Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Indukované napětí  Asynchronní stroj se elektricky chová podobně jako transformátor : změna toku indukuje ve vinutí napětí. Proto lze odhadnout, že napěťová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Indukované napětí  Asynchronní stroj se elektricky chová podobně jako transformátor : změna toku indukuje ve vinutí napětí. Proto lze odhadnout, že napěťová."— Transkript prezentace:

1

2 Indukované napětí  Asynchronní stroj se elektricky chová podobně jako transformátor : změna toku indukuje ve vinutí napětí. Proto lze odhadnout, že napěťová rovnice bude mít podobný tvar :

3 Indukované napětí Φtok jednoho pólu [Wb] ffrekvence [Hz] Npočet závitů v sérii [-] kvkv činitel vinutí

4 Činitel vinutí Činitel vinutí má hodnotu nanejvýš 1 (kv <=1) a zavádí do vztahu mírný pokles ind.napětí způsobený  rozložením vinutí do více drážek (jednotlivá napětí se pak sčítají fázorově s urč. fáz. posunem, nikoliv algebraicky)  tzv.zkráceným krokem cívky (cívka pak nevytvoří max.tok dosazovaný do vztahu pro indukované napětí)

5 Převod asynchronního stroje  Převod je definován jako poměr indukovaných napětí ve statoru a rotoru při skluzu s=1, kdy platí f 1 = f 2

6 Náhradní schéma stroje Statorové i rotorové vinutí má činný odpor R a rozptylovou reaktanci X ϭ. V rotoru komplikuje situaci skutečnost, že se frekvence mění se skluzem a tedy se zatížením stroje. Při změně frekvence mění i ind.napětí a reaktance dle naznačeného vztahu, kde X ϭ 2 a U i20 je ind.napětí a reaktance při s = 1. Oba obvody tedy za tohoto stavu nelze přepočíst a spojit jako u transformátoru.

7 Náhradní schéma stroje V předchozím rotorovém obvodu platí rovnice Vytvoříme ekvivalentní obvod tak, že předchozí rovnici vynásobíme zlomkem : U i20. p = U i1 viz definice převodu R 2. p 2 = R 21 přepočtený rotorový odpor na stator X  2. p 2 = X  21 přepočtená rotorová rozptylová reaktance na stator I 2 /p = I 21 rotorový proud přepočtený na stator kde

8 Náhradní schéma stroje Rotorový obvod se změnil tak, že indukované napětí je shodné se statorovým a oba obvody lze galvanicky spojit.

9 Náhradní schéma stroje Schéma bylo navíc doplněno o odpor R Fe reprezentující ztráty v železe a mechanické ztráty stroje. Asynchronní stroje se na vstupních svorkách chová jako transformátor, který má v sekundárním obvodu odpor, který se mění se skluzem a tedy se zatížením stroje na hřídeli.

10 Náhradní schéma stroje Pro lepší znázornění toku výkonů se upravuje rotorová část náhradního schématu tak, že se odpor rozdělí na 2 části Náhradní schéma pak vypadá následovně

11 Tok výkonu, ztráty motoru P1P1 příkon ΔP j1 jouleovy ztráty ve statoru ΔP j2 jouleovy ztráty v rotory ΔP Fe ztráty v železe PδPδ výkon přes vzd.mezeru Pvýkon na hřídeli

12 Stav naprázdno Motor nemá zátěž na hřídeli, točí se prakticky synchronně, charakteristiku lze měřit až od cca 30% U n, kdy se motor roztočí na plné otáčky. Charakteristika naprázdno I o = f(U) je opět zakřivená vlivem sycení, ztráty naprázdno, prakticky jen ztráty v železe, jsou úměrné U 2, účiník strmě klesá. Pro U n odečítáme jmenovité hodnoty naprázdno.

13 Stav nakrátko Rotor je zabržděn, stav je podobný stavu nakrátko trafa. Charakteristika I = f(U) je opět lineární, pouze při vysokém proudu se začínají sytit zuby rozptylovým tokem a charakteristika se ohne k vyšším proudům. Ztráty ve vinutí rostou úměrně I 2 i U 2. Účiník je téměř konstatní.


Stáhnout ppt "Indukované napětí  Asynchronní stroj se elektricky chová podobně jako transformátor : změna toku indukuje ve vinutí napětí. Proto lze odhadnout, že napěťová."

Podobné prezentace


Reklamy Google