Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Preventivně informační oddělení Preventivní projekty nejen na místní úrovni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Preventivně informační oddělení Preventivní projekty nejen na místní úrovni."— Transkript prezentace:

1 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Preventivně informační oddělení Preventivní projekty nejen na místní úrovni

2 PIO KŘP ÚK - preventivní projekty nejen na místní úrovni 2 Veškeré činnosti, které pracovníci PIO vykonávají, jsou stanoveny platnými právními předpisy, interními akty řízení a dalšími souvisejícími dokumenty, např.: zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; ZP PP č. 87/2006, kterým se stanoví zásady poskytování informací Policií ČR veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků, ve znění ZP č. 49/2009; ZP PP č. 135/2010, o pátrání; Koncepce mediální komunikace Policie ČR č.j. PPR-13289-4/ČJ-2008-99KI (plnění uloženo „trvalým úkolem č. 144/K“ z porady policejního prezidenta); Resortní akční plán bezpečnosti a plynulosti silničního provozu pro rok 2012; Strategie prevence kriminality na léta 2012 – 2015.

3 PIO KŘP ÚK - preventivní projekty nejen na místní úrovni 3 Jednotlivé činnosti preventivně informačního oddělení problematikaprimární činnosti tiskuposkytování informací hromadným sdělovacím prostředkům a veřejnosti patřícím do působnosti policie; vystupování ve zpravodajských, publicistických a jiných televizních i rozhlasových pořadech s informacemi a stanovisky policie; organizační zajištění a řízení tiskových konferencí, briefingů a jiných setkání se zástupci médií; zveřejňování pátrání po osobách, příp. věcech, a plnění úkolů s tím souvisejících webové prezentace elektronická forma prezentace policie, jejímž hlavní cílem je zpravodajství důležitých informací policie občanské veřejnosti – policejní internet www.policie.cz prezentační činnosti organizování akcí, při kterých policie informuje veřejnost o své činnosti a přibližuje jí práci svých služeb a útvarů např. „Dny s policií“ prevencespolupráce na vytváření preventivních programů v rámci městských programů prevence kriminality; informování občanů o účinných formách ochrany před trestnou činností; preventivní působení na konkrétní rizikové skupiny obyvatelstva (např. děti a mladiství, senioři, potencionální pachatelé trestné činnosti a oběti trestných činů)

4 Strategie prevence kriminality na léta 2012 – 2015 Prevence na místní úrovni Krajská koordinátorka prevence PIO KŘP ÚK je členkou pracovní skupiny prevence kriminality Ústeckého kraje. Preventisté PIS KŘP ÚK spolupracují s manažery prevence měst, obcí a v rámci pracovních skupin prevence kriminality realizující projekty zaměřené na prevenci kriminality. Zastupují Policii ČR v „pracovních skupinách prevence kriminality“ jednotlivých měst a obcí např. Most, Litvínov, Louny, Žatec, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Bílina, Štětí atd. PIO KŘP ÚK - preventivní projekty nejen na místní úrovni 4

5 Prevence kriminality na místní úrovni v Ústeckém kraji - vybrané projekty - Sociální prevenceSociální prevence o o projekty zaměřené na práci s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí apod. (víkendové pobyty, příměstské tábory) preventivní působení formou preventivních besed a přednášek PIO KŘP ÚK - preventivní projekty nejen na místní úrovni 5

6 o projekty zaměřené na oběti trestných činů zejména senioři, zdravotně postižení Ochrana seniorů a dalších ohrožených skupin obyvatel Ústeckého krajeOchrana seniorů a dalších ohrožených skupin obyvatel Ústeckého kraje projekt finančně podpořen v roce 2010 a 2011 v rámci programu prevence kriminality v Ústeckém kraji – soubor preventivních přednášek o možnostech ochrany před trestnou činností, v rámci nichž získají senioři a zdravotně postižení i osobní alarmy Senioři sobě Senioři sobě projekt zaměřen na osobní bezpečí občanů starší 65 let, tělesně a zdravotně postižených, předpokladem úspěchu tohoto projektu je podpora místní samosprávy PIO KŘP ÚK - preventivní projekty nejen na místní úrovni 6

7 Situační prevenceSituační prevence o předcházení protiprávním činnostem, podpora pozitivního vztahu veřejnosti k policii Ochrana rekreačních objektů Ochrana rekreačních objektů (letáky, záznamy o provedení kontroly) Kontrola rizikových oblastí Kontrola rizikových oblastí (společné kontroly Policie ČR a městské policie) Asistent prevence kriminality při OOP Krásná Lípa Asistent prevence kriminality při OOP Krásná Lípa (dohled na přechodech pro chodce, spolupráce se samosprávou, (dohled na přechodech pro chodce, spolupráce se samosprávou, komunitním centrem Kostka, předávání poznatků OOP) komunitním centrem Kostka, předávání poznatků OOP) PIO KŘP ÚK - preventivní projekty nejen na místní úrovni 7

8 8 Speciální výslechové místnosti Speciální výslechové místnosti Most a Rumburk Osvěta a informace Osvěta a informace Nedejte zlodějům šanciPozor na zloděje Nedejte zlodějům šanci, Pozor na zloděje (předcházení kapesním krádeží) Auto není trezor (předcházení krádeží věcí z vozidel)

9 PIO KŘP ÚK - preventivní projekty nejen na místní úrovni 9 Nedávejte kapsářům šanciNedávejte kapsářům šanci (kampaň v MHD) Interaktivní učebna ÚO Litoměřice – OOP LitoměřiceInteraktivní učebna ÚO Litoměřice – OOP Litoměřice Vybavení cyklohlídek Policie ČR – OOP LitoměřiceVybavení cyklohlídek Policie ČR – OOP Litoměřice

10 PIO KŘP ÚK - preventivní projekty nejen na místní úrovni 10 Přehled činnosti na úseku prevence - vybrané regionální projekty - Čtyři světy – Čtyři světy – preventivní DVD Bezpečně na silniciBezpečně na silnici dopravně preventivní seminář zaměřen na mladé začínající a budoucí řidiče. Ucelený souhrn informací o silničním provozu (právní hlediska a předpisy, rizika, bezpečné cestování, náležitosti spojené se získáním řidičského oprávnění). Do projektu je zapojen krajský koordinátor BESIP pro Ústecký kraj a zkušební komisař Odboru dopravní úřad mosteckého magistrátu.

11 PIO KŘP ÚK - preventivní projekty nejen na místní úrovni 11 Houbaři Houbaři (předcházení vloupání do vozidel houbařů) Příležitost dělá zloděje Příležitost dělá zloděje (předcházení kapesních krádeží a vloupání do vozidel) CyklistéCyklisté kontroly povinné výbavy jízdních kol nejen na cyklostezkách dostatečná viditelnost – reflexní materiál Preventivní přednášky a besedy pro základní a střední školy, seniory apod.Preventivní přednášky a besedy pro základní a střední školy, seniory apod. (BESIP, právní vědomí, zabezpečení majetku, vlastní bezpečnost, nebezpečný internet)

12 PIO KŘP ÚK - preventivní projekty nejen na místní úrovni 12 Zahraniční spolupráce Spolupráce PIS Most, PIS Chomutov a Policejního ředitelství Chemnitz Erzgebirge POLDI LIVEPOLDI LIVE (bezpečné chování žáků 1. stupeň ZŠ) Protidrogová prevenceProtidrogová prevence (zneužívání návykových látek 2. stupeň ZŠ)

13 PIO KŘP ÚK - preventivní projekty nejen na místní úrovni 13 Přehled činnosti na úseku prevence – republikové projekty Zebra se za tebe nerozhlédneZebra se za tebe nerozhlédne DPA probíhající 2x ročně, zaměřena na dodržování pravidel pro přecházení na pozemních komunikacích. Bezpečná domácnostBezpečná domácnost Školení určené pro pracovníky terénních sociálních služeb přímo pečující o seniory v domácnostech s pečovatelskou službou, denních stacionářích apod. Společný projekt PČR a společnosti PRO RESCUE o.p.s. Gentleman silnicGentleman silnic Projekt PČR a České pojišťovny, který motivuje motoristy a chodce k tomu, aby nebyli lhostejní vůči svému okolí. Obezřetnost se vyplatíObezřetnost se vyplatí Preventivně informační kampaň zaměřena na kapesní krádeže.

14 PIO KŘP ÚK - preventivní projekty nejen na místní úrovni 14 Rok zabezpečení vozidelRok zabezpečení vozidel Zvyšování zájmu motoristické veřejnosti o zabezpečení vozidel, zvýšení povědomí občanů, motoristů o možnostech a způsobech zabezpečení motorových vozidel proti krádežím. Senioři soběSenioři sobě Vybraní senioři prochází „speciálním policejním proškolením na kurýra prevence“, po jehož absolvování oslovují známé z okruhu seniorů ve svém okolí. Projekt předpokládá podporu místní samosprávy. Řídím, piju nealko pivoŘídím, piju nealko pivo Společná kampaň PČR a ČSPS zaměřena na problematiku konzumace alkoholických nápojů účastníky silničního provozu. Auto není trezorAuto není trezor Informační kampaň zaměřená na krádeže věcí ze zaparkovaných osobních automobilů.

15 Zajištění finančních prostředků na činnost PIO – vlastní iniciativa V rámci „vnitrorezortních projektů prevence kriminality ministerstva vnitra“ získalo PIO a PIS od roku 2007V rámci „vnitrorezortních projektů prevence kriminality ministerstva vnitra“ získalo PIO a PIS od roku 2007 cca 1.225.000,- Kč Dary od krajských úřadů, měst, obcí a podnikatelských subjektů od roku 2004 (finanční podpora projektů a prezentačních akcí)Dary od krajských úřadů, měst, obcí a podnikatelských subjektů od roku 2004 (finanční podpora projektů a prezentačních akcí) cca 1.653.000,- Kč PIO KŘP ÚK - preventivní projekty nejen na místní úrovni 15

16 Vzdělání PIO – „kolik už stálo“ Projekty hrazené z finančních prostředků „vnitrorezortních projektů prevence kriminality ministerstva vnitra“Projekty hrazené z finančních prostředků „vnitrorezortních projektů prevence kriminality ministerstva vnitra“ (námi podané projekty) 2006Právo pro každý den24.000,- Kč 2007Veřejný projev19.000,- Kč 2008 Efektivní komunikace19.000,- Kč 2009 Právo pro každý den29.000,- Kč Celkem91.000,- Kč Projekty hrazené z ostatních zdrojůProjekty hrazené z ostatních zdrojů (námi zajištěné prostředky) 2006 Řešení konfliktů, mediace60.000,- KčKÚ ÚK 2009 SPJ ve školním prostředí10.000,- KčKŘP ÚK 2010 Nebezpečný internet ?OPK MV 2010 Školní násilí 5.600,- KčKŘP ÚK 2011 Prevence na místní úrovni20.000,- KčNadace Bonum Commune Celkem95.600,- Kč Celkem95.600,- Kč PIO KŘP ÚK - preventivní projekty nejen na místní úrovni 16

17 Policie České republiky Krajské ředitelství Ústeckého kraje Policie České republiky Krajské ředitelství Ústeckého kraje por. Ing. Bc. Jana Matonohová komisař preventivně informačního oddělení


Stáhnout ppt "Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Preventivně informační oddělení Preventivní projekty nejen na místní úrovni."

Podobné prezentace


Reklamy Google