Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_ INOVACE_16_14_ ÚSTECKÝ KRAJ Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Kateřina Suchá Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A JEHO SVĚT/VLASTIVĚDA/ÚSTECKÝ KRAJ Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: NE Anotace: Žáci se prostřednictvím prezentace seznamují s územním členěním České republiky. Prezentace zároveň slouží jako podklad pro zápis nové látky do sešitu. Materiál je vytvořen v prezentačním programu Power Point. Je doplněn animačními přechody. Materiál je určen k práci na počítači a interaktivní tabuli. Ověřeno ve třídě: V. C Datum ověření: 25. 3. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám)dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum:25.3. 2012Podpis:

2 ÚSTECKÝ KRAJ ÚSTÍ NAD LABEM

3 Ústecký kraj

4  Krajským městem Ústeckého kraje je Ústí nad Labem  Velká města: Chomutov, Most, Teplice, Děčín, Litoměřice, Louny  Poloha: severozápadní Čechy  Povrch: Polabská nížina – podél toku řeky Labe, České středohoří – sopečný původ, Děčínská vrchovina, České Švýcarsko – národní park, Krušné hory – podél hranice se soudním Německem (nejvyšší vrchol Klínovec 1244 m n. m.), výtok řeky Labe u Hřenska – nejníže položené místo v České republice (115 m n. m.)  Vodstvo: řeka Labe - největší řeka ČR, po opuštění naší hranice se sousedním Německem směřuje do Severního moře – levostranný přítok – Ohře, na této řece byla postavena přehradní nádrž Nechranice, pravostranný přítok Ploučnice

5 Ústecký kraj  Zemědělství: ovocnářské oblasti – Polabí, Poohří, chmelařské oblasti – Žatecko (jedna z nejsušších oblastí ČR), Lounsko, Litoměřicko  Průmysl: Mostecká pánev – zásoby hnědého uhlí, elektrárny Tušimice, Počerady, Prunéřov – výroba elektřiny, chemický průmysl – Ústí nad Labem – výroba mýdla, zubních past, jedlých tuků a olejů, Litvínov – petrochemické závody, zpracování ropy, Chomutov – hutní závod – výroba trubek, rour pro plynovody, ropovody a atomové elektrárny, Děčín – důležitý přístav

6 Poznáš podle fotografie a nápovědy město Ústeckého kraje?  V centru města se nachází gotický chrám s nejznámější šikmou věží u nás  Město s říčním přístavem.  Dříve se v blízkosti tohoto města těžil kamenec, pozůstatkem je Kamencové jezero. Město je známé díky hutnímu závodu na výrobu trubek a rour.

7 Řešení: ÚSTÍ NAD LABEMDĚČÍN CHOMUTOV

8  Toto město leží na řece Bílině, na kopci nad městem stojí hrad Děvín, v okolí se těží hnědé uhlí.  Dominantou města viditelnou zdaleka je Doubravská hora, proslavené jsou místní lázně a fotbalový klub.  Město na soutoku Labe a Ohře, historické jádro je městkou památkovou rezervací, každoročně se zde koná výstava Zahrada Čech.  Město a jeho okolí je známé především díky produkci vysoce kvalitního chmele. Dominantou je kostel sv. Mikuláše

9 Řešení: MOSTTEPLICE LITOMĚŘICELOUNY

10 Zajímavosti z kraje:  Pamětihodnosti: pevnost Terezín – pojmenovaná po císařovně Marii Terezii, za 2. světové války fašisty využívána jako koncentrační tábor, poté zde byl zřízen Památník obětem 2. sv. války Rotunda sv. Jiří na Řípu – pověst o praotci Čechovi, r. 1868 byl odtud převezen základní kámen pro stavbu Národního divadla

11 Zajímavosti z kraje:  Přírodní zajímavosti: Pravčická brána (NP České Švýcarsko) – největší skalní most v Evropě, je součástí pískovcových skalních útvarů Labské pískovce Porta Bohemica – (Česká brána) – úsek krajiny podél toku řeky Labe ( mezi údolím Českého středohoří a CHKO Labské pískovce) Milešovka – nejvyšší hora Českého středohoří, (836,5 m n. m.), z vrcholu hory je kruhový rozhled do dalekého okolí. Místo s nejdrsnějším podnebím v Čechách, největrnější hora Česka (bezvětří je tu jen osm dní v roce). Na vrcholku je meteorologická stanice s rozhlednou.

12 Zajímavosti z kraje:  Významné osobnosti: 1. Karel Hynek Mácha (krátce žil a zemřel v Litoměřicích) – český básník a prozaik, autor lyrickoepické skladby Máj 2. Miroslav Tyrš (narozen v Děčíně) – podílel se na založení organizovaného tělovýchovného hnutí v Čechách – např. Sokol 3. František Josef Gerstner (narozen v Chomutově) – fyzik a matematik, průkopník železnice

13 PŘESMYČKY: Rozlušti přesmyčky – názvy měst, pamětihodnosti, přírodní zajímavosti, vodstvo – Ústecký kraj. STÍÚ DAN BELAM CHRACENENI ČÍDĚN TOMS ABEL LEMIŠOKAV ZÍNRETE PÍŘ ŘEHO MĚŘILITOCE ARÁNB KÁČICVAPR

14 PŘESMYČKY - řešení Rozlušti přesmyčky – názvy měst, pamětihodnosti, přírodní zajímavosti, vodstvo – Ústecký kraj. STÍÚ DAN BELAMÚSTÍ NAD LABEM CHRACENENINECHRANICE ČÍDĚNDĚČÍN TOMSMOST ABELLABE LEMIŠOKAVMILEŠOVKA ZÍNRETETEREZÍN PÍŘŘÍP ŘEHOOHŘE MĚŘILITOCELITOMĚŘICE ARÁNB KÁČICVAPRPRAVČICKÁ BRÁNA

15 CITACE Snímek č. 1 – Labe u Lovosic - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.22.2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Labe_u_Lovosic.jpg/240px-Labe_u_Lovosic.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Labe_u_Lovosic.jpg/240px-Labe_u_Lovosic.jpg Snímek č. 2 – Znak kraje - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.22.2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Usti_nad_Labem_Region_CoA_CZ.svg/90px- Usti_nad_Labem_Region_CoA_CZ.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Usti_nad_Labem_Region_CoA_CZ.svg/90px- Usti_nad_Labem_Region_CoA_CZ.svg.png Snímek č. 3 – Vlajka kraje - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.22.2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Flag_of_Usti_nad_Labem_Region.svg/800px- Flag_of_Usti_nad_Labem_Region.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Flag_of_Usti_nad_Labem_Region.svg/800px- Flag_of_Usti_nad_Labem_Region.svg.png Snímek č. 4 – Ústí nad Labem - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.22.2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Usti_nad_labem.jpg/220px-Usti_nad_labem.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Usti_nad_labem.jpg/220px-Usti_nad_labem.jpg Snímek č. 5 – Děčín - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.22.2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Decin.JPG/254px-Decin.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Decin.JPG/254px-Decin.JPG Snímek č. 6 – Chomutov - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.22.2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Chomutov_square.jpg/254px-Chomutov_square.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Chomutov_square.jpg/254px-Chomutov_square.jpg Snímek č. 7 – Most - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.22.2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Pohled_na_Most_z_vrchu_Ressl.jpg/220px- Pohled_na_Most_z_vrchu_Ressl.jpg Snímek č. 8 – Teplice - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.22.2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Teplice_%28Teplitz-Sch%C3%B6nau%29_- _Schlossplatz_mit_Kirche_St._Johannes_links.JPG/800px-Teplice_%28Teplitz-Sch%C3%B6nau%29_- _Schlossplatz_mit_Kirche_St._Johannes_links.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Teplice_%28Teplitz-Sch%C3%B6nau%29_- _Schlossplatz_mit_Kirche_St._Johannes_links.JPG/800px-Teplice_%28Teplitz-Sch%C3%B6nau%29_- _Schlossplatz_mit_Kirche_St._Johannes_links.JPG Snímek č. 9, 10 – Terezín - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.22.2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Terezin_CZ_Ater95.jpg/120px-Terezin_CZ_Ater95.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Terezin_CZ_Ater95.jpg/120px-Terezin_CZ_Ater95.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Terezin_CZ_Memorial_Cemetery_01.JPG/120px- Terezin_CZ_Memorial_Cemetery_01.JPG Snímek č. 11 – Říp - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.22.2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Ctin%C4%9Bves%2C_%C5%98%C3%ADp_a_obec.jpg/250px- Ctin%C4%9Bves%2C_%C5%98%C3%ADp_a_obec.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Ctin%C4%9Bves%2C_%C5%98%C3%ADp_a_obec.jpg/250px- Ctin%C4%9Bves%2C_%C5%98%C3%ADp_a_obec.jpg

16 CITACE Snímek č. 12 – Rotunda sv. Jiří - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.22.2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/RotundaRip.jpg/220px-RotundaRip.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/RotundaRip.jpg/220px-RotundaRip.jpg Snímek č. 13 – Pravčická brána - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.22.2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Pravcicka_brana1.JPG/250px-Pravcicka_brana1.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Pravcicka_brana1.JPG/250px-Pravcicka_brana1.JPG Snímek č. 14 – Porta Bohemica - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.22.2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Porta_vanov.jpg/800px-Porta_vanov.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Porta_vanov.jpg/800px-Porta_vanov.jpg Snímek č. 15, 16 – Milešovka - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.22.2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Milleschau-WJP-1.jpg/250px-Milleschau-WJP-1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Milleschau-WJP-1.jpg/250px-Milleschau-WJP-1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Mile%C5%A1ovka-meteorologick%C3%A1_stanice.jpg/120px- Mile%C5%A1ovka-meteorologick%C3%A1_stanice.jpg Snímek č. 17 – K. H. Mácha - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.22.2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Jan_Vil%C3%ADmek_-_Karel_Hynek_M%C3%A1cha.jpg/220px- Jan_Vil%C3%ADmek_-_Karel_Hynek_M%C3%A1cha.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Jan_Vil%C3%ADmek_-_Karel_Hynek_M%C3%A1cha.jpg/220px- Jan_Vil%C3%ADmek_-_Karel_Hynek_M%C3%A1cha.jpg Snímek č. 18 – M. Tyrš - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.22.2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Jan_Vil%C3%ADmek_-_Miroslav_Tyr%C5%A1.jpg/225px- Jan_Vil%C3%ADmek_-_Miroslav_Tyr%C5%A1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Jan_Vil%C3%ADmek_-_Miroslav_Tyr%C5%A1.jpg/225px- Jan_Vil%C3%ADmek_-_Miroslav_Tyr%C5%A1.jpg Snímek č. 19 – F. J. Gerstner - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.22.2. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Franti%C5%A1ek_Josef_Gerstner.jpg/220px- Franti%C5%A1ek_Josef_Gerstner.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Franti%C5%A1ek_Josef_Gerstner.jpg/220px- Franti%C5%A1ek_Josef_Gerstner.jpg  CHALUPA, Petr; ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5 Česká republika jako součást Evropy. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2004, ISBN 80-7289-059-X.  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kateřina Suchá.


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google