Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha - východ AUTOR: Mgr. Hana Kletečková NÁZEV:VY_32_INOVACE_3.2.8.1. K 16 Podmět a přísudek TEMA: Český.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha - východ AUTOR: Mgr. Hana Kletečková NÁZEV:VY_32_INOVACE_3.2.8.1. K 16 Podmět a přísudek TEMA: Český."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha - východ AUTOR: Mgr. Hana Kletečková NÁZEV:VY_32_INOVACE_3.2.8.1. K 16 Podmět a přísudek TEMA: Český jazyk 6. třída ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2976

2 Podmět a přísudek – 6. tř. Hana Kletečková

3 Anotace Tato prezentace je určena pro žáky 6. ročníku v hodinách českého jazyka. Je výkladová a procvičovací. Základní věci už znají děti částečně z 5. třídy, ale dozvídají se nové věci – sponová slovesa a přeměnu vět se slovesným přísudkem ve jmenný a naopak. Všechna cvičení po vytisknutí lze užít i jako prověřovací. Lze zadat i jako domácí cvičení. Společně lze i zkontrolovat tak, že žáci doplňují na tabuli a učitel je kontroluje. Též se v jednom cvičení doplňuje pravopis.

4 Vyhledejte ve větách základy přísudků jmenných se sponou Tahle písnička je skutečně hezká. Babička Boženy Němcové byla moudrá žena. Jablka budou už brzy zralá. Plánička byl náš vynikající brankář. Malí medvídci jsou opravdu roztomilí, ale hravá jsou i mláďata jiných šelem. Karel je nejlepší žák v celé třídě. Vlci jsou přímo nenasytní. Jeho dědeček byl učitelem základní školy. Petr nebyl někdy dost opatrný, byl trochu lehkomyslný. Naši sousedé jsou hodní lidé. Naše babička je dobrá hospodyňka. Můj bratranec je dobrý běžec, je velmi vytrvalý.

5 Doplňte neúplná slova. Vyhledejte základní skladební dvojice a určete druh podmětů a druh přísudků: L-ška je velmi b-stré zv-ře. Je také nebo-čejně opatrná. L-dé si její chování v-světloval- zvláštním- l-ščím- schopnostm-, mez- zv-řaty neobv-klou chytrostí. Ale m- dnes už v-me, že b-stré sm-sl- mají i jiné šelm-. I tak je l-ška obdivuhodná. Je vel-ce v-trvalá. Dovede dlouho a bez hnutí číhat na kořist. Nadb-há jí, nev-ditelně se k ní pl-ží, náhle se prudce v-mrští, pevně kořist uchop- a us-lovně s ní zápol-. Dovede odhal-t nástrahu a v-hnout se nebezpečí. S věkem jí přib-vají zkušenosti. Staré l-šky už v-vázl- z různých léček a jsou ostražitější.

6 Jak se nazývají základní větné členy? Podmět a přísudek. Jak se ptáme na podmět? Kdo, co? Jak se ptáme na přísudek? Co dělá podmět?

7 Podtrhejte v článku podměty a přísudky Ale já jsem zapomněl vyprávět vám o naší příhodě s mravenci. První den stavěly všechny děti tábor. Dohodli jsme se, že stany uspořádáme do půlkruhu a že uprostřed tábora se bude tyčit mohutná lípa. Nikdo si ale nepovšiml, že její kmen doslova obalili mravenci…

8 Zkontrolujte si řešení Ale já jsem zapomněl vyprávět vám o naší příhodě s mravenci. První den stavěly všechny děti tábor. Dohodli jsme se, že stany uspořádáme do půlkruhu a že uprostřed tábora se bude tyčit mohutná lípa.(my)(my) Nikdo si ale nepovšiml, že její kmen doslova obalili mravenci…

9 Jaké druhy podmětů znáte? -vyjádřený -nevyjádřený -můžeme si ho domyslet z předchozí věty Najděte, o jaký druh podmětu se jedná v minulém úkolu.

10 Ale já jsem zapomněl vyprávět vám o naší příhodě s mravenci. První den stavěly všechny děti tábor. Dohodli jsme se, že stany uspořádáme do půlkruhu a že uprostřed tábora se bude tyčit mohutná lípa.(my)(my) Nikdo si ale nepovšiml, že její kmen doslova obalili mravenci…

11 Jaké druhy přísudku znáte? -slovesný -jmenný se sponou -jmenný beze spony Zapamatuj si sponová slovesa: být, bývat, stát, stávat se Např. být Petr je můj spolužák. bývat Zima bývá na horách dlouhá. stát Bratr se stal vítězem závodu. stávat se Náš dědeček se stával ke stáru roztržitým.

12 Pamatuj! Slovesa být, bývat, stát, stávat se mohou mít i plný význam, jsou to přísudky slovesné, nikoliv jmenné. Můžeme si místo nich říci existuje. Např. Kniha je (existuje) na stole.

13 Několikanásobný podmět Skládá se z několika členů, mezi kterými se píše čárka nebo spojky a, i ani, nebo. Např. Hrnky, talíře a příbory ležely na stole. Utěrky, kvetoucí záhon, koš s vyžehleným prádlem a nákupní taška jsou tady jen proto, aby na nich Dášenka spala.

14 Shrnutí: Podmět - Kdo, co? Přísudek – Co dělá podmět? Po - vyjádřený - nevyjádřený - můžeme si ho domyslet z předchozí věty Př - slovesný - jmenný se sponou (Maminka je učitelkou. Bratr se stával zlý.) - jmenný beze spony (Mladost – radost.) Pamatuj! Sponová slovesa být, bývat, stát, stávat se

15 Vyhledejte přísudky, určete, o jaké se jedná. Roman byl kvůli neúspěchu svého družstva v turnaji nešťastný. Pavel se na nás díval celý nešťastný. Můj bratr se stal řidičem. Budeš zítra doma? Petr je stále velice nepořádný. Příští rok se budu učit francouzsky. Moje maminka je učitelkou v mateřské škole. Co se vám stalo? Den ode dne se stával nemluvnějším.

16 Zkontrolujte si řešení. Roman byl kvůli neúspěchu svého družstva v turnaji nešťastný. Pavel se na nás díval celý nešťastný. Můj bratr se stal řidičem. Budeš zítra doma? Petr je stále velice nepořádný. Příští rok se budu učit francouzsky. Moje maminka je učitelkou v mateřské škole. Co se vám stalo? Den ode dne se stával nemluvnějším. Jmenný se sponou, slovesný, jmenný se sponou, slovesný, jmenný se sponou, slovesný, jmenný se sponou, slovesný, jmenný se sponou

17 Nahraďte přísudek slovesný přísudkem jmenným se sponou a obráceně. Moje sestra studuje na gymnáziu. Oblaka v dálce byla hrozivě černá. Naše třída zvítězila v turnaji ve vybíjené. Stále ještě není zvyklý na těžkou práci. Onemocněl na celý týden. Výstup na horský hřeben byl pro nás velice namáhavý. Už jsou vejce uvařená? Moje sestra je studentkou g. Oblaka v dálce se hrozivě černala. Naše třída se stala vítězem v turnaji ve vybíjené. Stále si ještě nezvykl na t. p. Byl nemocný celý týden. Výstup na horský hřeben nás velice namohl. Už se vejce uvařila?

18 Citace Text: Vlastní zdroje a V. STYBLÍK A KOL. Český jazyk pro 6. ročník ZŠ. 2. vydání. Praha: SPN, 2001. ISBN 80-7235-148-6.


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha - východ AUTOR: Mgr. Hana Kletečková NÁZEV:VY_32_INOVACE_3.2.8.1. K 16 Podmět a přísudek TEMA: Český."

Podobné prezentace


Reklamy Google