Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registr výškových objektů a národní databáze překážek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registr výškových objektů a národní databáze překážek"— Transkript prezentace:

1 Registr výškových objektů a národní databáze překážek
plk. gšt. Ing. Pavel Skála náčelník Geografické služby AČR

2 Registr výškových objektů
Definice výškového objektu v RVO: objekt s výškou 40 m a vyšší objekt s výškou 30 m a vyšší v Prostoru 2 podle L-15M Počet VO na území ČR: nad 100 m – 361 60 m m – 995 40 m - 60 m – 3830 Aktualizace dat Verifikace – jedenkrát ročně celá ČR - pro VO nad 60 m V návaznosti na aktualizaci databáze DMÚ25 po kladech TM100 ověření existence VO v RVO a vyhledání nových VO nad 40 m Kontinuální – významné změny v průběhu celého roku

3 Využití RVO v AČR Geografická služba Vzdušné síly
Tvorba speciálních map JOG 250A, TFC(L) 250, LFC 500, LOM ČR 500 – od 200 ft = 61m Mapa pro nízké lety 1: MNL 100 – od 25 m Aktualizace DMÚ25 Vzdušné síly Simulační a trenažérové technologie Předletová příprava Palubní databáze letadel Tvorba letových postupů

4 Spolupráce MO ČR v oblasti elektronických dat terénu a překážek
Účast při tvorbě novely zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví Popis vzniku a údržby RVO a modelů terénu pro VÚGTK Poskytnutí vzorků dat Vydání Souhlasu o pověření osoby vedením databáze LIS ŘLP, s.p. Zvýšení bezpečnosti leteckého provozu

5 Využití dat MO ČR v databázi terénu a překážek
MO ČR předává údaje podle zákona č. 49/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 108/1997 Sb. Data terénu Model terénu DTED 1 – celá ČR Model terénu DTED2 – okolí IFR letišť Data překážek VO nad 100 m – celá ČR – 361 VO od 60 m do 99 m – okolí IFR letišť – 690

6 Budoucnost - národní databáze překážek
Přínosy – užití jednotných dat, úspora financí Princip reciprocity Uživatelé MD ČR – ÚCL, ŘLP, s.p. MO ČR – OVL, GeoSl AČR, VUSS Provozovatelé letišť ČÚZK Mobilní operátoři Provozovatelé digitálního vysílání Stavební úřady MŽP ČR (INSPIRE) MV a MZ ČR Přispívej - užívej

7 Národní databáze překážek - naplnění
Oslovení vlastníků dat – požadavky na obsah databáze Návrh struktury v souladu s ISO K naplnění využít všechny stávající databáze Databáze překážek RVO Údaje o letištích Data provozovatelů radiokomunikací (TV, rádia, GSM,..) …. Národní databáze překážek

8 Národní databáze překážek - správa
Investor / Dotčené orgány v procesu územního plánování zadání nové překážky Národní databáze překážek Uživatelé např. MD ČR ČÚZK / VGHMÚř ověření existence překážek při aktualizaci modelů území výběr překážek k zaměření zpřesněné údaje Geodet

9 Národní databáze překážek - závěr
Zadání projektu Legislativa Financování vývoje a provozu databáze Řešitel projektu Provozovatel NDP Řízení přístupu k datům ?


Stáhnout ppt "Registr výškových objektů a národní databáze překážek"

Podobné prezentace


Reklamy Google