Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola M.Kudeříkové 14, Havířov-Město, příspěvková organizace Projekt: Tvorba inovativních výukových materiálů Šablona: „Přírodní vědy“ Předmět:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola M.Kudeříkové 14, Havířov-Město, příspěvková organizace Projekt: Tvorba inovativních výukových materiálů Šablona: „Přírodní vědy“ Předmět:"— Transkript prezentace:

1 Základní škola M.Kudeříkové 14, Havířov-Město, příspěvková organizace Projekt: Tvorba inovativních výukových materiálů Šablona: „Přírodní vědy“ Předmět: Chemie 8 Tématická oblast: Chemické látky a jejich změny Obsah zaměření: Hydroxidy Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_37 Autor: Mgr. Vlasta Hrušová Anotace: Výukový materiál je v souladu s ŠVP. Prezentace se zaměřuje na některé způsoby přípravy, vlastnosti a užití hydroxidů v praxi. Rozvíjí kompetence k učení, kompetence vztahující se k environmentální problematice, kompetence občanské, týkající se podpory a ochrany zdraví. : Klíčová slova: Louh, zásadotvorný, žíravina, fenolftalein

2 Hydroxidy (zásady, louhy) jsou chemické látky, které ve vodném roztoku odštěpují hydroxidové aniony OH - NaOH → Na + + OH - hydroxid sodnýsodný kationhydroxidový anion

3 Pozor!! Roztoky hydroxidů jsou žíraviny, způsobují poleptání. Při styku pokožky s hydroxidem nebo zasažení očí je nutné místo dlouhou dobu omývat studenou vodou. Při práci s hydroxidy používáme ochranné prostředky (ochranný oděv, gumové rukavice, ochranné brýle). c

4 Přítomnost hydroxidů dokážeme UIP-univerzálním indikátorovým papírkem (barví se modře) nebo indikátorem fenolftaleinem, který se barví červeně. Indikátor je chemická látka,která v kyselém či zásaditém prostředí změní barvu Důkaz hydroxidů

5 Hydroxid sodný NaOH je pevná bílá látka vyrábí se ve formě peciček, šupinek nebo mikroperlí je hygroskopický (má schopnost pohlcovat vodu) používá se k výrobě mýdel, sloučenin pro výrobu zubních past a pracích prášků, prostředků na odstraňování starých nátěrů

6 Hydroxid vápenatý Ca(OH) 2 je žíravá látka známý pod názvem hašené vápno směs Ca(OH) 2 s vodou se nazývá vápenné mléko, po přefiltrování vzniká vápenná voda používá se ve stavebnictví k výrobě malty Ionizace: Ca(OH) 2 → Ca 2+ + 2OH - vzniká vápenatý kation + 2hydroxidové aniony CXi

7 Chemické reakce Pálení vápence CaCO 3 → CaO + CO 2 Hašení vápna CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 Tvrdnutí malty Ca(OH) 2 +CO 2 → CaCO 3 + H 2 O

8 BENEŠOVÁ, Marika; SATRAPOVÁ, Hana. Odmaturuj z chemie. Brno : Didaktis spol.sr.o, 2002. 208 s. Dostupné z WWW:. ISBN 80-86285-56-1. ŠKODA, Jiří ; DOULÍK, Pavel.Chemie 8 : učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2006. 136 s. Dostupné z WWW:. ISBN 80-7238-442-2. Bezpečnostní klasifikace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-01-10]. Dostupné z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Hazard_E.svg/100px- Hazard_E.svg.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Hazard_E.svg/100px- (2012-01-23) http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&redirs=0&search=sodium hydroxide&fulltext=Search&ns0=1&ns6=1&ns14=1&title=Special%3ASearch&advanced=1&fullte xt=Advanced+search (2012-01-23) http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&redirs=0&search=hydroxide &fulltext=Search&ns0=1&ns6=1&ns14=1&title=Special%3ASearch&advanced=1&fulltext=Advan ced+searchttp://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&redirs=0&search=hydroxide &fulltext=Search&ns0=1&ns6=1&ns14=1&title=Special%3ASearch&advanced=1&fulltext=Advan ced+search (2012-01-23) http://images.google.com/search?as_q=calcium+hydroxide&tbs=sur:fmc&biw=792&bih=465&sei =klUdT7HtF-364QTc_8zhDQ&tbm=ischZdroje


Stáhnout ppt "Základní škola M.Kudeříkové 14, Havířov-Město, příspěvková organizace Projekt: Tvorba inovativních výukových materiálů Šablona: „Přírodní vědy“ Předmět:"

Podobné prezentace


Reklamy Google