Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní síť VTP v ČR 15 let činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR 27.7.1990.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní síť VTP v ČR 15 let činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR 27.7.1990."— Transkript prezentace:

1 Národní síť VTP v ČR 15 let činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR 27.7.1990

2 Inovace – INOVAČNÍ PROCES • výzkum (idea) • vývoj (různé stupně vývoje) • výroba a užití (finalizace procesu završená prodejem) •INOVACE •je tedy více než pouhá idea. Je to implementace která uvádí prvotní nápad (ideu) do života. •Nezaměňujme ji ani s kreativitou (ta je dovedností) ani s ideou. Ty samostatně nedokáží rozvinout tvůrčí myšlenky k naplnění inovace.

3 Inovační INFRASTRUKTURA Inovační proces vyžaduje pro svůj životní cyklus •kapitálovou podporu •vhodné prostředí, které umožňuje ověření a realizaci inovačních záměrů. Výzkum – vývoj - výroba a užití, nejsou izolovanými procesy. Mají: •vazby na vnější okolí •průniky mezi sebou samými. Zde jsou zdroje možných, a v průběhu inovačního procesu reálných problémů. Jejich nakupením vzniká vážné riziko krachu projektu. •INOVAČNÍ INFRASTRUKTURA dynamické prostředí, sloužící k systémovému ošetření inovačního procesu (taktéž dynamického).

4 Vědeckotechnické parky Jsou jedním z významných subjektů, poskytujících tuto systémovou podporu. Jsou zaměřeny na: •rozvoj inovačního podnikání •transfer technologií •podporu malých a středních firem inovačního charakteru. Název vědeckotechnický park (VTP) je používán od založení Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR 27.7.1990) a zahrnuje, v podmínkách ČR, tři hlavní druhy VTP: - vědecký park - technologický park (centrum) - podnikatelské a inovační centrum. VTP je tedy subjekt orientovaný do oblasti vědy, technologie a inovačního podnikání. Základními funkcemi VTP jsou funkce inkubační a inovační.

5 Systém inovačního podnikání v ČR Je základem inovační infrastruktury ČR Tvoří jej čtyři základní skupiny partnerů: 1.Hlavní partneři 2.Vybrané ústřední orgány státní správy 3.Sdružení dle zákona 83/90 Sb. a další partneři – členové AIP ČR 4.Podnikatelské subjekty http://www.aipcr.cz/systempodnik.asp

6 Společnost vědeckotechnických parků ČR Z minulosti žít nelze, ale na dobrých základech, v minulosti položených, stavět lze. 1990 - definice VTP - založení SVTP ČR 27.7.1990 1991 - regionální setkávání a semináře pořádané SVTP ČR - založení prvních VTP - dohoda s VTO (Rakousko) 1992 - 1. tištěný katalog VTP ČSFR dle stavu k 30.9.1992 - rok projektů VTP, Využití VTP při uskutečňování strukturálních změn - návrh projektu PARK 1993 - založení AIP ČR 23.6.1993, SVTP ČR byla zakládajícím členem - příprava akreditace VTP SVTP ČR

7 Akreditace VTP SVTP ČR Vývoj počtu připravovaných a provozovaných VTP byl od roku 1990 značně dynamický. Ne každý z nich plnil stanovená kritéria. Proto od 9.2.1994 akredituje SVTP ČR jednotlivé VTP : -sleduje plnění hlavních funkcí (inovační, inkubační) -sleduje příčiny případného neplnění hlavních funkcí -zaměřuje se na odstranění těchto příčin.

8 Akreditace VTP SVTP ČR pokračování Podmínky akreditace VTP SVTP ČR: Základní podmínky akreditace: - vyřešení otázky majitel – zakladatel – provozovatel -funkční inkubátor malých a středních inovačních firem -kvalitní technické a poradenské služby -VTP je aktivní součástí inovační infrastruktury v regionu Další podmínky akreditace: -Transfer technologií v daném VTP -Výchova k inovačnímu podnikání -VTP je členem SVTP ČR

9 Společnost vědeckotechnických parků ČR 1994 - 1. etapa akreditace dle stavu k 30.6.1994 - 1. katalog VTP SVTP ČR dle stavu k 30.9.1994 1995 - zahájení projektu Národní síť VTP ČR - 2. etapa akreditace dle stavu k 30.6.1995 - členství v IASP 1996 - 3. etapa akreditace dle stavu k 30.6.1996 - 2. tištěný katalog VTP SVTP ČR dle stavu k 30.9.1996 1997 - 4. etapa akreditace dle stavu k 30.6.1997 - elektronický katalog VTP SVTP ČR, v rámci domovské stránky

10 Národní síť VTP v ČR Cílem snahy SVTP ČR bylo hledat funkční způsob, jak přispívat k vytváření inovační infrastruktury ČR i regionů a jak do tohoto procesu aktivně začlenit sebe, VTP ČR a jejich inovační firmy. Byla definována množina funkcí, reprezentující toto aktivní začlenění. Základní funkce NS VTP ČR: - být součástí inovační infrastruktury ČR - zkvalitnění inkubační a inovační funkce jednotlivých VTP -technologický marketing -transfer technologií -výchova k inovačnímu podnikání -spolupráce se zahraničními sítěmi (multilaterární, bilaterární) Kritéria pro vstup VTP do Národní sítě VTP v ČR: -Akreditovaný VTP -Člen SVTP ČR

11 Elektronický katalog VTP SVTP ČR Budování NS VTP v ČR ale především shromažďování, aktualizace a distribuce dat o VTP a o jejich inovačních firmách v rámci této sítě, nás vedla k vytvoření elektronického katalogu VTP SVTP ČR. Co tento katalog umožňuje? Především je interaktivní s možnostmi: -Zakládat záznamy o VTP a jeho inovačních firmách -Udržovat tyto záznamy v aktuálním stavu, kdykoliv -Vyhledávat v něm informace na základě zadaných kriterií a jejich kombinací (geografických i podle oborových nebo odvětvových) -Má nadřazeno regionální členění -Je jedním ze zdrojů dat pro Technologický profil ČR www.svtp.cz/katalog_uvod.php

12 Jak se měnily počty VTP v ČR v průběhu let

13 VTP v regionech – regionální sekce SVTP ČR Systém inovačního podnikání v regionech musí být odvozen z obecných zákonitostí fungování Systému inovačního podnikání v ČR. Proto SVTP ČR ustavila v roce 2001 své regionální sekce -Za každou z nich zodpovídá jeden člen výboru SVTP ČR -struktura sekcí kopíruje regionální uspořádání ČR -Sekce koordinují spolupráci VTP v daném regionu -aktivně se podílejí na iniciování a tvorbě RIS -Jejich partnery jsou regionální subjekty: - regionální samosprávy - Hospodářské komory - Regionální rozvojové agentury - Vysoké školy, apod.

14 VTP v regionech – regionální sekce SVTP ČR, pokračování Přínosy spolupráce pro region: -Do budování inovační infrastruktury regionu vkládají VTP své know- how podpořené prací v NS VTP ČR. Též je nepopiratelný přínos v praktickém zaměření VTP – mají za sebou projekty, jejich realizace, včetně jejich administrace. Přínosy spolupráce pro VTP: -V rámci této platformy mohou VTP předkládat vlastní projekty (např. pro OPPP) a požádat o kofinancování z prostředků regionu -To jim umožní dosáhnout na celkově vyšší dotaci ze strukturálních fondů EU -Region finančně podporuje především ty projekty, které zapadají do celkové inovační strategie regionu - v rámci platformy lze prosadit.

15 Národní síť VTP ČR Současnost 2005: •8. etapa akreditace VTP ČR dle stavu k 31.12.2005 •Podpora VTP v OPPP – program Prosperita •Práce regionálních sekcí SVTP ČR na přípravě a realizaci RIS Jak dál 2006 - : •Podpora VTP v rámci strukturálních fondů EU (nové plánovací období) •Práce na přípravě a realizaci komunikačních prostředků uvnitř i vně NS - spolupráce s CESNET 2 na vysokorychlostním propojení VTP - získání podpory orgánů státní správy pro jeho realizaci - sdílení výkonných distribuovaných výpočetních kapacit, databází, videokonference, apod.

16 Národní síť VTP ČR - závěr Děkuji Vám za pozornost. Jaroslav Lakomý lakomy@svtp.cz


Stáhnout ppt "Národní síť VTP v ČR 15 let činnosti Společnosti vědeckotechnických parků ČR 27.7.1990."

Podobné prezentace


Reklamy Google