Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 1. Botanika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 1. Botanika."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 1. Botanika Materiál: VY_32_INOVACE_BOT.1 Vytvořený ve školním roce: 2013 Téma: Eukaryotická buňka Předmět a třída: BIOLOGIE, kvinta osmiletého gymnázia Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva eukaryotická buňka. Je potřeba PC s internetem, projektor, microsoft powerpoint. Je vhodné, ale ne nutné, aby měli PC k dispozici i žáci Autor: Mgr. Lucie Koudelková Klíčová slova: buňka, organela Ověřený dne: 30. 9. 2013

2 Eukaryotická buňka Obr. 1

3 • Kde najdeme buňku? • Jaké typy buněk známe a čím se liší? • U jakých organismů se tyto typy nachází?

4 Buňka - historie • První objev buňky – Anthony van Levenhook • Pojem buňka zavedl Robert Hook • Shleiden – Schwannova buněčná teorie  Úkol 1: Zjisti, jak zní tato teorie.  Úkol 2: Na příští hodinu si připrav referát o autorech buněčné teorie.  Úkol 3: Zjisti, podle čeho byla pojmenována buňka (anglický název).

5 Buňka • Prokaryotická buňka • Stavebně jednodušší než buňka eukaryotická • Tvoří tělo prokaryotických organismů (bakterií, sinic) • Eukaryotická buňka • Stavebně složitější než buňka prokaryotická • Tvoří těla eukaryotických organismů  Úkol: Zjisti, co patří mezi eukaryotické organismy. • Dělí se na dva typy – ROSTLINNÁ BUŇKA – ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA Obr. 2 Obr. 5 Obr. 4

6 Eukaryotická rostlinná buňka • Cytologie = věda studující buňku • Základní stavební složka těl všech rostlin • Základní stavební elementy buňky jsou tzv. organely • Soubor rostlinných buněk se stejnou stavbou a funkcí se nazývá PLETIVO

7 Stavba eukaryotické rostlinné buňky Obr. 1

8 Jádro (karyon, nukleus) • Funkce: – Řídící centrum celé buňky – Uložiště genetické informace • Stavba: – Karyolema= jaderná membrána na povrchu jádra, tvořená dvěma biomembránami, obsahuje jaderné póry, sloužící k výměně látek mezi karyoplazmou a cytoplazmou

9 Jádro (karyon, nukleus) – Karyoplazma – vyplňuje jádro, obsahuje především bílkovinné histony a DNA – Chromozom – v jeho ramenech je uložena DNA DNA Obr. 20 Obr. 21

10 Jádro (karyon, nukleus) Obr. 3

11 Semiautonomní organely • Geneticky samostatné • Patří sem: • Mitochondrie • Plastidy • Vznikly pravděpodobně vnitřní endosymbiózou během fylogeneze buňky tak, že sinice dala vznik plastidům a bakterie mitochondrii

12 Semiautonomní organely • Důkaz samostatnosti – Mají biomembrány na povrchu – Mají vlastní DNA – Mají vlastní metabolismus

13 Mitochondrie • Tyčinkovité až vláknité struktury • V buňce jich bývá několik set • Jsou přítomny ve všech buňkách • Stavba: • Vnější biomembrána • Vnitřní biomembrána – vytváří mitochondriální kristy • Matrix – plazmatická výplň mitochondrie • Mitochondriální DNA – prstencovitá struktura, mnohem menší než jaderné DNA

14 Mitochondrie • Funkce: dýchací a energetické centrum buňky 6O 2 + C 6 H 12 O 6 6CO 2 + 6H 2 O + E RESPIRACE Obr. 6

15 Plastidy a)Chromoplasty • Obsahují červená (KAROTENOIDY) a žlutá (XANTOFYLY) asimilační barviva • Jsou v červeně, žlutě a oranžově zbarvených částech rostlin (plodech a květech) • Fotosynteticky neaktivní • Rozpustné v tucích, nerozpustné v H 2 O

16 Plastidy b)Chloroplasty • Obsahuje zelené asimilační barvivo (chlorofyl) • Probíhá v nich fotosyntéza 6CO 2 + 6H 2 O + E 6O 2 + C 6 H 12 O 6 • Stavba: • Na povrchu dvojitá biomembrána • Stroma = bílkovinná plazma vyplňující chloroplast, probíhá zde temnostní fáze fotosyntézy

17 Plastidy b)Chloroplasty • Stavba: • Tylakoidy = síť uzavřených biomembrán uvnitř stromatu, probíhá zde světelná fáze fotosyntézy • Grana = stupňovitě na sebe uložené tylakoidy, obsahují chlorofyl Obr. 8

18 chloroplast Obr. 7

19 Plastidy c)Leukoplasty • Neobsahují žádná barviva, jsou bezbarvé • Jsou v neosvětlených částech rostlin (kořenech, vnitřní část stonku) • Hromadí se v nich zásobní látky (škrob, bílkoviny, lipidy) Obr. 9

20 Buněčná stěna • U buněk rostlinných a buněk hub • Nikdy ne u buněk živočišných • Funkce: – Udržuje existenci buňky jako osmotického systému – Je permeabilní (plně propustná) – Poskytuje mechanickou pevnost pletivům – Dává buňce tvar

21 Buněčná stěna • Stavba a)Amorfní hmota: • Celulóza (zásobní funkce) • Pektiny (poutají vodu) b)Celulární mikrofibrily • Kostra buňky

22 Buněčná stěna Obr. 10

23 Buněčná stěna • Ukládání látek do BS vyšších rostlin – INKRUSTACE: ukládání anorganických látek do BS (CaCO 3, SiO 2 ) – IMPREGNACE: ukládání organických látek do BS • Lignin – dřevnatění • Suberin – korkovatění • Kutin – zabraňuje přílišné ztrátě vody

24 Buněčná stěna • Tloustnutí BS a)Primární stěna (u rostoucích buněk) • Tloustne procesem industrializace (=do plochy) • Tloustne přikládáním mikrofibril b)Sekundární stěna (u nerostoucích buněk) • Roste procesem apozice (=dovnitř)

25 Buněčná stěna • Tečky = místa na BS, kde nedochází k tloustnutí a proudí tudy plazmodezmy Úkol: Vyhledej na internetu a v odborné literatuře, co jsou to PLAZMODEZMY a jaká je jejich funkce.

26 Buněčná stěna Tipy tloustnutí • Schodovité • Kruhovité • Šroubovité Obr. 22

27 Cytoplazmatická membrána • Nachází se u všech buněk • U rostlinných buněk leží pod BS • Funkce: – Je semipermeabilní (selektivně propouští látky mezi buňkou a prostředím ) – Je plastická – Zajišťuje příjem a výdej látek buňkou

28 Cytoplazmatická membrána • Stavba – Je tvořena dvojitou vrstvou fosfolipidů • Hydrofóbní strany (zbytky mastných kyselin) obou vrstev fosfolipidů jsou přiloženy k sobě • Hydrofilní strany (zbytky kyseliny fosforečné) obou vrstev fosfolipidů jsou položeny směrem od sebe Obr. 12

29 Cytoplazmatická membrána • Stavba – Mezi fosfolipidy jsou vmezeřeny obrovské bílkoviny – Mohou se na ně vázat sacharidy a lipidy Obr. 11

30 Vakuoly • Organely především rostlinných buněk • Jen zřídka u živočišných buněk • Funkce: – Zásobní a odpadní – Homeostáze vnitřního prostředí buňky – Obsahují buněčnou šťávu

31 Vakuoly • U mladých rostlinných buněk je většinou větší počet menších vakuol • U starších rostlinných buněk je většinou se menší vakuoly spojí v jednu velkou centrální Obr. 23

32 Buněčná šťáva • Vyplňuje vnitřek vakuoly • Vodný roztok organických a anorganických látek – Zásobní látky (cukry, bílkoviny, enzymy, olej…) – Meziprodukty metabolismu (aminokyseliny…) – Produkty metabolismu • Alkaloidy (kofein, nikotin) • Třísloviny • Barviva

33 Buněčná šťáva • Podle pH může být šťáva: – Kyselá – červenápř: růže – Zásaditá – modrá př: pomněnka – Neutrální – fialová př: levandule ? Jaké rozmezí hodnot pH je kyselé, zásadité a neutrální ? Obr. 17 Obr. 18 Obr. 19

34 Endoplazmatické retikulum • Systém kanálků, měchýřků a váčků • 2 typy: – HLADKÉ ER: nemá na povrchu ribozomy fce: syntéza tuků a cukrů – HRUBÉ ER: váže na povrchu ribozomy fce: syntéza bílkovin Obr. 13

35 Golgiho aparát (komplex) • Soubor měchýřků (DIKTIOZOMŮ) • Fce: zpracovává produkty endoplazmatického retikula Obr. 14

36 Cytoskelet • Systém fibril prostupující cytoplazmu • Tvoří kostru buňky • 3 druhy fibril: • Mikrotubuly – z tubuliny, jsou kontraktilní, vytváří např. dělící vřeténko při dělení jádra • Mikrofilamenta – šroubovitě stočený bílkovinný aktin, důležitý při dělení buňky • Intermediární filamenta – propojují části cytoskeletu do síťovité kostry

37 Cytoskelet Obr. 15 Obr. 16

38 Internetové zdroje 1.MesserWoland a Szczea. Biological cell[online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 2.Mariana Ruiz Villarreal, LadyofHats. Avarge prokaryote cell [online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 3. Mariana Ruiz LadyofHats. Diagram human cell nukleus.svg [online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 4.Kelvinsong. Animal cell [online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 5.LadyofHats. translated by Penarc. Morfoanatomia celula vegetal.png [online]. [cit. cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 6.Magnus Manske. Mito.png [online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www:

39 Internetové zdroje 7.Atribution. Chloroplast[online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 8.Dr. phil.nat Thomas Geier. Fachgebiet Botanik der Forschungsanstalt Geisenheim. 03- 10 Mnium2 [online]. cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 9.Rasp. Biolog [online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 10.Bradleyhintze. Cell wall [online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 11.Sunshineconnelly. Plasma membrane [online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 12.Masur. Cell membrane [online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 13.BruceBlaus. Endoplasmatic Reticulum [online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www:

40 Internetové zdroje 14.BruceBlaus. Golgi Apparatus [online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 15.Zlir'a. Microtubule Apparatus [online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 16.TheNewMessiah. Cytoskeleton [online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 17.Hamachidori. Rosa Red Chateau01.jpg[online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 18.Frank Vincentz. Myosotis scorpioides3 ies.jpg[online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 19.Ian Dury. Lavendel Lavandula.JPG[online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 20.Autor neuveden. Ssvsds [online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www:

41 Použitá literatura • ČABRADOVÁ, V. HASCH, F., SEJPKA, J. VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. FRAUS, 2005, ISBN 80-7238-424-4 • DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-179-6 • SKÝBOVÁ, J. Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2003, ISBN 8072901516 • KINCL, M. KINCL, L. JAKRLOVÁ, J. Biologie rostlin pro gymnázia. Fortuna, 2008, ISBN 80-7168-947-5 • Obr. 21. 22. 23 - vlastní


Stáhnout ppt "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 1. Botanika."

Podobné prezentace


Reklamy Google