Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metabolizmus II Kód ITMS projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metabolizmus II Kód ITMS projektu:"— Transkript prezentace:

1 Metabolizmus II Kód ITMS projektu: 26110130519
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia Metabolizmus II Vzdelávacia oblasť:  Človek a príroda Predmet  Seminár z chémie Ročník, triedy:  4. ročník Tematický celok:  Biochémia Vypracoval:  Mgr. Gabriela Berczeliová Dátum:  január 2014

2 Obsah Katabolizmus sacharidov Glykolýza Možnosti spracovania pyruvátu
Mliečne kvasenie Alkoholové kvasenie Aeróbne spracovanie pyruvátu Citrátový cyklus Dýchací reťazec Oxidačná fosforylácia Energetická bilancia Použité zdroje

3 Katabolizmus sacharidov
živočíchy prijímajú sacharidy v potrave obsahuje hlavne polysacharidy a disacharidy v tráviacej sústave → monosacharidy kľúčovú úlohu v metabolizme sacharidov má je dôležitým zdrojom E k uvoľneniu E dochádza glukóza sústavou oxidačných procesov prebiehajúcich za aeróbnych alebo anaeróbnych podmienok

4 Glykolýza prvá časť rozkladu glukózy v cytoplazme za anaeróbnych
podmienok výsledok glykolýzy: 2 pyruvát 2 ATP 2 NADH

5 Možnosti spracovania pyruvátu
mliečne kvasenie alkoholové kvasenie oxidačná dekarboxylácia anaeróbny spôsob aeróbny spôsob pyruvát acetyl-CoA citrátový cyklus CC

6 Možnosti spracovania pyruvátu
musí byť zabezpečená opätovná regenerácia NAD+ z jeho redukovanej formy NADH na spätnú oxidáciu NADH na NAD+ sa použije látka, ktorá sa pritom redukuje mliečne kvasenie: pyruvát → laktát alkoholové kvasenie: acetaldehyd → etanol aeróbna regenerácia: O2 → H2O + molekuly ATP

7 Mliečne kvasenie pri živočíchoch - len v kostrovom svalstve
počas intenzívnej svalovej práce mliečne baktérie výroba kyslých mliečnych nápojov, jogurtov kvasenie kapusty redukcia

8 Alkoholové kvasenie dekarboxylácia redukcia

9 Aeróbne spracovanie pyruvátu
prebieha v mitochondriách spojenie s citrátovým cyklom a dýchacím reťazcom oxidačná dekarboxylácia

10 Citrátový cyklus najvýznamnejšia MD →
bunky oxidáciou látok získavajú veľké množstvo E prebieha v mitochondriách má centrálne postavenie v metabolizme bunky - je spoločnou MD rozkladu všetkých živín základná katabolická úloha CC: rozložiť acetyl-CoA až na CO2 získať redukované koenzýmy NADH, FADH2

11 Citrátový cyklus v citrátovom cykle:
acetyl-CoA sacharidy glukóza lipidy mastné kyseliny bielkoviny aminokyseliny Citrátový cyklus v citrátovom cykle: oxidácia acetyl-CoA → 2 molekuly CO2 redukcia koenzýmov NAD+, FAD → NADH, FADH2 centrálny metabolit

12 Citrátový cyklus výsledok CC: 2 CO2 1 ATP (cez GTP) 1 FADH2 3 NADH
Energetická bilancia ATP priamo v CC 1 ATP regenerácia 1 FADH2 v DR 1 x 1,5 ATP regenerácia 3 NADH v DR 3 x 2,5 ATP spolu: 10 ATP

13 Dýchací reťazec na vnútornej mitochondriálnej membráne
6 na vnútornej mitochondriálnej membráne opätovná oxidácia NADH a FADH2 postupný prenos e- na O2 cez niekoľko redoxných systémov 2H+ + 2e- + ½O2 → H2O

14 Oxidačná fosforylácia
8 tvorba ATP pri prenose e- na O2 v dýchacom reťazci za prítomnosti ATP-syntetázy

15 Energetická bilancia Energetická bilancia aeróbnej oxidácie 1 molekuly glukózy priamy zisk ATP v glykolýze 2 ATP regenerácia 2 NADH z glykolýzy v DR 2 x 2,5 ATP regenerácia 2 NADH z oxidačnej dekarboxylácie pyruvátu v DR oxidácia 2 acetyl-CoA v CC 2 x 10 ATP spolu: 32 ATP Energetická bilancia anaeróbnej oxidácie 1 molekuly glukózy priamy zisk ATP v glykolýze 2 ATP alkoholové aj mliečne kvasenie 0 ATP spolu:

16 Použité zdroje Kmeťová, J., Skoršepa, M., Vydrová, M.: Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2011. Kurz ´Biológia SŠ – učiteľ ´: IV. Metabolizmus Aeróbne dýchanie (s. 6, 7, 8)


Stáhnout ppt "Metabolizmus II Kód ITMS projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google