Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výměnný formát XML DTM DMVS Setkání partnerů DTM Plzeňského a Zlínského kraje Plzeň 5. a 6. 5. 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Krajský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výměnný formát XML DTM DMVS Setkání partnerů DTM Plzeňského a Zlínského kraje Plzeň 5. a 6. 5. 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Krajský."— Transkript prezentace:

1 Výměnný formát XML DTM DMVS Setkání partnerů DTM Plzeňského a Zlínského kraje Plzeň 5. a 6. 5. 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky

2 Výměnný formát XML Zapojené subjekty: Plzeňský kraj Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Zlínský kraj Kraj Vysočina Liberecký kraj Karlovarský kraj GEPRO spol. s r. o. Zpracovatelský tým: GEOREAL spol. s r.o. Ing. Martin Šourek Ing. Karel Vondráček a kol. Západočeská univerzita - katedra geomatiky Doc. Ing. Čada Václav CSc. Ing. et Mgr. Otakar Čerba, Ph.D. a kol.

3 Hlavní cíle – využití VF XML Formát Zakázky DTM (geodetická měření) Formát pro integraci okolních IS (např. pasporty samosprávy) Jednotný formát pro sdílení dat DMVS (s veřejnou správou, s partnery DMVS) V první fázi aplikovat pro DTM Využitelné pro ÚAP Rozšiřitelné pro ÚP

4 Fyzické soubory VF XML 1x Hlavní dokument XML 2x Doplňující dokumenty XML –Objektové atributy –Doprovodné Informace Způsob zápisu Kompletní zápis stavových dat –Insert Zápis dat formou změnových vět –Insert, Update, Delete –Zapsána poslední změna v období před generováním změnových vět –Vyžaduje vedení historie změn v DTM DMVS

5 Struktura souborů VF XML

6 Struktura XML – Datové bloky ÚMPS Technická infrastruktura - TI –TI DTM (data TI pro DTM) –TI ÚAP (data TI pro potřeby ÚAP) OMPS Dopravní infrastruktura - DI ÚAP (data ÚAP bez TI a DI) ÚP

7 Struktura XML – Datové bloky V první fázi jsou realizovány bloky ÚMPS, TI DTM a OMPS

8 Ontologický popis Formalizovaná reprezentace prvků Standardizovaný a rozšiřitelný popis objektů Slovník objektů (objektových typů) –Vlastnosti (identifikátor, atributy, číselníky...) –Vztahy (hierarchie, popis vazeb...) Unikátní identifikátory prvků a vlastností Web Ontology Language 2.0 (W3C standard) Nezávislý správce ontologie Aktualizace –Zpravidla 1x ročně, formou aktuální verze –Schvalovací proces (skupina Partnerů VF XML) Poskytování ontologie –Prohlížení – webové stránky –Stahování – soubory ontologického popisu (integrace do vlastních řešení)

9 Integrace IS na Ontologii Soubory ontologického popisu (RDF, XML, JSON...), slouží k integraci ontologie do vlastních řešení (webové služby, software) → kontextová nápověda, validace poskytovaných informací nebo automatické doplňování Vazby na objektové typy ontologie (mapování) si vedou jednotlivé IS Šablony pro verifikaci XML dat poskytuje ontologie (XSD) Seznam změn mezi verzemi ontologie je k dispozici strojově zpracovatelným výstupem (změnové věty)

10 Dopady zavedení VF XML na stávající řešení DMVS krajů Aktualizace provozní dokumentace DTM DMVS Rozšíření komponent, nástrojů a služeb –Evidence zakázek → nový formát –Nástroje na správu datového skladu (Spirit DTM) –Výdej dat –Kontrola zakázek

11 Postup tvorby VF XML

12 Koncept etapizace tvorby VF XML 1)Koncept výměnného formátu XML 2)Koordinace připomínkového řízení konceptu výměnného formátu XML, vyhodnocení a zapracování změnových návrhů 3)Vytvoření standardu výměnného formátu XML 4)Publikace a publicita výměnného formátu XML 5)Zapracování výměnného formátu XML do služeb DTM Portálu veřejné správy Plzeňského kraje 6)Doplnění nového výměnného formátu XML do procesu výdeje/příjmu zakázek DTM Modulu ZAKÁZKA

13 Fáze realizace - Standard VF XML Příprava podkladů pro standard XML Analýza podkladů (Rámcový ontologický popis) Návrh datového modelu VF XML Připomínkování návrhu DM VF XML Ontologický popis v0.1 Příprava standardu VF XML Připomínkování a vydání standardu VF XML

14 Analýza podkladů Identifikace a porovnání shodných objektových typů v poskytnutých DM –DTM (ÚMPS a TI) –Analýza sledovaných atributů v poskytnutých DM –Analýza domén, číselníků a návazných informací v DM Rámcový ontologický popis Posouzení údajů pořizovaných geodeticky a jiným způsobem (mimo DSPS)

15 Analýza podkladů Objektový způsob vedení dat ve VF XML Strukturace objektů (Blok – Sada – Třída – Objekt) Princip agregace „elementů“ v poskytnutých DM Bezeztrátový x Ztrátový

16 Princip agregace Agregace velkého počtu elementárních prvků do základních objektových typů Zejm. pro JDTM ZK a IPR JDTMZKDTM PrahaDTM krajů PLK ELEK_pom.konstr.silnoproud - bez rozl. - nadz.-Venkovní vedení elektrické sítě ZVN 400 a více kV SDĚL_e_křížení.silnoproud - bez rozl. - podz. - neověř.Venkovní vedení elektrické sítě VVN 220 kV SDĚL_e_kříženísilnoproud - bez rozl. - podz. - ověř.Venkovní vedení elektrické sítě VVN 110 kV ELEK_křížení NNsilnoproud - vedení - vyřaz. podz. -Kabelové vedení elektrické sítě VVN 110kV ELEK_křížení VVNsilnoproud - lano VO - nadz.-Venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV ELEK_křížení VN35kVsilnoproud - NN - nadz.-Kabelové vedení elektrické sítě VN 1-35 kV ELEK_křížení VN22kVsilnoproud - NN - podz. - neověř.Venkovní vedení elektrické sítě NN (nízkého napětí) ELEK_křížení VN10kVsilnoproud - NN - podz. - ověř.Kabelové vedení elektrické sítě NN (nízkého napětí) ELEK_chránička VN10kV žlabysilnoproud - NN - vyřaz. nadz. -Vedení elektrické sítě, svod (nadzemní vedení) ELEK_chránička VN22kV žlabysilnoproud - NN - kanál - podz. - neověř.Vedení elektrické sítě, zemnicí lano ELEK_chránička VN22kV chraničkasilnoproud - NN - vyřaz. podz. - neověř.Ostatní vedení elektrické sítě ELEK_chránička VN35kV chraničkasilnoproud - NN - kanál - podz. - ověř. ELEK_chránička VN35kV žlabysilnoproud - NN - vyřaz. podz. - ověř. ELEK_chránička VN10kV chraničkasilnoproud - VN - nadz.- ELEK_chránička NN žlabysilnoproud - VN - podz. - neověř. SDĚL_e_chráničkasilnoproud - VN - podz. - ověř. SDĚL_e_žlabsilnoproud - VN - vyřaz. nadz. - SDĚL_e_žlab.silnoproud - VN - kanál - podz. - neověř. ELEK_chránička VN 10kV chran.silnoproud - VN - vyřaz. podz. - neověř. ELEK_chránička VN 10kV žlabsilnoproud - VN - kanál - podz. - ověř. ELEK_chránička VN 22kV chran.silnoproud - VN - vyřaz. podz. - ověř. ELEK_chránička VN 22kV žlabsilnoproud - VVN - nadz.- ELEK_chránička VN 35kV chran.silnoproud - VVN - podz. - neověř. ELEK_chránička VN 35kV žlabsilnoproud - VVN - podz. - ověř. ELEK_chránička NN chran.silnoproud - VVN - vyřaz. nadz. - ELEK_chránička NN žlabsilnoproud - VVN - kanál - podz. - neověř. ELEK_chránička nerozliš.žlabsilnoproud - VVN - vyřaz. podz. - neověř. ELEK_chránička NN chraničkasilnoproud - VVN - kanál - podz. - ověř. ELEK_chránička nerozliš.chran.silnoproud - VVN - vyřaz. podz. - ověř. ELEK_objekt NN patkasilnoproud - ochranné zemnící vedení - podz. - neověř. ELEK_objekt NN skříňsilnoproud - ochranné zemnící vedení - podz. - ověř. ELEK_objekt rozvodna 10kVsilnoproud - ochranné zemnící vedení - vyřaz. - neověř. ELEK_objekt rozvodna trafosilnoproud - ochranné zemnící vedení - vyřaz. - ověř. ELEK_objekt rozvodna 22kVsilnoproud - veřejné osvětlení - nadz.- ELEK_objekt rozvodna 35kVsilnoproud - veřejné osvětlení - podz. - neověř. ELEK_objekt VN35kV patkasilnoproud - veřejné osvětlení - podz. - ověř. ELEK_objekt VN22kV patkasilnoproud - veřejné osvětlení - vyřaz. nadz. - JDTM ZK – 148 DTM Praha – 68 DTM PLK - 11 JDTMZK - sjednoceníDTM Praha - sjednocení ELEK_pom.konstr.silnoproud - bez rozl. ELEK_kříženísilnoproud - NN ELEK_chráničkasilnoproud - VN ELEK_objekt rozvodnasilnoproud - VVN ELEK_objekt patkasilnoproud - ochranné zemnící vedení ELEK_objekt skříňsilnoproud - podz. objekty ELEK_trasa uzemněnísilnoproud - osa chráničky ELEK_trasa nerozliš.slaboproud - bez rozl. ELEK_trasa NNslaboproud - kabelovod ELEK_trasa VNslaboproud - osa chráničky ELEK_trasa VVNslaboproud - dálkové ELEK_přípojka NNslaboproud - podz. objekty ELEK_trolej SDĚL_e_trasa kom.zem.lano Distribuční el. síťMístní el. síťDomovní instalace el. sítě typ distribuční el. sítětyp místní el. sítěizolace napěťová hladinapolohazpůsob pořízení napěťová hladina - kategoriezpůsob pořízenístav vedení napětí (hodnota)stav vedeníposkytovatel (IČO) izolaceposkytovatel (IČO)vlastník způsob pořízenívlastníkprovozovatel stav vedeníprovozovateldatum poskytovatel (IČO)datumID vlastníkIDontologie (vazba) provozovatelontologie (vazba) datum ID ontologie (vazba)

17 Rozdělení prvků sítí (znak sítě) Aktivní –Neslučitelně spojené s konkrétní sítí –Funkční prvek sítě –Vedeny v tematické sadě konkrétní sítě Pasivní –Využitelné nad rámec dané sítě –Vedeny v tematické sadě Pasivních prvků sítí Zamezení duplicitnímu vedení objektů Eliminace aktivních prvků s příznakem „nerozlišeno“ Umožnění zavedení služby pro ověření polohy sítě na základě detekce chybného umístnění prvku sítě

18 Děkujeme za pozornost Michal Souček vedoucí oddělení geografických informačních systémů Odbor informatiky Plzeňsky kraj, Krajský úřad Škroupova 18, 306 13 Plzeň Ing. Karel Vondráček GEOREAL spol. s r.o. správce datového skladu DTM DMVS Plzeňského kraje michal.soucek@plzensky-kraj.cz http://www.plzensky-kraj.cz http://geoportal.plzensky-kraj.cz

19 VF XML KK LK ZK Kraj Vysočina IPR Praha PK Zakázka DTM Integrace IS Sdílení dat DMVS Registr pasivní infrastruktury


Stáhnout ppt "Výměnný formát XML DTM DMVS Setkání partnerů DTM Plzeňského a Zlínského kraje Plzeň 5. a 6. 5. 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Krajský."

Podobné prezentace


Reklamy Google