Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace Komenského 78, Zlín – Malenovice, 763 02 2011/2012 Určení: 7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace Komenského 78, Zlín – Malenovice, 763 02 2011/2012 Určení: 7."— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace Komenského 78, Zlín – Malenovice, 763 02 2011/2012 Určení: 7. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Téma: Každodenní život v raném středověku Anotace: vysvětlení pojmů, grafy rozdělení společnosti, obrázky k bydlení, odívání, zemědělství, řemeslu, zápis, tajenka na opakování Velké Moravy Datum zpracování:27. 12. 2011

2 K AŽDODENNÍ ŽIVOT V RANÉM STŘEDOVĚKU Proměna středověké krajiny

3 1 2 3 4 5 X 6 7 8 9 1. Co šířili Konstantin a Metoděj6. Co se stalo s Velkou Moravou v roce 906? 2. Jakou řečí se mluvilo na Velké Moravě?7. Jednoduchá románská stavba obdélníkového půdorysu: 3. Pod náporem koho se rozpadla Velká Morava?8. Jednoduchá románská stavba kruhového půdorysu: 4. Kdo byl roku 869 jmenován prvním moravským arcibiskupem?9. V jakém slohu se stavěly stavby na Velké Moravě? 5. Kdo vládl Velké Mora ě roku 870?

4 KŘESŤANSTVÍ STAROSLOVĚNŠTINOU MAĎARů METODĚJ ROSTISLAV ROZPADLAXSE BAZILIKA ROTUNDA ROMÁNSKÉM 1. Co šířili Konstantin a Metoděj6. Co se stalo s Velkou Moravou v roce 906? 2. Jakou řečí se mluvilo na Velké Moravě?7. Jednoduchá románská stavba obdélníkového půdorysu: 3. Pod náporem koho se rozpadla Velká Morava?8. Jednoduchá románská stavba kruhového půdorysu: 4. Kdo byl roku 869 jmenován prvním moravským arcibiskupem?9. V jakém slohu se stavěly stavby na Velké Moravě? 5. Kdo vládl Velké Mora ě roku 870?

5 F EUDÁLNÍ SPOLEČNOST Feudum = půda Společnost založená na vlastnictví půdy Půda patří panovníkovi Panovník půdu daruje nebo propůjčuje šlechtě Šlechta půdu pronajímá poddaným Poddaní na půdě pracují

6 S POLEČENSKÉ VRSTVY Vládnoucí: Panovník Šlechta Vojsko a duchovenstvo Poddaní: Řemeslníci a obchodníci Zemědělci ( rolníci)

7 T I, KTEŘÍ BOJUJÍ Družina bojovníků kolem přemyslovského knížete Za odměnu spravují části území a získávají půdu Postupně se z nich stává šlechta Vlastní dvorce, pozemky a vesnice Bojovníci jsou také svobodní sedláci – později nižší šlechta Výzbroj: kopí, meč, kulatý štít, helmy, zbroj, samostříly, luky, prak

8 T I, KTEŘÍ SE MODLÍ Biskup – nejvyšší představitel církve v raném středověku – pražský + od 1063 olomoucký Kněží Mniši = řeholníci Církevní řády u nás – benediktini, premonstráti a cisterciáci, rytířský řád - templáři Kláštery = centra vzdělanosti, latina Církev postupně zvětšuje svou moc, od poddaných vybírá desátky

9 T I, KTEŘÍ PRACUJÍ Poddaní Zemědělci, řemeslníci, obchodníci Zpočátku svobodní, jakmile je panovník daroval šlechtě, stávají se nesvobodnými Platí rentu šlechtě a desátek církvi Robotují na šlechtickém

10 Z EMĚDĚLCI Žijí ve vesnicích – vzdálené od sebe Nejúrodnější oblasti – Polabí, Poodří, Povltaví, Pomoraví, Posázaví Vesnice = cca 70 lidí Období vnitřní kolonizace = osidlování neobydlených míst = získávání nové zemědělské půdy – klučení a žďáření Husté lesy – bukové, dubové Nástroje: jho, rádlo, srp, sekera, hrábě, rýč

11 ŘE MESLNÍCI Žijí v hradištích a městech Hrnčíři, tkalci, zbrojíři, kováři, koláři, zlatníci Platidla – výměnný obchod, denáry, plátěné šátky, med Tržiště – Praha, Olomouc, Brno, Znojmo Těžba stříbra – Jihlava, Kutná Hora, Příbram Rakovník

12 J ÍDLO Kníže a velmož – maso + chléb, kaše, sýry Prostý člověk – obilné kaše, husté polévky, obilniny, luštěniny, maso – drůbeží a vepřové – zřídka Nápoje – pivo, víno, medovina

13 B YDLENÍ Velmoži – opevněné dvorce – obytný dům, kostel – kamenné -, hospodářské budovy Sedláci – polozemnice, dřevěné stavby Venkovský statek - ze dřeva– obytný dům a hospodářské budovy – kurníky, stáje… Obytný dům – jedna místnost s otevřeným ohništěm – kouř odcházel dírou ve střeše Nábytek – truhlice, tyče od stropu, nemají stoly, jí dřevěnou lžicí, spaní na slámě a kožešinách na zemi

14 O BLÉKÁNÍ Každý měl jedny šaty Oblečení nebylo barevné Muži – tuniky – košile přepásaná v pase, na nohou ovinky – punčochy, pláště, na hlavě čapky Ženy – tuniky dlouhé až k zemi, pláště, na hlavě roušky

15 O DKAZY Vše staženo ke dni 27. 12. 2011: Obrázky: http://dejepissychrov.sweb.cz/opakovani8.html http://malotridka.ic.cz/5-projekty/vyprava-do-minulosti/ http://dalsimoravak.bloguje.cz/341657-klub-pratel-znojemske-rotundy-a- morava.php http://www.klaster-zlatakoruna.eu/historie/cisterciacky-rad/ http://www.is.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/N12502.htm http://emaracana.blogspot.com/2008/03/kluen-en-v-prachovskch-skalch.html http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/mesto_histor_hospod.xml http://abc.blesk.cz/clanek/casopis-abc/1301/zhave-kulate-mince.html http://www.poslirecept.cz/recept/sladky-zivot/18293/ovesna-kase-s-medem-a- orechy.html http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=3806 http://www.slovane.cz/view.php?cisloclanku=2009040004 http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=2962 Text – vlastní práce autorky


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Pavlína Vaculíková Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace Komenského 78, Zlín – Malenovice, 763 02 2011/2012 Určení: 7."

Podobné prezentace


Reklamy Google