Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_PRAVO_07 Pojem, zásady a prameny občanského práva Téma sady:Právo Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, 3.ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace: Pojem občanské právo, zásady a normy občanského práva, prameny občanského práva, občanský zákoník. Metodický obsah: Výklad nového učiva, vysvětlení základních pojmů občanského práva, přiřazování pojmů k příkladům z praxe

2 OBČANSKÉ PRÁVO VÝZNAM Občanské právo – nejstarší, nejvýznamnější a nejrozsáhlejší odvětví soukromého práva. Občanské právo - základ právního řádu. (po Ústavě ČR nejdůležitější zákon). V občanskoprávních vztazích je dovoleno vše, co není výslovně zákonem zakázáno. Úkol: Co řeší občanské právo? Uveďte příklady.

3 HISTORICKÝ VÝVOJ OBČANSKÉHO PRÁVA PRVOPOČÁTKY OBČANSKÉHO PRÁVA  Corpus iuris civilis (byzantský císař Justinián - 6. st.)  Code Napoleón (Francie - 1804) POČÁTKY OBČANSKÉHO PRÁVA V ČESKÝCH ZEMÍCH  Občanský zákoník 1811  Občanský zákoník 1950  Občanský zákoník 1964  Občanský zákoník 2012 – účinnost od 1. 1. 2014

4 ZÁSADY OBČANSKÉHO PRÁVA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO PRÁVA  Právo na ochranu života, zdraví a svobody, cti, důstojnosti a soukromí.  Ochrana rodiny, rodičovství a manželství.  Ochrana vlastnického práva. DALŠÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO PRÁVA  Daný slib zavazuje.  Nikomu nelze odepřít, co mu právem náleží… Obr.1 Rodina (1)

5 NORMY OBČANSKÉHO PRÁVA ZÁKLADNÍ DĚLENÍ NOREM DISPOZITIVNÍ  Normy připouštějící úpravu právních vztahů odchylnou od zákonných norem ( např. zřeknutí se předem dědického práva) – normy převažující v občanském právu. KOGENTNÍ  Normy bezvýhradně přikazující dodržovat zákonnou úpravu právních vztahů (např. zákaz smluv, které porušují dobré mravy či veřejný pořádek).

6 PRAMENY OBČANSKÉHO PRÁVA  Zdrojem a vzorem občanského práva – římské právo, jehož některé postuláty platí dodnes.  Ústava ČR HLAVNÍ PRAMEN OBČANSKÉHO PRÁVA  Občanský zákoník Obr.2 Právní znak (2)

7 ROZDĚLENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA OBČANSKÝ ZÁKONÍK  Nejobsáhlejší zákon v českém právu.  Pořadí a velikost částí: - I. Obecná část (§ 1 až 646) - II. Rodinné právo (§§ 647 až 969) - III. Absolutní majetková práva (§§ 970 až 1710) - IV. Relativní majetková práva (§§ 1711 až 2984) - V. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§§ 2985 až 3046). Obr.3 Lidé (3)

8 ROZDĚLENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU osobní práva majetková práva

9 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK  Smysl nového občanského zákoníku - kodifikovat soukromé občanské právo.  Účel - upravit veškeré soukromoprávní vztahy fyzických a právnických osob v jednom kodexu.  Soulad našeho občanského práva s evropskou praxí.  Dochází ke sloučení dalších soukromoprávních předpisů tj. zařazení samostatného odvětví rodinného práva a práva obchodního do občanského zákoníku.

10 KONTROLNÍ OTÁZKY  Vysvětlete, co v běžné praxi znamená, že nejvyšší hodnotou demokratického státu je svobodný člověk a ochrana jeho přirozených práv a jak se toto ustanovení odráží v občanském právu.  Vyjmenujte nejdůležitější zásady občanského práva vč. uvedení příkladů.  Charakterizujte rozdíl mezi ustanoveními dispozitivními a kogentními v občanském právu.  Co je hlavním pramenem občanského práva? Blíže jej charakterizujte.

11 ZDROJE OBRÁZKŮ  Obr.č.1HTTP://PIXABAY.COM/STATIC/UPLOADS/PHOTO/2012/11/11/07/22FAMILY- 65678_640.JPG?I. [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 2012/11/11/07/22family- 65678_640.jpg?i.  Obr.2 [online]. [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/10/29/09/01/clause-63517_640.jpg?i.  Obr.3 [online]. [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/03/30/09/59/man-97981_640.jpg?i.

12 AUTORSKÁ PRÁVA A CITACE  Kolektiv autorů. Právo pro každého: učebnice programu "Právo pro každý den - Street Law" [online]. Vyd. 4. se zapracovanými změnami v zákonech 2010. Praha: Partners Czech, 2010, 1 CD-ROM [cit. 2013-02-09]. ISBN 978-80-903767-4-8.  MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Nový občanský zákoník. [online]. [cit. 30.11.2012]. Dostupný na WWW: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html  RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. 7. vyd. Praha: Eduko první, přepracované, 2012, 88 s. ISBN 978-80-87204-573.  ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 12., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 406 s. ISBN 978-80-7179-343-4.  Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Tato prezentace je autorským dílem.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google