Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0967 Název projektuZlepšení podmínek pro vzdělávání na MGO Název školyMatiční gymnázium Ostrava,Dr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0967 Název projektuZlepšení podmínek pro vzdělávání na MGO Název školyMatiční gymnázium Ostrava,Dr."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0967 Název projektuZlepšení podmínek pro vzdělávání na MGO Název školyMatiční gymnázium Ostrava,Dr. Šmerala 25/2565, 728 04, Ostrava Název materiáluČinnost srdce AutorMgr. Zdeňka Platošová Tematický okruhBiologie člověka RočníkSeptima a 3. ročník, seminář z biologie Vytvořeno27.12. 2013 Anotace DUM je určen pro rozvoj a upevnění teoretických poznatků žáků z biologie člověka v oblasti oběhové soustavy - činnosti lidského srdce Metodický pokyn Prezentace v programu Microsoft PowerPoint, nutný dataprojektor, vhodný je model srdce člověka Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

2 Činnost srdce Srdce zajišťuje pohánění krve krevním oběhem Činností srdce se rozumí automatické a rytmické stahování srdeční svaloviny(systola) a její následné uvolnění (diastola) podněty ke stahu myokardu vznikají a jsou vedeny souborem specializovaných svalových buněk seskupených v tzv. převodní systém srdeční Činnost srdce je ovlivňována autonomním nervovým systémem: o Vlákna sympatiku zrychlují srdeční akce a rozšiřují věnčité tepny o Vlákna parasympatiku zpomalují srdeční akce a způsobují zúžení věnčitých tepen Centrum regulace srdeční akce je součástí retikulární formace prodloužené míchy

3 Převodní systém srdeční 1. Sinusový uzel = nodus sinuatrialis o centrum automacie -udává rytmus srdce o nachází se při ústí vena cava superior 2. Síňokomorový uzel = nodus atrioventricularis o je uložen v předsíňovém septu před ústím sinus coronarius o Zpomaluje vedení vzruchu o Spojení se sinusovým uzlem zajišťují internodální svazky 3. Hisův svazek = fasciculus atrioventricularis o Vystupuje ze síňokomorového uzlu prochází přes část srdečního skeletu a následně probíhá mezikomorovou přepážkou o při přechodu z vazivové části septa do svalové se svazek dělí na Tawarova raménka 4. Pravé a levé Tawarovo raménko = crus dextrum et sinistrum 5. Purkyňova vlákna = rami subendocardiales o V oblasti komor se Tawarova raménka vějířovitě větví a postupují jako Purkyňova vlákna a vedou vzruch od srdečního hrotu k basi srdce

4 Systema conducens cordis převodní systém srdeční 1. (1)

5 Převodní systém srdeční: 1 – SA uzel (nodus sinuatrislis) 2 – AV uzel (nodus atrioventricularis) 3 – Hisův svazek (fasciculus atrioventricularis) 4 – levé Tawarovo raménko (crus sinistrum) 5 – fasciculus anterior 6 – fasciculus posterior 7 – dutina levé komory 8 – interventrikulární septum 9 – dutina pravé komory 10 – pravé Tawarovo raménko (crus dextrum) (2)

6 Srdeční cyklus Děj od naplnění předsíní a komor krví po vypuzení krve ze srdce=srdeční cyklus U dospělého se v klidu srdeční cyklus zopakuje za minutu 70- 75x Srdeční cyklus má dvě části – systolu a diastolu o Za diastoly se uzavřou poloměsíčité chlopně, pak se otevřou chlopně atrioventrikulární a téměř současně se předsíně s komorami plní krví o Za systoly přechází krev z předsíní do komor, uzavřou se atrioventrikulární chlopně a krev je vypuzena přes otevřené poloměsíčité chlopně do hlavních tepenných kmenů (aorta, truncus pulmonalis) Tlaková vlna, které se šíří tepnami krevního řečiště = tep = puls V průběhu srdečního cyklu se charakteristicky mění elektrické akční potenciály, které můžeme zachytávat na povrchu těla a převádět na tzv. elektrokardiogram=EKG-křivku

7 Schéma připojení svodů EKG (3)

8 12 svodové EKG, záznam (4)

9 Animace normální EKG vlny http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/ECG_principle_slow.gif Zobrazení hlavního umístění svodů při EKG (5)

10 Schematické znázornění normálního EKG P vlna –depolarizace síní, PQ interval – převod vzruchu ze síní na komory, QRS komplex – depolarizace komor, ST úsek =izoelektrická linie – Po skončení depolarizace je elektrická srdeční aktivita chvíli nulová T vlna –repolarizace komor (6)

11 Vlna U nemusí být na EKG – křivce, jedná se o repolarizaci papilárních svalů (7)

12 Sinusový uzel, nodus sinuatrialis Internodální svazky, fasciculi internodales Síňokomorový uzel, nodus atrioventricularis Hisův svazek, fasciculus atrioventrikularis Levé Tawarovo raménko, crus sinistrum Pravé Tawarovo raménko, crus dextrum Purkyňova vlákna, rami subendocardiales (1)

13 Použité zdroje:  (1) Převodní systém srdeční, schéma. In: WikiSkripta, projekt sítě lékařských fakult MEFANET ISSN 1804-6517 [online]. 2012 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/images/thumb/f/f6/P%C5%99evodn%C3%AD_syst%C3%A9m_srd e%C4%8Dn%C3%AD.png/250px- P%C5%99evodn%C3%AD_syst%C3%A9m_srde%C4%8Dn%C3%AD.png http://www.wikiskripta.eu/images/thumb/f/f6/P%C5%99evodn%C3%AD_syst%C3%A9m_srd e%C4%8Dn%C3%AD.png/250px- P%C5%99evodn%C3%AD_syst%C3%A9m_srde%C4%8Dn%C3%AD.png  (2) Převodní systém srdeční. In: WikiSkripta, projekt sítě lékařských fakult MEFANET ISSN 1804-6517 [online]. 20** [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/RLS_12blauLeg.png/397px- RLS_12blauLeg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/RLS_12blauLeg.png/397px- RLS_12blauLeg.png  (3) Schéma připojení svodů EKG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/ECGcolor.svg/408px- ECGcolor.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/ECGcolor.svg/408px- ECGcolor.svg.png  (4) 12 svodové EKG, záznam. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/12leadECG.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/12leadECG.jpg  (5) Zobrazení hlavního umístění svodů při EKG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Blausen_0339_Electrocardiogram.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Blausen_0339_Electrocardiogram.png

14  (6) Schematické znázornění normálního EKG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/SinusRhythmLa bels.svg/608px-SinusRhythmLabels.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/SinusRhythmLa bels.svg/608px-SinusRhythmLabels.svg.png  (7) Šíření depolarizace myokardem. In: WikiSkripta, projekt sítě lékařských fakult MEFANET ISSN 1804-6517 [online]. 2011 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/images/thumb/a/a5/Depolarizace.png/500px- Depolarizace.png http://www.wikiskripta.eu/images/thumb/a/a5/Depolarizace.png/500px- Depolarizace.png  Animace normální EKG vlny. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/ECG_principle_s low.gif/525px-ECG_principle_slow.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/ECG_principle_s low.gif/525px-ECG_principle_slow.gif


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0967 Název projektuZlepšení podmínek pro vzdělávání na MGO Název školyMatiční gymnázium Ostrava,Dr."

Podobné prezentace


Reklamy Google