Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu."— Transkript prezentace:

1 Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu

2 Co je to dobrovolnictví? • Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. • Přirozený projev občanské zralosti. • Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje. • Poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.

3 Dobrovolník • JE KAŽDÝ, KDO ZE SVÉ DOBRÉ VŮLE, VE SVÉM VOLNÉM ČASE A BEZ NÁROKU NA FINANČNÍ ODMĚNU VYKONÁVÁ ČINNOST VE PROSPĚCH JINÝCH LIDÍ NEBO ORGANIZACÍ. • DOBROVOLNÍKEM SE MŮŽE STÁT KDOKOLIV, PROTOŽE KAŽDÝ Z NÁS UMÍ NĚCO, CO MŮŽE POSKYTNOUT DRUHÝM.

4 Co je to program Pět P? Pět P je sociálně preventivní, volnočasový program pro děti • nabízí: • P odporu • P řátelství • P revenci • P éči • P omoc

5 Historie programu • Progam vznikl v USA před 100 lety pod názvem Big Brothers Big Sisters měl za úkol pomáhat znevýhodněným dětem. • Postupně se rozšířil do celého světa.(Velká Británie,Litva, Kanada,Japonsko, Jižní Korea…). • V ČR funguje od r. 1996 pod názvem Pět P. V současné době je realizován v 18ti městech a je koordinován Národním dobrovolnickým centrem Hestia a Asociací Pět P v Praze. • Ve Zlíně tento program funguje od r. 2001 pod o.s. DOMEK. • Jsme součástí mezinárodní dobrovolnické organizace Big Brothers Big Sisters Internacional.

6 Cíle programu • Podpořit zdravý vývoj dítěte. • Odstranit negativní vliv party. • Bojovat proti kriminalitě. • Smysluplné trávení volného času. • Socializace dítěte. • Vytvářet kvalitní zázemí dítěti i jeho rodině. • Působit na vývoj dítěte.

7 Komu je program určen ? Do programu se může zapojit dítě ve věku od 6 do 15 let, v případě somatického nebo mentálního postižení to mohou být i děti starší. Podmínkou je souhlas rodičů. Děti přicházejí do programu z různých důvodů: • nízké sebevědomí • obtížě se začleňováním do kolektivu vrstevníků • sociálně slabá rodina • zdravotní postižení • se slabými školními výsledky • neúplná rodina • rodiče nemají na dítě čas • nebo i pro ty, kteří chtějí zažít něco nového • pěstounská péče

8 Pilíře programu • Rodiče + dítě – uživatelé. • Dobrovolník – poskytovatel terénní. • Koordinátor + supervizor – poskytovatel organizační a řídící.

9 Jak program funguje ? • Dítě se schází jednou týdně na 2 až 3 hodiny s vyškoleným mladým člověkem, starším 18ti let a tráví spolu volný čas. • Mohou společně jezdit na výlety, hrát různé hry, chodit do kina, plavat, bruslit a zkrátka dělají, co oba dva baví a co je pro dítě přínosem, ale hlavně spolu kamarádí.

10 Kdo se může stát dobrovolníkem? • Osoba starší 18ti let s čistým výpisem z rejstříku trestů, která prošla: - motivačním pohovorem, – psychologickými testy, - výcvikem sociálně- psychologických dovedností, - má předpoklady pro práci s dětmi.

11 Koordinátor programu • Zajišťuje organizační, koordinační a administrativní činnost: • nábor, výběr, výcvik a supervizi dobrovolníků, • výběr dětí, • vytváří dvojice ( dobrovolník + dítě ), • spolupracuje se supervizorem, • koordinuje činnost dvojic v průběhu programu, • je nápomocen dobrovolníkům, dětem i jejich rodičům.

12 Supervizor programu • Je většinou psycholog. • Má zkušenosti s problematikou Pět P (psychika dítěte, komunikační oblast…). • Řeší případné problémy, které mohou ve vztahu dítě-rodič–dobrovolník nastat. • Garantuje, že program neprobíhá živelně a neodborně.

13 Rodiče (zákonný zástupce) dítěte • Dítě přihlašují do programu sami, nebo využijí nabídky instituce, která je s koordinátorem programu v kontaktu. • Spolupracují s dalšími účastníky programu (koordinátor, dobrovolník, supervizor). • Dodržují dohodnutá pravidla programu.

14 Hymna Dobrovolník z pěti P Dobrovolník z pěti P žádné béčko žádné šmé O litlíka postará se když má srdce zmatené Dobrovolník z pěti P žádné béčko žádné šmé O litlíka postará se když má problémy Dobrovolník nezradí pomůže a poradí O litlíka postará se všechny síly nasadí Dobrovolník nezradí bratra sestru nahradí O litlíka postará se když má problémy Dobrovolník dovede na cestu ho zavede O litlíka postará se z bludiště ho vyvede Dobrovolník dovede všechno správně provede O litlíka postará se když má problémy Dobrovolník svůj čas dá o gáži se nestará O litlíka postará se i když občas nadává Dobrovolník pracuje o litlíka pečuje O litlíka postará se jeho přítel je

15 Děkuji za pozornost. Kontakt : Marie Forgáčová tel.: 608 781 909 e-mail:(M.Forgacova@seznam.cz) OS a SVP Domek, Česká 4789, ZLÍN 577 242 786, 606 818 818


Stáhnout ppt "Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu."

Podobné prezentace


Reklamy Google