Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ MODERNÍ HUDBA Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ MODERNÍ HUDBA Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ MODERNÍ HUDBA Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 Hudební výchova 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3  dílem Smetany, Dvořáka a Fibicha získala česká hudba svou národní tvářnost  na tvůrčím odkazu těchto tří mistrů se mohla nadále vyvíjet česká moderní hudba  její představitelé jsou s oněmi třemi mistry spojeni jako jejich následovníci či jako jejich žáci  výrazně čerpali z lidové hudby  na rozdíl od Smetany a Dvořáka, kteří čerpali převážně z české lidové hudby, obracela nová generace pozornost k moravské lidové písni  vstřebávali všechny podstatné hudební vlivy, které k nám ve 20. století přicházely, a tyto nové podněty syntetizovali s národní a lidovou hudbou

4 Josef Bohuslav Foerster (1859–1951)  pocházel z učitelského rodu s dlouhou hudební tradicí  žil mnoho let v Hamburku a ve Vídni, kde se věnoval skladatelské činnosti a vyučoval na konzervatořích  v roce 1919 se vrátil do Prahy, kde se stal profesorem pražské konzervatoře  těžiště jeho díla je především v chrámové a sborové tvorbě  6 oper (Eva – libreto si podle dramatu Gabriely Preissové Gazdina roba napsal sám)  5 symfonií, orchestrálních a komorních skladeb  především písně a sbory

5 Vítězslav Novák (1870 – 1949)  studoval nejprve práva, pak přešel na pražskou konzervatoř, kde byl žákem A. Dvořáka  věnoval se převážně kompozici a pedagogické činnosti  působil na pražské konzervatoři, kde vychoval mnoho českých i zahraničních skladatelů  Slovácká suita, symfonická báseň V Tatrách  sborová tvorba, např. Melancholické písně o lásce, Noční nálady či Erotikon

6 Josef Suk (1874–1935)  konzervatoř v Praze, kde byl také žákem A. Dvořáka  založil se svými spolužáky České kvarteto, v němž byl druhým houslistou  vyučoval na konzervatoři  za manželku si vzal Dvořákovu dceru Otylku  orchestrální tetralogie Asrael, Pohádka léta, Zrání, Epilog  z komorní tvorby Serenáda As dur pro violocello a klavír

7 Leoš Janáček (1854 – 1928)

8  narodil se v Hukvaldech v učitelské rodině  od dětství byl v těsném kontaktu s lašskou lidovou kulturou  jako 11letý odešel do Brna do starobrněnského kláštera, kde zpíval ve sboru a získal základní hudební vzdělání  absolvoval pražskou varhanickou školu, studoval na konzervatoři v Lipsku a ve Vídni a v Brně na učitelském ústavu, kde se stal učitelem  později byl ředitelem své vlastní varhanické školy v Brně  téměř celý život působil v Brně Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9  od mládí byl činný dirigentsky, organizačně i pedagogicky  spolupráce s Františkem Bartošem jej přivedla ke sběru lidové písně a hudby  ve své tvorbě se inspiroval moravskou lidovou písní, užíval její nápěvy a studoval rytmiku a intonaci řeči, což originálním způsobem převáděl do své hudby (tzv. nápěvková teorie)  po vzoru Dvořákových Slovanských tanců složil Lašské tance Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10  ve světě je znám především díky svým operám, orchestrální skladbě Sinfoniettě, symfonické básni Taras Bulba a Glagolské mši napsané ve staroslověnštině Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11  opera Její pastorkyňa byla při premiéře skvěle přijata brněnskými posluchači i kritikou  na své uvedení v Praze čekala 12 let, ale i zde slavila úspěch a otevřela Janáčkovi dveře do celého světa  pod názvem Jenůfa slavila úspěchy ve Vídni, Německu, v New Yorku  vznikala v době, kdy Janáčkovi umírala jediná dcera (21 let); libreto převzal ze stejnojmenného dramatu Gabriely Preissové  dalšími operami jsou Věc Makropulos, Káťa Kabanová, Příběhy lišky Bystroušky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12 Bohuslav Martinů (1890 – 1959)

13  narodil se v Poličce  studoval na konzervatoři v Praze, ale studia nedokončil  stal se 2. houslistou České filharmonie  navštěvoval mistrovskou třídu Josefa Suka  v roce 1923 odešel studovat do Francie, potom v roce 1940 emigroval do USA  roku 1946 byl jmenován profesorem na AMU, ale kvůli těžkému úrazu musel cestu domů odložit  politický převrat roku 1948 definitivně zničil jeho naděje na návrat  po 2. světové válce žil ve Francii, Itálii a Švýcarsku, kde zemřel  20 let po smrti se jeho tělo vrátilo do rodné Poličky, od roku 1979 je zde pohřben Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14  věnoval se téměř výhradně kompozici  jeho hudba má pevné kořeny v českých tradicích  spolu s Janáčkem patří mezi nejproslulejší české skladatele 20. století  mezi skladby inspirované lidovou hudbou patří balet Špalíček  na texty lidových písní a balad složil kantátu Kytice a Otvírání studánek  6 symfonií  opery Hry o Marii, Julietta, Řecké pašije  symfonická skladba Památník Lidicím Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "ČESKÁ MODERNÍ HUDBA Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google