Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK"— Transkript prezentace:

1 MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK

2 PRÍRODNÉ A UMELÉ MAGNETY
V prírode sa vyskytuje nerast, ktorý obsahuje železo a priťahuje drobné oceľové predmety. Volá sa magnetovec. Je to prírodný magnet. Telesá s magnetickými vlastnosťami, ktoré vyrobil človek, sa nazývajú umelé magnety. Zhotovujú sa z ocele alebo zo zliatin, ktoré obsahujú železo, kobalt alebo nikel.

3 Umelé magnety majú zvyčajne tvar tyče, valca, podkovy.
Predmet, ktorý magnet priťahuje, je z feromagnetickej látky. Je to napr. železo, kobalt, nikel, ich zliatiny. Magnet vyrobený z tenkého oceľového plechu, otáčavý okolo svojej osi, sa nazýva magnetka.

4 PÓLY MAGNETU Ak do hromady oceľových klinčekov vložíme tyčový magnet, najviac klinčekov sa prichytí na koncoch magnetu, uprostred tyče sa neprichytia takmer žiadne klinčeky. Časti magnetu, na ktorých sa prichytí najviac klinčekov, nazývame póly magnetu. Časť magnetu, na ktorej sa neprichytia takmer žiadne klinčeky, nazývame neutrálne pásmo magnetu.

5 Tyčový magnet má dva póly.
južný severný Ak tyčový magnet zavesíme uprostred tak, aby sa mohol otáčať vo vodorovnej rovine, po ustálení vždy tým istým koncom smeruje k severu a druhým koncom k juhu. Pól, ktorým sa magnet otáča k severu, nazývame severný pól magnetu. Označujeme ho písmenom N (north – sever). Tiež býva označený červeným pruhom. Pól, ktorým sa magnet otáča k juhu, nazývame južný pól magnetu. Označujeme ho písmenom S (south – juh).

6 MAGNETICKÁ SILA Sila, ktorou magnety navzájom na seba pôsobia a ktorou priťahujú oceľové predmety, sa nazýva magnetická sila. Nesúhlasné póly dvoch magnetov sa navzájom priťahujú. Súhlasné póly dvoch magnetov sa navzájom odpudzujú.

7 MAGNETICKÉ POLE V okolí magnetu je magnetické pole, ktoré sa prejavuje pôsobením magnetickej sily na železné predmety. V blízkosti magnetu je magnetické pole najsilnejšie, čím ďalej od magnetu je magnetické pole slabšie.

8 MAGNETIZÁCIA LÁTKY Predmety z ocele, ako sú klince, kľúče, rôzne náradie, sú bežne nemagnetické. Po ich vložení do silného magnetického poľa zistíme, že sa zmagnetizovali a správajú sa ako tyčový magnet. Oceľová nezmagnetizovaná tyč sa v magnetickom poli magnetu stane dočasným magnetom. Oceľ, ktorá má túto vlastnosť, sa nazýva magneticky mäkká oceľ. Oceľové predmety, ktoré po zániku vonkajšieho magnetického poľa nestrácajú magnetické účinky, sú z magneticky tvrdej ocele, ich magnetické pole nezanikne, vznikol trvalý magnet. Jav, pri ktorom sa z feromagnetickej látky v magnetickom poli stane magnet, sa nazýva magnetizácia látky.

9 INDUKČNÉ ČIARY MAGNETICKÉHO POĽA
Magnetické pole môžeme znázorniť pomocou indukčných čiar. Indukčné čiary magnetického poľa sú myslené čiary, znázorňujú smer pôsobenia magnetickej sily. Indukčné čiary sú orientované tak, že mimo magnetu vychádzajú zo severného pólu a vstupujú do južného pólu.

10 Magnetické póly Zeme Zem má kovové jadro, ktoré sa neustále otáča, preto sa správa ako obrovský magnet. Vytvára okolo seba silné magnetické pole. Keby toto magnetické pole neexistovalo, neboli by sme chránení pred ničivými účinkami Slnka ani pred časticami nebezpečného slnečného vetra. Magnetické póly Zeme nesplývajú so zemepisnými pólmi, ale sú v ich blízkosti. Spojnica magnetických pólov Zeme zviera s osou otáčania Zeme uhol asi 12 stupňov.

11 Kompas Kompas je zariadenie určené na určovanie svetových strán. Magnetka kompasu je uprostred podopretá hrotom. Na dne kompasu je nakreslená smerová ružica. Kompas držíme tak, aby sa magnetka otáčala vo vodorovnej rovine a koncový bod jej severného pólu sa kryl s označením severného pólu na ružici.

12 Buzola Zdokonalenou verziou kompasu je buzola.
Je to kompas, ktorý má otáčavý kruh rozdelený na 360 stupňov. Buzolu často používajú vojaci a turisti na určovanie smeru pochodu v neznámom teréne.


Stáhnout ppt "MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK"

Podobné prezentace


Reklamy Google