Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_EK07 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_EK07 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_EK07 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771 AutorRNDr. Anna Priessnitzová Vzdělávací oblastPřírodovědné vzdělávání Vzdělávací oborZáklady přírodních věd - ekologie Tématický okruhOhrožování základních složek biosféry TémaČištění odpadní vody Ročník1. M Datum tvorby12.7. 2013 Anotace Prezentace zahrnuje způsob čištění odpadních vod v ČOV a v kořenové čistírně, informace o mechanismu čištění a motivuje žáky. Metodický pokyn Prezentace je určena k výkladu učiva, následně pak probíhají exkurze do ČOV a Kořenové čistírny odpadních vod. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 Čištění odpadní vody ČOV – čistírna odpadních vod KČOV - Kořenová čistírna odpadních vod

3 Čistírna odpadních vod

4 Je to zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod z různých průmyslových provozů, odpadních vod ze zemědělské výroby a dále vody komunální z měst a obcí. Čistění vody zahrnuje mechanické, biochemické a chemické procesy. Po vyčištění se voda vypouští do vodního toku, kde probíhá dočištění díky samočistící schopnosti vody. V rámci čistírny jsou zřizovány další objekty na likvidaci vzniklých kalů a dalších odpadních látek - kalová a plynová hospodářství.

5 Mechanické čištění Odpadní voda je do ČOV přiváděna hlavní stokou z kanalizace. Na nátoku do ČOV je umístěn lapák štěrku. Ten zachycuje nejhrubší nečistoty. Dalším stupněm jsou česle nebo síta, které odstraní hrubé plovoucí nečistoty. Následuje lapák písku a lapák tuků. Posledním zařízením pro mechanické čištění je usazovací nádrž, kde vzniká primární kal.

6 Biologické čištění Do tohoto stupně voda přichází po mechanickém vyčištění. Znečištění z odpadní vody je zde odstraňováno pomocí aktivovaného kalu, který obsahuje aerobní bakterie. Ty vyžadují přívod kyslíku, proto je nutné udržovat nepřetržité probublávání obsahu aktivačních nádrží. Při pádu do nádrže by v ní člověk nemohl plavat, neudržel by se nad hladinou, protože hustota obsahu nádrže je díky obsahu vzduchu nižší.

7 Dosazovací nádrže Mikroorganismy v aktivační nádrži dokáží z odpadní vody odstranit (spotřebovat) svým metabolismem až 99% organického znečištění vody, včetně sloučenin dusíku a fosforu. Směs vody a aktivovaného kalu pak teče do dosazovací nádrže, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu – usazování pomocí gravitace.

8 Takto zpracovaná voda vstupuje do II. sedimentace. Zde vzniká čistá voda, která opouští čistírnu (vypouští se do vodního toku). Zároveň dojde k oddělení aktivovaného kalu. Část aktivovaného kalu je vracena zpět do biologického čištění, část je pak oddělena jako přebytečný kal a je odváděna ke zpracování do kalového hospodářství. Aktivovaný kal se následně Využívá - buď se vrací zpátky do aktivačních nádrží anebo se dále zpracovává - po vysušení v kalolisu se využívá jako hnojivo, je možné jej odvážet na skládky anebo se likviduje spalováním.

9 Čistírna odpadních vod – celkový pohled

10 Kořenové čistírny odpadních vod - KČOV Princip čištění : Kořenové čistírny jsou vlastně umělými mokřady, využívají se zde přírodní samo-čistící procesy.

11 Čištění odpadních vod zajišťují organismy, které žijí přirozeně na kořenech vodních a bahenních rostlin. Samočisticí proces, ke kterému v KČOV dochází, je založen na schopnosti bakterií žijících v kořenech rostlin rozkládat organické znečištění.

12 KČOV je tvořena soustavu mělkých bazénů kam se kanalizací přivádí odpadní voda. Aby znečištěná voda neprosákla do podzemních vod, musí být bazény vystlány plastovou nepropustnou fólií. Fólie je ještě z obou stran chráněna geotextilií. Dno je vysypáno hrubším pískem nebo štěrkem a zasypáno hlínou. Na ni se vysázejí bahenní rostliny – rákos, orobinec, chrastice, blatouch, kosatec, tužebník apod.). Hloubka bazénů je asi 80 cm. Využití KČOV : u objektů k rekreaci, které nejsou celoročně využívané, některé menší průmyslové podniky, malé obce do 1 000 obyvatel..

13 Výhody KČOV : Citlivé začlenění čištění odpadních vod do životního prostředí. jednoduché stavební a technologické provedení Jednoduchá (ale pravidelná) obsluha. Ekologický charakter celého zařízení. Schopnost absorbovat velké výkyvy v množství odpadních vod. Odolnost ke krátkodobému i dlouhodobému přerušení provozu. K provozu není potřeba žádné el. zařízení - úspora.

14 Nevýhody KČOV : Poměrně velké nároky na plochu ( na jednoho obyvatele je třeba počítat s čistící plochou kolem 5–6 m 2 ). Čisticí účinek závisí na klimatických podmínkách (především na teplotě a slunečním záření). Omezená schopnost odstraňovat živiny (dusík a fosfor). Minimální možnost regulace probíhajících procesů.

15 ZDROJE: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Dejvice,_Baba,_%C4%8Disti%C4%8Dka_vod.JPG http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod&oldid=10540144 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod&oldid=10540144 > http://www.fsv.cvut.cz/fotofsv/programy/si/cistic.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Desiccation-cracks_hg.jpg http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Biologick%C3%A1_f%C3%A1ze_%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3% AD_vody.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mok%C5%99ady_Triangl_(03).jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Water_pollution.jpg http://www.mwb-giessen.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=66 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/42/11617674/slides/slide_15.jpg", "name": "ZDROJE: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Dejvice,_Baba,_%C4%8Disti%C4%8Dka_vod.JPG http://cs.wikipedia.org/w/index.php title=%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod&oldid=10540144 http://cs.wikipedia.org/w/index.php title=%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod&oldid=10540144 > http://www.fsv.cvut.cz/fotofsv/programy/si/cistic.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Desiccation-cracks_hg.jpg http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Biologick%C3%A1_f%C3%A1ze_%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3% AD_vody.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mok%C5%99ady_Triangl_(03).jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Water_pollution.jpg http://www.mwb-giessen.de/cms/index.php option=com_content&view=article&id=62&Itemid=66 http://www.fsv.cvut.cz/fotofsv/programy/si/cistic.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Desiccation-cracks_hg.jpg http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Biologick%C3%A1_f%C3%A1ze_%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3% AD_vody.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mok%C5%99ady_Triangl_(03).jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Water_pollution.jpg http://www.mwb-giessen.de/cms/index.php option=com_content&view=article&id=62&Itemid=66


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_EK07 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771."

Podobné prezentace


Reklamy Google