Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. 2. 2014 Seminář pro všeobecné letectví 1 Aktuální otázky v letecké pohyblivé službě Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. 2. 2014 Seminář pro všeobecné letectví 1 Aktuální otázky v letecké pohyblivé službě Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví."— Transkript prezentace:

1 8. 2. 2014 Seminář pro všeobecné letectví 1 Aktuální otázky v letecké pohyblivé službě Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví

2 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví2 Obsah  Přechod na šíři kanálu 8,33 kHz  Správa kmitočtů – výběr kmitočtu, vydání, prodloužení IO  Průkazy odborné způsobilosti  Revize přidělených kmitočtů  Prostorové využívání kmitočtů  Neoprávněné užívání kmitočtů

3 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví3 Přechod na šíři kanálu 8,33 kHz  Nařízení EU 1079/2012  Oběžník AIC C 2/2013, 21. 2. 2013  Část plánu využití rádiového spektra PV-P/22/11/2013-7, 30. 10. 2013  Termíny pro IO letadlová stanice – 31. 12. 2017/pro 25 kHz letecká stanice – 31. 12. 2018  Prostory IFR D, IRL, F, I, LUX, HNG, HOL, AUT, G – 1.1.2014 8,33 kHz

4 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví4 Jednání 8,33ISG EUROCONTROL  Poslání - koordinace postupů při přechodu na 8,33 kHz  Informace o postupu v jednotlivých zemích  Lety IFR v prostorech třídy A, B a C po 1. 1. 2014 změna na 8,33 v D, AUT, HNG – podle informací ne v plné šíři  Otázka ofsetových kmitočtů – netýká se letišť a ploch SLZ  Kmitočty OPC změna co nejdříve (31.12.2014)

5 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví5 Přeladění  Izolované kmitočty, zapsané v COM 2, prostý přechod daného kmitočtu na 8,33 kHz, (L10/V)  Kmitočty NA, společné kmitočty pro několik letišť rozdělení na tři kmitočty a kmitočtový příděl s minimalizací rušení 122.20 MHz8 letišť 122,40 MHz4 letiště 122,60 MHz9 letišť 123,50 MHz11 letišť 123,60 MHz10 letišť

6 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví6 Časový plán  3 kroky  2016 podzim Praha/Ruzyně, Vodochody, Kbely (TMA, CTR)  2017 jaro Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Pardubice, MIL, (TMA, CTR), letiště VL – Čechy  2017 podzim letiště VL – Morava (LKKU, LKPO) FIC, skupinové kmitočty AIP ENR 1.2.5; VFR manuál ENR 7  2018 na odstranění nedostatků, případná rušení  Diskuse se zástupci Aeroklubu, LAA a dalších uživatelů – AIC A

7 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví7 Obsah  Přechod na šíři kanálu 8,33 kHz  Správa kmitočtů – výběr kmitočtu, vydání, prodloužení IO  Průkazy odborné způsobilosti  Revize přidělených kmitočtů  Prostorové využívání kmitočtů  Neoprávněné užívání kmitočtů

8 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví8 Užívání kmitočtů  Kmitočet může být užíván na základě provedené mezinárodní a národní kmitočtové koordinace – provádí MD-OCL  K užívání kmitočtu musí být vydáno „Individuální oprávnění k využívání kmitočtů letecké pohyblivé služby“ - IO  Pro každé vysílací zařízení musí být rovněž vydáno IO  Článek 18 RR, §17 a §18 zák. 127/2005

9 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví9 Nový kmitočet  MD-OCL provede mezinárodní a národní kmitočtovou koordinaci – vydá Osvědčení  Kmitočet je možno užívat až po vydání IO Českým telekomunikačním úřadem – ČTÚ  IO se vydává zpravidla na 5 let, nyní jen do konce roku 2018 (letecká stanice)  Z důvodu přechodu na 8,33 kHz bude platné IO zrušeno a bude vydáno nové IO pro 8,33 kHz

10 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví10 Prodloužení IO  Platné IO je možno před uplynutím doby platnosti prodloužit, pokud nedošlo ke změně technických parametrů u kmitočtového přídělu, podání žádosti minimálně měsíc předem - § 19, 127/2005  Není nutné Osvědčení z MD – OCL  V případě změny provozovatele letiště, je možná změna držitele IO - §19a, 127/2005

11 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví11 Propadlé IO  Nahlíženo jako na nový kmitočet  Osvědčení z MD – OCL, z hlediska užití kmitočtu jinde, možné vybrání nového kmitočtu  Vydání IO – ČTÚ  Pokud je IO s prošlou platností, nelze kmitočet provozovat

12 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví12 Proces Block Planning  Potřeba nového kmitočtu  Nutnost přeskupení kmitočtu v rámci BP  Vydání Osvědčení z MD-OCL  Změna z moci úřední  Zrušení platnosti IO  Vydání IO na nový kmitočet  §20, §22a, 127/2005

13 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví13 Obsah  Přechod na šíři kanálu 8,33 kHz  Správa kmitočtů – výběr kmitočtu, vydání, prodloužení IO  Průkazy odborné způsobilosti  Revize přidělených kmitočtů  Prostorové využívání kmitočtů  Neoprávněné užívání kmitočtů

14 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví14 Průkazy odborné způsobilosti  Průkaz odborné způsobilosti k obsluze rádiových stanic letecké pohyblivé služby - všeobecný - omezený  Nařizuje Článek 18 a Článek 37 RR  Vyhláška č. 157/2005  Obsluha letecké stanice definice 1.81 RR letadlová stanice definic 1.83 RR

15 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví15 Průkazy odborné způsobilosti  1.81  1.81 aeronautical station: A land station in the aeronautical mobile service. Letecká stanice: pozemní stanice letecké pohyblivé služby   1.83 aircraft station: A mobile station in the aeronautical mobile service, other than a survival craft station, located on board an aircraft Letadlová stanice: pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby, jiná než stanice záchranného prostředku, umístěná na palubě letadla

16 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví16 Průkazy odborné způsobilosti  Obsluha stanice všeobecný průkaz – letecká stanice, letadlová stanice omezený průkaz – letadlová stanice  Článek 37 RR, vyhláška 157/2005  Zkoušky – www.ctu.cz působnost čtú - roleta správa rádiového spektra - text průkaz odborné způsobilosti - text www.ctu.czwww.ctu.cz

17 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví17 Postihy  § 118 127/2005 správní delikt, právnická osoba  § 119 127/2005 přestupek, fyzická osoba  Provoz kmitočtu bez IO §17 20 mil/100 000  Změna provozovatele § 19 20 mil/100 000  Obsluha stanice bez průkazu §26 2 mil/100 000

18 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví18 Obsah  Přechod na šíři kanálu 8,33 kHz  Správa kmitočtů – výběr kmitočtu, vydání, prodloužení IO  Průkazy odborné způsobilosti  Revize přidělených kmitočtů  Prostorové využívání kmitočtů  Neoprávněné užívání kmitočtů

19 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví19 Revize přidělených kmitočtů  EUROCONTROL – revize 1. 10. 2013 až 16. 12. 2013, zapsané kmitočty COM 2  Kontrola AIP versus COM 2  Analýza užívání kmitočtů – zpráva NFM  Kontrola kmitočtů - závady - v názvech - v souřadnicích - kmitočet registrován na jiném místě - kmitočet vůbec neregistrován

20 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví20 Revize přidělených kmitočtů  Potíže Žatec – Macerka bez kmitočtu (125,425), rušení Brno Zbraslavice 126,625; registrace z Liberce Hosín 130,20; registrace České Budějovice Olomouc 118,00; proveden zápis do COM 2 Panenský Týnec 118,575; registrace Žatec Mnichovo Hradiště 130,20 – rušení Stuttgart, nový kmitočet 120,40

21 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví21 Obsah  Přechod na šíři kanálu 8,33 kHz  Správa kmitočtů – výběr kmitočtu, vydání, prodloužení IO  Průkazy odborné způsobilosti  Revize přidělených kmitočtů  Prostorové využívání kmitočtů  Neoprávněné užívání kmitočtů

22 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví22 Prostorové využívání kmitočtů  Každý kmitočet je možno užívat jen ve stanoveném prostoru  Prostory - zóna, polygon – okres, území, celostátně - - kruhové, vzdálenost od daného bodu  Výška od – do  Každé využití kmitočtu mimo stanovený prostor může způsobit rušení - nepřípustné

23 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví23 Prostorové využívání kmitočtů  Standardní využití - prostor ATZ letiště, kruh o poloměru 5NM, výška 3000 ft – GND  V krajním případě (tíseň) maximálně kruh 15 NM, výška 3000 ft, mezinárodní koordinace  Při dodržení uvedených podmínek by nemělo nastat rušení, neplatí pro kmitočty NA (122,20; 122,40; …

24 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví24 Obsah  Přechod na šíři kanálu 8,33 kHz  Správa kmitočtů – výběr kmitočtu, vydání, prodloužení IO  Průkazy odborné způsobilosti  Revize přidělených kmitočtů  Prostorové využívání kmitočtů  Neoprávněné užívání kmitočtů

25 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví25 Neoprávněné užívání kmitočtu  Hlášení ze Slovenska, 27. 10. 2013 užíván na území ČR kmitočet 122,90 MHz, provozní kmitočet letiště Sliač (smíšený provoz), kmitočet Karlovy Vary  Předložen záznam ze stanice letiště Sliač  Přes výzvy řídicího provozu letiště Sliač k ukončení vysílání se tak nestalo  Rušení běžného provozu letiště – potíže s přistáním a startem

26 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví26 Co bylo porušeno  Článek 1.32 RR / PPKP – NKT  Článek 19 RR, vyhláška 155/2005, volací znaky  Užívání kmitočtu bez IO §17 – 127/2005  Jsou držiteli průkazu k obsluze rádiových stanic §26 – 127/2005  Vydáno IO pro radiovou stanici §17 – 127/2005  Hlášení EUROCONTROL - postih ČR

27 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví27 Postih  Podle § 119 – 127/2005 fyzická osoba  §17 max. 100 000,- Kč  § 26 max. 100 000,- Kč  Součet max. 200 000,- Kč  EUROCONTROL min 10 000,- € pro ČR  V případě letecké nehody podle ICAO náhrada škody pro ČR – vážný zásah do státního rozpočtu (mld.)

28 8. 2. 2014Seminář pro všeobecné letectví28 Děkuji za pozornost DotazyDiskuseKontakt Ing. Jiří Valenta jiri.valenta@mdcr.cz Tel 225 131 216


Stáhnout ppt "8. 2. 2014 Seminář pro všeobecné letectví 1 Aktuální otázky v letecké pohyblivé službě Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví."

Podobné prezentace


Reklamy Google