Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UDRŽITELNÝ ROZVOJ TĚŽBY, ZPRACOVÁNÍ A SPOTŘEBY ROPY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UDRŽITELNÝ ROZVOJ TĚŽBY, ZPRACOVÁNÍ A SPOTŘEBY ROPY"— Transkript prezentace:

1 UDRŽITELNÝ ROZVOJ TĚŽBY, ZPRACOVÁNÍ A SPOTŘEBY ROPY
Střední škola EDUCHEM, a. s. Okružní 128, Meziboří Autor: Jaroslav Duppal Vyučující: Ing. Petra Knittlová

2 OBSAH Ropa Těžba ropy Zpracování ropy Význam ropy Výrobky ropy Výskyt
Metody Budoucnost Prognózy Země těžící nejvíc ropy Zpracování ropy Frakční destilace Schéma frakční destilace Štěpné procesy Význam ropy Výrobky ropy

3 ROPA = zemní olej, černé zlato, (surová) nafta
OBSAH ROPA = zemní olej, černé zlato, (surová) nafta hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů vznikla rozkladem zbytků pravěkých rostlin a živočichů základní surovina petrochemického průmyslu neobnovitelný zdroj energie SLOŽENÍ ROPY

4 OBSAH TĚŽBA ROPY - VÝSKYT nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry – nejčastěji v oblasti kontinentálních šelfů. naleziště ropy jsou pod nepropustnými vrstvami, v hloubkách až 8 km pod zemským povrchem. vyskytuje se společně se zemním plynem (zajišťuje potřebný tlak pro vyvěrání ropy) ROPNÁ VĚŽ

5 TĚŽBA ROPY - METODY Schéma těžební věže 1 - motor
OBSAH TĚŽBA ROPY - METODY Schéma těžební věže Primární – samovolné vytékání (cca 20 % ropy na nalezišti) Sekundární – tlak zemního plynu klesne → ropa se čerpá pomocí pump nebo vodní injektáže udržují podzemní tlak (25 – 35 % ropy) Terciární – nelze již využít sekundární → sníží se viskozita zbývající ropy (injektáží horké vodní páry); někdy se ropa zahřívá zapálením části ložiska (5 – 15 % ropy) Celková vytěžitelnost naleziště se pohybuje od 5 % (těžká ropa) do 80 % (lehká ropa). 1 - motor 2 - protiváha (závaží) 3 - kyvadlová hlava 4 - ropovod 5 - ústí vrtu 6 - čerpadlo 7 - ropné písky

6 TĚŽBA ROPY - BUDOUCNOST
OBSAH TĚŽBA ROPY - BUDOUCNOST HUBBERTOVA TEORIE ROPNÉHO VRCHOLU = teorie zabývající se dlouhodobými předpověďmi spotřeby a vyčerpání ropy zdroje ropy jsou neobnovitelné, musí úroveň těžby ropy nevyhnutelně dosáhnout svého vrcholu a poté začít klesat (viz. Hubbertova křivka) USA dosáhlo ropného vrcholu v roce 1971 (1973 – ropná krize) a od té doby těžba klesá; vrcholu dále dosáhly např. oblasti Severního moře, Čína a Mexiko z nejrůznějších důvodů je těžké předpovědět, kdy nastane vrchol těžby (např. z důvodu nedostatečného zmapování světových ropných rezerv), podle některých je aplikace teorie na svět jako celek neproveditelná kvůli složitým obchodním a politickým vztahům, které mají na těžbu ropy zásadní vliv. HUBBERTOVA KŘIVKA

7 TĚŽBA ROPY - PROGNÓZY Pokles křivky objemu nových nalezišť
OBSAH TĚŽBA ROPY - PROGNÓZY Pokles křivky objemu nových nalezišť Zmenšující se objem těžené ropy Těžba ropy na méně dostupných místech Zvyšující se náklady těžby Narůstající spotřeba ropy NÁRŮST CENY ROPY A SNIŽOVÁNÍ SVĚTOVÉHO OBJEMU Pokles projektů, které měly začít těžit ropu

8 TOP 20 ZEMÍ DLE TĚŽBY ROPY OBSAH

9 OBSAH FRAKČNÍ DESTILACE = rektifikace - proces, při kterém se oddělují ze směsi její složky (frakce) → oddělování chemických látek podle bodu varu zahříváním na teploty, při kterých se jednotlivé frakce vypařují probíhá ve velkých svislých válcích (destilační nebo frakcionační věže; destilační kolony), které mají výstupy kapaliny v potřebných intervalech podél kolony, což umožňuje odběr frakcí s různým bodem varu FRAKCIONAČNÍ VĚŽ

10 různé frakce kondenzují v různých patrech destilační kolony
OBSAH směs plynných uhlovodíků (propan a butan) jsou jímány až na samém vrcholu kolony. různé frakce kondenzují v různých patrech destilační kolony benzin kondenzuje při 70°C střední frakce (190 – 320 °) = např. petrolej, parafin, motorové a topné oleje dochází k jejich ochlazování páry ropy stoupají do horních pater nafta kondenzuje při 140°C těžké frakce = mazací oleje a asfalt (nad 350°C). surová ropa se zahřeje na teplotu 350°C

11 OBSAH ŠTĚPNÉ PROCESY = výrobní postupy založené na tepelném štěpení surovin na požadované produkty jsou doprovázeny vznikem vedlejších látek NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ METODY DEHYDROGENACE KRAKOVÁNÍ PYROLÝZA  termický rozklad organických materiálů za nepřístupu médií obsahujících kyslík eliminaci atomu vodíku z organické látky tepelný rozklad uhlovodíků s delším řetězcem na uhlovodíky s kratším řetězcem

12 VÝZNAM ROPY základní palivo pro dopravu surovina pro výrobu plastů
OBSAH základní palivo pro dopravu surovina pro výrobu plastů výroba některých léků, hnojiv a pesticidů chudší země používají ropné produkty k výrobě elektřiny (asi 7 % celkové světové produkce) 95% veškerých potravin je pěstováno za přispění ropy 95% dopravy zprostředkovávají ropné deriváty 95% veškerého vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu ropu 1 kalorie běžně vyráběných potravin = 10 kalorií z ropy výroba jednoho typického počítače = ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti

13 VÝROBKY ROPY Motorová paliva Topné oleje
OBSAH VÝROBKY ROPY Motorová paliva uhlovodíková paliva fosilního nebo jiného původu používaná pro pohon dopravních prostředků automobilové benziny, motorová nafta, letecký petrolej, zkapalněné ropné plyny, ethanol 85, ethanol 95, směsná nafta 30, bionafta Topné oleje oleje fosilního nebo jiného původu používané pro výrobu energie plynové oleje pro topení, topné oleje nízkosirné (obsah síry max. 1 %), topné oleje vysokosirné (obsah síry více jak 1 %)

14 VÝROBKY ROPY Maziva Pevné uhlovodíky
OBSAH VÝROBKY ROPY Maziva uhlovodíky určené pro mazání dopravních prostředků, strojů a zařízení a používaná ve výrobě kaučuků a plastů motorové oleje, převodové oleje, průmyslové oleje, plastická maziva, technologické oleje Pevné uhlovodíky uhlovodíky určené pro stavební a jiný průmysl asfalty, asfaltové výrobky, parafíny a cerezíny

15 ODKAZY http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa

16 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "UDRŽITELNÝ ROZVOJ TĚŽBY, ZPRACOVÁNÍ A SPOTŘEBY ROPY"

Podobné prezentace


Reklamy Google