Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence v moderní medicíně Měla by jít pořádný kus cesty před léčbou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence v moderní medicíně Měla by jít pořádný kus cesty před léčbou."— Transkript prezentace:

1 Prevence v moderní medicíně Měla by jít pořádný kus cesty před léčbou

2 Rozdělení prevence Primární = předcházení vzniku nemoci Sekundární = včasná diagnóza nemoci Terciární = minimalizace progrese nemoci

3 Primární prevence Mediální intervence populace za zdravý životní styl: zdravá výživa, fyzická aktivita, nekuřáctví Periodické preventivní prohlídky: rutinní vyšetření 1x / 2roky

4 Obsah preventivní prohlídky Zjištění:užívané léky,alergie? stravování, kouření, konzumaci alkoholu R.A. nebyla-li již dříve zjišťovaná Vyšetření:BMI, TK,fyzik.vyš.(prs.žlázy,kožní změny, per rectum

5 Preventivní prohlídka Muž 25 let opakovaně zván na prohlídku Dostavil se až v domnění, že má tříselnou kýlu Zjištěno zvětšení lymfatických uzlin v tříslech Podezření na sexuálně přenosné onemocnění Pozván k komplexnímu vyšetření přiznává homosexuální anální praktiky Závěr vyšetření: Lues St. p. hepatitidě C Drogová závislost na pervitin

6 Motivace k prevenci: - incidence nejčastěji se vyskytujících chorob - hlavní příčiny úmrtí v populaci: 1.Srdeční choroby 2.Maligní onemocnění 3. Úrazy 4. Cerebrovaskulární choroby

7 Prevence srdečních chorob = prevence aterosklerózy Hlavní rizikové faktoryHlavní rizikové faktory kouření cigaret hypertenze porucha lipidového metabolismu diabetes mellitus familiární predispozice věk ( muži>45let, ženy>55let ) životní styl ( obezita, fyzická inaktivita, výživa)

8 Rizikové faktory ICHS rizikové faktory ovlivnitelnérizikové faktory ovlivnitelné kouření, stres, hypertenze, obezita, diabetes nedostatek pohybu rizikové faktory neovlivnitelnérizikové faktory neovlivnitelné rodinná zátěž, věk, pohlaví, rasa

9 Rizikové faktory se vzájemně násobí 3 x1,6 x4x hypertonik 3 x, kuřák 1,6 x, >cholesterol 4x 4,5x kouřící hypertonik - 4,5x 6x >cholesterol + kuřák - 6x 16x > cholesterol + kuřák + hypertonik - 16x

10 Společný výskyt a násobení rizikových faktorů 60ti letý obézní dělník, silný kuřák, hypertonik s DM II. typu přichází s rankou na palci DK Vyšetření: DM dekompenzovaný, UZ zjištěna obliteraci obou a. femorales Dg. Hypertenze II., Obezita, DM II., Ischemická choroba DK, incip. diabetická noha

11 Familiární predispozice Výskyt určitého onemocnění v rodinách * hypertenze ischemická choroba srdeční diabetes mellitus další kardiovaskulární choroby

12 Sledování rodinných příslušníků závažně nemocných jedinců vede ke včasnému záchyt onemocnění IM u dědečka hypertenze u otce obezita a laboratorní změny, předcházející hypertenzi a ICHS u syna

13 Familiární predispozice u diabetu 22letá pacientka přichází do ordinace pro obtíže při močení a bolesti břicha Vyšetření: obesní,břicho palp. bolestivé v podbřišku, v moči C+++, B+ +, glykémie 8,4mmol/ l R.A. dědeček pacientky DM!, otec DM! 3 strýcové léčeni pro DM!!! 3 strýcové léčeni pro DM!!! Dg. Diabetes mellitus - rodinný výskyt Zánět dolních cest močových ( často 1. projev DM II)

14 Vliv rizikových faktorů na morbiditu a mortalitu * pacient s DM = stejné riziko jako při IM * pacient s DM=4-8x vyšší mortalita na KV ( infarkt myokardu, ischemickou chor.DK, CPM) * 90% postižení perif.tepen u nediabetiků způsobeno kouřením 20-30% ICHS a 10% CPM způsobeno kouřením

15 Překážky v prevenci a léčbě špatná compliance pacientů nevzdělanost postoj lékařů ekonomika

16 Nevzdělanost ??? Studentka SZŠ, dcera zdrav. sestry, 18 let v červnu zduření třísla až v lednu u PL na doporučená vyšetření až v březnu s horečkou Dg. maligní tumor ovaria Prognóza: infaustní

17 Kouření cigaret přivezl Kolumbus od Indiánů z Ameriky v Evropě rychle rozšířeno dominantou a závislostí až ve 20. století nikotin= látka způsobující závislost kuřáků hladina nikotinu v krvi - psychoaktivní efekt neschopnost kuřáků přestat kouřit

18 Tabákové listy nespálené = nikotin, kancerogeny, toxiny působí nemoci dásní a karcinom úst spálené - jemný aerosol= nikotin, kysl.uhelnatý+4000 složek persistují v dýchacích cestách a sklípcích plicních působí kancerogenně, kys.uhelnatý toxický pro bronchiální epitel

19 Kouření (k.) a nemoci dýchacích cest 2 roky k. v mládí=zánět malých dýchacích cest teprve za 2roky nekuřáctví úprava změn!!! 20 let k.= zbujení sliznice velkých d.c. vede v 80% ke chronickému produktivnímu kašli s následnou dušností úprava nekuřáctvím - minimální !!! 90% chronické obstrukční nemoci plic kuřáků s následnou nedostatečností pravého srdce

20 Choroby potencované kouřením cigaret ischemická choroba srdeční maligní onemocnění cerebrovaskulární postižení chronické onemocnění dýchacích cest aneurysma aorty

21 Lokalizace malignity způsobené kouřením rty, ústa, hltan jícen, žaludek pankreas ledviny hrtan plíce močový systém děložní čípek

22 Chraptící kuřák 55letýmuž,dráždivě kašle,2měsíce chraptí kouří 30let 20cigaret denně + R.A.otec silný kuřák,+ na bronchogenní Ca ORL: dlaždicobuněčný Ca levé hlasivky Th.: Extirpace l. hlasivky Pacient přestal kouřit!!!!!

23 Kouří-li těhotná žena nízká porodní váha dítěte těžké poškození dýchacího cest dítěte syndrom náhlého úmrtí dítěte

24 Klinický program prevence kouření Činnost lékařůČinnost lékařů: Dotaz na kouření u každého pacienta. Striktní doporučení nekuřáctví. Zjišťovat jedince ochotné přestat kouřit a podpořit je Farmakologická pomocFarmakologická pomoc- první stupeň: žvýkačka s nikotinem,nikotin v náplasti,v nosní nebo ústní inhalaci

25 Klinický program prevence kouření Farmakologická pomoc:Farmakologická pomoc: druhý stupeň antidepresiva Další intervence:Další intervence: celostátní protikuřácký program protikuřácké poradny nekuřácká pracoviště, podniky, restaurace telefonické poradenství

26 Skríning Je prevence zaměřená na velkou skupinu jedinců ohrožených onemocněním s vysokou prevalencí Předpokladem úspěchu: specifita, efektivita provedení, cost effective

27 Podmínky úspěšného skríningu Citlivost metod k odhalení choroby Vliv prevence na snížení morbidity v populaci Výtěžnost v porovnání k ceně Zátěž vyšetřovaných jedinců Míra spolupráce vyšetřovaných osob

28 Cost Effectiveness USA ROK ZACHRÁNĚNÉHO ŽIVOTA < 30 000 $

29 Sekundární prevence Skríning Ca prsumamografie Ca děložního čípku stěry, cytologie Ca tlustého střevaokultní krvácení Hypertenze periodické kontroly TK Diabetes kontroly moče Dyslipidemievyšetření lipidů Melanom ochrana proti slunečnímu záření

30 Životní vyhlídky populace ČR V době totality: ženy = 72 let, muži = 68 let V současnosti: ženy = 78 let muži = 76 let

31 Možný vzestup životních vyhlídek populace *Změnou životního stylu hypertenze hypercholesterolemie DM stěry z děložních čípku Ca colorectálního

32 Bez spolupráce občanů skríning bez úspěchu Pacient preventivně vyšetřen s bohatým patologickým nálezem prohlásil: „Kdybych býval na prohlídku nešel, mohl jsem být ještě zdráv!“


Stáhnout ppt "Prevence v moderní medicíně Měla by jít pořádný kus cesty před léčbou."

Podobné prezentace


Reklamy Google