Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ NEŠTĚMICE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ NEŠTĚMICE"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ NEŠTĚMICE
Kateřina Jenčíková

2 základní údaje o škole charakteristika školy sportovní akce aktivity školy činnosti přípravného ročníku

3 Základní údaje o škole Název: Základní škola praktická, Studentská 297, Ústí nad Labem Forma: Příspěvková organizace Zřizovatel: Ústecký kraj Ředitelka školy: Mgr. Bohuslava Pavelková Vzdělávací programy: Naše škola vzdělává žáky formou denního studia. Žáci jsou vyučováni podle vzdělávacího programu C/001 Základní škola, vzdělávacího programu B/001Pomocná škola a dále programu č.j.1197/07 „Vše pro Dítě“ C/01 Základní škola.

4 Charakteristika školy
Naše škola se nachází v Ústí nad Labem, v městské části Neštěmice. Do školy chodí žáci ze sociálně znevýhodněných lokalit a rodin. Školu navštěvují žáci romských, slovenských, vietnamských či makedonských národností. Škola podle vyhlášky48/2005 ost.1 poskytuje žákům bezplatně učebnice a učební pomůcky. Škola má 16 tříd ZŠP od 1. Do 9. Ročníku, 1 třídu základní školy speciální. Celková kapacita žáků je 280. Pro žáky, kteří jsou vyučování podle vzdělávacího programu „pomocné školy“ s 6.,8.,9., a 10. rokem školní docházky. Máme 1 přípravný ročník s 13 žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Dále pak máme školní družinu pro 20 dětí.

5 Naše škola má k dispozici počítačovou učebnu, třídu s interaktivní tabulí, keramickou dílnu, cvičnou kuchyň s jídelnou, kovo a dřevo dílnu, knihovnu a tělocvičnu, dále máme v pronájmu víceúčelové hřiště v blízkosti školy. Vzájemné spolupráci v oblasti primární prevence spolupracujeme s Občanským sdružením Drak, Spirála, Sokrates, YMKA, K-centrum, Centrum zdraví, Policií ČR, společností ČLOVĚK V TÍSNI a kurátory Magistrátu města ÚL.

6 Přednášky a besedy pro žáky 1
Přednášky a besedy pro žáky 1. stupně jsou zaměřeny k osvojení vztahu ke škole, komunikačním dovednostem, bezpečnosti na ulici, využití volného času, záškoláctví, kriminalitě, zvládání konfliktů, vtahům v rodině. V rámci těchto přednášek bylo úspěšně realizováno 2. Kolo projektu „ Kontinuální práce s rodiči“ jejichž cílem je vzájemná spolupráce s rodiči i žáky. Na 2. stupni se přednášky a besedy zaměřují více na šikanu, jak se jí bránit, problematice drogové závislosti a kouření, dospívání, prevencí před početím a pohlavními chorobami, vandalismem a boji s ním, možnostem jak trávit volný čas, výchově k toleranci a eliminaci záškoláctví. Vycházející žáci navštěvují s výchovnou poradkyní vybraná učiliště a střední odborná učiliště. Minulý rok byli všichni žáci přijati do zvolených studijních oborů.

7 Sportovní akce Sportovní hry mládeže
Plavecký kurz v bazénu Základní školy speciální pro žáky 5.ročníků Bruslení v Povrlech pro žáky 6.ročníků Lyžařský výcvik pro žáky 7.ročníků Branný závod Městské Policie – 3. místo Neštěmická laťka Vybíjená Soutěž o nejzdatnějšího žáka – silový trojboj – 2.místo Nohejbal Sportovní hry mládeže

8 Soutěž o nejzdatnějšího žáka – silový trojboj – 2.místo

9 Sportovní hry mládeže

10 Aktivity školy Dopravní výchova:
Práce a cvičení s Ajaxem pro 3. ročníky Bezpečnost a chování na silnici Dopravní výchova na Dopravním hřišti Krásné Březno pro 5.ročníky Dopravní výchova - přednášky pro 6.,7.,8. a 9. ročníky Den bez úrazu – pro žáky 2.,3.,4.r.

11 Dopravní výchova na Dopravním hřišti

12 Aktivity školy Kulturní aktivity:
Činoherní studio – divadelní představení pro 7.,8.r. Dlouhý, Široký a Bystrozraký Doučovací hodina pro zapomětlivé Sexuální prevence a partnerské vztahy, rizika sexu Přednášky a vzdělávací akce: Na naší škole vedeme děti k ekologické výchově. Žáky učíme třídit odpad do speciálních popelnic a kontejnerů. Dětičky z přípravné třídy nasbíraly baterie.

13 Ekologické výchova

14 Další vzdělávání „Slušné chování“ – ve spolupráci s Metodickým poradcem pro 1.,2.,3.4.ročníky „Základy právního vědomí“ – ve spolupráci s Metodickým poradcem pro 5.,6.,7.ročníky Pobyt v Holanech pro vybrané žáky – vyhodnocení projektu Právní vědomí Veletrh vzdělávání – 8.,9.10. r. Den otevřených dveří na SOU – pro vycházející žáky Sexuální prevence a rizika sexu Mluvíme s dětmi o infekčních chorobách Projekt „Voda“ 6.třídy Projekt „Putování Českým Středohořím“ – Pověsti Labská královna 7.třídy Výtvarná soutěž – namaluj naše město Ústí nad Labem a její dominanty

15 Akce mimoškolní, spolupráce s ostatními školami a veřejno-právními institucemi
Vánoční odpoledne v parku před ÚMO Neštěmice vánoční trhy hudebně taneční vystoupení žáků Př.r.,3.A, ŠD Velikonoční odpoledne v parku před ÚMO Neštěmice velikonoční trhy hudebně taneční vystoupení žáků Př.r.,3.A,ŠD Zlaté kladívko – 3.místo Policie ČR – exkurze na služebně – pro 8.,9.r. Člověk v tísni - konzultace a spolupráce

16 Přípravný ročník Ve školním roce 2009/2010 chodí do přípravného ročníku 13 dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Z toho 6 dívek a 7 chlapců. Spolupráce s rodiči je každodenní. S dětmi společně zdobíme třídu a šatnu, pomáhají ochotně a s radostí.

17 Aktivity přípravného ročníku Domov důchodců Dobětice – hudebně taneční vystoupení, děti z přípravného ročníku a 3.A potěšily babičky ke dni Matek a obdarovaly je malými dárečky

18 Aktivity přípravného ročníku Silový trojboj - děti z přípravného ročníku a 3.A povzbudily tanečním vystoupením naše žáky z 2.stupně při závodech

19 Aktivity přípravného ročníku To je naše skoro celá parta, rádi si hrajeme na písku, houpeme se a rádi jezdíme na skluzavce na naší školní zahradě.

20 Aktivity přípravného ročníku Hrajeme si na povolání

21 Aktivity přípravného ročníku Zábavné dopoledne k Mezinárodnímu Dni dětí - hry na dopravním hřišti organizovaný  policií ČR. Děti z přípravného ročníku, 1.,2.3.tříd soutěžily ve skládání pexesa, skoku v pytli, malování křídami, skládání letadélek a seznámily se s pravidly chování na silnici. Děti soutěže moc bavily a vyhrály spoustu cen.


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ NEŠTĚMICE"

Podobné prezentace


Reklamy Google