Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lesy mírného pásu Životní podmínky lesů mírného pásu a jejich rozdělení  Mírný podnebný pás  dostatek srážek,  teploty kolísají v závislosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lesy mírného pásu Životní podmínky lesů mírného pásu a jejich rozdělení  Mírný podnebný pás  dostatek srážek,  teploty kolísají v závislosti."— Transkript prezentace:

1

2

3

4

5

6

7

8 Lesy mírného pásu

9 Životní podmínky lesů mírného pásu a jejich rozdělení  Mírný podnebný pás  dostatek srážek,  teploty kolísají v závislosti na ročních obdobích.  Rozdělení lesů:  listnaté  listnaté (nižší zeměpisné šířky),  smíšené  smíšené (střed mírného pásu),  jehličnaté  jehličnaté (tajga - severský les).

10 závislé na určitém životním prostředí, např. žijí pouze v listnatém nebo jehličnatém lese

11 Vlivy ovlivňující skladbu lesa  zeměpisná šířka nadmořská výška  zeměpisná šířka a nadmořská výška  dle nadmořské výšky:  listnaté lesy – nejníže,  jehličnaté lesy – nejvýše.

12 skladba lesů neodpovídá výškovému stupni – převládají smrkové a borové monokultury - smrky a borovice rychle rostou a dřevo lze využít v průmyslu

13 znečištěné prostředí požáry nešetrná těžba dřeva přírodní kalamity (vítr, sníh, přemnožení býložravců)

14

15

16 Lesní školka je specializovaný provoz, jehož účelem je pěstování sazenic lesních dřevin pro umělou obnovu lesa. Lesní školky se obvykle zřizují na lesních pozemcích, výhodou je rovinatý terén s propustnými půdami. Důležitý je také zdroj vody pro zavlažování a samozřejmostí je důkladné oplocení chránící sazenice a semenáčky před zvěří a případnými nenechavci.  

17 mladá rostlina vypěstovaná ze semene, zejména dřeviny; užívá se k sadbě semenáčky vzniklé přirozenou cestou, tj. vyrostlé ze semen spadlých na zem, zajišťují přirozenou obnovu lesa  

18 mýtina či větší paseka je vykácená (vymýcená) část lesa, často je později oplocena a je zde zasazen nový les mýtiny tvoří v lese oblasti, kde žijí někteří živočichové či rostou různé rostliny, které by v lese nerostly  

19 probírka je úmyslná těžba dříví uskutečněná tak, aby podporovala tvar a přírůst vybraných stromů cílem je zvýšit odolnost porostů proti škodlivým činitelům, udržet druhovou skladbu a zlepšovat porostní prostředí  

20 Náletová dřevina je dřevina, jejíž semena jsou roznášena vzduchem a může se přirozeně šířit a rozrůstat. Náletové dřeviny se nachází na místech, kde nemají konkurenci v boji o světlo, tedy například u vykácených mýtin, nebo u lesa po požáru.  

21 ochranou životního prostředí v přirozeném prostředí je biologická rovnováha začleněním konkrétního lesa do chráněného území nebo do národního parku ohleduplným chováním každého člověka

22

23

24 Rozmanitost les ů, význam les ů Rozložení lesů na Zemi závisí hlavně na teplotě a vlhkosti- dané  zeměpisnou polohou tropické deštné lesy opadavé lesy mírného pásu tajgy – jehličnaté lesy severu  a nadmořskou výškou: v ČR (od hor do nížin) – lesy jehličnaté; smíšené; listnaté a lužní význam lesa: zadržuje vodu, chrání půdu před odnosem = erozí, zlepšuje čistotu ovzduší, domov pro organismy + hospodářský význam pro člověka les ohrožuje: znečištěné prostředí, požáry, nešetrná těžba dřeva, přírodní kalamity, např. vítr, sníh, přemnožení býložravců většina našich lesů je obhospodařovaná člověkem  přibývá smrkových monokultur  náchylné k lesním kalamitám ochrana lesa: začleněním do chráněného území, např. národního parku + ochranou životního prostředí + ohleduplným chováním každého člověka v přirozeném prostředí – biologická rovnováha = predátoři brání přemnožení býložravců

25 Opakování: 1)Na čem závisí rozložení lesů na Zemi? Jaké hlavní druhy lesa se nacházejí na Zemi? 2)Čím je dané rozložení lesů v ČR? Jaké typy lesů jsou v ČR? 3)Jaký je význam lesů? Jak probíhá ochrana lesů? 4)Co lesy ohrožuje? Má člověk nějaký vliv na lesní ekosystém? Co je biologická rovnováha?


Stáhnout ppt "Lesy mírného pásu Životní podmínky lesů mírného pásu a jejich rozdělení  Mírný podnebný pás  dostatek srážek,  teploty kolísají v závislosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google