Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELearningový kurz informační výchovy na MZLU v Brně Zuzana Streichsbierová 3. června 2008, Informační den ÚVIS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELearningový kurz informační výchovy na MZLU v Brně Zuzana Streichsbierová 3. června 2008, Informační den ÚVIS."— Transkript prezentace:

1 eLearningový kurz informační výchovy na MZLU v Brně Zuzana Streichsbierová 3. června 2008, Informační den ÚVIS

2 OSNOVA Informační gramotnost Informační výchova eLearning eLearningový subsystém Univerzitního informačního systému MZLU v Brně Kurz informační výchovy Informačního centra MZLU v Brně

3 INFORMAČNÍ GRAMOTNOST IG (information literacy) = schopnost využívat informační zdroje a ICT pro zvýšení efektivity studia, práce i života (video)video podporou IG je informační výchova

4 INFORMAČNĚ GRAMOTNÝ STUDENT (podle ALA) 1.Umí formulovat své informační zájmy a potřeby. 2.Umí efektivně vyhledávat a používat informace. 3.Je schopen kritického hodnocení informací a jejich zdroje. 4.Je schopen nové informace integrovat do již získaných znalostí a uvědomuje si souvislosti (information transformers vs. information recievers). 5.Využívá informace efektivně pro dosažení specifického účelu. 6.Při využívání ICT se chová legálně, eticky a zodpovědně. Zdroj: Information Literacy Competency Standards for Higher Education, American Library Association, 2000 (http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standards.pdf)

5 CÍLE INFORMAČNÍ VÝCHOVY naučit uživatele samostatně pracovat s informacemi naučit uživatele vyhledávat a efektivně využívat všechny dostupné informační zdroje, služby knihoven a informačních institucí vypěstovat návyk pravidelného sledování odborné literatury, která je dostupná i elektronicky, a její využití při studiu a psaní odborných prací přiblížit terminologii související s knihovnictvím a informační vědou

6 DRUHY INFORMAČNÍ VÝCHOVY exkurze do knihovny s výkladem o službách a fondech jednorázová / průběžná / tématická školení přednášky, cvičení, kurzy jako součást některých předmětů samostatné přednášky a semináře, kurzy, které garantují a vyučují knihovníci na příslušné VŠ elektronické a multimediální formy - eLearning

7 eLEARNING výuka s využitím výpočetní techniky a internetu forma vzdělávání využívající multimediální prvky (prezentace a texty s odkazy, animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci s lektorem a spolužáky, testy atd.) Zdroj: Wikipedie

8 VÝHODY eLEARNINGU zpřístupňuje výuku širokému okruhu uživatelů studium podle možností – přístup 24/7, nejvhodnější čas a místo ke studiu, vlastní tempo, pořadí přednášek, student si sám určí znalosti, které chce/potřebuje prohloubit, možnost kdykoliv se vrátit k látce bohatší (atraktivnější?) výukové prostředí pro realizátory: snížení požadavků na personální a materiální zajištění výuky, snadné a rychlé aktualizování látky, doplňování studijní literatury, snadnější testování

9 ÚSKALÍ eLEARNINGU samostatné studium, sebemotivace „úmrtnost“ studentů ovládání ICT nutný přístup k internetu chybí přímý kontakt s lektorem pro realizátory: vytvořit atraktivní e-kurz (vzhled je stejně důležitý jako obsah), příprava materiálů, motivace studentů

10 eLEARNINGOVÉ SYSTÉMY Moodle ATutor Angel LMS Blackboard … www.edutools.info

11 eLEARNINGOVÝ SUBSYSTÉM UIS na MZLU v Brně (1) eLearningová platforma je na MZLU v Brně součástí Univerzitního informačního systému (UIS) výhodou je integrace s jinými aplikacemi UIS − ušetřené náklady na administraci více samostatných systémů + konzistence ovládání systému + snadná orientace uživatelů kombinuje obvyklé funkce LMS (learning management systems) a LCMS (learning content management systems)

12 eLEARNINGOVÝ SUBSYSTÉM UIS na MZLU v Brně (2) autorský systém nástroje pro podporu eLearningové výuky –studentské skupiny pro vytváření kooperujících studentských týmů pro řešení skupinových projektů –aplikace pro vytváření a zadávání průběžných úkolů a jejich odesílání tutorovi –dodatečné informační zdroje (evidence užitečných webových stránek, monografií, článků s relevantní problematikou apod.) –slovníček pojmů hodnotící nástroje (autotesty, ostré testy) komunikační a kolaborativní nástroje (diskuze, chat, email) administrativní nástroje statistiky

13 KURZ INFORMAČNÍ VÝCHOVY Informačního centra MZLU v Brně ukázka

14 CO DÁL? zpřístupnit další funkce eLearningového subsystému UIS pro IC údržba, aktualizace, vylepšování kontaktní výuka sdílení eLearningových materiálů? („recyklace témat“) _____________________________________ mLearning (forma vzdělávání pomocí mobilních ICT)

15 DOTAZY

16 Použité zdroje American Library Association. Information Literacy Competency Standards for Higher Education [online]. 2000 [cit. 2008-06-02]. Dostupný z WWW:. DOMBROVSKÁ, Michaela. Koncepce rozvoje informační gramotnosti na vysokých školách a odborné semináře IVIG 2003 a ILME. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 9 [cit. 2008-06-02]. Dostupný z WWW:. ISSN 1212-5075. GOLD, Jan. Výukový systém - procesy a vlákna ve Windows XP. [s.l.], 2007. xi, 36 s. České vysoké učení technické v Praze. Vedoucí bakalářské práce Jan Trdlička. MALO, Roman. Univerzitní informační systém jako platforma pro eLearningové aktivity. In S4U - Seminář o Univerzitním informačním systému. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. s. 62-69. ISBN 978-80-7375-043-5. ROSMAN, Pavel. M-learning - nové paradigma vzdělávání pomocí ICT [online]. [2007] [cit. 2008- 06-02]. Dostupný z WWW:. ŠEDINOVÁ, Petra. Informační výchova : okno do výukových činností vysokoškolských knihoven [online]. c2002 [cit. 2008-06-02]. Dostupný z WWW:. WIKIPEDIE. E-learning [online]. 2008 [cit. 2008-06-02]. Dostupný z WWW:.

17 Děkuji za pozornost. Zuzana Streichsbierová streichsbierova@mendelu.cz tel: 545 135 045


Stáhnout ppt "ELearningový kurz informační výchovy na MZLU v Brně Zuzana Streichsbierová 3. června 2008, Informační den ÚVIS."

Podobné prezentace


Reklamy Google