Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jsme v poločase Ivan Langer ministr vnitra. Máme tah na branku jsme tým chceme vyhrávat přihrávku bereme jako výzvu a snažíme se ji dotáhnout do konce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jsme v poločase Ivan Langer ministr vnitra. Máme tah na branku jsme tým chceme vyhrávat přihrávku bereme jako výzvu a snažíme se ji dotáhnout do konce."— Transkript prezentace:

1 Jsme v poločase Ivan Langer ministr vnitra

2 Máme tah na branku jsme tým chceme vyhrávat přihrávku bereme jako výzvu a snažíme se ji dotáhnout do konce nehrajeme v defenzivě reformní nadšení se nevytrácí hrajeme fair play  jen tak můžeme míč poslat úspěšně do brány

3 1. poločas

4 Archiv bezpečnostních složek 1.11. 2006 - vznik odboru Archiv bezpečnostních složek spravuje, zpracovává, zpřístupňuje a zveřejňuje archiválie bezpečnostních složek došlo k plošnému odtajnění archiválií po sloučení s dokumentačním úsekem Úřadu dokumentace a vyšetřování vytvořeny předpoklady pro vědeckou a publikační činnost GÓÓL

5 Lustrace v první polovině roku 2007 proběhla revize lustračních osvědčení u vedoucích zaměstnanců MV a policejních funkcionářů cílem prověřování bylo, zda všichni pracovníci MV a PČR, kteří pro výkon své funkce potřebují negativní lustrační osvědčení, skutečně takovým platným osvědčením disponují bylo lustrováno celkem 195 vedoucích zaměstnanců MV z toho celkem 2 osoby pozitivně lustrovány bylo lustrováno celkem 875 policistů z toho celkem 14 osob pozitivně lustrováno

6 Zánik Ministerstva informatiky 31. 5. 2007 - Ministerstvo informatiky ukončilo svou činnost jako samostatný resort cíl - lépe prosazovat nové změny v oblasti elektronizace veřejné správy, telekomunikací a pošty 1. 6. 2007 - agendy Ministerstva informatiky převedeny na Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu –Ministerstvo vnitra přebralo především oblast elektronizace veřejné správy, resp. projekt eGovernmentu

7 Protikorupční linka 199 září 2007 zahájen pilotní provoz linky 199 opatření na základě Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2007 až 2011 provozuje Transparency International ČR, o.p.s. 199 poskytuje občanům bezplatnou právní pomoc v případech korupčního jednání provoz linky by měl vyvrátit obecné přesvědčení, že s korupcí občané sami nemohou nic dělat GÓÓL

8 Ústav pro studium totalitních režimů 1.1. 2008 - vznik Ústavu pro studium totalitních režimů do vínku mu MV dalo sídlo bývalého Ministerstva informatiky Projekt „Otevřená minulost“ splněn! GÓÓL

9 Digitalizace televizního vysílání vyřešili jsme patovou situaci a umožnili rozvoj digitálního vysílání v ČR schválen návrh diginovely přispívající k plnému rozvoji digitalizace televizního vysílání digitální vysílání přinese kvalitnější obraz i zvuk naprosté většině diváků zlepší příjem signálu a umožní přenos většího počtu televizních, ale také rozhlasových kanálů

10 Česká republika v Schengenu podzim 2006 – vytvořen speciální tým, který pracoval na začlenění ČR do schengenského prostoru únor 2007 – vláda ČR schválila strategii v oblasti zapojování do schengenského prostoru 2Q 2007 – ukončen legislativní proces souvisejících změn zákonů září 2007 – ČR se úspěšně připojila k SIS 21. 12. 2007 – Česká republika se plně zapojila do schengenské spolupráce zrušeny hraniční kontroly podél celé pozemní hranice 30. 3. 2008 - zrušeny hraniční kontroly na všech letech v rámci Schengenu GÓÓL

11 P 1000 Policejní služebna – místo důvěry a bezpečí promyšlená koncepce zlepšení pracovního prostředí a zázemí pro policisty, veřejnost a oběti kriminality nejkomplexnější a nejpromyšlenější projekt obnovy policejních služeben v historii policie u nás 1024 policejních služeben a pojízdných pracovišť připojení policejních služeben k internetu za rok jsme zvýšili počet služeben s internetem z 9,8 % na 99,5 %!

12 Nová policejní auta v letech 2008 až 2011nákup minimálně 3800 vozidel Škoda - 3500 osobních vozidel za 1,3 mld. Kč úspora 430 mil. Kč v roce 2008 bude nakoupeno cca 1700 kusů vozidel za částku cca 740 mil. Kč 1400 osobních vozidel Škoda (560 mil. Kč) 80 mobilních služeben (96 mil. Kč) 70 motocyklů (25 mil. Kč) 16 dálničních speciálů s radary (20 mil. Kč) 78 dopravních prostředků pro speciální útvary (40 mil. Kč) v roce 2009 bude nakoupeno minimálně 700 kusů vozidel

13 Obnova a rozvoj hasičské techniky INVESTICE SDH - DOTACE OBCÍM 2007 2008 ksKčksKč CAS dobrovolní hasiči 74148 mil.50100 mil. INVESTICE DO HZS 2007 2008 ksKčksKč CAS profi hasiči40200 mil.54300 mil. Další technika profi hasiči 320 mil.310 mil. fond na obnovu techniky HZS i dobrovolných hasičů hromadné nákupy šetří peníze GÓÓL

14 Projekt 33 300 finanční podpora ve výši 300 mil. Kč na výstroj 33 300 dobrovolných hasičů speciální oděv a ochranou obuv dostanou členové dobrovolných hasičských sborů v 5 550 obcích GÓÓL

15 Smlouva Microsoft Ministerstvo vnitra a společnost Microsoft podepsaly 19. 6. 2008 rámcové obchodní a servisní smlouvy smlouvy zpřístupní institucím veřejné správy a vzdělávání moderní a ekonomicky výhodné programové vybavení zabezpečí legalizaci používaného softwaru a efektivní vynakládání finančních prostředků – úspora až 5,5 mld. Kč vláda schválila způsob nákupu licencí společnosti Microsoft pro veřejnou správu formou soutěže na rámcové smlouvy na distributory produktů Microsoftu organizovanou MV GÓÓL

16 eGON eGON – živý organismus, ve kterém vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje existenci a životní funkce eGONa zajišťuje Czech POINTy – prsty KIVS – oběhový systém Základní registry – mozek eGovernment Act – srdce

17 Czech POINT 2 239 aktivních pracovišť k 30.6. 2008 k 1.7. 2008 zápisy do Obch. Rejstříku 8. července byl vydán 500 tisící výpis Už nyní se k CP přihlásilo dalších 400 obcí stav k 6.7. 2008

18 KIVS eGONův oběhový systém KIVS je budována jako centralizovaná komunikační infrastruktura s Centrálním místem služeb nová koncepce šetří řádově stovky milionů Kč celkové zlevnění po 48 měsících fungování nové koncepce datové regionální služby – 18% neperspektivní datové služby – 5,5% hlasové služby – 9,5% „Po informační dálnici bezpečně a rychle“ GÓÓL

19 EGA eGONovo srdce Jednotný systém pro elektronické doručování dokumentů, datové schránky, autorizovaná konverze dokumentů 25.2. 2008 návrh zákona schválila Vláda ČR 28.2. 2008 návrh zákona byl předložen PSP 25.6. 2008 návrh zákona schválila PSP ve třetím čtení 1.7. 2009 předpoklad nabytí účinnosti Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů GÓÓL

20 Reforma policie zlepšuje podmínky pro práci policistů decentralizuje odpovědnosti na všech úrovních řízení odbřemeňuje PČR od všech činností nepolicejního charakteru územní členění PČR koresponduje s územním členěním ČR nový styl práce Comunity policing reforma policejního vzdělávání a školství elektronizace policejních agend, jednotný policejní systém GÓÓL 25. 6. 2008 PSP schválila ve třetím čtení zákon o Policii ČR

21 Prodej majetku Ministerstva vnitra prodáváme majetek, který nevyužíváme (očekávaný zisk 1,5 mld. Kč) chceme být dobří hospodáři proč dále investovat do něčeho, co nepotřebujeme a utrácet tak finanční prostředky? uspoříme náklady a získáme příjmy na další investice do PČR a HZS 2008 – 1 mld. Kč 2009 – 0,5 mld. Kč

22 -20 % strategie vlády - snížení zaměstnanců o 12 % Ministerstvo vnitra provedlo audit a na jeho základě dojde ke snížení počtu úředníků o 20 % netýká se PČR a HZS cíl: - úspora nákladů a zefektivnění práce

23 Odposlechy výrazný meziroční pokles počtu odposlechů – o 28% v porovnání s rokem 2004 je to pokles celých 43%; počet sledování poklesl ve srovnání s rokem 2006 o 11% naprostá většina úkonů (cca 80%) vykazuje přímý či nepřímý podíl pro trestní řízení, v 10% případech byly úkony neefektivní a v dalších cca 10% případech neaktivní či vůbec nerealizované GÓÓL

24 Komunikace základ úspěchu „Chceme proměnit ministerstvo tajemství a strachu v ministerstvo, které je otevřené v tom co dělá, v tom jak to dělá a které je otevřené v komunikaci pro ty, pro které to dělá…“ VÝJEZDY DO KRAJŮ navštívili jsme všechny kraje, vysvětlovali a sdělovali, co chceme dělat, v neposlední řadě jsme naslouchali a získávali zpětnou vazbu cílem cest bylo představit hlavní priority ministerstva vnitra v letošním roce, zejména reformu policie a eGovernment celkem se setkání zúčastnilo na 2500 policistů, 947 starostů a 700 úředníků setkali jsme se tedy s každým hejtmanem, každým šestým starostou

25 2. poločas

26 Co nás čeká Mimo mnohé další například: Transformační část Reformy policie Personální stabilizace Policie Zelené karty Evropské předsednictví Transformace České pošty Smart Administration SIS II a VIS Realizace rušení víz do USA Zákon o úřednících ve veřejné správě

27 Co nás čeká Další rozvoj eGovernmentu e-Sbírka - elektronická verze právních předpisů e-Legislativa - elektronický prostředek pro tvorbu návrhů právních předpisů otisk prstů do pasu e-Občanský průkaz - doklad umožňující vstup do informačních systémů veřejné správy Czech POINTy - rozšíření o bodový systém,výpisy z evidence obyvatel, hlášení matričních událostí, změna bydliště Základní registry


Stáhnout ppt "Jsme v poločase Ivan Langer ministr vnitra. Máme tah na branku jsme tým chceme vyhrávat přihrávku bereme jako výzvu a snažíme se ji dotáhnout do konce."

Podobné prezentace


Reklamy Google