Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 18. Dřevo a jeho původ Název sady: Základy ekologie pro střední školy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 18. Dřevo a jeho původ Název sady: Základy ekologie pro střední školy."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 18. Dřevo a jeho původ Název sady: Základy ekologie pro střední školy Ročník: 1. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 20.3.2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Základy ekologie pro střední školy je ukázat žákům SŠ, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak vznikne živý organismus, popisuje vztah člověka k přírodě a vliv prostředí na živý a neživý organismus.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Základy ekologie.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na Dřevo a jeho původ. 2

3  Dřevo - patří mezi první materiál, který člověk začal opracovávat a jehož bohaté užívání je typické pro lidskou civilizaci všech dob a zemí.  Dřevo - živý organismus, který vyrostl a má svoji typickou a krásnou strukturu. 3

4  Dřevo – organická surovina, která dorůstá většinou v lese.  Tato surovina se dále zpracovává a chrání, aby mohla dobře a trvale plnit své úkoly.  Dřevo – pro truhláře nejdůležitější materiál. 4

5  Stromy rostou většinou v lesích, proto se považují lesy za původní přirozené prostředí, které představuje zdroj.  Z toho důvodu je nutné věnovat pozornost stavu lesů na celé planetě. 5

6  Důležitá je míra zkoumání, jak lesy přežívají a nakolik se je daří obnovovat a jestli je používané postupy dokážou chránit a zachovat. 6

7  V roce 1955 pokrývaly lesy téměř čtvrtinu zemského povrchu, což představuje území o rozloze přibližně 2 543 miliónů hektarů.  Lesy, které člověk vysázel jsou pouhé 3% zmiňované plochy, zbývajících 97 % připadá na přírodní a ostatní lesy. 7

8 8

9  Rozmístění lesů na planetě Zemi se průběžně mění.  Tyto změny se dějí v důsledku úbytků zalesněných území a nově vysazovaných stromů. 9

10 10 ZMĚNY ROZLOHY ZALESNĚNÝCH ÚZEMÍ 1990 - 2005 (100HA) 199020002005 Afrika 699,361655,613635,412 Asie 574,487566,562571,577 Evropa 989,32998,0911001,394 Severní a Střední Amerika 710,79707,514705,849 Oceánie 212,514208,034206,254 Jižní Amerika 890,818852,796831,54

11  Život stromů začíná v podobě drobných sazeniček.  Ve vhodných podmínkách a příznivém prostředí dosahují stromy větší výšky, než kterékoliv jiné živé organismy. 11

12 12

13  Nejdůležitější druhy stromů v hospodářském lese ČR jsou smrky a v menším rozsahu:  jedle a douglasky (rostlina z čeledi borovicovité) - 56 %,  borovice a v menší míře modříny – 21 %,  duby – 6%,  buky – 6 %,  ostatní listnaté dřeviny – 11 %. 13

14  Les – pro ČR má velký ekonomický význam.  Plní důležité úkoly, které se týkají ochrany životního prostředí – ekologické.  Úloha lesa – zlepšení a udržení čistoty vzduchu, zachování zdravého klimatu a ochrany krajiny. 14

15  Les – odevzdává kyslík a váže částice sazí a prachu ze vzduchu.  Stará se o neustálou obnovu vzduchu a snižuje jeho znečištění.  Tím vytváří předpoklad, který je nezbytný pro rekreaci člověka a pro udržování jeho životního prostředí. 15

16  Udržuje vlhkost půdy déle, než nezalesněná plocha, protože odpařování z lesní půdy a předávání vody listy stromů probíhá velmi pomalu.  Umožňuje vyrovnat stavy potoků a řek.  Zabraňuje odnosu zeminy větrem, vodou, suťovou a sněhovou lavinou. 16

17  Strom se skládá z:  kořenů  kmenu  koruny  Kmen – nese korunu stromu.  Kořeny – tvoří kořenový systém.  Koruna – skládá se z větví a větviček s pupeny, listy, květy a plody. 17

18  V našich zeměpisných šířkách začíná růst stromu na jaře a trvá až do pozdního podzimu.  Dřevo se skládá z několika buněk, které se liší svým druhem, tvarem a funkcí. 18

19  Jakou surovinu představuje dřevo?  K čemu se dřevo může používat?  Jaký význam má les pro člověka?  Vyjmenuj základní části stromu a charakterizuj. 19

20  REBO PRODUCTIONS CZ, s. r. o., Dřevo od A do Z, 3. vydání 2010, Praha 5.  BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí, Informatorium, Praha: 2004 ISBN: 80-7333-024-5.  KVASNIČKOVÁ, D., Základy ekologie pro základní a střední školy, nakladatelství FORTUNA, Praha 1.  WOLFGANG NUTSCH A KOLEKTIV, Příručka pro truhláře,nakladatelství Sobotáles, Praha 1, ISBN 80-85920-60-3 20

21  Snímek 9- [cit. 2013-14-05]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 11- [cit. 2013-15-05]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 16- [cit. 2013-15-05]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 17- [cit. 2013-15-05]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:.  Snímek 19- [cit. 2013-15-05]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:. 21


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autoři: Ing. Hana Ježková Název prezentace (DUMu): 18. Dřevo a jeho původ Název sady: Základy ekologie pro střední školy."

Podobné prezentace


Reklamy Google