Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Snímek 1 Excel2OP381 Manažerská informatika 1 2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 3. část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Snímek 1 Excel2OP381 Manažerská informatika 1 2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 3. část."— Transkript prezentace:

1 Snímek 1 Excel2OP381 Manažerská informatika 1 2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 3. část

2 Obsah Karta Vývojář Karta Soubor ExcelSnímek 22OP381 Manažerská informatika 1

3 KARTA VÝVOJÁŘ: VISUAL BASIC PRO APLIKACE Kap. 9 ExcelSnímek 32OP381 Manažerská informatika 1

4 Zobrazení karty Vývojář Soubor, Možnosti na kartě Přizpůsobit pás karet  zaškrtneme kartu Vývojář ExcelSnímek 42OP381 Manažerská informatika 1

5 Visual Basic pro aplikace Makrorekordér zaznamenává postup práce, abychom jej mohli později opakovaně provádět. Vstupní tabulka ExcelSnímek 52OP381 Manažerská informatika 1

6 Zabezpečení Uložení: Sešit Excelu s podporou maker Zabezpečení: Vývojář, Kód, Zabezpečení maker ExcelSnímek 62OP381 Manažerská informatika 1

7 Spouštění makra tlačítkem Makra na kartě Vývojář (či na kartě Zobrazení) klávesovou zkratkou z uživatelského pásu karet či panelu nástrojů Rychlý přístup ExcelSnímek 72OP381 Manažerská informatika 1

8 Uložení makra tento sešit do aktuálního sešitu nový sešit makra se spouští ze všech otevřených sešitů osobní sešit maker je umístěn v adresáři C:\Users\user_name\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLStart a je načten do Excelu vždy po spuštění Excelu ExcelSnímek 82OP381 Manažerská informatika 1

9 Záznam makra: A_Dvě_desetinná makro, které zobrazí číslo s přesností na dvě desetinná místa ExcelSnímek 92OP381 Manažerská informatika 1

10 Microsoft Visual Basic tlačítkem Visual Basic na kartě Vývojář, skupina Kód kombinací kláves Alt F11 ExcelSnímek 102OP381 Manažerská informatika 1

11 B_Celé_číslo ExcelSnímek 112OP381 Manažerská informatika 1 zobrazí číslo s přesností na jednotky

12 C_Centrování buňku či označený rozsah vycentruje vodorovně i svisle a změní orientaci psaní textu ExcelSnímek 122OP381 Manažerská informatika 1 With a End With zpřehledňuje kód makra zjednodušením zápisu změn, které se vztahují ke stejnému výběru makro je rychlejší - pracuje s aktuálním výběrem pouze jednou

13 C_Centrování: editace makra WrapText, AddIndent, IndentLevel, ShrinkToFit, ReadingOrder a MergeCells jsme do makra C_Centrování nechtěli zaznamenávat v editoru Visual Basicu označíme řádky Delete je smažeme ExcelSnímek 132OP381 Manažerská informatika 1

14 D_Mřížka Záznam makra, vypnutí zobrazení mřížky (karta Zobrazení, skupina Zobrazit) ExcelSnímek 142OP381 Manažerská informatika 1

15 Databázová makra vstupní data pro makro E_Dtto ExcelSnímek 152OP381 Manažerská informatika 1

16 E_Dtto zkopíruje hodnotu z buňky z předchozího řádku ExcelSnímek 162OP381 Manažerská informatika 1

17 F_Dtto_souhrnné: Doplnění seznamu doplnění nevyplněných buněk hodnotami ze stejného sloupce z buňky o řádek výše postup: do buňky A5 Domů, Úpravy, Najít a vybrat, Přejít na – jinak, Aktuální oblast Domů, Úpravy, Najít a vybrat, Přejít na – jinak, Prázdné buňky = a vytyčíme odkaz na buňku ve stejném sloupci v předchozím řádku Ctrl + Enter End a šipka nahoru, End a šipka vlevo Ctrl * Ctrl C Domů, Schránka, Vložit, Hodnoty ESC ExcelSnímek 172OP381 Manažerská informatika 1

18 F_Dtto_souhrnné ExcelSnímek 182OP381 Manažerská informatika 1

19 Základní příkazy Visual Basicu makro, které změní barvu písma označeného rozsahu na červenou Domů, Písmo, Barva písma – červená Selection.Font.Color = -16776961 Pro naše další účely bude vhodnější příkaz ColorIndex ExcelSnímek 192OP381 Manažerská informatika 1

20 ColorIndex ExcelSnímek 202OP381 Manažerská informatika 1

21 G1_Barvy ExcelSnímek 212OP381 Manažerská informatika 1

22 G2_Barvy ExcelSnímek 222OP381 Manažerská informatika 1 červená zelená

23 G3_Barvy ExcelSnímek 232OP381 Manažerská informatika 1 červená zelená modrá

24 Relativní odkazy použijeme pomocné makro GX_pomoc chceme provést přemístění kurzoru o pozici dolů relativně vzhledem k poloze kurzoru Range("A2").Select Znovu: na kartě VÝVOJÁŘ ve skupině Kód klikneme do tlačítka Použít relativní odkazy a nahrajeme znovu stisknutí kurzorové šipky dolů ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select ExcelSnímek 242OP381 Manažerská informatika 1

25 Příkaz ActiveCell.Offset ActiveCell.Offset(1,0) nastaví levý horní roh budoucího aktivního rozsahu o jeden řádek níže Range definuje rozsah vzhledem k nastavenému levému rohu ActiveCell můžeme nahradit slovem Selection ExcelSnímek 252OP381 Manažerská informatika 1

26 Příkaz ActiveCell.Offset … z buňky B2 Selection.Offset(1, 0).Range("A1").SelectB3 Selection.Offset(0, 1).Range("A1").SelectC2 Selection.Offset(-1, 0).Range("A1").SelectB1 Selection.Offset(1, 0).Range("A1.B2").SelectB3:C4 Selection.Offset(5, 0).Range("A1").SelectB7 Selection.Offset(1, 1).Range("A1").SelectC3 Selection.Offset(1, 0).Range("B1").SelectC3 do našeho makra na konec kódu doplníme příkaz: Selection.Offset(1, 0).Range(“A1“).Select ExcelSnímek 262OP381 Manažerská informatika 1

27 Příkaz Do…Loop příkaz Do…Loop Příkazy mezi slovy Do a Loop se provádějí cyklicky Opakování lze omezíme podmínkou za slovem Do Podmínka začíná slovem Until zadáme podmínku, že aktivní buňkou se po skončení kola opakování stala prázdná buňka ExcelSnímek 272OP381 Manažerská informatika 1

28 G4_Barvy: Cyklus ExcelSnímek 282OP381 Manažerská informatika 1

29 G5_Barvy: Barvení celé tabulky ExcelSnímek 292OP381 Manažerská informatika 1 nahrát (relativní odkazy): , , end, 

30 ExcelSnímek 302OP381 Manažerská informatika 1 G6_Barvy

31 Funkce ExcelSnímek 312OP381 Manažerská informatika 1

32 Polynomická funkce - příprava ExcelSnímek 322OP381 Manažerská informatika 1

33 Polynom ExcelSnímek 332OP381 Manažerská informatika 1

34 Tlačítko pro spouštění makra ExcelSnímek 342OP381 Manažerská informatika 1

35 Průsečíky s ovládacími prvky: PRO ZÁJEMCE ExcelSnímek 352OP381 Manažerská informatika 1

36 Ovládací prvky formuláře karta Vývojář, skupina Ovládací prvky, tlačítko Vložit 2OP381 Manažerská informatika 1Snímek 36Excel

37 Makro Průsečíky ExcelSnímek 372OP381 Manažerská informatika 1

38 Číselník Nejnižší hodnota = 0 2OP381 Manažerská informatika 1Snímek 38Excel

39 Makra definující vzorové a nulové hodnoty koeficientů ExcelSnímek 392OP381 Manažerská informatika 1

40 Pole se seznamem 2OP381 Manažerská informatika 1Snímek 40Excel

41 Makro H_průsečíky bez zobrazování průsečíků během výpočtů ExcelSnímek 412OP381 Manažerská informatika 1

42 Zaškrtávací políčko Výsledkem je PRAVDA x NEPRAVDA 2OP381 Manažerská informatika 1Snímek 42Excel

43 Makro K_Sloupec: skrytí či zobrazení sloupce L ExcelSnímek 432OP381 Manažerská informatika 1

44 Makro L1_Vlastnosti zobrazí vlastnosti sešitu ExcelSnímek 442OP381 Manažerská informatika 1

45 Makro L2_Vlastnosti zobrazí veškeré vlastnosti sešitu ExcelSnímek 452OP381 Manažerská informatika 1

46 Makro M_Editace1 editace koeficientů křivek ExcelSnímek 462OP381 Manažerská informatika 1

47 Uživatelský formulář ExcelSnímek 472OP381 Manažerská informatika 1

48 Export do Wordu ExcelSnímek 482OP381 Manažerská informatika 1

49 Export do PowerPointu ExcelSnímek 492OP381 Manažerská informatika 1

50 Přidání pásu karet ExcelSnímek 502OP381 Manažerská informatika 1

51 Odstranění pásu karet ExcelSnímek 512OP381 Manažerská informatika 1

52 Další prvky: Přepínač Používá se skupina přepínačů vložených do skupinového rámečku. Každý přepínač označuje jednu variantu. Varianty se vzájemně vylučují. Výsledkem je číslo zvoleného přepínače. Vložení: 1. Vložit skupinový rámeček, 2. do rámečku vložit přepínače a nastavit propojenou buňku, 3. označit rámeček i přepínače (s Ctrl) a seskupit. 2OP381 Manažerská informatika 1Snímek 52Excel

53 KARTA SOUBOR Kap. 10 ExcelSnímek 532OP381 Manažerská informatika 1

54 Informace ExcelSnímek 542OP381 Manažerská informatika 1

55 Uložit. Uložit jako ExcelSnímek 552OP381 Manažerská informatika 1

56 Uložit jako ExcelSnímek 562OP381 Manažerská informatika 1

57 Ukládání SkyDrive uživatele Sešit ukládáme ve zvoleném formátu na SkyDrive. Soubory jsou pak dostupné odkudkoli kdykoli. Na SkyDrivu volíme složku z naposledy použitých či tlačítkem Procházet. Jiné webové umístění Jiná webová umístění použitá v poslední době. Přidat místo Touto volbou můžeme přidat místo na SkyDrive či na Office365 SharePoint a usnadnit tak ukládání do cloudu. ExcelSnímek 572OP381 Manažerská informatika 1

58 Soubor v knihovně dokumentů v SharePointu ExcelSnímek 582OP381 Manažerská informatika 1

59 Otevřít. Zavřít Otevřít otevře naposledy otevřené soubory či umožní soubor vyhledat  otevřít jen pro čtení  otevřít kopii  soubor Excelu uložený jako webová stránka či webový archiv lze otevřít v prohlížeči  otevřít v chráněném zobrazení  otevřít a opravit Zavřít zavře aktuální soubor ExcelSnímek 592OP381 Manažerská informatika 1

60 Nový soubor ExcelSnímek 602OP381 Manažerská informatika 1

61 Vytisknout ExcelSnímek 612OP381 Manažerská informatika 1

62 Sdílet – na SkyDrive ExcelSnímek 622OP381 Manažerská informatika 1

63 Exportovat ExcelSnímek 632OP381 Manažerská informatika 1

64 Účet ExcelSnímek 642OP381 Manažerská informatika 1

65 Možnosti ExcelSnímek 652OP381 Manažerská informatika 1

66 Nápověda ExcelSnímek 662OP381 Manažerská informatika 1

67 Snímek 67 Microsoft Office Excel 2013 2OP381 Manažerská informatika 1 Snímek 67Excel2OP381 Manažerská informatika 1


Stáhnout ppt "Snímek 1 Excel2OP381 Manažerská informatika 1 2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 3. část."

Podobné prezentace


Reklamy Google