Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registr výškových objektů a národní databáze překážek plk. gšt. Ing. Pavel Skála náčelník Geografické služby AČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registr výškových objektů a národní databáze překážek plk. gšt. Ing. Pavel Skála náčelník Geografické služby AČR."— Transkript prezentace:

1 Registr výškových objektů a národní databáze překážek plk. gšt. Ing. Pavel Skála náčelník Geografické služby AČR

2 Registr výškových objektů •Definice výškového objektu v RVO: oobjekt s výškou 40 m a vyšší oobjekt s výškou 30 m a vyšší v Prostoru 2 podle L-15M •Počet VO na území ČR: onad 100 m – 361 o60 m - 100 m – 995 o40 m - 60 m – 3830 •Aktualizace dat oVerifikace – jedenkrát ročně celá ČR - pro VO nad 60 m oV návaznosti na aktualizaci databáze DMÚ25  po kladech TM100  ověření existence VO v RVO a vyhledání nových VO nad 40 m oKontinuální – významné změny v průběhu celého roku

3 Využití RVO v AČR •Geografická služba oTvorba speciálních map oJOG 250A, TFC(L) 250, LFC 500, LOM ČR 500 – od 200 ft = 61m oMapa pro nízké lety 1:100 000 MNL 100 – od 25 m oAktualizace DMÚ25 •Vzdušné síly oSimulační a trenažérové technologie oPředletová příprava oPalubní databáze letadel oTvorba letových postupů

4 Spolupráce MO ČR v oblasti elektronických dat terénu a překážek •Účast při tvorbě novely zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví •Popis vzniku a údržby RVO a modelů terénu pro VÚGTK •Poskytnutí vzorků dat •Vydání Souhlasu o pověření osoby vedením databáze LIS ŘLP, s.p.

5 Využití dat MO ČR v databázi terénu a překážek •MO ČR předává údaje podle zákona č. 49/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 108/1997 Sb. •Data terénu oModel terénu DTED 1 – celá ČR oModel terénu DTED2 – okolí IFR letišť •Data překážek oVO nad 100 m – celá ČR – 361 oVO od 60 m do 99 m – okolí IFR letišť – 690

6 Budoucnost - národní databáze překážek •Přínosy – užití jednotných dat, úspora financí •Princip reciprocity •Uživatelé –MD ČR – ÚCL, ŘLP, s.p. –MO ČR – OVL, GeoSl AČR, VUSS –Provozovatelé letišť –ČÚZK –Mobilní operátoři –Provozovatelé digitálního vysílání –Stavební úřady –MŽP ČR (INSPIRE) –MV a MZ ČR

7 Národní databáze překážek - naplnění •Oslovení vlastníků dat – požadavky na obsah databáze •Návrh struktury v souladu s ISO •K naplnění využít všechny stávající databáze oDatabáze překážek oRVO oÚdaje o letištích oData provozovatelů radiokomunikací (TV, rádia, GSM,..) o…. Národní databáze překážek

8 Národní databáze překážek - správa Investor / Dotčené orgány v procesu územního plánování Národní databáze překážek ČÚZK / VGHMÚř Uživatelé např. MD ČR Geodet zadání nové překážky výběr překážek k zaměření zpřesněné údaje ověření existence překážek při aktualizaci modelů území

9 Národní databáze překážek - závěr •Zadání projektu •Legislativa •Financování vývoje a provozu databáze •Řešitel projektu •Provozovatel NDP •Řízení přístupu k datům ?


Stáhnout ppt "Registr výškových objektů a národní databáze překážek plk. gšt. Ing. Pavel Skála náčelník Geografické služby AČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google