zemědělských školách v Opavě a Městě Albrechticích dlouhodobě klesá. • Přitom potenciál rozvoje v oblasti ovocnářství je na území MAS Opavsko a MAS Rozvoj Krnovska vzhledem k poměrně bohaté tradici a vhodným podmínkám vysoký. Podstata a inovativnost projektu spočívá v procesu spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru při realizaci propagačních a vzdělávacích aktivit. Proč ovocné stromy?

6 • Cílem projektu je přispět k zachování a rehabilitaci ovocných stromů, a to nejen jakožto dárců plodů, ale také jako součásti mnoha tradic a významných krajinných prvků. • Základním pilířem projektu je nacházet společné zájmy a motivace – tzn. vytvářet vztah ke krajině jako k estetickým, kulturním a výrobním hodnotám nejen pro výrobce a zpracovatele, ale pro kohokoliv, kdo v krajině žije, a jí prochází, podpořit vnímání venkovského prostoru (jeho užitkovost, lokálnost, sousedskost, propojenost, recyklovatelnost, závislost, bezprostřednost, srozumitelnost i nekonečná proměnlivost jako kotva, zdroj, stálá inspirace a protiváha nastupující globalizaci, která přináší přesný opak). Cíl projektu

7 • Projekt rovněž napomůže k seznámení různých skupin lidí, kteří propadli kouzlu ovoce, např. při tematicky laděných exkurzích, při záchraně starých krajových odrůd ovocných stromů a řadě dalších aktivit majících za cíl propagovat ovoce ve všech jeho formách a využití v krajině i doma na stole. Základním principem a metodou je vzájemně se poznat, spolupracovat a spojit své síly s cílem pomoci ke zlepšení života ve venkovských oblastech. Cíl projektu

8 Konkrétní výstupy projektu Publikace  seznam pěstitelů a zpracovatelů ovoce, včetně map, adres a kontaktů  terminář akcí – výstavy, slavnosti atd.  vhodné druhy a odrůdy ovoce pro pěstování na území obou MAS  návody výsadby a péče o ovocné stromy, zpracování ovoce, recepty

9 Konkrétní výstupy projektu Propagační panely, letáky a plakáty  tematicky zaměřené – program akcí projektu, ovocná stezka, pěstitelé a zpracovatelé ovoce na sledovaném území, kontakty, staré a krajové odrůdy ovoce na sledovaném území, netradiční druhy ovoce

10 Konkrétní výstupy projektu Webová stránka  prezentace mapování území – krajinných prvků se zastoupením ovocných stromů  přehled pěstitelů a zpracovatelů ovoce, včetně map, adres a kontaktů  informace o akcích – výstavy, slavnosti atd.  vhodné druhy a odrůdy ovoce pro pěstování na území obou MAS  návody výsadby a péče o ovocné stromy, zpracování ovoce, recepty

11 Konkrétní výstupy projektu Lokální propagační akce  propagační akce proběhnou v 16 obcích formou prezentace cílů projektu, propagace Ovocné stezky, pěstitelů a zpracovatelů ovoce v okolí, bude vytvořen doprovodný program,  ukázky jednotlivých druhů ovoce,  ukázky zpracování ovoce, ochutnávky, soutěže a hry pro děti  řada těchto propagačních akcí bude součástí tradičních místních aktivit – výstavy ovoce, obecní slavnosti atd

12 Konkrétní výstupy projektu Ovocná stezka  ovoce, ale také širší sociokulturní a historické vazby na základě mapování území vznikne tzv. Ovocná stezka virtuálně propojující celé území, prezentovaná na webové stránce, v propagačních publikacích, ve vybraných lokalitách na informačních tabulích a v informačních centrech v Opavě, Hradci nad Moravicí, Krnově a v Osoblaze  14 informačních tabulí bude prezentovat hodnotné krajinné prvky – aleje, sady, meze a kamenice se zastoupením ovocných stromů, netradiční ovocné druhy, zpracovatele

13 Konkrétní výstupy projektu Exkurze Ovocné stromy jako součást krajiny Krnovska a Opavska  dvě exkurze zaměřené na poznávání krajinných struktur s přítomností ovocných stromů, starých sadů, ukázky nových výsadeb, poznávání tradic pěstování a zpracování ovoce a návštěva zpracovatelů ovoce.

14 Konkrétní výstupy projektu Ovocnářský kurs  dva dvoudenní semináře v Městě Albrechticích a Lhotě (část Háje ve Slezsku) - teoretická přednášková část vedená odbornými lektory, exkurze a praktická výuka v terénu

15 Konkrétní výstupy projektu Exkurze k modelovým příkladům pěstování a zpracování ovoce v Bílých Karpatech  jednodenní exkurze za příklady realizace projektů rozvoje pěstování a zpracování ovoce v oblasti Bílých Karpat – moštování ovoce (Hostětín), sušárna ovoce (Pitín), ovocná školka starých odrůd (Bojkovice), genofondový sad NPP Zahrady pod Hájem – (Velká nad Veličkou)

16 Mapování  Zmapování historicky, krajinářsky či jinak významných alejí, sadů a jiných prvků, v nichž jsou přítomny ovocné stromy, je jedním z důležitých cílů projektu – získáme-li potřebné údaje o území, krajině, ovocných stromech, lidech a jejich aktivitách, budeme moci informovat širokou veřejnost (obyvatele, turisty, zahrádkáře, pěstitele a další skupiny obyvatel) v publikacích, informačních letácích, tisku i na internetu.  Díky těmto informacím bude možné vytvořit tzv. ovocné stezky, uspořádat kurzy péče o ovocné stromy, informovat veřejnost o pěstitelích či zpracovatelích ovoce, zprostředkovat rady a návody pro pěstování ovoce a nejen to. Mapováním projekt pro návrat ovoce k lidem a lidí do sadů nekončí, nýbrž začíná…

17 Metodika mapování - co mapovat a jak?  Ze všeho, co nabízí naše krajina, budeme vybírat především: historicky, krajinářsky či jinak významné solitéry, aleje, sady a jiné prvky, v nichž jsou přítomny ovocné stromy, pokusíme se o posouzení jejich stavu, případně navržení péče, povšimneme si rovněž vlastnických vztahů  staré a krajové odrůdy ovoce pro případné zachování unikátních genofondů regionu  lidi a služby tvořící infrastrukturu zpracování ovoce – moštárny, palírny, podniky zabývající se zpracováním ovoce a další služby jako jsou zahradníci, školkaři atd.

18 Plánovaný projekt ovocné stezky na Moravě 7 MAS

19 Setkání partnerských MAS k novému projektu ovocných stezek v Beňově  Zástupci sedmi partnerů budoucího projektu spolupráce "Moravské a slezské ovocné stezky", který má za cíl propojit Jeseníky s Karpaty, se poprvé společně sešli v pátek 9. dubna v klubovně zahrádkářů v Beňově.  Projekt iniciovala MAS Opavsko, která v současnosti již uskutečňuje projekt se sousední MAS Krnovsko "Ovoce k lidem, lidé do sadů".

20

21

22 Plánovaná spolupráce 7 MASEK Na novém projektu se má podílet 7 MAS:  Nízký Jeseník, MSK  Rýmařovsko, MSK  Region Poodří, MSK  Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, OK  Partnerství Moštěnka, OK/ZK  Bojkovsko (Hostětín), ZK  MAS Horňácko - Ostrožsko, ZK/JMK. Projekt bude předložen do 10. kola PRV IV.2.1. Projekty Spolupráce

23 Plánovaný budoucí projekt – Moravské a slezské ovocné stezky ( 7 MAS) Cíle projektu:  zvýšení zájmu obyvatel o pěstování a zpracování ovoce a povědomí o významu ovocných stromů pro krajinu  zmapování historicky, krajinářsky či jinak významných solitérů, alejí, sadů a jiných prvků v nichž jsou přítomny ovocné stromy, posouzení jejich stavu, navržení péče  propagace ovocnářství jako součásti místního kulturního a přírodního dědictví  zmapování a propagace starých a místních odrůd ovoce jako předpoklad k zachování unikátních genofondů jednotlivých regionů

24 Další cíle projektu:  zmapování stávající infrastruktury zpracování ovoce - moštáren, palíren, podniků zabývajících se zpracováním ovoce  aktivní zapojení místních pěstitelů a zpracovatelů do projektu – prezentace lokálních výpěstků a výrobků, výměna zkušeností  zvýšení potenciálu obnovy a péče o ovocné stromy formou vzdělávání v oboru pěstování a zpracování  zvýšení informovanosti spotřebitelů o lokálních produktech a vytvoření sítě pěstitelů a zpracovatelů ovoce  zvýšení turistické atraktivity obou MAS – nalezení a prezentace doplňkových turistických cílů v rámci tzv. ovocné stezky – propagace formou informačních tabulí, publikace a webové stránky

25 Přehled relevantních aktivit projektu  Webová stránka  Mapování  Propagační publikace  Propagační panely, letáky a plakáty  Ovocná stezka  Exkurze  Ovocnářský kurz  Pracovní setkávání  Závěrečná konference a seminář

26 • Harmonogram projektu • Začátek projektu: 1/2011 • Konec projektu: 5/2012

27 Děkuji za pozornost Bc. Naděžda Klvaňová Projektová manažerka SMARV o.p.s


Stáhnout ppt "Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141."

Podobné prezentace


Reklamy Google